Search result for

*ตราหน้า*

(54 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตราหน้า, -ตราหน้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราหน้า[V] denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น
ตราหน้า[V] brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai definition: หมายหน้าไว้
ถูกตราหน้า[V] blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตราหน้าก. หมายหน้าไว้
ตราหน้าหยามหน้า, สบประมาท.
หมายหน้าตราหน้า เช่น เขาถูกหมายหน้าว่าเป็นคนไม่ดี.
ไหมหน้าก. หมายหน้า, ตราหน้า, เช่น ไหมหน้าว่าเบียนเมือง ข้าคิดเปลื้องทานทำแห่งหอคำข้าดอก (ม. ร่ายยาว).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But as long as we remain unmarried any child I gave you would be dubbed "bastard."แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้สมรส ลูกคนใดที่หม่อมชั้นมอบให้แก่ฝ่าบาท จะถูกตราหน้าว่าเป็น "ลูกนอกกฏหมาย" The Other Boleyn Girl (2008)
It might put him in danger if he gets labeled as a protestor.มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย ถ้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
We are not afraid of being labeled as protestors.เราไม่กลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
I think your hobby is labeling people.ฉันคิดว่างานอดิเรกของเธอคือ ตราหน้าผู้คน. Episode #1.9 (2008)
If Agent Walker did that, not only would she be fired but potentially face charges of misappropriation of government intelligence.ถ้าสายลับวอคเกอร์ ทำแบบนั้น ไม่เพียงแต่เธอจะโดนไล่ออกเท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าเธอจะถูกตราหน้า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
But because I choose to date a younger man,I'm labeled a sexual carnivore?แต่พอฉันเลือกมีอะไรกับเด็กหนุ่ม ฉันถูกตราหน้าว่ากินเด็ก? Bolt Action (2009)
Then some thumb-sucker came along and tagged him "RED."อยู่ดีๆก็มีคนดูดนิ้วเข้ามา แล้วตราหน้าเขาว่าเป็น"ผอ" RED (2010)
Those kids get labeled the second they walk through the door freshman year... geek, punk, jock, queer.ทุกคนถูกตราหน้า ตั้งแต่วันแรก กี๊ก, พั้งค์, บ้านนอก, เกย์ Dream On (2010)
No labels, no preconceptions. Their true spirits.ไม่ตราหน้า, ไม่อคติ สปิริทที่แท้จริง Dream On (2010)
If we do this, and if we get caught, we're gonna be tried for treason, and you're gonna lose everything and you're never going to get a chance to be a real spy.เราจะถูกตราหน้าว่าก่อการกบฎ และเธอจะต้องเสียทุกอย่าง และไม่มีวันมีโอกาสที่จะเป็นสายลับเต็มตัว Chuck Versus the Tic Tac (2010)
I did not have you pegged as a stoner.ฉันไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นพวกขี้ยา Truly Content (2010)
♪ Now you tell me that I'm crazy ♪#ตอนนี้เธอตราหน้า ว่าฉันเป็นคนบ้า# Rumours (2011)
I've been scarlet nerded by you.โดนตราหน้าเป็นเนิร์ดเพราะนายนี่แหละ Wolf Moon (2011)
We'll be labeled traitors forever.เราจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศไปตลอดกาล You Bury Other Things Too (2011)
How much should we penalize the person who gets caught? Just make it $1.มันคงรู้สึกไม่ดีที่จะโดน คนอายุน้อยกว่าตราหน้า New Tales of the Gisaeng (2011)
They have been branded as traitors.พวกมันจะถูกตราหน้า ว่าเป็นผู้ทรยศ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
How does this bitch get a free pass, and I get burned at the stake?ทำไมยัยนี่ถึงรอดตัวตลอด เป็นฉันที่ต้องถูกตราหน้าตลอดเวลา Fire/Ice (2012)
