ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตกหล่น*

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตกหล่น, -ตกหล่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกหล่น[V] omit, See also: miss out, leave out, Syn. ตกหาย, หายไป, ขาดไป, Example: เขาเขียนหนังสือตกหล่นนับไม่ถ้วน, Thai definition: ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกหล่นก. ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ.
หายหกตกหล่นก. หายไปบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น เอาสตางค์ใส่กระเป๋ามาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าหายหกตกหล่นเสียที่ไหน.
เก็บ ๑ก. เอาไปหรือเอามาจากที่ เช่น เก็บผ้า เก็บผลไม้, เอาเข้าที่ เช่น เอาหนังสือไปเก็บ เอารถไปเก็บ, เอาสิ่งของที่ตกหล่นอยู่ขึ้นมา เช่น เก็บของตก, รวบรวมไว้ เช่น เก็บคะแนน, เรียกเอา เช่น เก็บค่าเช่า เก็บค่านํ้า, รักษาไว้ เช่น ห้องเก็บของ.
เก็บข้าวตกก. เก็บรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวตกหล่นในท้องนา.
ถ้วนถี่ว. ละเอียดลออ, รอบคอบ, โดยปริยายหมายความว่า ไม่ยอมให้ตกหล่นเสียหาย, ถี่ถ้วน ก็ว่า.
ถี่ถ้วนว. ละเอียดลออ, รอบคอบ, โดยปริยายหมายความว่า ไม่ยอมให้ตกหล่นเสียหาย, ถ้วนถี่ ก็ว่า.
พรวดพราด(-พฺราด) ก. ลุก เดิน หรือวิ่ง เป็นต้น อย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น พอตำรวจพรวดเข้ามา พวกขาไพ่ก็พรวดพราดออกไป, กิริยาที่ทำโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่เรียบร้อย เช่น ทำอะไรพรวดพราด ข้าวของตกหล่นเสียหาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What your hopes and your dreams are that got lost along the way while I was thinking about myself.สิ่งที่คุณหวัง และสิ่งที่คุณฝันที่มันตกหล่นกลางทาง ตอนผมคิดถึงแต่ตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
A dozen other places.ยังมีอีกหลายแห่ง ซึ่งมันอาจตกหล่นอยู่ Titanic (1997)
One hopes that no more of Lord Voldemort's old school-things should find their way into innocent hands.หวังว่าจะไม่มีของ ของลอร์ด โวลเดอมอร์ ตกหล่นไปเข้ามือผู้บริสุทธิ์อีก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Don't miss anyone.อย่าให้มีใครตกหล่น Episode #1.43 (2006)
Got to make sure I see to their needs.ต้องให้มั่นใจว่าของที่พวกเค้าต้องการไม่ตกหล่น Interference (2007)
What you found here certainly falls under that category, wouldn't you say?สิ่งที่คุณพบ ตกหล่นแถวนี้ ซึ่งคุณจะบอกเรา ว่ามันคืออะไรใช่มั๊ย? Resurrection (2008)
Did you nick something?คุณทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
- No details spared.- อย่าให้ตกหล่นแม้แต่นิด The Other Boleyn Girl (2008)
Celibate seeking crumbs. Spill.คนโสดมองหาคน ที่ยังตกหล่นจาก การสำรวจของคนอื่น A Night at the Bones Museum (2009)
Word on the street.ก็ข่าวมันตกหล่นมา Withdrawal (2010)
Maybe it was in the case when you brought it backบางทีมันอาจจะอยู่ในกระเป๋า ตอนที่นายเอากลับมาและตอนนี้... อาจจะตกหล่นอยู่ที่ไหนซักที่ A Study in Pink (2010)
If you drop anything, you pay for it! It's out of your wages!เฮ้ ถ้าเจ้าทำอะไรตกหล่น เจ้าต้องชดใช้นะ หักจากค่าจ้างของเจ้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I hope my invitation was lost in the... mail.หนูคิดว่าคำเชิญของฉันคงตกหล่นอยู่ที่ กล่องขาเข้าน่ะค่ะ Rhodes to Perdition (2011)
I didn't receive my invitation, but I just assumed the American postal service had fallen down upon the job, as per usual.ฉันไม่ได้รับบัตรเชิญ แต่ฉันคิดว่าคงเป็นที่ ไปรษณีย์ของอเมริกา ทำตกหล่นระหว่างทางเช่นเคย Saving Mr. Banks (2013)
Half the time, they lose the records of their prisoners.ที่ผ่านมา รายชื่อนักโทษตกหล่นเพียบ Enemy of My Enemy (2013)
Well, hope, actually... that my invitation to the ball tonight got lost in the mail.ฉันคิดว่า... บัตรเชิญเข้างานเต้นรำคืนนี้ของฉัน อาจจะตกหล่นไป Masquerade (2013)
Well, I'm afraid that no invitation was lost because none was sent.ฉันเกรงว่าบัตรเชิญไม่ได้ตกหล่นหรอก เพราะมันไม่ได้ถูกส่งไป Masquerade (2013)
Am I leaving anything out, Jack?ฉันเล่าตกหล่นตรงไหนมั่ง? แจ๊ค Liberty (2013)
We're missing something.เราตกหล่นอะไรไปบางอย่าง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
A little detail somewhere way down the line makes you say, "Ohh!" breaks the case.พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ตกหล่น จะทำให้พวกคุณพูดว่า"โอ้" แล้วก็หยุดคดี The Long Bright Dark (2014)
And it wasn't long before we started recording more than bushels of grain.และมันก็ไม่นาน ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึก มากกว่าตกหล่นข้าว Standing Up in the Milky Way (2014)
There must have been some mistake with the email.อีเมลตกหล่นแน่ๆ เลย The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfingers[N] คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
flop[VT] ทำของตกหล่นจนกระแทกเสียงดัง, Syn. thud
lose[VT] ทำหาย, See also: ตกหล่น, ตกหาย, Syn. mislay, Ant. find

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見落とす[みおとす, miotosu] (vi ) ดูตกหล่น,มองข้ามไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top