Search result for

*ซ้ำไปซ้ำมา*

(52 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซ้ำไปซ้ำมา, -ซ้ำไปซ้ำมา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำไปซ้ำมา[ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think back on the times you had with someone, replay it in your head over and over again, and you look for those first signs of trouble.คุณนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่คุณได้ใช้กับใครซักคน แล้วฉายมันซ้ำไปซ้ำมาในหัว แล้วคุณก็พยายามจะมองหาจุดเริ่มต้นของปัญหาเล็กๆเหล่านั้น 500 Days of Summer (2009)
Over the last three hours, gedge spoke repeatedlyตลอด 3 ชั่วโมง\ เกดจ์พูดซ้ำไปซ้ำมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I listened to that tape over and over to figure out anything,ฉันฟังเทปนัน ซ้ำไปซ้ำมา และกำลังคิดถึงทุกสิ่ง, The Fourth Kind (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
Maybe someone who was walking or driving by the house repeatedly?อาจะเป็นคนที่เดินหรือขับรถผ่านหน้าบ้านคุณซ้ำไปซ้ำมา Roadkill (2009)
♪ call your name two, three times in a row ♪ Artie:# เรียกชื่อเธอ ซ้ำไปซ้ำมาHairography (2009)
They keep playing this song over and over and over.เขาเอาแต่เปิดเพลงนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละ Devil (2010)
You played over, and over, and over.คุณฟังซ้ำไปซ้ำมา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
You hear the way that some of those sounds seem to repeat?ได้ยินมั้ยว่าบางส่วนของเสียงนั่น มันซ้ำไปซ้ำมา The Man from the Other Side (2010)
Einstein defined insanity as "doing the same thing over and over again and expecting different results."ไอน์สไตน์เคยนิยามคำว่าเสียสติ คือทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา และคาดหวังผลที่ต่างกัน The Boyfriend Complexity (2010)
Going to a restaurant and a café after. It's boring doing the same things over and over.ไปร้านอาหารและไปคาเฟ่ต่อ \ มันน่าเบื่อทำสิ่งเดียวกันซ้ำไปซ้ำมา Episode #1.11 (2010)
Even if I write many scripts non-stop, you never seem to be satisfied.แม้ว่าผมจะต้องร่างงานซ้ำไปซ้ำมา แต่คุณก็ไม่เคยพอใจเลย Episode #1.7 (2010)
You were insulting me, Dave. Repeatedly.ว่าเธอดูแคลนฉัน เดฟ ซ้ำไปซ้ำมา The Sorcerer's Apprentice (2010)
I will throw you straight through this windshield and then I will run you over after that.ฉันจะโยนเธอออกนอกหน้าต่าง แล้วขับรถเหยียบซ้ำไปซ้ำมา Hick (2011)
Now while I'm gone, I want you to do that over and over and over again.ซ้ำไปซ้ำมา ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆ The Last Dance (2011)
Was a lot of politically correct double-talkคำพูดยากๆ เหมือนนักการเมืองซ้ำไปซ้ำมา The New Normal (2011)
Listening to elliott smith on a loop.เอาแต่ฟังเพลงของเอเลียต สมิธซ้ำไปซ้ำมา Monsters in the End (2011)
You know how many nights I spent at the lab triple-checking every circuit and trying to impress my supervisors by refining the filters?รู้ไหมฉันต้องใช้เวลากี่คืน นอนเฝ้าแล๊บเพื่อตรวจทุกแผงวงจรซ้ำไปซ้ำมา และพยายามทำให้เจ้านายประทับใจ The Outsiders (2011)
Keeping us suspended in time- the years are passing us by, and we're still rereading old suicide notes and hunting down delivery boys for clues.คอยให้เราสงสัยตลอดเวลา กระทั่งปีที่ผ่านไป แล้วเราก็ยังอ่านจดหมายลาตายนั่นซ้ำไปซ้ำมา The Devil You Know (2011)
I've been going over Brody's finger tapping with the crypto team, and I hate to say it, Saul, but there's little, if any, repeat pattern combination.ผมได้ดูแล้วก็ตรวจสอบเทปการเคาะนิ้วของจ่าโบรดี้ ผมกับทีมพยายามถอดรหัสกันอย่างมาก ผมไม่อยากบอกกับคุณแบบนี้เลย แต่มันมีความหมายอะไรเลย เป็นรูปแบบการเคาะนิ้วซ้ำไปซ้ำมา Grace (2011)
Where he repeatedly begs someone to kill him, in Arabic.พูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกำลังท้า คนๆหนึ่งให้ฆ่าเค้า, เค้าพูดเป็นภาษาอาราบิค Grace (2011)
She keeps driving away and dying.ฉันเห็นภาพป้าขับรถแล้วก็ตายซ้ำไปซ้ำมา The Perks of Being a Wallflower (2012)
And I've been reliving that day over and over for 16 years.และฉันก็ได้รับ ซ้ำไปซ้ำมา \ สำหรับ 16 ปี Medallion (2012)
The wars were very boring and the sex -- you know, the repetition.สงครามมันน่าเบื่อมาก แล้วก็เรื่องเซ็กส์ นายก็รู้ ซ้ำไปซ้ำมา Reading is Fundamental (2012)
