ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ด่วน*

   
306 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด่วน, -ด่วน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Loan offer (org ) เราให้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการรวมหนี้สินเชื่อสินเชื่อที่ไม่ดีสินเชื่อที่ไม่ปลอดภัยสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่ไม่ดีและสินเชื่อที่มีความปลอดภัยทันทีในราคาถูกคุณมี บริษัท หรือ บริษัท ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มธุรกิจหรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้หรือไม่ เราจะให้เงินกู้กับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ   หมายเหตุ: เราเสนอสินเชื่อต่อไปนี้ให้กับบุคคล - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อการสมรส สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธนาคาร สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อที่ได้มา สินเชื่อก่อสร้าง สินเชื่อธุรกิจและอีกมากมาย: และอีกมากมายในอัตราดอกเบี้ย 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com WhatsApp +919066210641 หรือโทรหาเราที่ +918524855118 อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com ด้วยความเคารพ นายพอลกรีน

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถด่วน[N] express, See also: express train, express bus, Example: ถึงแม้จะลำบาก แต่เราก็พอใจจะนั่งรถด่วนแทนรถเร็วที่วิ่งในเวลากลางวัน, Count unit: ขบวน, คัน
ด่วนจี๋[ADV] most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
ทางด่วน[N] expressway, See also: superhighway, Example: การก่อสร้างทางด่วนแจ้งวัฒนะ -บางไทร ใช้พื้นที่ 90 ไร่, Count unit: สาย, Thai definition: ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน
สายด่วน[N] hotline, Example: กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมีโดยผ่านสายด่วน, Count unit: สาย, Thai definition: โทรศัพท์สายตรงที่จัดไว้สำหรับเหตุเร่งด่วนหรือเฉพาะเรื่อง
สายด่วน[N] hotline, Thai definition: โทรศัพท์สายตรงที่จัดไว้สำหรับเหตุเร่งด่วนหรือเฉพาะเรื่อง
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ข่าวด่วน[N] hot news, See also: late news, stop-press news, urgent news/dispatch, Example: สถานีโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเสนอข่าวด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว, Thai definition: ข่าวที่เป็นเรื่องด่วน
เรือด่วน[N] express boat, Example: การเดินทางโดยเรือด่วนกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรทางบกที่ติดขัด, Thai definition: เรือโดยสารเร็ว
เรื่องด่วน[N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
ความเร่งด่วน[N] urgency, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, Example: ความคืบหน้าการเตรียมการตั้งพรรคมีความเร่งด่วนถึงกับตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งพรรคให้สำเร็จและเปิดตัวได้ภายในเดือนหน้า
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count unit: จาน, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
ใจเร็วด่วนได้[ADJ] hasty, See also: careless, cursory, perfunctory, Syn. ใจเร็ว, Example: วัยหนุ่มสาวมักมีนิสัยใจเร็วด่วนได้ ทำให้ขาดความรอบคอบในการคิดอ่าน, Thai definition: ี่ใจร้อนอยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คิดคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรเสียก่อน
ชั่วโมงเร่งด่วน[N] rush hours, Syn. เวลาเร่งด่วน, Example: ตำรวจภูธรจ. เพชรบูรณ์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแก้ปัญหาการจราจรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน, Thai definition: ช่วงเวลาที่รีบเร่ง
ปัจจุบันทันด่วน[ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเร็วด่วนได้ว. อยากได้เร็ว ๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบ.
ด่วนว. รีบเร่ง, รวดเร็ว.
ด้วนก. กุด, ขาด, สั้นเข้า, เช่น ทำไมกับหูแหว่งจมูกวิ่น ถึงจะด้วนเสียสิ้นก็ของข้า (สังข์ทอง) เขาถูกฟันแขนจนด้วน.
ด้วนว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาว ๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน เจดีย์ยอดด้วน, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลองด้วน แม่นํ้าด้วน.
ตาลยอดด้วนน. คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว
ตาลยอดด้วนคนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล
ตาลยอดด้วนพระภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกไม่อาจกลับมาบวชใหม่ได้.
เถาวัลย์ด้วนดู เถาหัวด้วน.
เถาวัลย์ยอดด้วนดู เถาหัวด้วน.
เถาหัวด้วนน. ชื่อไม้เถาไร้ใบ ๒ ชนิดในสกุล Sar-costemma วงศ์ Asclepiadaceae คือ ชนิด S. acidum Voigt, พญาไร้ใบ ก็เรียก และชนิด S. brunonianum Wight et Arn. ทั้ง ๒ ชนิดใช้ทำยาได้, เถาวัลย์ด้วน หรือ เถาวัลย์ยอดด้วน ก็เรียก.
