Search result for

*ตอนสุดท้าย*

(63 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตอนสุดท้าย, -ตอนสุดท้าย-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็บงานก. ทำงานตอนสุดท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เช่น งานนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ในระหว่างเก็บงาน.
จุดจบน. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Final Actกรรมสารสุดท้าย คือคำแถลงหรือคำสรุปอย่างเป็นทางการจากเรื่องราวการ ประชุม คำแถลงนี้จะระบุสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่ได้มีการลงนามกันอันเป็นผลจากการ ประชุม และในบางกรณีจะผนวกความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือความปรารถนาจากที่ประชุมไว้ ด้วย ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นจะเป็นผู้ลงนามในกรรมสารสุดท้าย ในตอนสุดท้ายของการประชุม [การทูต]
Masterbatchของผสมระหว่างยางและสารเคมีต่างๆ ที่รู้ปริมาณที่แน่นอนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมการผสมขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบทซ์อาจจะใช้เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือเพื่อเพิ่มสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง เช่น ใช้ในกรณีที่สารเคมีกระจายในยางได้ไม่ดี หรือในกรณีที่มีการใช้สารเคมีนั้นน้อยมาก อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ถ้าสารเคมีฟุ้งกระจายหายไป [เทคโนโลยียาง]
Diastolic Volume, Endปริมาณในขณะหัวใจคลายตัวตอนสุดท้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was saving that for the end!ทีแกยังทำได้เลย! ฉันอุตส่าห์เก็บไว้กินตอนสุดท้ายนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
At the end of last season,ในตอนสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Well, what was that at the end?ตอนสุดท้ายน่ะ มันอะไรเหรอ Inkheart (2008)
There's one last step involved in order to read the data.มีขั้นตอนสุดท้ายเพื่ออ่านข้อมูล Scylla (2008)
Well, I got the cash. But there'll may be some delay in final delivery.ผมได้เงินมาแล้ว แต่ว่าติดปัญหาโอนเงินขัดข้องในขั้นตอนสุดท้าย Prison Break: The Final Break (2009)
Now, folks, I'm here today to announce that we are in the final testing stages of a safe, over-the-counter, home-use shampoo product,ท่านทั้งหลาย ผมขอประกาศว่า เรากำลังทดสอบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มันคือแชมพู Duplicity (2009)
Get the hell out! This is a closed set!ห่าออกไปให้พ้นเลย นี่เป็นฉากตอนสุดท้าย Potlatch (2009)
Runners are at first and second in the third. No score.[ขั้นตอนสุดท้ายคือการย่างปลา] Our Family Wedding (2010)
I know that he is watching us now, looking down and guiding us as we take the last steps towards this historic agreement.ดิฉันรู้ว่าเขามองเราอยู่ตอนนี้ มองเรานำทางเรา ในขั้นตอนสุดท้าย ในการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Something's very wrong. Oh, hi. What's going on?ต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของปีนี้ ปี4 จะมาตอนแรกวันที่ 24 กัยยานี้ ช่วยๆกันเข้ามาแปลหน่อยน่ะพี่น้อง ไง มีอะไรเหรอ The Lunar Excitation (2010)
I would've left something out of the map, last step.ผมจะไม่เขียนบางอย่างเช่นขั้นตอนสุดท้ายลงไป Under the Gun (2010)
The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.ขั้นตอนสุดท้ายของโครการนี้ อนุญาติให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการทดลอง ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ The Plateau (2010)
This plume of white reveals they're in their final stage.ไอสีขาว นี่แสดงว่า พวกเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย Everything Will Change (2010)
In the end, as Mi-ran wanted, we stopped Chemo treatment.ในตอนสุดท้าย, มิเรนอยากหยุดการทำคีโม Natalie (2010)
tried to keep her words until the end.พยายามเก็บพูดของเธอไว้ จนตอนสุดท้าย Natalie (2010)
Will that human not betray her in the end and die?มนุษย์คนนี้จะไม่ทรยศจนถึงตอนสุดท้าย... แล้วเลือกที่จะตายงั้นเหรอ? Episode #1.9 (2010)
And when this war came around, he ended up getting a real taste of what war is really like.และเมื่อสงครามเข้ามาใกล้ตัว ในตอนสุดท้าย เขาได้รับรสชาติของสงคราม อย่างที่มันเป็นจริงๆ The Pacific (2010)
With one last shot.ในตอนสุดท้าย The Kids Are Not All Right (2011)
The final part of the ritual.ตอนสุดท้ายของพิธีกรรม The Last Day (2011)
I've been placed in inactive status pending the final report.ฉันถูกพักงาน รอการรายงานขั้นตอนสุดท้าย Betrayals (2011)
Usually ends a little differently.แต่ตอนสุดท้ายไม่เหมือนกันเท่าไหร่ Pack Mentality (2011)
At first I thought he was trying to make a pass at meยื่นตรงนั้นแล้วส่ายตัวไปมา ในตอนสุดท้าย ผู้กำกับเลือกเธอหรอ? Little Black Dress (2011)
Well, there was that last episode of "The Sopranos."นั่นมันอยู่ในตอนสุดท้ายของ "เดอะโซพลาโน"นี่ Demons (2011)
I'd be in my lair enjoying the money the people of Earth gave me for not using my death ray.ฉันแค่กินอันกรอบๆที่เธอไม่ชอบ เปล่า ฉันชอบ เก็บไว้กินตอนสุดท้าย The Ornithophobia Diffusion (2011)
