Search result for

*ดัดผม*

(37 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดัดผม, -ดัดผม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดผม[V] perm, Example: เธอเพิ่งไปดัดผมทรงใหม่มา
การดัดผม[N] having a permanent wave, See also: giving a permanent wave, hair curling, Example: การดัดผมทำให้ผมแห้งกรอบและแตกปลายง่ายเนื่องจากผมถูกน้ำยากัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสีย ๑ไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marcel?ดัดผมเป็นลอน? Gas Pills (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
I got a perm for nothing.อุตส่าห์ไปดัดผมมา The Accidental Couple (That Fool) (2009)
I'm not so good with waves.ไปดัดผมวิกกันเถอะ ทำไมฉันถึงไม่ได้ทำล่ะคะ? Episode #1.4 (2010)
Your grandpa owns this building. So is my perm for free?ที่มาดัดผมฟรีเนี้ย เพราะที่นี่เป็นตึกของปู่นายหรอ Episode #1.1 (2010)
She did something like this.ดัดผมต้องทำแบบนี้ Episode #1.8 (2010)
I'm off to get a perm.ฉันกำลังจะไปดัดผม Episode #1.7 (2010)
Do you want to get permed, too?ฉันจะพาเธอไปร้านทำผม และก็ดัดผมด้วยกันดีไหม๊ Episode #1.7 (2010)
"Permed"?ดัดผมเหรอ? Episode #1.7 (2010)
Permed it.ดัดผม Episode #1.7 (2010)
I burnt myself this morning with a curling iron.มันเป็นรอยจากเหล็กดัดผมเมื่อเช้าน่ะ Sexy (2011)
I will pop up from the backseat of your car and burn your face with a curling iron.ฉันจะปรากฏขึ้นจาก ที่เบาะหลังของรถของคุณ และการเผาไหม้ใบหน้าของคุณด้วยการดัดผมเหล็ก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
He speaks fluent Chinese and German, and he was an alternate on the olympic curling team.เขาพูดได้อย่างคล่องแคล่วจีนและเยอรมัน และเขาก็สลับ ในทีมโอลิมปิกดัดผม Jupiter Ascending (2015)
There was an emergency with my sister. She tried to do her own perm, and now she looks like she stuck her head-พี่สาวหนูมีเรื่องด่วน เขาดัดผมเองแล้ว.. Unbreakable (2000)
I got up... got a latte, went to the gym... got a perm, and came home.ตื่นนอน.. ดื่มกาแฟ ไปฟิตเนส... ไปดัดผม แล้วก็กลับบ้าน Legally Blonde (2001)
Miss Windham, had you ever gotten a perm before?คุณวินด์แฮม คุณเคยดัดผมมาก่อนรึเปล่าคะ Legally Blonde (2001)
A girl in my sorority, Tracy Marcinko, got a perm once.เทรซี่ มาร์ชินโก สาวในสโมสรหญิงของฉัน เคยไปดัดผมครั้งนึง Legally Blonde (2001)
And wouldn't somebody who's had, say,30 perms... in their life be well aware of this rule?และคนที่บอกว่าเคยดัดผมมาแล้ว 30 ครั่ง จะไม่ระวังกฎข้อนี้เหรอ Legally Blonde (2001)
That guy with the perm.คนที่ดัดผมไง Full House (2004)
When'd you get a perm?ไปดัดผมมาเมื่อไหร่เหรอ 200 Pounds Beauty (2006)
I remember you. You were 13 and you had crimped hair.ผมจำคุณได้ ตอนนั้นคุณอายุ 13 แล้วก็ดัดผมด้วย Shelter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crimp[N] การทำให้เป็นลอน, See also: การดัดผม
crimp[VT] ดัดผม, Syn. curl
crisp[VT] ทำให้เป็นลอน, See also: ดัดผม
curl[VT] ดัดผม, Syn. roll up, pin up
curl[VI] ดัดผม
marcel[VT] ดัดผมให้เป็นคลื่น
perm[VT] ดัดผม, Syn. kink, wave, cinkle
perm[N] การดัดผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
marcel(n) ลอนผม,การดัดผม
marcel(vt) ดัดผมเป็นลอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top