ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตอนท้าย*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตอนท้าย, -ตอนท้าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนท้าย[N] end, See also: at the end, towards the end, extreme, Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย, Ant. ตอนแรก, ตอนต้น, Example: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลองยาวน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายมีลักษณะเรียวแล้วบานปลายเป็นรูปดอกลำโพง ขึ้นหนังหน้าเดียว ใช้ตีด้วยมือ วงกลองยาววงหนึ่งจะใช้กลองหลายลูกก็ได้, กลองเถิดเทิง ก็เรียก.
เชิงอรรถน. คำอธิบายเพื่อขยายคำหรือข้อความที่อยู่ในเนื้อหา หรือข้ออ้างอิง ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้าหนังสือหรือตอนท้ายของเรื่อง.
นางหงส์ชื่อเพลงไทยใช้ประโคมศพ, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเรื่อง แล้วออกเพลงภาษาตอนท้าย.
บั้นท้ายน. ตอนท้าย, ส่วนท้าย
บั้นปลายน. ตอนท้าย เช่น บั้นปลายของชีวิต.
รถแวนน. รถยนต์ส่วนบุคคล มีที่นั่งมากกว่า ๒ ตอน ตอนท้ายมีประตูข้างหลังสำหรับบรรทุกคนหรือของ.
เรือประตูน. เรือหลวงที่จัดเข้าร่วมในกระบวนเสด็จทางชลมารค ทำหน้าที่ถวายอารักขาและป้องกันอันตรายกระบวนเรือพระที่นั่ง จัดอยู่ตามตำแหน่งเป็นชั้น ๆ ข้างหน้ากระบวนมีเรือประตูนอกหรือเรือประตูชั้นนอกอยู่ข้างหน้าเรือคู่ชักหมู่หนึ่ง กับอยู่ต่อเรือคู่ชักเข้ามาก่อนถึงเรือดั้งอีกแถวหนึ่งเรียกว่า เรือประตูใน และยังมีอยู่ทางตอนท้ายกระบวนอีก ๒ หมู่ หมู่ต้นอยู่ต่อท้ายเรือกันเรียกว่า เรือประตูใน กับหมู่ปลายอยู่ต่อท้ายหมู่เรือพระที่นั่งกรมพระราชวังบวรฯ และเรือที่นั่งเจ้านายเรียกว่า เรือประตูนอก.
เรือรูปสัตว์น. เรือหลวง มีทั้งประเภทเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้นกับเรือเสริมกราบ มีลักษณะพิเศษตรงศีรษะเรือต่อไม้ขึ้นไปแล้วสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ หรือรูปอมนุษย์ต่าง ๆ เช่น ครุฑ อสุรปักษา พญานาค ตอนท้ายเรือต่อไม้ทำเป็นทวนเชิดงอนไปล่ปลิวไปทางด้านหลัง เช่น เรือเอกไชยเหินหาว เรือพาลีรั้งทวีป เรือครุฑเหินระเห็จ เรืออสุรปักษี, บางทีเรียกว่า เรือกระบวนปิดทอง.
เวท, เวท-ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหกของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตนหรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคลหรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรกเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรกของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก.
