ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดีมาก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดีมาก, -ดีมาก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปังปุริเย่(slang) ปังมาก, ดีมาก, ดีเลิศ, อลังการ, เป็นที่นิยมมาก
ฟาดมาก(adj, slang) ดีมาก, สุดยอดมาก เช่น คลิปอันนี้ฟาดมากแม่
เยี่ยวมากแม่(jargon) ดีมากๆ ให้ความรู้สึกชมว่าดีจนทนไม่ไหว จนฉี่จะราดกันเลยทีเดียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีมาก(adj) excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai Definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ดีมาก(adv) very well, See also: very good, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาทำงานนี้ได้ดีมาก เจ้านายเลยให้รางวัลพิเศษ, Thai Definition: อย่างมีความสามารถมาก, อย่างดีเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมวาจก(กำมะ-) น. ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคกรรมต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ, บางทีก็มีกริยานุเคราะห์ “ถูก” นำ และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ถูกตี เป็นกริยา กรรมวาจก เด็กเป็นกรรมการก แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก.
โซดาแผดเผาน. สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา ก็เรียก.
นิโครม(-โคฺรม) น. โลหะเจือชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยโครเมียมและนิกเกิล ใช้ประโยชน์นำไปทำเป็นเส้นลวดในอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะมีความต้านทานสูง และทนทานต่อความร้อนได้ดีมาก.
ปลื้ม(ปฺลื้ม) ก. เบิกบานยินดีมาก.
แรด ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Rhinocerotidae เป็นสัตว์กีบคี่ขนาดใหญ่แต่ละขา มี ๓ นิ้ว ขาสั้น ตาเล็กสายตาไม่ดี หูตั้ง ประสาทรับฟังเสียงและดมกลิ่นดีมาก หนังหนา มีทั้งชนิดนอเดียวและ ๒ นอ กินพืช มักนอนในปลัก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด ชนิดที่มีนอเดียว เรียกว่า แรดนอเดียวหรือแรดชวา (<i>Rhinoceros sondaicus</i> Desmarest) และชนิดที่มี ๒ นอ เรียกว่า กระซู่ [ <i>Dicerorhinus sumatrensis</i> (Fischer) ].
วิจาร, วิจารณ-, วิจารณ์(วิจาน, วิจาระนะ-, วิจาน) ก. ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่น เขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล, ติชม, มักใช้เต็มคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่น คนดูหนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดูเบื่อ.
เห่อ ๒ก. แสดงอาการตื่นเต้นยินดีมากจนออกนอกหน้า เช่น เห่อรถ เห่อเสื้อผ้าใหม่, ลำพองใจ เช่น เห่อยศ เห่ออำนาจ.
อลังการศาสตร์น. วิชาว่าด้วยวิธีการประพันธ์ที่จะทำให้เกิดอรรถรสและความประทับใจ อำนวยประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จ๊าบดีมาก ถูกใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Natural rubberยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส-1, 4-พอลิไอโซพรีน (cis-1, 4-polyisoprene)ได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วให้สมบัติเชิงกลดีมาก แข็งแรง ทนต่อการขัดถูและการฉีกขาดดีเยี่ยม แต่ไม่ทนน้ำมันและการเกิดออกซิเดชัน [เทคโนโลยียาง]
Polyurethane rubberยางพอลิยูรีเทนได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างหมู่ไอโซไซยาเนต (isocyanate, -N-C=O) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH) เกิดเป็นพันธะยูรีเทน (-NH-CO-O-) ขึ้น ถ้าหมู่ R ในพอลิออลเป็นพอลิเอสเทอร์ จะเรียกว่า พอลิเอสเทอร์ยูรีเทน (AU) และถ้าหมู่ R เป็นพอลิอีเทอร์ จะเรียกว่า พอลิอีเทอร์ยูรีเทน (EU) สมบัติทั่วไปของยางพอลิยูรีเทน คือ มีความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็ง ความต้านทานต่อการขัดถู รวมทั้งมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ออกซิเจน ความร้อน และโอโซนดีมาก แต่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าใช้งานในที่ร้อนชื้นหรือในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับ น้ำร้อน ไอน้ำ กรด หรือด่าง (เกิดการไฮโดรไลซิส) สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท่อยาง ข้อต่อยาง ปลอกหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง ล้อสเก็ต ยางพื้นรองเท้า ยางซีล ปะเก็น เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Animals, Macrosmaticสัตว์สามารถรับรู้กลิ่นได้เร็วและดีมาก [การแพทย์]
