ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ญาติ*

   
272 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ญาติ, -ญาติ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติดี[V] reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
ญาติโยม[N] folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
ญาติมิตร[N] kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง
ญาติสนิท[N] close relative, Example: ผู้ที่อยู่เฝ้าศพก็จะมีแต่ญาติสนิทเท่านั้นเอง, Thai definition: คนในวงศ์วานทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือแม่ที่มีความใกล้ชิดกัน
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
ห้ามญาติ[N] style of Buddha image, Syn. ปางห้ามญาติ, Example: พระปางห้ามญาติมีอยู่แทบทุกวัด, Thai definition: พระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม
ญาติดีกัน[V] reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
ญาติห่างๆ[N] distant relative, Example: เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
เครือญาติ[N] relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count unit: เครือญาติ, Thai definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
ประยูรญาติ[N] relative, See also: relation, kinsfolk, family, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, Example: พระองค์รับสั่งว่าถ้าพระองค์สิ้นไปแล้วก็ให้ทรงช่วยดูแลพระประยูรญาติและบ้านเมือง
ญาติผู้ใหญ่[N] senior relatives, Example: ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก, Count unit: คน, Thai definition: พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน
วงศาคณาญาติ[N] relations, See also: kin, kinsman, relatives, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, Example: เขาถูกวงศาคณาญาติทางพ่อรุมเล่นงานเสียจนเข็ด
ความเป็นญาติ[N] kinship, See also: family relationship, Syn. ความเป็นเครือญาติ, Example: ที่บ้านอ้างเหตุผลความเป็นญาติไม่ให้เขาทั้งสองคนรักกัน
ญาติสายโลหิต[N] relative, See also: near relations, Example: ปู่, ย่า, ตา, ยาย, พ่อ, แม่และลูก ถือเป็นญาติสายโลหิต, Count unit: คน, Thai definition: คนร่วมสายเลือดอันเดียวกัน
ระบบเครือญาติ[N] system of relatives, See also: kinship, relationship, Example: หัวใจที่แท้จริงของการรดน้ำในวันสงกานต์ คือ การยืนยันความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
ไร้ญาติขาดมิตร[V] have no kith and kin, See also: find oneself in a forlorn position, Example: ป้าช่วยนั้นดูเหมือนจะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครไว้พึ่งพายามเจ็บป่วย, Thai definition: ไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีเพื่อนฝูงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญาติ, ญาติ-(ยาด, ยาติ-, ยาดติ-) น. คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่.
ญาติกา(ยาดติ-) น. ญาติ.
ญาติกาญาติโก, ญาติโกโหติกา(ยาดติ-) น. เหล่าเครือญาติ.
ญาติดีก. ทำเป็นดีด้วย, ทำดีด้วย, เช่น เธอไม่ต้องมาญาติดีกับฉัน.
ญาติธรรม(ยาดติ-) น. ญาติในทางธรรม, ผู้มีความสัมพันธ์กันฉันญาติเพราะนับถือศาสนาหรือลัทธิของศาสนาร่วมกัน.
ญาติมิตร(ยาด-) น. ญาติและเพื่อนฝูง.
ญาติมิตร(ยาด-) ก. ร่วมวงเล่นไพ่ตอง เช่น ไปญาติมิตรกัน.
ญาติสืบสาโลหิต,ญาติสืบสายโลหิตน. ญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด.
ตัดญาติขาดมิตรก. ตัดขาดจากกัน.
พร้อมญาติว. มีญาติพี่น้องมากันมากมาย.
พระญาติน. ญาติของพระมหากษัตริย์.
พระประยูรญาติน. ญาติของพระมหากษัตริย์.
วงศาคณาญาติน. ญาติพี่น้อง.
วงศาคณาญาติดู วงศ-, วงศ์.
สังคญาติน. บรรดาญาติ, ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกัน, เช่น คนทั้งหมู่บ้านล้วนเป็นสังคญาติกันทั้งนั้น.
ห้ามญาติน. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายตามปรกติ พระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม.
กปณ, กปณา(กะปะนะ, กะปะนา) ว. อนาถา, ไร้ญาติ, น่าสงสาร, (กลอน) เขียนเป็น กปนา ก็มี เช่น แม้มนุษยกปนาจำนง ขอสิ่งประสงค์ประสาททาน (ม. คำหลวง มัทรี).
