Search result for

*ตอบสนอง*

(203 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตอบสนอง, -ตอบสนอง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Loan offer (org ) เราให้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการรวมหนี้สินเชื่อสินเชื่อที่ไม่ดีสินเชื่อที่ไม่ปลอดภัยสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่ไม่ดีและสินเชื่อที่มีความปลอดภัยทันทีในราคาถูกคุณมี บริษัท หรือ บริษัท ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มธุรกิจหรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้หรือไม่ เราจะให้เงินกู้กับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ   หมายเหตุ: เราเสนอสินเชื่อต่อไปนี้ให้กับบุคคล - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อการสมรส สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธนาคาร สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อที่ได้มา สินเชื่อก่อสร้าง สินเชื่อธุรกิจและอีกมากมาย: และอีกมากมายในอัตราดอกเบี้ย 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com WhatsApp +919066210641 หรือโทรหาเราที่ +918524855118 อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com ด้วยความเคารพ นายพอลกรีน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบสนอง[V] meet, See also: satisfy, fulfill, Syn. สนองตอบ, Example: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
ตอบสนอง[V] meet, See also: satisfy, fulfill, Syn. สนองตอบ, Example: คำสั่งที่ใช้ในการป้อนโปรแกรมนี้ตอบสนองงานทุกเรื่องที่ต้องการให้เครื่องทำ
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.
จิตสำนึกน. ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย.
ทำคุณแก่ใคร เหมือนไฟตกน้ำก. ทำความดีต่อผู้อื่น แต่ผู้นั้นไม่ตอบสนองในทางที่ดี.
ปฏิกิริยาน. การกระทำตอบสนอง
พฤติกรรมน. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า.
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.
หืดน. ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก, หืดหลอดลม ก็เรียก.
อักเสบมีปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่ชนิดเฉียบพลัน มีอาการปวด บวม แดง ร้อน และอาจมีไข้ เช่น ข้ออักเสบเฉียบพลัน, ชนิดเรื้อรัง การดำเนินโรคเป็นไปช้า ๆ ไม่รุนแรง และมักมีเนื้อพังผืดเกิดขึ้น เช่น ข้ออักเสบเรื้อรัง.
อักเสบก. เกิดปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
photoperiodismการตอบสนองช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
response errorความเคลื่อนคลาดของการตอบสนอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reciprocity๑. ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ภาวะตอบสนองกัน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock responseการตอบสนองเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
overresponseการตอบสนองเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
active reciprocationการตอบสนองแบบกัมมันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง (เฟิสต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thermotropismการโน้มตอบสนองความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tropismการโน้มตอบสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperresponsivenessการตอบสนองไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrotropismการเบนตอบสนองความชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
response timeเวลาตอบสนอง
เวลานับตั้งแต่ส่งคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งได้รับคำตอบกลับมา [คอมพิวเตอร์]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Bronchial hyperreactivityภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกิน [TU Subject Heading]
Item response theoryทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ [TU Subject Heading]
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
Tropismการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [TU Subject Heading]