ทางด่วนน. ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน.
ปัจจุบันทันด่วนว. กะทันหัน.
ยอดด้วนน. เถาหัวด้วน.
เร่งด่วนว. รวดเร็วมาก, รวดเร็วยิ่ง, เช่น งานนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง ย้ายเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง.
หมาหางด้วนน. คนที่ทำอะไรผิดพลาดจนได้รับความอับอายแล้วชวนให้ผู้อื่นทำตามโดยยกย่องการกระทำนั้นว่าดี ควรเอาอย่าง.
หัวด้วน ๑น. เรียกลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วหายไป ว่า ลมหัวด้วน.
หัวด้วน ๑ดูใน หัว ๑.
หัวด้วน ๒น. เถาหัวด้วน.
กะทันหันว. ทันทีทันใด, ปัจจุบันทันด่วน, จวนแจ.
กุดว. ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป เช่น ยอดกุด นิ้วกุด หางกุด.
กุดน. บึง, ลำนํ้าที่ปลายด้วน.
ข่ำเขียวว. รีบ, ด่วน, เร่ง.
ขุก ๑ก. คิดขึ้นได้ทันที, เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วน, เช่น อาวุธอย่าวางไกล ขุกคํ่า คืนแฮ (โลกนิติ).
เข้า ๑ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน เช่น เข้าบ้าน เข้าถํ้า เอาหนังสือเข้าตู้, เคลื่อนมาสู่, มาถึง, เช่น รถด่วนเข้า ๑๐ นาฬิกา พระศุกร์เข้า, สิง เช่น ผีเข้า เจ้าเข้า
คลายคล้าย, คล้ายคล้ายก. เคลื่อนเรื่อย ๆ ไป, คล้อย, เช่น หมอมิกลัวกลายจระคล่าย เข้าป่าไปคลายคล้ายด่วนดั้นโดยทาง (ลอ), คลี่ไคลพลคล้ายคล้าย แลนา (ลอ)
งัง ๆว. อาการที่เดินโดยด่วน.
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.
ฉุกละหุกก. สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน.
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณว. ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำดีกว่าด่วนทำ.
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก. ด่วนตายไปก่อนโดยทิ้งภาระไว้ภายหลัง
ปามปึงมาก. พรวดพราดเข้ามา เช่น มีมือถือดาบกล้าอวดค้า ๆ คำรามคำรนปามปึงมาด้วยด่วนแล (ม. คำหลวง กุมาร).
ปูติลดา(ปูติละดา) น. เถาหัวด้วน, กระพังโหม.
พญาไร้ใบดู เถาหัวด้วน.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.
ฟ้าผ่าโดยปริยายหมายความว่า คำสั่งด่วนที่ออกมาโดยไม่คาดหมายและไม่รู้เหตุผล.
มนิมนา, มนีมนา(มะนิมมะนา, มะนีมมะนา) ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมัน, เช่น ก็มนิมนาการมาสู่สาลวัน (ปฐมสมโพธิกถา).
ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้ว. ด่วนทำไปทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร.
รยะว. เร็ว, พลัน, ไว, ด่วน.
ระดมพลก. เกณฑ์ทหารเข้าประจำกองทัพอย่างรีบด่วน.
ร่าน ๒รีบ, ด่วน.
รีบรุดก. ไปหรือมาอย่างรีบด่วน เช่น ตำรวจรีบรุดมาที่เกิดเหตุ.
รีบรุดว. ด่วน, ทันที.
เร็ว, เร็ว ๆว. ไว เช่น กินเร็ว หายเร็ว ๆ, รีบ เช่น เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย, ด่วน, ไม่ชักช้า, เช่น ขอให้มาโดยเร็ว.
ลุ่น, ลุ่น ๆว. ด้วน, กุด, เช่น ไก่หางลุ่นเพราะถูกถอนขนหางหมด
สุขุมว. ประณีต, ลึกซึ้ง, รอบคอบ, ไม่วู่วาม, เช่น เขาจะไม่ด่วนตัดสินใจ ก่อนที่จะพิจารณาอย่างสุขุมทั้งทางได้และทางเสีย เขามีปัญญาสุขุม, บางครั้งใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น สุขุมคัมภีรภาพ สุขุมรอบคอบ สุขุมลึกซึ้ง.