กปณก(กะปะนก) น. ผู้อนาถา, ผู้ไร้ญาติ, ผู้น่าสงสาร, เขียนเป็น กปนก ก็มี เช่น เถ้ากปนกแพนกพล้าว มีแม่ย้าวสาวศร หนึ่งน้นน (ม. คำหลวง ชูชก).
กรรกศ(กันกด) ว. หยาบช้า, เขียนเป็น กรรกษ ก็มี เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนีฯ (ม. คำหลวง ทศพร).
เกลือเป็นหนอนน. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า.
เกี่ยวดองว. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้.
ขอขมา, ขอขมาลาโทษก. ขอไม่ให้เอาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดหรือล่วงเกิน เช่น เขามาขอขมาญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช, ขอษมา หรือ ขอษมาลาโทษ ก็ว่า.
เขยน. ชายที่มาแต่งงานกับญาติผู้หญิง, ผัวของญาติ, เช่น ถ้าเป็นผัวของลูกสาว เรียก ลูกเขย ถ้าเป็นผัวของป้า เรียก ลุงเขย.
เครือ ๑เชื้อสาย, วงศ์วาน, เช่น เครือญาติ
ฉัน ๓ว. เสมอเหมือน, เช่น, อย่าง, เช่น ฉันญาติ.
ชาติมาลา(ชาติ-) น. แผนภูมิเครือญาติ, แผนลำดับเครือญาติ.
ชิ่นก. สิ้น, หมด, เช่น อันว่าพระญาติท้งงชิ่น สทิ่นท้ยนจินดา (ม. คำหลวง ทศพร).
ชีมืดน. ชีในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ที่ปฏิญาณตนว่าจะบวชตลอดชีวิต ต้องอยู่แต่ในสำนักของตน จะออกไปติดต่อกับบุคคลอื่นแม้แต่ญาติของตนก็ไม่ได้.
ชื่อเล่นน. ชื่อของบุคคลที่ใช้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด.
ซอกซอนก. ไปหลายแห่งหลายที่ เช่น ซอกซอนไปตามหาญาติที่ต่างจังหวัด, ชอนไชไป, เช่น รากไม้ซอกซอนไป.
ดอง ๒ก. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้ เช่น เขาดองกับครอบครัวของเรา.
เด็ดดอกไม่ไว้ขั้วก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดบัวไม่ไว้ใย ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดบัวไม่ไว้ใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดปลีไม่มีใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, เด็ดบัวไม่ไว้ใย ก็ว่า.
เดียง ๑ก. รู้ เช่น ผู้ยิ่งญาติอยู่กลใด มากูจะไปให้ดลเดียงถนัด น่อยหนึ่งเทอญ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ตัวเปล่าเล่าเปลือยว. ยังไม่มีครอบครัว เช่น เธอไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยนะ, ตัวเปล่า ก็ว่า, ไร้ญาติขาดมิตร เช่น เขาเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลือย.
ตา ๑น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
ถือยึดเอาว่า, นับเอาว่า, เช่น ถือเป็นญาติกัน ถือเราถือเขา ถือพวก ถือโทษ
ทับที่ว. เรียกอาการที่นอนตรงที่ของคนตายซึ่งเกี่ยวดองเป็นญาติผู้ใหญ่และเคยนอนประจำตรงนั้น เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล ว่า นอนทับที่.
ทูลกระหม่อม ๑คำเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ประสูติแต่พระอัครมเหสี, ใช้ว่า ทูลหม่อม ก็มี, หากเจ้านายทรงเรียกพระประยูรญาติที่เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก จะระบุคำแสดงความเป็นเครือญาติท้ายคำว่า ทูลกระหม่อม เช่น ทูลกระหม่อมปู่ ทูลกระหม่อมพ่อ ทูลกระหม่อมลุง ทูลกระหม่อมป้า ทูลกระหม่อมอา.
เทียมบ่าเทียมไหล่ว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเทียมบ่าเทียมไหล่ญาติพี่น้อง, เทียมหน้าเทียมตา หรือ เสมอบ่าเสมอไหล่ ก็ว่า.
เทียมหน้าเทียมตาว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเทียมหน้าเทียมตาญาติพี่น้อง, เทียมบ่าเทียมไหล่ หรือ เสมอบ่าเสมอไหล่ ก็ว่า.
นับประสาอะไรว. สำมะหาอะไร, จะพูดไปทำไมมี, จะกล่าวไปทำไม, เช่น ญาติกันแท้ ๆ ยังไม่ช่วย นับประสาอะไรที่คนอื่นจะมาช่วย.
