ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดุ้ง*

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดุ้ง, -ดุ้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้ง[ADJ] bent (outwards or upwards), See also: arched or curving upwards, Syn. โค้ง, นูน, แอ่น, Thai definition: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
สะดุ้ง[V] shudder, See also: tremble, Syn. ตกใจ, ผวา
สะดุ้ง[V] be startled, See also: be shocked, be scared, be frightened, Example: น้องคนเล็กใช้มือตบที่หลังกระต่ายจนสะดุ้งและขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่ง, Thai definition: ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น
สะดุ้ง[N] kind of fish trap, Syn. กะดุ้ง, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง
นาคสะดุ้ง[N] Naga structure on gable, See also: posture of Naga, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวนาคที่ทอดลงมาทั้ง 2 ข้างของหน้าบันและมีตัวงอเกี่ยวอยู่กับหัวแปหาญ
สะดุ้งตื่น[V] wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
สะดุ้งตื่น[V] wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
สะดุ้งโหยง[V] start (e.g. at a noise), See also: give a start, be startled, Syn. สะดุ้ง, Example: เสียงกริ่งรถจักรยานที่ดังมาจากข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งโหยง, Thai definition: ตกใจจนผวาตัวขึ้น
สะดุ้งโหยง[V] start (e.g. at a noise), See also: give a start, be startled, Syn. สะดุ้ง, Example: เสียงกริ่งรถจักรยานที่ดังมาจากข้างหลังทำให้เขาสะดุ้งโหยง, Thai definition: ตกใจจนผวาตัวขึ้น
สะดุ้งสะเทือน[V] tremble, See also: be shaken, Syn. สะดุ้ง, พรั่นพรึง, หวั่นไหว, Example: คำขู่ของ “ป๋าเหนาะ” ไม่ทำให้ “ทักษิณ” สะดุ้งสะเทือน
เครื่องสะดุ้ง[N] decorative naga, Syn. นาคสะดุ้ง
กระดุ้งกระดิ้ง[ADV] girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดุ้งกระดิ้งว. อาการที่ทำท่าทางสะบัดสะบิ้งดีดดิ้น (โดยมากใช้แก่ผู้หญิง).
กะดุ้งน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก, เรียกเป็นสามัญว่า สะดุ้ง.
เครื่องสะดุ้งน. นาคสะดุ้ง.
ดุ้งว. โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ เช่น พื้นกระดานดุ้ง.
ดุ้งดิ้งว. กระตุ้งกระติ้ง, ตุ้งติ้ง ก็ว่า.
นาคสะดุ้งน. ตัวไม้ที่ทำอย่างตัวนาค ทอดต่อลงมาจากแปหาญถึงหางหงส์ทั้ง ๒ ข้างของหน้าบัน โบราณเรียกว่า เครื่องสะดุ้ง.
มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวก. มีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับ.
สะดุ้งก. ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น เช่น เมื่อได้ยินเสียงระเบิดก็สะดุ้งสุดตัว.
สะดุ้งมารน. เรียกพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ ปางชนะมาร ว่า พระสะดุ้งมาร.
สะดุ้งสะเทือนก. หวั่นไหว, เดือดร้อน, กังวลใจ, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือน มหาเศรษฐีเสียเงินล้านสองล้านไม่สะดุ้งสะเทือนหรอก.
สะดุ้งน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายยอยก, อีสานเรียก กะดุ้ง.
สะดุ้งสะดิ้งว. ดัดจริตดีดดิ้น, สะดิ้ง ก็ว่า.
กระเดื่อง ๓กระดาก เช่น ไป่กระเดื่องสะดุ้ง ฟูมฟาย (นิทราชาคริต), นิยมใช้เข้าคู่กันเป็น กระดากกระเดื่อง.
กระตุ้งกระติ้งว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, ตุ้งติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า.
กระหนก ๒ก. ตระหนก, หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ.
กาฬปักษี(กาละ-) น. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง เป็นเมื่อมารดาออกไฟแล้วได้ ๕ เดือน ยังอยู่ในเขตเรือนไฟ มีอาการร้องไห้แล้วหอบ หรือร้องไห้เมื่อหลับ สะดุ้งผวาตื่นตกใจ.
จั๊กจี้(จั๊กกะ-) ก. อาการที่ทำให้รู้สึกเสียวสะดุ้งหรือหัวเราะโดยไม่ตั้งใจเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น, อาการที่เอามือไปจั๊กจี้ผู้อื่น.
จี้ ๒ก. เอานิ้วมือหรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
ดักดนว. ลำบาก, ตรากตรำอยู่นาน, เช่น แสนสะดุ้งดักดน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ตกใจก. สะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงดัง ๆ หรือมีใครมาถูกต้องตัว, ใจหาย.
ตระดก(ตฺระ-) ก. หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ, เขียนเป็น ตรดก ก็มี เช่น อันว่าพระพิศวกรรม ก็ยงงไปศาจผีเสื้อเนื้อแลนก อันมีเสียงตรดกพึงภีต บมิให้กีดให้ก้อง บมิให้ร้องระงี่มี่รงม (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ตระหนก(ตฺระหฺนก) ก. หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ.
ตุ้งติ้ง ๑ว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, กระตุ้งกระติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า
ทองไม่รู้ร้อนว. เฉยเมย, ไม่สะดุ้งสะเทือน.
นาคเบือนน. ตัวไม้ที่สลักเป็นรูปศีรษะนาคหันออกทางด้านหน้า ใช้ปักบนปลายสันหลังคาปราสาทหรือบุษบก หรือปลายนาคสะดุ้งสำหรับปราสาท.