Recall of Diplomatsการเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน คือ ผู้แทนทางการทูตอาจถูกรัฐบาลของตนริเริ่มเรียกตัวกลับประเทศได้ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ เช่น ผู้แทนทางการทูตนั้นขอลาออก หรือลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถูกโยกย้ายไปประจำอีกแห่งหนึ่ง หรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าหากรัฐบาลปรารถนาจะเรียกหัว หน้าคณะผู้แทนทางการทูตกลับโดยถาวรเนื่องจากไม่พอใจในตัวเขา โดยมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน คือ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะทูตผู้นั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเสีย มากกว่าที่จะใช้วิธีสั่งปลด อันเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่ามากนอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูตอาจถูกรัฐบาลเรียกตัวกลับตามคำ ขอร้องของรัฐบาลประเทศผู้รับ เนื่องจากกระทำตนไม่เป็นที่พึงปราถนาของประเทศผู้รับ (Persona non grata) ก็ได้ ตามปกติ คำขอร้องจากรัฐผู้รับขอให้เรียกตัวกลับนั้น มักได้รับการตอบสนองโดยดีในทันทีจากรัฐผู้ส่ง แต่ถ้าหากรัฐผู้ส่งปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวนั้น รัฐผู้รับอาจขับให้ออก (Dismiss) จากประเทศก็ได้ [การทูต]
Mechanical propertyสมบัติของวัสดุที่ตอบสนองต่อแรงกระทำทางกล เช่น มอดุลัส ความแข็งแรง การยืดตัว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Viscoelasticityสมบัติหยุ่นหนืด คือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเค้นที่กระทำของวัสดุ เช่น พลาสติก ยาง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงสมบัติของแข็งที่ยืดหยุ่น (elastic) และของเหลวหนืด (viscous) โดยที่สมบัติทางด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับเวลา อุณหภูมิ ความเค้น (stress) และอัตราความเครียด (strain rate) [เทคโนโลยียาง]
Acute Responseการตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Adjuvantsสารเร่งการตอบสนองทางอิมมูน, สารปรุงแต่ง, ตัวยาช่วย, ตัวยาเสริม [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Anamnestic Responseผลของการกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีย์แบบทุติยภูมิ, การตอบสนองทุติยภูมิ, ภูมิคุ้มกันปริมาณสูง, เกิดภูมิคุ้มกันโรคที่มากๆรวดเร็วและคงอยู่ได้ [การแพทย์]
Anergyกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ [การแพทย์]
Areflexiaรีเฟล็กซ์ของไขสันหลังทุกชนิดหมดไปชั่วคราว, ปฎิกิริยาตอบสนองหายไป [การแพทย์]
Arterial Response, Absent Overshootไม่พบการตอบสนองแบบการพุ่งขึ้นสูงของเลือดแดง [การแพทย์]
Biological Responseการเปลี่ยนแปลงไปในทางตอบสนอง [การแพทย์]
Booster Responseการตอบสนองทุติยภูมิ [การแพทย์]
Brain Stem Reflexesปฏิกิริยาตอบสนองในระดับก้านสมอง [การแพทย์]
Catalepsyการลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [การแพทย์]
Cells, Immunocompetentเซลล์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น [การแพทย์]
Central Unresponsiveness, Centralการไม่ตอบสนองที่ต้นทาง [การแพทย์]
Circulatory Reflexesปฎิกิริยาตอบสนองของการไหลเวียนโลหิต [การแพทย์]
Curve, Time-Responseเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการตอบสนอง [การแพทย์]
Defence-Attack Reactionการตอบสนองทางด้านต่อสู้ป้องกันตัว [การแพทย์]
Evoked Potentialsกระแสไฟที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อ,ศักย์บันดล,ศักยบันดล,การตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Flaccid Areflexiaแขนขาอ่อนปวกเปียกและไม่มีปฏิกริยาตอบสนอง [การแพทย์]
Flexor Responseการตอบสนองแบบนิ้วเท้างอ [การแพทย์]
Frequency Responseการตอบสนองความถี่,การตอบสนองต่อความถี่ [การแพทย์]
ความคับข้องใจความคับข้องใจ, สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่องอันได้แก่ ความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สิ่งเหล่านี้มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวัง แต่ถูกขัดขวาง ทำให้ลดแรงจูงใจ บั่นทอนอิทธิพลความพยายาม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยอุปสรร [สุขภาพจิต]
nerve impulseกระแสประสาท, ปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปตามความยาวของใยประสาท  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีผลทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conditioningการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข, พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2 ชนิดอย่างมีเงื่อนไข คือเมื่อมีสิ่งเร้าแท้จริงและสิ่งเร้าไม่แท้จริง เร้าติดต่อกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งแม้จะไม่มีสิ่งเร้าแท้จริงอยู่ด้วย สิ่งเร้าไม่แท้จริงก็สามารถกระตุ้นให้สัตว์นั้น ๆ ตอบสนองได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reflex actionรีเฟล็กซ์แอกชัน, การกระทำที่อยู่นอกอำนาจจิตใจที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