นัวเนียก. เข้าไปใกล้ชิด เช่น เขามานัวเนียกับลูกสาวบ้านนี้, เกี่ยวพันกันยุ่ง เช่น สองตระกูลนี้ลำดับญาติกันไม่ถูก เพราะนัวเนียกันไปหมด.
บารนีดั่งนี้ เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนี (ม. คำหลวง ทศพร).
บิตุจฉา(-ตุดฉา) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุละ, บิตุลาน. อา (ผู้ชาย), ลุง (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุลานีน. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บุพการีญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.
บุพเปตพลี(-เปตะพะลี) น. บุญที่อุทิศให้แก่ญาติผู้ตายไปก่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximityความใกล้ชิด, ความเป็นญาติใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relativeญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relativeญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationsความเกี่ยวพันเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
system, kinshipระบบเครือญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relationshipความเป็นญาติโดยสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relative clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relative clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับญาติทางสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relativesญาติสาโลหิต, ญาติสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral consanguinityความเป็นญาติร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coefficient of kinshipสัมประสิทธิ์ความเป็นญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cognati (L.)ญาติทางมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognationความเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coefficient of inbreedingสัมประสิทธิ์การผสมพันธุ์ระหว่างญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
degree of relationshipระดับชั้นญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Da Costa clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด มีความหมายเหมือนกับ blood relative clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
genetic relativesญาติทางสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in-lawญาติโดยการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinshipความเป็นญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinshipความเป็นญาติ [ดู relationship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinshipความเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinship groupกลุ่มญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinship systemระบบเครือญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinญาติพี่น้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural affectionความรักฉันญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nepotismคติเห็นแก่ญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
next of kinญาติใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บรมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
ศราทธพรต[สาดทะพฺรด] น. พิธีทําบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว.(ส. ศฺราทฺธ+ วฺรต) [ศัพท์พระราชพิธี]
ญาติคนในวงศ์วาน
คำที่มักเขียนผิด คือ ญาต [คำที่มักเขียนผิด]
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Kinshipเครือญาติ [TU Subject Heading]
Coefficient of Kinskip ลักษณะของการสืบพันธุ์จากญาติพี่น้องที่มาจาก ชั้นเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Education, Out-Patientสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติที่แผนกผู้ป่วยนอก [การแพทย์]
Familial Diseasesโรคในเครือญาติ,โรคชนิดครอบครัว [การแพทย์]
Family Educationสุขศึกษาสำหรับญาติผู้ป่วย [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]
Marriage, Consanguineousการแต่งงานระหว่างญาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I no speak.เพราะไม่ได้รับอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Allow me.ผมอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
Yeah, especially relatives'.ใช่โดยเฉพาะญาติ 12 Angry Men (1957)
- Everything's relative, you know.ญาติทุกอย่างที่คุณรู้ Help! (1965)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No. The next of kin, think of them.ฉบับต่อไปของญาติ, คิดว่าพวก เขา How I Won the War (1967)
I've never admitted it before, but my cousin is the Bluebird of Happiness.ฉันไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน แค่ญาติของฉันคือครามแห่ง ความสุข Yellow Submarine (1968)
- Relatives?ญาติMad Max (1979)
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
I'm sure your führer would approve.ฉันเชื่อว่าฟิเรลของคุณคงอนุญาติIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Those who have a relative killed by them, too.บรรดาผู้ที่มีญาติที- ่ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกัน Idemo dalje (1982)
I won't have you goin' around... doping' up any of my men without orders from me.โดยที่ผมไม่อนุญาติ Day of the Dead (1985)