แปหาญน. แปที่รับนาคสะดุ้งที่โบสถ์ วิหาร หรือปราสาท.
แปลบ, แปลบ ๆ, แปล๊บ, แปล๊บ ๆอาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น.
ผวา(ผะหฺวา) ก. แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้นเป็นต้น.
ผวา(ผะหฺวา) ว. อาการที่หวาดสะดุ้งเพราะตกใจกลัวเป็นต้น เช่น นอนผวากลัวโจรมาปล้น, อาการที่เด็กนอนสะดุ้งยกมือไขว่คว้า ในคำว่า เด็กนอนผวา, อาการที่อ้าแขนโผเข้ากอดกัน เช่น เด็กวิ่งผวาเข้าหาแม่.
มารวิชัย(มาระ-, มาน-) น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควํ่าลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ว่า พระปางมารวิชัย, พระปางชนะมาร หรือ พระปางสะดุ้งมาร ก็เรียก.
มีดเหลียนน. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดแบน ปลายกว้างโคนแคบ สันหนาและโค้งดุ้งขึ้น โคนมีดทำเป็นบ้องหรือกั่นสอดติดกับด้ามไม้ยาว ใช้ถางป่า ตัดอ้อย หรือรานกิ่งไม้เป็นต้น, มีดอีเหลียน หรือ อีเหลียน ก็เรียก.
สะดิ้งว. ดัดจริตดีดดิ้น เช่น ทำเป็นสะดิ้งไปได้ อย่าสะดิ้งให้มากนัก, สะดุ้งสะดิ้ง ก็ว่า.
หลอกหลอนก. เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้สะดุ้งตกใจกลัว เช่น ถูกผีหลอกหลอน, อาการที่ภาพหรือเสียงอันน่ากลัว น่าหวาดเสียว หรือสะเทือนใจที่ตนเคยประสบมา คอยรบกวนจิตใจอยู่ เช่น ภาพเด็กที่ถูกรถชนตายมาคอยหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลา.
หวั่นหวาดก. พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หวาดหวั่น ก็ว่า.
หวาดก. สะดุ้งกลัว, กริ่งเกรง, เสียว, หวั่น.
หวาดกลัว, หวาดเกรงก. มีความรู้สึกกริ่งเกรง, รู้สึกสะดุ้งกลัว.
หวาดผวาก. หวาดสะดุ้งเพราะตกใจกลัว.
หวาดหวั่นก. พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หวั่นหวาด ก็ว่า.
เหลียน(เหฺลียน) น. ชื่อมีดขนาดใหญ่ ใบมีดแบน ปลายกว้างโคนแคบ สันหนาและโค้งดุ้งขึ้น โคนมีดทำเป็นบ้องหรือกั่นสอดติดกับด้ามไม้ยาว ใช้ถางป่า ตัดอ้อย หรือรานกิ่งไม้เป็นต้น เรียกว่า มีดเหลียน, มีดอีเหลียน หรือ อีเหลียน ก็เรียก.
โหยง(โหฺยง) ว. อาการที่กระโดดโดยฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจ เช่น กระโดดโหยง สะดุ้งโหยง.
เฮือกว. อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น ในคำว่า ถอนใจเฮือก, คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง เช่น เรือนไหวเฮือก หรือสะดุ้งทันที ในคำว่า สะดุ้งเฮือก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerophobiaการสะดุ้งเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Jitterinessสะดุ้งผวา, การสั่นกระตุก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[v. exp.] (sadung heūak) EN: be taken aback   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
jar[N] ความสะดุ้งตกใจ, See also: การสะดุ้ง, Syn. shock
jump[VI] สะดุ้งโหยง, See also: สะดุ้ง, เสียวสะดุ้ง, Syn. wince, flinch, jerk
shock[VT] ทำให้สะดุ้งตกใจ, See also: ทำให้ช็อก, ทำให้ตกตะลึง, ทำให้สะเทือนใจสุดขีด, Syn. horrify, offend, upset, Ant. calm, please
startle[VI] สะดุ้ง, See also: ้ตกใจ
startle[VT] ทำให้สะดุ้ง, See also: ทำให้ตกใจ
start out of[PHRV] ทำให้สะดุ้งตื่น, Syn. startle out of
startle out of[PHRV] ทำให้สะดุ้งตื่น, See also: ทำให้สะดุ้งตกใจจาก, Syn. start out of
wince[VI] สะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด), See also: หดตัวหนี, Syn. cringe, flinch, shrink
wince[N] การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด), See also: การหดตัวหนี
wincer[N] ผู้สะดุ้งหนี, Syn. wincer
wince at[PHRV] สะดุ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
galvanic(แกลแวน'นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,สะดุ้งตกใจ,ราวกับไฟฟ้า., Syn. startling
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., Syn. See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เลวมาก.
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
wince(วินซฺ) vi.,n. (การ) หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย, See also: wincer n. wincingly adv., Syn. shrink,flinch

English-Thai: Nontri Dictionary
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
shock(n) โรคปัจจุบัน,ความสะดุ้ง,อาการช็อค,อาการตะลึง
shock(vt) ทำให้สะเทือน,ทำให้สะดุ้ง,กระตุก,ตะลึง,จู่โจม
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง
shudder(vi) ขนลุก,สะดุ้ง,สั่น,กระตุก
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
startle(vt) รบกวน,ทำให้สะดุ้ง,ปลุก,ไล่,ทำให้ตื่น,ทำให้ตกใจ
twinge(vi) ปวดจี๋,สะดุ้ง,หยิก,เจ็บแปลบ
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
wince(vi) เสียว,สะดุ้ง,หดตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
辟易[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top