habituationแฮบบิชูเอชัน, พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kinesisไคนีซิส, พฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่ไม่มีทิศทางแน่นอนของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าภายนอก เช่น ตัวกุ้งเต้น ปกติอาศัยอยู่ในที่ชื้น ถ้ามาอยู่ในที่แห้งจะกระโดดไปมาอย่างไม่มีทิศทางแน่นอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
taxisแทกซิส, พฤติกรรมการเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนที่จะเข้าหา หรือหนีสิ่งเร้านั้น ๆ เช่น การเข้าหาแสงสว่างของพลานาเรีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve netร่างแหประสาท, ระบบประสาทในสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย  มีลักษณะเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวเป็นร่างแห เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง การตอบสนองจะเป็นไปทุกทิศทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reflexรีเฟล็กซ์, พฤติกรรมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจแสดงออกโดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
computerคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซีต่าง ๆ มากมาย สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ เปรียบเทียบและตัดสินใจทางตรรกศาสตร์ คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ต้องใช้เวลามาก สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์งานทางกราฟิกได้ อีกทั้งยังตอบสนอง[พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outputผลผลิต, ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี และสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genes, Immune Responseยีนที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, [การแพทย์]
Granuloma, Hypersensitivityแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Granuloma, Immunologicแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Immune Responseการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การสนองตอบทางอิมมูน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาทางอิมมูน [การแพทย์]
Immune Response, Cell Mediatedการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
If it acts like cancer, maybe it'll respond like cancer.ถ้าอาการเหมือนมะเร็ง มันอาจจะตอบสนองคล้ายมะเร็ง Not Cancer (2008)
Responds to cancer treatment, but there's no-ตอบสนองต่อการรักษามะเร็ง แต่ไม่มี.. Not Cancer (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
His pupils are responsive.ม่านตาเขายังตอบสนอง Joy (2008)
Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?มีอะไรบางอย่าง\ นั่นเพราะว่าปวดท้อง นั่นไม่ตอบสนอง ต่อมอร์ฟีน The Itch (2008)
Hallucinations. Heart won't respondภาพหลอน หัวใจจะไม่ตอบสนอง Dying Changes Everything (2008)
I'm just responding to a drowning man's cry for help.ฉันแค่ตอบสนองผู้ชายเศร้าที่กำลังร้องไห้ Heartbreak Library (2008)
He's not reacting. He's bleeding to death.เขาไม่ตอบสนองเลย เลือดไหลไม่หยุดตายแน่ Babylon A.D. (2008)
The Lord saw fit to answer my prayers.พระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำสวดภาวนาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What does she mean "answers her prayers"?เธอหมายความว่าอะไรเนี่ย "ตอบสนองคำสวดภาวนาของเธอ"? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Great reflexes.ปฏิกิริยาตอบสนอง ไวจริง ๆ Superhero Movie (2008)
No, it's all right.ไม่หรอก ไม่เป็นไร \ มันก็แค่ปฏิริยาตอบสนอง ของอารมณ์ เป็นธรรมดา Superhero Movie (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
You're just looking for thrills to feel alive... it's a normal reaction.คุณกำลังมองหา ความตื่นเต้นให้แก่ชีวิต.. มันเป็นการตอบสนองที่ปกติ Passengers (2008)
He.. he's... responding...เขา.. เขามีการตอบสนอง.. Passengers (2008)
Then my prayers have been answered.ถ้าเช่นนั้นคำสวดของหม่อมชั้น ก็ได้รับตอบสนองแล้วเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Sends out a high-frequency pulse records the response time for mapping an environment.ส่งคลื่นความถี่สูง บันทึกเวลาตอบสนอง เพื่อสร้างภาพออกมา The Dark Knight (2008)
Initiating response.** เริ่มตอบสนอง ** WarGames: The Dead Code (2008)
Initiating response.** เริ่มการตอบสนอง ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
We tried a million ways, and she won't respond.เราลองมาเป็นล้านวิธีแล้ว เธอไม่ยอมตอบสนอง WarGames: The Dead Code (2008)