Well, let's say that I let him continue to exist.ต้องบอกว่าผม อนุญาติให้มัน"ยังอยู่"ต่อไป Day of the Dead (1985)
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ Return to Oz (1985)
Without my permission, no one may cross.ปราศจากคำอนุญาติจากข้า ใครก็ผ่านไปไม่ได้ Labyrinth (1986)
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า Labyrinth (1986)
I have sworn with my lifeblood no one shall pass this way... without my permission.ข้าสาบานด้วยชีวิตของข้าว่า จะไม่มีใครผ่านที่นี่ได้ จนกว่าข้าจะอนุญาติ Labyrinth (1986)
Well, may we have your permission?ถ้างั้น เราขออนุญาติจากท่านล่ะ ? Labyrinth (1986)
What'll we tell our folks?แล้วจะบอกญาติๆ เราว่าไงอ่ะ Stand by Me (1986)
We'll all tell our folks we're tenting out in your back field.เราทั้งหมด จะบอกญาติๆ เราว่า เราจะมากางเต๊นท์หลังบ้านนาย Stand by Me (1986)
You tell your folks you're sleeping over at Teddy's.นายก็บอกญาติๆนายว่า นายจะมาค้างที่บ้านเท็ดดี้ Stand by Me (1986)
Hi, everybody. This is your cousin Brucie. Whoa!หวัดดี นี่คือเสียงจากญาติของท่าน บรูซซี่! Dirty Dancing (1987)
That's my cousin, Johnny Castle.นั่นญาติผม จอห์นนี่ แคสเทิล Dirty Dancing (1987)
Who is he, a relative?เค้าเป็นใครกัน ญาติเหรอ Cinema Paradiso (1988)
"It named after cousin to very famous Korean Tung Sung Park,ตั้งชื่อตามชื่อญาติคนดังของฉัน ชื่อตัง ซุง ปาร์ค Punchline (1988)
Fraulein, will you permit me?ดอกไม้, คุณจะอนุญาติให้ผม.. ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I usually don't.ปกติ.. ฉันจะไม่อนุญาติIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
In that case, I permit you.ในกรณีนี้, ฉันอนุญาติให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
We had friends and relatives who worked all over the place.เรามีเพื่อนและญาติ ที่ทำงานอยู่ทั่วทุกแห่ง Goodfellas (1990)
It's like a license to steal. A license to do anything.มันเหมือนใบเบิกทาง ใบอนุญาติให้คุณทำอะไรก็ได้ Goodfellas (1990)
What am I going to do? Jasmine won't even let me talk to her.ข้าจะทำอย่างไรดี จัสมิน ยังไม่อนุญาติแม้ให้ข้าเข้าพบด้วยซ้ำ Aladdin (1992)
Well, cousin, I'm here at your command.เอาล่ะ ญาติที่รัก ฉันมาหาเธอแล้ว Wuthering Heights (1992)
I find out that I'm glad... that I should like you to be my cousin.ฉันพบว่าตัวเองดีใจ ที่มีเธอเป็นญาติ Wuthering Heights (1992)
You should be friends with your cousin.เธอควรเป็น มิตรกับญาติตัวเองนะ Wuthering Heights (1992)
Well, that was a lie. If I was a relative of yours, I'd shoot myself.โกหกน่ะ ถ้าฉันเป็นญาตินาย คงยิงตัวตายแล้ว Of Mice and Men (1992)
I ain't got no relatives or nothin'.ฉันไม่มีญาติเลย Of Mice and Men (1992)
- No aunts or uncles or things.- พวกเราไม่มีญาติที่ไหน The Cement Garden (1993)
Tomorrow you'll begin the process... of looking for survivors of your families.ตามหาญาติที่เหลืออยู่ แต่ส่วนใหญ่... Schindler's List (1993)
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์ Deep Throat (1993)
Now I'm only gonna say it one more time - get in your car and leave!คุณอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้รับอนุญาติตามกฎหมาย Deep Throat (1993)
And they're afraid you'll leak this information?ผมได้รับอนุญาติให้ทำงานต่อไป เพราะ ผมใช้สายสัมพันธ์ในสภา Congress. Deep Throat (1993)
In fact, I was madly in love with my cousin, Trevor, for years... and he was very portly.จริงๆแล้วมันทำให้ฉันคลั่งทรีเวอร์ ญาติฉันเป็นปีๆเลย แถมเค้าท้วมหน่อยๆด้วย Junior (1994)
Mathilda left school without permission nearly two weeks ago.มาธิวดาหนีโรงเรียน โดยไม่ขออนุญาติมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว Léon: The Professional (1994)
Your cousin Epe, byเอเป้ญาติของเจ้าหน้าที่เกิดจากออริอิปัวเมียข้า... Rapa Nui (1994)
They'd have his last address, names of relatives.พวกเขาต้องการมีที่อยู่สุดท้ายของเขาชื่อของญาติ The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือญาติ[n.] (khreūayāt) EN: relative   
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen yāt) EN: kinship ; family relationship   FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen yāt dūay sāi lōhit) EN: blood relationship ; consanguinity   
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
งานชุมชนญาติ[n. exp.] (ngān chumchon yāt) EN: family reunion   FR: réunion de famille [f]
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
ตัดญาติ[v. exp.] (tat yāt) EN: sever one's family ties   
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)   FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติดี[n. exp.] (yāt dī) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms   FR: être en bons termes
ญาติดีกัน[v.] (yātdīkan) EN: reconcile   FR: se réconcilier
ญาติห่างๆ[n. exp.] (yāt hāng-hāng) EN: distant relative   FR: famille éloignée [f] ; lointain parent [m] ; parent éloigné [m]