I spent the next eight months writing condolence letters to the two princes and listening to "Candle in the Wind" on constant repeat.ฉันใช้เวลาแปดเดือนต่อมา เขียนจดหมายแสดงความเสียใจถึงเจ้าชายทั้งสอง และฟังเพลง"Candle in the Wind"ซ้ำไปซ้ำมา Dance with Somebody (2012)
1 to 1.618 over and over and over again.1 แล้วก็ 1.618 ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆ Pilot (2012)
Just because you keep repeating it doesn't make it true.แค่เพราะคุณพูดมันซ้ำไปซ้ำมา ไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้หรอก Tarantella (2012)
He most likely plays the songs repeatedly during the assault, resulting in a Pavlovian response when they hear it later, sort of a subconscious rape trigger.เขาน่าจะเปิดเพลง ซ้ำไปซ้ำมาระหว่างการทำร้าย ทำให้เกิดการตอบสนองแบบมีเงื่อนไข เมื่อเหยื่อได้ยินเพลงอีกครั้ง จิตใจสำนึกจะถูกกระตุ้นในนึกถึงเรื่องดารข่มขืน Unknown Subject (2012)
None of these characters repeat.หนึ่งในตัวอักษรพวกนี้ มันซ้ำไปซ้ำมา Gone, Gone, Gone (2012)
One of the worst things about being immortal is having to watch the same stupid scenario happen over and over.สิ่งหนึ่งที่แย่ที่สุด ของการมีชีวิตอมตะ คือต้องทนดู เหตุกาณ์โง่ๆนี่ซ้ำแล้วซ้ำอีก เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา Save Yourself (2012)
You will tell this story many times.คุณจะต้องเล่าขาน เรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมา Save Yourself (2012)
And the Suit? Probably still at the office going over video. I was standing right next to him, Moz.น่าจะอยู่ที่ออฟฟิศดูวิดีโอ ซ้ำไปซ้ำมา ฉันควรจะยืนอยู่ข้างเขา มอส Honor Among Thieves (2012)
I keep playing it over in my head.ฉันนึกถึงมันซ้ำไปซ้ำมาในหัว I Love You, Tommy Brown (2012)
Whatever it is, it sounds like he's repeating it.ยังไงก็ตาม ฟังดูเหมือน เค้าท่องอะไรซ้ำไปซ้ำมา Heartache (2012)
Look, I keep on replaying last night in my head.ฟังนะ ฉันมัวแต่นึกเรื่องเมื่อคืน ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัว It Happened 'That Night' (2012)
It just keeps repeating. He's parked there.มันวนซ้ำไปซ้ำมา เขาจอดรถที่นั่น 3.0 (2012)
Watching him die over and over again...การนั่งดูการตายของเขาซ้ำไปซ้ำมา... Tell Me No Lies (2012)
Gonna make me do this all over again, aren't you?นายคงจะไม่ให้ฉันทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาใช่มั้ย? Blood Brother (2012)
Your insistence that I questioned him, again, ruined our entire dinner.พวกเธอบอกให้ฉันถามเขา,ซ้ำไปซ้ำมาทำให้มื้อเย็นเราพัง. Bear Facts (2012)
Kind of like how you went down over and over in that last fight.ชนิดเช่นวิธีการที่คุณลงไป ซ้ำไปซ้ำมาในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย Grudge Match (2013)
It looks like just friendly, rapid-fire repeat numbers, probably all known contacts.ก็ดูเหมือนเพื่อนธรรมดา มีเบอร์ซ้ำไปซ้ำมา อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันทั้งหมด All That Remains (2013)
I noticed that she repeatedly snapped a hair tie around her wrist.ฉันสังเกตเห็น เธอดึงยางรัดผมที่ข้อมือซ้ำไปซ้ำมา Nanny Dearest (2013)
Over and over, the Lord has spoken one word in my ear:ซ้ำไปซ้ำมา พระเจ้าได้พูดหนึ่งคำ Blue on Blue (2013)
You can't just keep repeating, "I did it." You have to tell them how you did it and why you did it. Okay, I know that.เธอช่วยเลิกพูดว่า "ฉันฆ่าเขา" ซ้ำไปซ้ำมาได้ไหม เข้าใจเเล้วล่ะน่า The Guilty Girl's Handbook (2013)
He just repeated himself!เขาพูดซ้ำไปซ้ำมาอีกแล้ว! Blackmail Bears (2013)
Well, he stared at the Angel tablet and repeated the word "falafe" for the entire ride.เอ่อ เขาเอาแต่นั่งจ้องจารึกเทวทูต และท่องคำว่า "ฟาลาเฟ" ซ้ำไปซ้ำมา อย่างกับถูกผีเข้า Slumber Party (2013)
And this woman's voice saying the same thing over and over.มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง พูดประโยคเดิม ซ้ำไปซ้ำมา The Maze Runner (2014)
I didn't ask to be torn apart, and put back together, over and over and turned into some...ไม่ได้ขอให้หั่นเป็นชิ้น แล้วประกอบคืน ซ้ำไปซ้ำมา จนเป็นตัวประหลาด... Guardians of the Galaxy (2014)
18 hours every day to crack the code before it changes, and you start again....ซึ่งคุณจะมีเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อจะถอดรหัสในทุกวัน.. ...ก่อนที่จะมันจะเปลี่ยนอีกครั้ง ซ้ำไปซ้ำมา The Imitation Game (2014)
This is starting to get a little bit repetitive.รู้สึกผมจะพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่นะเนี่ย The Imitation Game (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top