ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ด่วนจี๋*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด่วนจี๋, -ด่วนจี๋-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่วนจี๋[ADV] most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tout de suite!ด่วนจี๋10 Things I Hate About You (1999)
Tout de suite!ด่วนจี๋10 Things I Hate About You (1999)
Gatwick airport, please. Fast as you can. (Song continues on radio, quietly) l-l-Iไปสนามบินเก็ตวิคครับ ด่วนจี๋เลย ฉัน.. Love Actually (2003)
- Hurry!ด่วนจี๋ My Little Bride (2004)
- He's first team. Man. Get there ASAP.- เขาเล่นทีมชุดใหญ่นะ รีบไปด่วนจี๋เลย Goal! The Dream Begins (2005)
What we need to do is make sail for Port Royal with all haste.ที่เราต้องทำคือ.. มุ่งหน้าไป พอร์ท รอยัล ด่วนจี๋ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
We'll play a quick nine when you finish.เราจะเล่นหลุมเก้าแบบด่วนจี๋พอนายเสร็จ Easy as Pie (2008)
A.s.a.p.ด่วนจี๋ Easy as Pie (2008)
Note to self,get dr. Reid in here asap.บอกตัวเองด้วยว่าให้ด็อกเตอร์รี้ดมาช่วยด่วนจี๋ Masterpiece (2008)
DO ME A FAVOR AND GET YOUR SORRY ASS OVER TO FAIRVIEW MEMORIAL HOSPITAL A.S.A.P.มาช่วยอะไรพี่หน่อย แล้วรีบย้านก้นของเธอมาที่ โรงพยาบาลแฟร์วิว ด่วนจี๋ There's Always a Woman (2008)
You--you know what would really help his recovery is 10 CCs of milk and cookies, stat.ลูกรู้มั้ยจะทำอะไร จะช่วยมันฟื้นขึ้นมาได้ เอานมมาสัก 10 ซีซี และคุกกี้มาน่ะ ด่วนจี๋ White to Play (2009)
- Paper and pen, stat.ขอกระดาษและปากกา ด่วนจี๋ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Lickety-split.ด่วนจี๋เลย The Rite (2011)
"Lickety-split"?ด่วนจี๋เลย? The Rite (2011)
Lickety-split.ด่วนจี๋เลย The Rite (2011)
Chop-ChoP-ด่วนจี๋ The Help (2011)
I need a very "hush-hush" APB put out on two young girls-- One, a 21-year-old blonde wearing a pink sleeveless top and a bad attitude, two, a blued-eyed pain in the--ฉันต้องการที่อยู่ของผู้หญิง สองคนอย่างด่วนจี๋ คนแรก 21 ผมทอง ใส่เสื้อแขนกุดสีชมพู นิสัยแย่ๆ Death Didn't Become Him (2011)
We need to get out of here right now.เราต้องรับแผ่นด่วนจี๋เลย Tower Heist (2011)
You need to get down to the office pronto.เธอต้องมาที่ออฟฟิซ ด่วนจี๋ Snake Eyes (2012)
Y'all are sinners, and you better get right with God toot sweet, because Jesus just logged onto Orbitz and booked himself a plane ticket back to Earth.พวกเธอทุกคนเป็นคนบาป และคงจะดีกว่านี้ถ้าได้รับการบอกกล่าวที่ถูกต้องจากพระเจ้า ด่วนจี๋เลย เพราะพระเยซู เพิ่งจะเข้าเว็บออร์บิตซ์ แล้วตีตั๋วเครื่องบิน ดิ่งกลับลงมาบนโลก The Break-Up (2012)
As soon as you can, I'd appreciate it.ขอแบบด่วนจี๋เลยนะ ขอบคุณมาก The Bod in the Pod (2012)
Eggsy, I'm in. Get your arse back to the plane now.เอ็กซี่ฉันเข้าได้แล้ว ย้ายก้นกลับมาด่วนจี๋ Kingsman: The Secret Service (2014)
She's got to get to Boston in a big hurry.เธอต้องรีบไปบอสตันแบบด่วนจี๋เลย Before We Go (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top