I know what it's like to lose someone you love, to be publicly humiliated.ฉันรู้ ความรู้สึกสูญเสีย ใครสักคนที่คุณรัก การถูกสังคมตราหน้า Heart of Darkness (2012)
Yeah, and then avoid the stigma of sitting at the singles' table.ใช่ จะได้ไม่ถูกตราหน้า และนั่งโต๊ะคนโสด Til Death Do Us Part (2012)
I am to be branded with fire.ผมจะถูกตราหน้าด้วยไฟ Empty Hands (2012)
Well, like it or not, your stunt branded me a provocateur, so I'm embracing it.ชอบหรือไม่ก็ตาม การแสดงออกของเธอทำให้ฉันถูกตราหน้าว่าเป็นพวกท้าทาย ฉันอายมาก Monstrous Ball (2012)
The bullies held me down, they tittie-fucked me.ความอันธพาลทำฉันตกต่ำ พวกเขาตราหน้าฉัน This Is the End (2013)
Don't let them head-game hippies label you, man.อย่าปล่อยให้พวกนั้นมาตราหน้านาย Guadalajara Dog (2013)
I'd hate to see Mike labeled as mentally unstable and a vandal.ผมเกลียดที่จะเห็นไมค์ถูกตราหน้าว่าเป็น พวกจิตใจไม่ปกติ และป่าเถื่อน Crash and Burn, Girl! (2013)
I didn't peg you for a softy.ฉันไม่ตราหน้าว่านายอ่อนแล้ว Dog Dean Afternoon (2013)
I was labeled a traitor and hung out to dry.ผมถูกตราหน้าว่าทรยศ และถูกลงโทษ Final Shot (2013)
A man who's labeled by his country a... a criminal.ชายคนที่ถูกตราหน้า จากประเทศของเขา่เอง.. ว่าเป็นอาชญากร 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
Then the world will peg her as a... liar and a hypocrite.งั้นโลกก็จะตราหน้าว่าหล่อนเป็น คนโกหกและมือถือสากปากถือศีัล 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
I feel judgment from you. You don't know the situation.เธอตราหน้าฉัน เธอไม่รู้สถานการณ์ Mr. Right (2015)
_กดขี่และตราหน้า High Sparrow (2015)
Surely men have branded you a murderer, a torturer.แน่นอนว่าใคร ๆ ก็จะตราหน้าว่าคุณเป็นฆาตกร นักทรมาณ The Offer (2015)
If you're from Jeolla-do, they'll brand you as a commie.ถ้าใครมาจากจอลลาละก็ เขาจะตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ The King (2017)
It's crap. This stuff just perpetuates it... all this liberal nonsense.มันจะต้องถูกตราหน้า/ไว้อย่างนั้นไปตลอดกาล... American History X (1998)
Whatever you did, you've been officially labeled a disturber of the peace.จะยังไงก็เถอะท่านถูกตราหน้า ว่าเป็นตัวป่วนก็แล้วกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
He's been called a dreamer and a crank.เขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนเพ้อฝันและคนบ้า The Corporation (2003)
If she's with you, she'll be like a wild grass.ถ้าเธออยู่กับคุณต้องถูกตราหน้าว่าเป็นกาแน่นอน Smile Again (2006)
Your lonely heart, missing your mom can get sympathy from a lot of people, but people might label me as a selfish woman.หัวใจที่โดดเดี่ยวและขาดแม่ของเธอ ทำให้ได้รับความสงสารจากคนมากมาย แต่คนอาจจะตราหน้าว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัว Smile Again (2006)
Don't tell me it's written on my face.อย่าบอกนะคะ ว่ามันตราหน้าฉันอยู่ 200 Pounds Beauty (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตราหน้า[v.] (trānā) EN: label ; brand   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label as[PHRV] ถูกตราหน้า, See also: ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
stigma(สทิก'มะ) n.ความอัปยศอดสู,มลทิน,รอยด่างพร้อย,ตราพิมพ์,ตราหน้า,ตรานาบ,แผลเป็น,แต้ม,จุด,ตาของสัตว์เซลล์เดียวจำพวกโปรโตซัว,ทางเข้าระบบหายใจของแมลง,ส่วนของเกสรตัวเมียที่รับละอองเกสร pl. stigmata,stigmas
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peg (vt) ตราหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top