ส้นรองเท้าน. ส่วนล่างตอนท้ายของรองเท้าที่รองรับส้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง Help! (1965)
(Birds chirp)ในตอนท้ายของชั่วคราว Help! (1965)
You're as bad as your sister, coming home from work at all hours and colours.จากการทำงานที่ทุกเวลาและทุกสี ในตอนท้ายของส่วนที่สอง Help! (1965)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
Are waiting at the end of my rideกำลังรอให้ถึงตอนท้ายของการขี่ The Blues Brothers (1980)
I forgot how the story goes but at the end the Serbian was the smartest and outwitted them all.ฉันลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ในตอนท้ายเซอร์เบียเป็นคนฉลาด และ outwitted พวกเขาทั้งหมด Idemo dalje (1982)
"No doubt there'll be hell to pay at your end.""ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีนรกที่จะต้องจ่ายในตอนท้ายของคุณ." The Russia House (1990)
And at the end of the year, you figure the tax wrong, you pay them out of your own pocket.และในตอนท้ายของปีที่คุณคิดผิดภาษีที่คุณจ่ายพวกเขาออกมาจากกระเป๋าของคุณเอง The Shawshank Redemption (1994)
Couldn't the Keeleys slip out at the end of the show?ไม่สามารถ Keeleys ลื่นออกมาในตอนท้ายของการแสดงหรือไม่ The Birdcage (1996)
- I'm not sure about the ending.-ฉันไม่แน่ใจตอนท้ายๆ บทหนะ Pilot (2001)
And for the first time I didn't see a dead end.และสำหรับครั้งแรกนั่น ...ชั้นไม่เห็นความตายในตอนท้าย Pilot (2001)
- I just threw that in at the end.- ผมก็โยนว่าในตอนท้าย Showtime (2002)
- Blue shirt, end of the bar? - Actually yes. - Daniel.เสื้อเชิร์ตสีฟ้า นั่งอยู่ตอนท้ายๆของบาร์ นั่นแหละ เราเจอเค้าแล้ว Latter Days (2003)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)
I was worried it was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale....ก็กังวลนิดๆว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งตรงท่อนกลางและในตอนท้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Because I'm gonna win the special prize at the end.เพราะฉันก็คือผุ้ที่จะได้รับรางวัลสุดพิเศษในตอนท้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But, it's got to be, like, super-quick, and no cuddling after.แต่ ขอแบบ เร็วมากๆ แล้วก็ไม่มีกอดกันตอนท้ายนะ Purple Giraffe (2005)
I'm Jack McCready, special agent in charge of this investigation.ในตอนท้าย, เราอยากจะสอบปากคำคนเจ็บ, Deja Vu (2006)
Drag it out at the end.ลากเสียงในตอนท้าย 200 Pounds Beauty (2006)
o/~ o/~ Learn how to bend o/~ o/~ Your worst inhibitions o/~ o/~ Tend to psych you out in the end o/~o/~ เรียนรู้ที่จะงอ o/~ o/~ นิสัยที่เลวร้ายของคุณ o/~ o/~ พยายามใช้พลังจิตกับคุณในตอนท้าย o/~ 65 Million Years Off (2007)
thats good. only messed up in the last part.ดีจัง แค่ยุ่ง ๆ หน่อยตอนท้าย Next (2007)
Storybookendings Fairy tales coming trueเรื่องราวในตอนท้ายของหนังสือ ตำนานกลายเป็นจริง Enchanted (2007)
Could we just skip to the end?เราข้ามไปตอนท้ายเลยได้มั้ย? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Lucky for us, we'll never have to find out.โชคยังช่วยเรามั้ง ที่ไม่รู้ผลตอนท้าย Vamonos (2007)
- Just the tail end, right before the gunshot.- น้ามาเจอตอนท้ายๆ Escape from Dragon House (2008)
Every level harder to crack than the last.รหัสชั้นแรกๆยิ่งใช้เวลาหารหัสมากกว่าในตอนท้ายหลายเท่า. Last Man Standing (2008)
I want you and your crew to step on both ends.ฉันต้องการนายและลูกสมุน เข้าไปแทรกในตอนท้าย The Sleep of Babies (2008)