We can't give you a loan.ในขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ ลูกต้องน่าเชื่อถือ Episode #1.20 (2011)
And then she ends up with the wrong --และตอนสุดท้ายเธอก็ลงเอย กับคนที่ผิด... . The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Okay. Whoa, whoa, whoa. You're making a mistake!ด้วยการเปลี่ยนฝ่่ายในตอนสุดท้าย แกตัดสินใจผิดแล้ว! There Will Be Blood (2012)
♪ Que sea por vez finalนั่นคือครั้งเดียวในตอนสุดท้าย The Spanish Teacher (2012)
What if Siobhan's the one who brings us down in the end?ถ้าชิบอนเป็นคนที่ทำให้เรา พ่ายแพ้ในตอนสุดท้ายล่ะ What We Have Is Worth the Pain (2012)
But in the end, it comes down to the size of the wound, doesn't it?แต่ในตอนสุดท้าย สิ่งสำคัญคือขนาดของบาดแผล ไม่ใช่เหรอ Don't Fear the Scott (2012)
Now for the part of that last experiment I'm sure you'll all enjoy...ตอนนี้... ขั้นตอนสุดท้ายของการทดลอง ผมแน่ใจพวกคุณต้องชอบแน่ๆ... Venomous (2012)
We were in the final stages of working it out when somebody killed him.พวกเราอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้าย ที่กำลังลุล่วงไปได้ด้วยดี ตอนที่มีใครบางคนฆ่าเขา Gliding Over All (2012)
You're forgetting the last part.คุณลืมตอนสุดท้ายไปนะ Cherry Picked (2012)
Why would he? Now... The last dead point will be approaching.ทำไมถึงเป็นเขา? นี่คือตอนสุดท้ายละ จากนี้ไป มันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและก็ความมุ่งมั่น ไม่ใช่ร่างกาย Episode #1.2 (2012)
But for the last five episodes we need you to sit through a commercial featuring us.แต่ใน 5 ตอนสุดท้ายนั้น คุณจะต้องดูโฆษณา ที่มีพวกเรา. Bear Fight (2012)
How are you doing? Well, we're finally here, Episode 25.เราได้ดำเนินเรื่องราวมาถึงตอนสุดท้ายแล้วซึ่งก็คือตอนที่ 25. Bear Trap: Part Two (2012)
The last episode of our first season.ตอนสุดท้ายในซีซั่นแรกของเรา. Bear Trap: Part Two (2012)
She's in the final stages of leukemia.เธอใน ขั้นตอนสุดท้ายของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Elysium (2013)
And he passed? He put a child in the hospital.ขั้นตอนสุดท้ายการประเมินของเรา ก็มันจะเห็นสิ่งเกิดขึ้นเมื่อมอนิเตอร์ถูกเอาออกแล้ว Ender's Game (2013)
Not very hospitable, is it?..โปรดทราบ เตรียมปฏิบัติการขนส่ง ..เริ่มขั้นตอนสุดท้าย Ender's Game (2013)
Save it for the end.เก็บไว้ตอนสุดท้าย The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Then she reached a single conclusion.จนมาถึงตอนสุดท้าย แล้วเธอก็พบ The After-Dinner Mysteries (2013)
So the last part of the physical driving test is the parallel parking move.และสอบผ่านใบขับขี่มาอย่างง่ายดาย ในตอนสุดท้ายของการสอบภาคปฏิบัติ ในทางคู่ขนาน Dangerous Territory (2013)
I'm just making final approvals before going to press.ฉันต้องตรวจงานขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะถูฏเอาไปพิมพ์ Caught (2013)
The last time we needed it, we, uh, stole it from a one-percenter.ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะต้องการมัน แล้วเรา.. เอ่อ จะขโมยมันมาจากใครซักคน Remember the Titans (2013)
Yeah, what's produced is a slow and all-consuming burn, so in the end, there's nothing left but ash.ใช่ สิ่งที่ได้ก็คือ การเผาใหม้ที่ช้า และรุนแรง ในตอนสุดท้าย จะไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากขี้เถ้า Red Lacquer Nail Polish (2013)
In the end, there wasn't enough food and water for both of us.ในตอนสุดท้าย, ทุกอย่างไม่เพียงพอ ทั้งอาหารและน้ำ สำหรับเราสองคน Sacrifice (2013)
You obviously get off on it, being the guy who always gets to throw the last punch, who always swoops in to save the girl.คุณออกจะภูมิใจนักหนา ที่รับหน้าที่เด่นๆ ตอนสุดท้าย ที่ช่วยนางเอกได้ตลอด The Hub (2013)
We are lining in for the final run.เรากำลังเข้าขั้นตอนสุดท้าย Man of Steel (2013)
Tonights experiment represents a combination of three years of work...การทดลองคืนนี้ คือขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนเป็นเวลา 3 ปี I, Frankenstein (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นตอนสุดท้าย[n. exp.] (khantøn sutthāi) EN: final stage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end[N] ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, , Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
ending[N] ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
finale[N] ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue
land on one's feet[PHRV] โชคดี (ตอนสุดท้ายหรือตอนจบ), Syn. fall on
ultimately[ADV] ท้ายที่สุด, See also: ตอนสุดท้าย, ในที่สุด, Syn. eventually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
home run(เบสบอล) n. การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งรอบสนามเล่น,ขากลับ,การวิ่งตอนสุดท้าย

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top