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติผู้ใหญ่[n. exp.] (yāt phūyai) EN: senior relatives   FR: personnes âgées de la famille [fpl] ; parents âgés [mpl] ; anciens [mpl] ; seniors [mpl]
ญาติสายโลหิต[n. exp.] (yāt sāi lōhit) EN: relative ; near relations   FR: parent [m] ; proche parent [m]
ญาติสนิท[n. exp.] (yāt sanit) EN: close relative   FR: parent proche [m]
ญาติ[n. exp.] (yāt-yāt) EN: relatives   
ญาติโยม[n. exp.] (yātyōm) EN: folks   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affined[ADJ] ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ), See also: ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน
agnate[N] ญาติฝ่ายพ่อ
bereaved[ADJ] ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
be related to[PHRV] เป็นญาติกับ
care package[N] สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล
cousin[N] ญาติห่างๆ, Syn. relative
cast back[PHRV] ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ), See also: เหมือนกับ (ญาติหรือบรรพบุรุษ), Syn. throw back
Dutch uncle[IDM] ชายที่ให้คำแนะนำตรงๆ เหมือนเป็นพ่อแม่หรือญาติ
endogamy[N] การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน, See also: การแต่งงานในหมู่ญาติมิตร
extended family[N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)
family[N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations
family tree[N] แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล, Syn. genealogy
genealogical[ADJ] เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล, See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ
genealogy[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลำดับเครือญาติ, See also: เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล
in-law[N] ญาติที่เกิดจากแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
kin[N] ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
kindred[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ, Syn. kin, relative
kinfolk[N] ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives
kinsfolk[N] ญาติพี่น้อง, Syn. kinsfolk, relative, family
kinship[N] ตระกูล, See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ, Syn. family
kinsman[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative
kinswoman[N] ญาติผู้หญิง (คำเก่า), Syn. female relative, Ant. kinsman, male relative
next of kin[N] ญาติใกล้ชิดมากที่สุด, See also: ญาติสนิทที่สุด
paternal[ADJ] ทางสายพ่อ, See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
related[ADJ] เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred
relation[N] ญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, Syn. kindred, kinship, relative
relationship[N] ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relative[N] เครือญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, Syn. family, relation
remote[ADJ] เป็นญาติห่างๆ, See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ, Syn. distantly related
cuz[SL] ญาติ
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
throw back[PHRV] ดูเหมือนกับ (ญาติในอดีต), Syn. cast back
wergild[N] เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม, Syn. wergeld, weregeld, weregild
write home[PHRV] เขียนจดหมายถึงญาติ (โดยเฉพาะพ่อแม่, ภรรยาหรือสามี), See also: เขียนจดหมายถึงบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
enate(อี'เนท) ญาติทางฝ่ายมารดา., See also: enatic adj. ดูenate
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
flesh(เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
in-law(อิน'ลอ) n. ญาติที่เกิดจากแต่งงาน
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย
kinswoman(คินซ'วูมเมิน) n. ญาติผู้หญิง, Syn. female relative pl.kinswomen
kith(คิธ) n. เพื่อน,เพื่อนบ้าน,คนรู้จัก,ญาติ,กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
kith andkin() คนรู้จัก,ญาติ,เพื่อน
next of kin() n. ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด
propinquity(โพรพิง'ควิที) n. ความใกล้กัน,ความใกล้ชิด,ความสัมพันธ์,ความเป็นญาติ,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. proximity,kinship
relate(รีเลท') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell,narrate,delineate
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน,adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวข้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
kin(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน
kin(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
kinsman(n) ญาติผู้ชาย
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
relative(n) ญาติพี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
matrilineal descent (n ) การสืบสกุลทางมารดา, การนับญาติข้างแม่
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันมีญาติอยู่ญี่ปุ่น[] (adj org) ฉันมีญาติอยู่ญี่ปุ่น
近親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n adj-no ) การร่วมประเวณีกับญาติสนิท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top