Look, I had a deal with big Otto. I kept my end of the bargain.ฟังนะฉันได้ตกลงกับบิ๊กอ๊อตโต้แล้ว ฉันจะเก็บของฉันเอาไว้แลกเปลี่ยนตอนท้าย Giving Back (2008)
Everything falls apart in the end.ทุกสิ่งย้อนกลับในตอนท้าย The Itch (2008)
But in the end, David heard nothing.แต่ในตอนท้าย เดวิทไม่ได้ยินอะไรเลย Frost/Nixon (2008)
They're less likely to offer that advice.กับการพูดแบบลับๆ ในทำเนียบขาว พวกเขาเลย ไม่ค่อยจะมีข้อแนะนำอะไร แล้วในตอนท้าย Frost/Nixon (2008)
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้ Revolutionary Road (2008)
That last part, that's, that's a little bit sexist.ตอนท้ายมันออกจะเป็นการแบ่งเพศนิดๆนะ Loyal and True (2008)
The bit at the end about the promise. I like that part.ตอนท้ายที่ว่าสัญญา ผมชอบตรงนั้น Up in the Air (2009)
Is that they require something else to end.หรือพวกคุณต้องการที่จะเรียกร้องอยากอื่นในตอนท้าย You've Got Yale! (2009)
What did Yijeong say as he left?ตอนท้ายรุ่นพี่อีจองพูดว่าอะไรนะ? Episode #1.16 (2009)
And at the end of it, we put on a passion play.และในตอนท้าย เราจะเล่นละครเกี่ยวกับการทุกข์ทรมานของพระเยซู Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
This last part is what caught my eye.ส่วนตอนท้ายนี่เองที่เตะตาฉัน Fracture (2009)
At the conclusion of the statement, the President will answer a limited number of questions.ในตอนท้ายคำแถลง ท่านประธานาธิบดี จะตอบข้อซักถาม เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น Gimme Some Truth (2009)
I caution you to avoid the AFT section.ข้าขอเตือนให้ท่านหลีกเลี่ยง พื้นที่ตอนท้ายของยาน Holocron Heist (2009)
Then I'll go bring in the planning team, so you focus on finishing the plan.งั้นผมจะไปเรียกฝ่ายวางแผนมา แล้วคุณคอยสรุปตอนท้าย My Fair Lady (2009)
But at the very last minute, the deal collapsed.แต่ตอนท้าย การแลกเปลี่ยนถูกยกเลิืก The International (2009)
Like all great performers, you saved your pierce do résistance for the end.ทำเหมือนพวกมีชื่อเสียง คุณเก็บงานชิ้นเอกไว้ในตอนท้ายสุด Sherlock Holmes (2009)
Most of it makes sense, but then it ends with, "I can hear the Devil's footsteps draw near. "แต่ตอนท้าย "ฉันได้ยิน เสียงฝีเท้าของปีศาจใก้ลเข้ามา" Devil (2010)
At the end he called me in to his deathbed.ในตอนท้าย ... ... เขาเรียกผมว่าในครึ่งผีครึ่งคน Inception (2010)
Tea-Bag, he's in your rear-view, darling.ทีแบ๊คเหรอ เขาอยู่ใน ตอนท้ายสินะที่รัก Everything Is Broken (2010)
Because I got the sheriff's ear today, and we are gonna bust Hotshot.ทีแบ๊คเหรอ เขาอยู่ใน ตอนท้ายสินะที่รัก และพวกเราจะจัดการพวกมันซะ Everything Is Broken (2010)
How did we end up so different?ทำไมเราถึงต่างกันตอนท้าย Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนท้าย[n.] (tønthāi) EN: end ; after part   FR: fin [f] ; arrière [f]
ตอนท้าย[adv.] (tønthāi) EN: at the end ; towards the end   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aft[ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
benediction[N] การขอพรในตอนท้ายพิธีสวด, See also: การอวยพร, การขอบคุณ, Syn. blessing
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
in at the kill[IDM] เข้าไปตอนท้าย, See also: อยู่ด้วยตอนท้าย
put the tin lid on[IDM] ทำลาย (บางสิ่ง) ตอนท้าย / จบ (คำไม่เป็นทางการ)
rear[N] ส่วนหลัง, See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย, Syn. back, Ant. front

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
下記[かき, kaki] ดังต่อไปนี้ ระบุไว้ด้านล่าง ระบุไว้ตอนท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top