You know, the fellas would throw me a question, and I would try and anticipate what his response might be.รู้มั้ย คนอื่นอาจทิ้งคำถามผม แต่ผมก็จะพยายาม และร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เขาตอบสนองมัน Frost/Nixon (2008)
By the end, wiretapping students and breaking into journalists' homes was beginning to sound like a rational response.ในที่สุด นักเรียนอัดเทป และการโผล่เข้าไปในบ้านหนัง นสพ. เริ่มต้นราวกับว่า มีการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล Frost/Nixon (2008)
"F dead. Biomonitor's not responding"F ตายแล้ว ดัชนีทางชีวภาพไม่ตอบสนอง Death Note: L Change the World (2008)
Oh, plants react to human stimulus. They've proved it in tests.พืชตอบสนองการกระตุ้นจากมนุษย์ พวกเขาพิสูจน์แล้ว The Happening (2008)
They react to human stimulus.พวกมันตอบสนองการกระตุ้นของมนุษย์ The Happening (2008)
It would do him a world of good to meet a young couple like you.มันจะทำเขาโลกของดีเพื่อตอบสนองหนุ่มสาวคู่หนึ่งเช่นเดียวกับคุณ Revolutionary Road (2008)
But, as we don't know how the patient will react,แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าคนเจ็บจะตอบสนองอย่างไร The Day the Earth Stood Still (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
It's just not responding.มันไม่ตอบสนองเลย Shut Down (2008)
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
The nuclear family is dead' and we need a new holiday that recognizes that.ตอนนี้มันหมดยุคสมัยของครอบครัวเดี่ยวแล้ว และเราก็ต้องการเทศกาลใหม่ซักวัน ที่จะมาตอบสนองเรื่องนี้ 500 Days of Summer (2009)
About how long it takes the Slayer to respond to the command.ว่ามันคือเวลาที่ สเลเยอร์ Nใช้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง Gamer (2009)
But then again, that would be an emotional response, one that can't be explained or quantified.แต่ก็นั้นแหล่ะ นั้นเป็นเรื่องการตอบสนองต่อความรู้สึก ซึ่งไม่สามารถอธิบายหรือวัดได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He's not going to talk.หรือว่าเป็นแค่การตอบสนองที่ต้องทำเท่านั้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
It won't read my Code.มันไม่ตอบสนองรหัสผม Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
We've been trying to do that. He hasn't responded.เราลองแล้วครับ แต่เค้าไม่ตอบสนอง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
–Critical, non-responsive.อันตรายมาก ไม่ตอบสนอง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
No response— there's a glitch. Once more. Clear.ไม่ตอบสนองแล้ว ลองอีกที เคลียร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Ms. Hewes, do you have a response to that?คุณฮิวส์คุณจะตอบสนองว่าไง A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Captain, the turbine's not responding.กัปตัน ใบพัดไม่ตอบสนองคำสั่ง 2012 (2009)
Yes, and you're entitled to that reaction, but as I said from the beginning, I draw no conclusions.ใช่ และคุณที่ตอบสนอง ทั้งหมดนั้น แต่ผมพูดจากเริ่มต้น ผมไม่สามารถคิดสรุปได้ The Fourth Kind (2009)
If you can't meet the real ones,ถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองตัวที่จริง, Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
There's nothing.ไม่การตอบสนองอะไรเลย Seven Thirty-Seven (2009)
We'll check back in two months, see how you've responded, reassess, and decide our next move, if any.เราจะกลับมาดูผลการรักษาในอีก 2 เดือน การตอบสนองของคุณ ประเมินผลใหม่ และตัดสินใจที่รักษาขั้นตอนต่อไปของเรา ถ้ามีอะไร Breakage (2009)
I hope to see at least a 25 to 35% reduction in tumor mass, something to tell me that the cancer has responded to the therapy.25 ถึง 35% การลดลงของมวลเนื้องอก สิ่งที่บอกผมว่าโรคมะเร็ง มีการตอบสนองต่อการรักษา 4 Days Out (2009)
And how has my cancer responded?และโรคมะเร็งของผมตอบสนองอยู่ที่เท่าไหร่ 4 Days Out (2009)
"SO SEXUALLY SATISFYINGเพื่อตอบสนองราคะ Zoe's Reprise (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบสนอง[v.] (tøpsanøng) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite   
ตอบสนองความต้องการ[v. exp.] (tøpsanøng khwām tǿngkān) EN: meet the demand   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activate[VT] ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนอง
amenable[ADJ] ที่ตอบสนองต่อ, See also: ที่ยอมให้, Syn. responsive, answerable
answer[VI] ตอบสนอง, Syn. react, return
answer[VT] ตอบสนอง
answer[N] สิ่งที่โต้ตอบ, See also: สิ่งที่ตอบสนอง
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
bisexual[ADJ] ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[N] คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
cochlea[N] อวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู (มีเซลล์ขนช่วงในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่มากระทบ), See also: คอเคีย
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting
dead[ADJ] ซึ่งไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง, Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
desensitise[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
desensitize[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
feedback[N] ผลสะท้อนกลับ, See also: การตอบสนอง, การตอบรับ, Syn. reaction
quick on the draw[IDM] ไวต่อการตอบสนอง
insensitive[ADJ] ไม่รู้สึก, See also: ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง, Syn. unfeeling, callous, Ant. sensitive
medicable[ADJ] ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา, See also: ซึ่งรักษาให้หายได้, Syn. curable
nociceptive[ADJ] ซึ่งตอบสนองต่อความเจ็บปวด
react[VI] ตอบสนอง, Syn. answer, respond
reactant[N] ผู้ตอบสนอง
reaction[N] การตอบสนอง, Syn. answer, response
reactor[N] คนหรือสิ่งที่แสดงการตอบสนอง
refractory[ADJ] ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา, See also: ดื้อยา, Syn. unresponsive to treatment
reply[N] การตอบสนอง, Syn. response, reaction
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
requite[VT] ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward
requiter[N] ผู้โต้ตอบ, See also: ผู้ตอบสนอง
respond[VI] ตอบสนอง, See also: ตอบรับ, โต้ตอบ, Syn. react, reciprocate
responder[N] ผู้ตอบสนอง, See also: ผู้โต้ตอบ
response[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction
responsive[ADJ] ซึ่งตอบสนอง, See also: ซึ่งโต้ตอบ, Syn. receptive, responding, reacting
react to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: โต้ตอบ, Syn. respond to
respond to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
satisfy[VI] ้ตอบสนองความต้องการ, Syn. content, cheer, delight, rejoice
sensibility[N] การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, See also: การรับความรู้สึก
sensitive[ADJ] ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น, See also: ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย, Syn. responsive, sympathetic, Ant. insensitive
sensitivity[N] ความรู้สึกไว, See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว, Syn. responsiveness, affectability, Ant. insensitivity
tropism[N] การตอบสนองสิ่งเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
rebound(รีเบาน์ดฺ') vi.,n. (การ) กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง,สะท้อนกลับ,เด้งกลับ,ดีดกลับ,ตอบสนอง,ลูกบอลที่สะท้อนกลับ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ rebind vt. ทำให้สะท้อนกลับ, Syn. recover,recoil,echo
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง
responsive(รีสพอน'ซิฟว) adj. เป็นคำตอบ,เป็นการตอบ,เป็นการตอบสนอง, See also: responsiveness n., Syn. reactive
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก,ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze,bowl

English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
rebound(vi) เด้งกลับ,สะท้อนกลับ,ตอบสนอง,ดีดกลับ
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cytokineโปรตีนที่ขับออกมาโดยเซลล์น้ำเหลืองซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเซลล์และควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
serve the needs (vt ) ตอบสนองความต้องการของ
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบสนอง English: to respond

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tachyplylaxie {f} [med.]การตอบสนองต่อ ยาหรือสารเคมีซึ่งลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ให้ตัวยาหรือสารเคมีตัวเดิม เข้าไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top