Antibody Excessแอนติบอดีย์อยู่ในอัตราส่วนที่มากเกินไป, แอนติบอดีย์มากเกินไป, แอนติบอดีมากเกิน [การแพทย์]
Booster Inoculationการฉีดเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดีมากขึ้น [การแพทย์]
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]
Fastness, Very Goodความคงตัวของสีดีมาก [การแพทย์]
Fastness, Very Poorความคงตัวของสีไม่ดีมาก [การแพทย์]
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.ดีมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Good!ดีมาก! Go Go G-Boys (2006)
Good.ดีมาก Funny Games (2007)
- Great.- ดีมาก 52 Pickup (2008)
Good.ดีมาก Old Bones (2008)
Very well.ดีมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Very good.ดีมาก Chuck Versus the American Hero (2010)
Nice.ดีมาก Last Temptation (2011)
Very good.ดีมาก Warrior Baek Dong-soo (2011)
Awaken.ดีมาก Dark Shadows (2012)
Good girl.ดีมาก Promise (2012)
Good.ดีมาก And Now His Watch Is Ended (2013)
Ouchดีมาก The Fate of the Furious (2017)
Very good.ดีมากๆครับ The Great Dictator (1940)
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ The Great Dictator (1940)
Tomainia... very nice, very nice.โทไมเนีย... เป็นทีดีมาก ดีมาก The Great Dictator (1940)
It's-a very nice people.ประชาชนก็ดีมาก The Great Dictator (1940)
Very good.ดีมาก The Great Dictator (1940)
Very good.ดีมาก. Pinocchio (1940)
Very well.ดีมาก. Pinocchio (1940)
Very well.ดีมาก. Pinocchio (1940)
Well, that's terribly nice of you.คุณนี่เป็นคนดีมากๆ เลย ทำไมไม่นั่งลงก่อนล่ะครับ Rebecca (1940)
It's very nice, for a change.ดูดีมาก เเปลกตาดี Rebecca (1940)
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย Rebecca (1940)
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
- Much better.- ดีมาก The Ugly American (1963)
You know, rings... - Very nice.ดีมาก มันคือของคุณ Help! (1965)
Very nice he was, too.ใช่ ดีมากเขาคือมากด้วย ฉันคิดว่าเขายังคงลงที่นั่น Help! (1965)
He needn't have bothered.เขาไม่จำคือต้องได้ใส่ใจ ดีมากของเขาแค่คือไม่ได้ Help! (1965)
You did a good Job for me.นายทำได้ดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yes very good.ใช่ ดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You look very well.นายดูดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No not yet but he's in very good hands.ยัง ยังหรอก... ...แต่มันมีคนดูแลอย่างดีมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Body, sir. This is. - That's very good, Body.นั่นเป็นสิ่งที่ ดีมากร่างกาย How I Won the War (1967)
Very good.ดีมาก. How I Won the War (1967)
- We take it from a German petrol dump.เราเอามันจากการถ่ายโอน ข้อมูลน้ำมันเยอรมัน ดีมากครับ How I Won the War (1967)
It's very nice.มันเป็น เรื่องดีมาก. How I Won the War (1967)
- I'd like you to have my blessing. Don't worry too much. Very good turnout.ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ปฎิบัติ ที่ดีมาก How I Won the War (1967)
Oh, very well done!โอ้ทำได้ดีมาก! How I Won the War (1967)
Ah! He's very good.อา เขาเป็นคนดีมาก How I Won the War (1967)
It's high time.คุณเป็นคนดีเป็นคนที่ดีมาก How I Won the War (1967)
When we get to the home of the Hun, take your pips off.ใช้จุดของคุณออก คุณเป็นเด็กชายโชคดีมาก How I Won the War (1967)
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ How I Won the War (1967)
- Yes, they do look very nice, don't they?ใช่มันจะดูดีมากใช่ไหม ใช่ Yellow Submarine (1968)
-Very nice to meet you.- ดีมากที่ได้พบคุณ The Godfather (1972)
-Very nice.- ดีมาก The Godfather (1972)
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
I want somebody very good to plant that gun.ฉันต้องการใครสักคนที่ดีมากในการปลูกปืนที่ The Godfather (1972)
That's a good Mongo.ดีมาก มองโกล Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีมาก[dī māk] (adj) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great  FR: excellent ; remarquable
ดีมากเชียว[dī māk chīo] (adj) EN: great  FR: excellent ; super (fam.)
ดีมากเลย[dī māk loēi] (adj) EN: great ; superb  FR: excellent ; super (fam.)