หุนหันพลันแล่นก. ด่วนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปโดยไม่ยั้งคิดด้วยความโกรธ ความโลภ เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion, urgentญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigence; exigencyความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigence; exigencyภาวะจำเป็นรีบด่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exigency; exigenceความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigency; exigenceภาวะจำเป็นรีบด่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hot lineสายด่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgent motionญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Express highwaysทางด่วน [TU Subject Heading]
Express serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วน [TU Subject Heading]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [TU Subject Heading]
Information superhighway in educationทางด่วนข้อมูลในการศึกษา [TU Subject Heading]
Certificate of Identity (C.I.)หนังสือสำคัญประจำตัว จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดย รีบด่วน หากแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุนาน แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออกหนังสือเดินทางให้ใหม่ [การทูต]
United Nations Universityมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันอิสระที่บริหารปกครองตนเองภายในโครงร่างของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเชิงวิชาการ ในอันที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านโครางสร้างและแบบอย่างการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีนิสิตนักศึกษาของตนเอง ไม่มีคณะในมหาวิทยาลัย และไม่มีบริเวณมหาวิทยาลัย (campus) ดำเนินงานภายในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งศูนย์ฝึกและศูนย์วิจัยของตนเอง ทั้งยังรวมไปถึงผู้คงแก่เรียนเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกเป็นจุดสำคัญเรื่องที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติกำลังกังวลและสนใจอยู่ใน ขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลายที่มนุษย์ทั่วโลกจะพึงมี เรื่องทิศทางใหม่ ๆ ในภาวะเศรษฐกิจที่กลังปรากฏอยู่ในโลก รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีเรื่องพลัง ที่ทำให้เกิดความผันแปรระหว่างพลเมืองของโลก ตลอดจนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัย และการฝึกในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย และภายในมหาวิทยาลัยเองก็กำลังสนใจด้านวิจัยและการฝึกฝนในบางเรื่องโดยเฉพาะ [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Acuteอาการรวดเร็วรุนแรง, เฉียบพลัน, เร็วแรง, ปัจจุบันทันด่วน, ชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Channels, Greenระบบทางด่วน [การแพทย์]
Condition, Non-Urgentภาวะไม่รีบด่วน [การแพทย์]
Emergency Caseผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน [การแพทย์]
Emergency Operationการผ่าตัดฉุกเฉิน,ผ่าตัดรีบด่วน [การแพทย์]
Emergency Problemsปัญหารีบด่วน [การแพทย์]
Emergency Treatmentการรักษาแบบรีบด่วน,การรักษาฉุกเฉิน [การแพทย์]
Mental Health Hotlineสายด่วนสุขภาพจิต
บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทางโทรศัพท์โดยเป็นการสื่อสารสอง ทางของผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาที่ทั้งสองฝ่ายเข้าถึงบริการได้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและขยายไปอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้บริการความรู้เรื่องสุขภาพจิตแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Quick!ด่วนSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
Quick, we'll head him off.ด่วนเราจะมุ่งหน้าเขาออก Pinocchio (1940)
Well, well, Pinocchio. What's your rush?ก็ ก็ ปิโนคีโอ มีอะไรเร่งด่วน ของคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
Quick, Doctor, your notebook.ด่วน, แพทย์, โน๊ตบุ๊คของคุณ Pinocchio (1940)
Quick, Doctor, that report.ด่วน, แพทย์, รายงานว่า Pinocchio (1940)
Oh, you too!โอ้คุณ มากด้วย! มาสิ, ด่วนPinocchio (1940)
- Quick, some wood. - Pinocchio, not the chair!ด่วนไม้บาง ปิโนคีโอ ไม่เก้าอี้! Pinocchio (1940)
Tell Mrs. Danvers I wish to see her immediately.บอกคุณนายเเดนเวอร์สนะว่าฉันเรียกพบด่วน Rebecca (1940)
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน Rebecca (1940)
Quick!ด่วน ได้เร็วขึ้น Help! (1965)
In here!ในนี้ ได้อย่างรวดเร็ว ด่วน Help! (1965)
Hands up! Hands up!ยกมือขึ้น ด่วน ด่วน Help! (1965)
- Quick!ด่วน ด่วน เราจะได้รับว่าคู่สีแดง Help! (1965)
I'm with you. After them! After them!หลังจากที่พวกเขา หลังจากที่พวก เขา ด่วน Help! (1965)
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ Blazing Saddles (1974)
"Send new sheriff immediately.""ส่งนายอำเภอใหม่มาด่วนBlazing Saddles (1974)
Le Petomane Thruway!ทางด่วนไปโลด! Blazing Saddles (1974)
Yeah, get those road block signs out on the highway.ใช่ เอาป้ายปิดถนนไปวางบนทางด่วน Jaws (1975)
Get in there as fast as you can!- เข้าไปที่นั่นด่วน Jaws (1975)
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้ The Blues Brothers (1980)
This don't look like no express way to me!ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ทางด่วน The Blues Brothers (1980)
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน The Blues Brothers (1980)
Tell him to get out here with his damned dogs right away.บอกให้เขามาที่นี่กับสุนัขโดยด่วน First Blood (1982)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What's the rush?อะไร ? ! เร่งด่วน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hurry, it's going fast!ด่วนครับ ก่อนจะถูกตัดหน้านะครับ ! An American Tail (1986)
A KLAM newsbreak.ข่าวด่วน เค.แอล.เอ.เอ็ม Stand by Me (1986)
Alright, Ok, Can you say yippiiokia?ข่าวด่วน! เหลืออีกแค่สามวัน! Full House (1987)
All you Sandy Koufaxes, get out there!ท่านใดที่ชื่อ แซนดี้ คูเฟล็ก มาทางนี้ด่วนDirty Dancing (1987)
You know what a hurry we're in!นี่แกรู้มั้ยว่าเรื่องมันเร่งด่วนแค่ไหน? The Princess Bride (1987)
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
Victor's downstairs. Kumite Express leaves in five minutes.ชั้นล่างของวิกเตอร์ Kumite ด่วนใบในห้านาที Bloodsport (1988)
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้ Akira (1988)
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วนAkira (1988)
Urgent message to all district battalion commanders!ข่าวเร่งด่วนให้ ผู้บัญชาการกองพันปฎิบัติตามคำสั่ง Akira (1988)
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่. Cinema Paradiso (1988)
You must not judge us, before you understand why we are not directed to help.คุณอย่าพึ่งด่วนสรุปเรา ก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าNทำไมเราไม่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ Rambo III (1988)
Get everybody and everything up here ASAP.ให้ทุกคนมาที่นี่ด่วนที่สุด Casualties of War (1989)
When we start driving back, you get that kid up here!พอเราเริ่มขับกลับมา เธอก็ไปพาเด็กนั่นขึ้นมาด่วนNight of the Living Dead (1990)
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก The Russia House (1990)
Urgent."ด่วน". The Russia House (1990)
We received a rather urgent message for you over our link.เราได้รับข้อความที่ค่อนข้างเร่งด่วนสำหรับคุณผ่านการเชื่อมโยงของเรา The Russia House (1990)
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
Phone call for Count Spitzle. Urgent.มีโทรศัพท์ด่วนถึงท่านเคานต์ครับ Mannequin: On the Move (1991)
I told my Aunt Bessie it was an emergency.ฉันบอกป้า ว่าเรามีเรื่องด่วน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
Ninety-five dollars, that's it. I got to get out of here.เราไม่มีเวลากันมากแล้วนะ รีบหน่อยๆ ไปเขียนบทความกันเลย ด่วนๆๆ Hero (1992)
You get as far away from the plane as you can.ด่วนะ Hero (1992)
Far out.นี่ไม่คิดว่าชั้นทำทั้งหมดนี่ก้อเพื่่อพวกนายเหรอ แน่สิ พาทุกคนมาที่นี่เลยนะ ด่วน Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengduan = dōi rengdūan) EN: urgently   
ด่วน[adj.] (duan = dūan) EN: express ; urgent ; fast   FR: express ; urgent ; chaud
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
ด่วนมาก[X] (duan māk) EN: very urgent   FR: très urgent
ด่วนพิเศษ[adj.] (duan phisēt) EN: express   FR: express
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime
จดหมายด่วน[n. exp.] (jotmāi duan ) EN: express letter   
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
แขนด้วน[adj.] (khaēn dūan) EN: armless   FR: manchot
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
ความเร่งด่วน[n. exp.] (khwām reng duan) EN: urgency   
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant   FR: urgent ; pressant
รถด่วน[n. exp.] (rot duan) EN: express ; express train ; fast train ; express bus   FR: train express [m] ; bus express [m] ; express [m]
รถไฟด่วน[n. exp.] (rotfai duan) EN: express train   FR: train express [m]
สายด่วน[n. exp.] (sāi duan) EN: hotline   
ทางด่วน[n. exp.] (thāng duan) EN: express way ; tollway   FR: voie expresse [f] ; route express [f] ; autoroute [f]
ทางด่วนชั้นที่ 1[n. exp.] (thāng duan chan thī neung) EN: express way stage1   FR: autoroute express niveau 1 [f]
ทางด่วนชั้นที่ 2[n. exp.] (thāng duan chan thī søng) EN: express way stage 2   FR: autoroute express niveau 2 [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long duan Din Daēng) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway   
ยอดด้วน[n.] (yøt dūan) EN: species of creeper   

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
fast food(n slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abruptly[ADV] อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly
bombshell[N] ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
bring something to the boil[IDM] ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข, Syn. come to
clearway[N] ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)
crying[ADJ] ที่ควรให้ความสนใจ, See also: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน, Syn. urgent, pressing