ดูดีมาก[dū dī māk] (v, exp) EN: look great
ดูดีมากเชียว[dū dī māk chīo] (v, exp) EN: look great
คุณใจดีมาก[khun jaidī māk] (xp) EN: it's very kind of you
ความคิดที่ดีมาก[khwāmkhit thī dī māk] (n, exp) EN: great idea  FR: excellente idée [ f ]
ราศีดีมาก[rāsī dī māk] (x) EN: have a rosy complexion ; have a good colour
ยินดีมาก[yindī māk] (adj) EN: delighted

English-Thai: Longdo Dictionary
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after a fashion(idm) ไม่ดีมาก, See also: ไม่ดีพอ
as good as gold(idm) เป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ประพฤติตัวดีมาก
bang-up (Informal)(adj) เก่งมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีมาก, Syn. excellent
beautiful(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
big-hearted(adj) ใจดีมาก
brill(adj) ดีมาก
bully(adj) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
chichi(adj) หล่อมาก, See also: ดูดีมาก
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
gnarly(adv) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
great(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
hawk-eyed(adj) ซึ่งมีตาที่แหลมคมเหมือนตาเหยี่ยว, See also: ซึ่งมีสายตาที่ดีมาก, Syn. eagle-eyed, sharp-eyed, sharp-sighted
have the gift of gab(idm) สามารถใช้ภาษาได้ดีมาก
have the time of one's life(idm) มีช่วงเวลาที่สนุกสนาน, See also: มีช่วงเวลาที่ดีมาก, มีช่วงน่าตื่นเต้นในชีวิต
in the best of health(idm) แข็งแรงมาก, See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
know someone like a book(idm) รู้จักดีมาก
know someone like the back of one's hand(idm) รู้จักดีมาก
know someone like the palm of one's hand(idm) รู้จักดีมาก
know something like a book(idm) รู้จักดีมาก
know something like the back of one's hand(idm) รู้จักดีมาก
know something like the palm of one's hand(idm) รู้จักดีมาก
know something only too well(idm) รู้จักดีมาก, See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
melt in one's mouth(idm) อร่อยมาก, See also: มีรสชาติดีมาก
tower of strength(idm) คนที่มีกำลังใจดีมาก (โดยเฉพาะในยามมีปัญหา)
ideal(adj) ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
marvellous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
rapt(adj) ปิติยินดีมาก, See also: ปลื้มมาก, Syn. enchanted, charmed, Ant. unaffected, unconcerned
golden opportunity(sl) โอกาสดีมาก
in fine feather(sl) แต่งตัวดีมาก, See also: แต่งตัวสวยมาก
like nobody's business(sl) ดีมาก, See also: เยี่ยมมาก
andsome(sl) ดีมาก, See also: เยี่ยมมาก
crucial(sl) ดีมาก, See also: ดีเยี่ยม
superconductive(adj) ซึ่งนำกระแสไฟฟ้าได้ดีมาก
superconductivity(n) การนำกระแสไฟฟ้าได้ดีมาก
swell(adj) ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด, Syn. excellent, first-rate
strike it rich(phrv) ร่ำรวย, See also: โชคดีมากเรื่องเงิน
tremendous(adj) ดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bully(บูล'ลี) { bullied, bullying, bullies } n. คนพาล, แมงดา, คนลวง, เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล, รังแก. adj. ดีมาก, ดีเลิศ, ร่าเริง. interj. ดี, ทำได้ดี, เอาเลย
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก, ดีเลิศ
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด, ดีมาก, น่าพอใจอย่างยิ่ง
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด, ดีมาก, น่าพอใจอย่างยิ่ง
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด, ดีมาก, น่าพอใจอย่างยิ่ง
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก, สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ, ยินดีมาก, สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก, ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
first-rateadj., ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, อันดับหนึ่ง, ดีมาก. adv. ดีมาก
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
great(เกรท) adj. ใหญ่, ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ, คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large, huge, excellent
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก, ขนาดหนัก, ใหญ่มาก, เพียบ, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, จำนวนมาก, มาก, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง, รุนแรง (พายุ) , เป็นภาระมาก, ดีมาก
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต, เหลือคณานับ, ดีมาก, เลิศ, ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge, vast, Ant. small, little
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive, Ant. ugly
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน, อยู่อย่างฟุ่มเฟือย, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
magnetite(แมก'นิไททฺ) n. แร่เหล็กออกไซด์สีดำสามารถถูกแม่เหล็ก ดึงดูดไว้ดีมาก
oriental(โอริเอน'เทิล, ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว, ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
pussycat(พุส'ซีแคท) n. = pussy (ดู) , (Slang) บุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ที่ดีมาก
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, การตัดสินใจแล้ว, มิติ, การลงมติ, การแก้ปัญหา, การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ , ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2, 400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve, determination
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ, คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ, บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ, บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon, venerate
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์, ความเป็นนักบุญ, จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์, การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness, saintliness
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง, หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ
steed(สทีด) n. ม้า (โดยเฉพาะชั้นดีมาก)
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้, ทำให้คัน, ทำให้ขัน, ยั่ว, จี้, ทำให้อยาก, กระตุ้น, ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้, รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้, ความรู้สึกคัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย, เยี่ยม, ดีมาก, วิเศษ
excel(vi, vt) ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีมาก, ดีเลิศ
golden(adj) เหมือนทอง, ทำด้วยทอง, ดีมาก, มีค่า, งดงาม, ประเสริฐ
thankful(adj) กตัญญู, ขอบคุณมาก, รู้สึกขอบใจ, ยินดีมาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n, คำเฉพาะ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
legit(adj) (US) ดีมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ, ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, Syn. 嬉しい

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
素敵[すてき, suteki] (adj, adv) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
großartig(adj, adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, Syn. klasse
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก, See also: sehr gut, Syn. ausgezeichnet
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top