emergency[N] ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
exigence[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการเร่งด่วน, Syn. need, requirement, urgency
exigency[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการด่วน, Syn. need, requirement, urgency
exigent[ADJ] ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent
express[N] การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express[ADJ] ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์), See also: เร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, high-speed, nonstop
express[N] รถด่วน, See also: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน
express[VT] ส่งไปรษณีย์แบบด่วน, See also: ส่งจดหมายด่วน, Syn. dispatch, forward
express[ADV] อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์), See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, rapidly
expressway[N] ทางด่วน, Syn. freeway, superhighway
forejudge[VI] ด่วนตัดสิน (คำทางการ)
forejudge[VT] ด่วนตัดสิน (คำทางการ), Syn. prejudge
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
haste[N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
hastily[ADV] อย่างรีบเร่ง, See also: อย่างเร่งด่วน, Syn. hurriedly, precipitately, rapidly
hasty[ADJ] รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried
hurried[ADJ] ที่รีบร้อน, See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
matter of the life and death[IDM] เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน), See also: เรื่องคอขาดบาดตาย, เรื่องเป็นเรื่องตาย
on the spur of the moment[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน
immediacy[N] ความเร่งด่วน, See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ, Syn. instantaneity, immediateness
immediate[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
importunate[ADJ] ด่วน, See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน, Syn. urgent
impromptu[ADJ] ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยปัจจุบันทันด่วน, Syn. improvised, unpremeditated
impromptu[ADV] อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: อย่างกะทันหัน, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. extemporaneously, instantaneously
in a flash[ADV] ชั่วพริบตา, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเร็วมาก, Syn. rapidly, swiftly, Ant. slowly
incontinent[ADV] ทันที (คำโบราณ), See also: อย่างฉับพลัน, อย่างเร่งด่วน, Syn. abruptly, hastily, immediately
instancy[N] ความรีบด่วน, See also: ความเร่งด่วน, สถาวะที่เร่งด่วน
instant[ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
jump to conclusion[IDM] ด่วนตัดสินใจ, See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป, Syn. rush to
leap in[PHRV] กระตือรือร้นที่จะทำ (บางสิ่ง), See also: รีบทำบางสิ่งอย่างเร่งด่วน
look alive[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, Syn. look sharp
look lively[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look alive, look sharp
look nippy[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look sharp
look smart[PHRV] รีบ, See also: ด่วน, เร็วเข้า
look spry[PHRV] รีบ, See also: ด่วน, เร็วเข้า
motorway[N] ทางด่วน, Syn. expressway, freeway
necessitous[ADJ] จำเป็น, See also: เร่งด่วน
poster[N] ม้าด่วน, Syn. post horse
pressing[ADJ] รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
pressingly[ADV] อย่างรีบด่วน, Syn. urgently
rush hour[N] ช่วงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน, See also: ชั่วโมงเร่งด่วน
rush[ADJ] เร่งด่วน, See also: เร่งรีบ, Syn. hasty, hurried, rapid
rush to conclusions[IDM] รีบสรุป, See also: ด่วนสรุป, ด่วนตัดสินใจ, Syn. jump to
scurry[VI] รีบเร่ง, See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน, Syn. hurry, rush, bustle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
clearwayn. ทางสายด่วน
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
spot newsn. ข่าวด่วน, Syn. latest news
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
express(n) รถด่วน,การส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิเศษ
express(vt) บีบ,คั้น,แสดง,บอก,ส่งด่วน
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
press(vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
quick(adj) ด่วน,รวดเร็ว,เร็ว,ทันที,ไว,ฉับพลัน
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distress (n ) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
HotJobs[ฮอทจ๊อบ] งานน่าสนใจ,งานด่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
急用[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
急行[きゅうこう, kyuukou] (n) รถด่วน
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) รถด่วนพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) ทางด่วน
強行[きょうこう, kyoukou, kyoukou , kyoukou] (n ) รถด่วน
特急[とっきゅう, tokkyuu, tokkyuu , tokkyuu] (n ) รถด่วนพิเศษ

German-Thai: Longdo Dictionary
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top