ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ซ้อม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซ้อม, -ซ้อม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อม(v) rehearse, See also: train, practice, Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม, Example: นักเรียนซ้อมเต้นรำทุกวัน เนื่องจากต้องไปแสดงในงานของโรงเรียน, Thai Definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อม(v) beat up, See also: hit, strike, slap, Syn. ทำร้าย, Example: เด็กสาวถูกซ้อม และบังคับให้ขายประเวณี
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
การซ้อม(n) beat, See also: hit, bang, knock, strike, Syn. การทุบตี, Example: มีการซ้อมผู้ต้องหาให้ยอมรับสารภาพ
การซ้อม(n) rehearsal, See also: practice, training, exercise, Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม, Example: การซ้อมวันนี้ยังไม่น่าพอใจ
คู่ซ้อม(n) boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count Unit: คู่, Thai Definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
ซักซ้อม(v) exercise, See also: practice, train, Syn. ฝึกซ้อม, ฝึกฝน, เตรียมพร้อม, ซ้อมซัก, Example: เขาซักซ้อมการออกเสียงจนคล่องแคล่ว, Thai Definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
ซ้อมซัก(v) rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai Definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
ซ้อมมือ(v) exercise, See also: practise, practise one's skill, train, Syn. ฝึกมือ, ฝึกซ้อม, Example: นักกีฬาจะต้องซ้อมมือไว้เสมอ, Thai Definition: ฝึกซ้อมให้ชำนาญ
ฝึกซ้อม(v) practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai Definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อมค้าง(v) bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai Definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
ซ้อมพยาน(v) prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai Definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ซ้อมใหญ่(v) dress rehearsal, Ant. ซ้อมย่อย, Example: ละครเรื่องนี้จะซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้, Thai Definition: ซ้อมเต็มที่เหมือนของจริงก่อนแสดงจริง
การฝึกซ้อม(n) training, See also: drill, practice, exercise, Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด, Example: ก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาซีเกมส์ เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมานานหลายปี
ข้าวซ้อมมือ(n) coarse rice, See also: half-polished rice, Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง, Example: ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีกากใยมาก, Thai Definition: ข้าวกล้องที่ซ้อมขาวแล้ว, ข้าวตำในครกตำข้าวจนเปลือกออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวซ้อม, ข้าวซ้อมมือน. ข้าวกล้องที่นำมาตำ เยื่อรำจะหลุดไป เหลือแต่เมล็ดข้าว.
ซ่อม ๑ก. ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
ซ่อม ๑สอบเพื่อให้ผ่านวิชาที่เคยสอบตก เรียกว่า สอบซ่อม
ซ่อม ๑แทง.
ซ่อมแซมก. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม.
ซ่อมแปลงก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี.
ซ่อม ๒น. เรียกช้างสำหรับใช้ฆ่าคน ว่า ช้างซ่อม เช่น ช้างพลายซ่อมตัวหนึ่งเป็นช้างเพชฌฆาต (พงศ. เลขา).
ซ้อมก. ทำข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร โดยวิธีใส่ครกตำ เรียกว่า ซ้อมข้าว
ซ้อมทำร้ายร่างกาย เช่น เขาถูกอันธพาลซ้อมจนบาดเจ็บ.
ซ้อมก. ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน เช่น ซ้อมรบ ซ้อมความเข้าใจ ซ้อมละคร.
ซ้อมค้างก. พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ.
ซ้อมซักก. ซักซ้อม
ซ้อมซักทำร้าย เช่น ยามเมื่อเพลี่ยงพล้ำเขาก็จะช่วยกันกระหน่ำซ้ำซ้อมซัก (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
ซ้อมพยานก. ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี.
ซ้อมใหญ่ก. ซ้อมอย่างเหมือนที่จะแสดงหรือปฏิบัติจริง.
ซ้อมพวนก. หีบอ้อยครั้งที่ ๒.
ซักซ้อมก. สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า, ซ้อมซัก ก็ว่า.
ปากซ่อมน. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด หลายสกุล วงศ์ย่อย Scolopacinae ในวงศ์ Scolopacidae ปากยาวแหลม ปลายปากโป่ง ลำตัวป้อม มีลายสีนํ้าตาลและขาว ขาสั้น มักอยู่ตามลำพัง หากินในเวลาพลบคํ่าและกลางคืน ใช้ปากแทงหาอาหารจำพวกหนอนและไส้เดือนในดินลักษณะคล้ายกับการจิ้ม เช่น ปากซ่อมหางเข็ม [ <i> Gallinago stenura</i> (Bonaparte) ] ปากซ่อมดง (<i> Scolopax rusticola</i> Linn.) ปากซ่อมเล็ก [ <i> Gallinago minima</i> (Brünnich) ], ปากส้อม ก็เรียก.
มะลิซ่อมน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด <i>Jasminum multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews ในวงศ์ Oleaceae ในวรรณคดีเรียก มะลุลี.
สอบซ่อมก. สอบเพื่อให้ผ่านวิชาที่เคยสอบตก.
สอบซ้อมก. ทดสอบความรู้ก่อนสอบไล่ (ใช้ในโรงเรียน).
กระสอบทรายน. ถุงผ้าใบหรือหนัง ลักษณะคล้ายหมอนข้างขนาดใหญ่ เดิมบรรจุทราย ปัจจุบันบรรจุขี้เลื่อย เศษผ้า หรือฟองน้ำ อัดแน่น เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการฝึกซ้อมของนักมวยเพื่อฝึกการชก เตะ ขึ้นเข่า เป็นต้น, โดยปริยายเรียกผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างบอบช้ำ เนื่องจากถูกชก เตะ ต่อย โดยไม่มีทางสู้หรือไม่กล้าต่อสู้.
ข้าวสาร ๑น. ข้าวเปลือกที่สีซ้อมจนเหลือแต่เมล็ดขาว.
ข้าวสารเจ้า, ข้าวสารข้าวเจ้าน. ข้าวเจ้าที่สีหรือซ้อมเอาเปลือกออก เหลือแต่เนื้อในไม่มีเยื่อติดอยู่.
ข้าวสารเหนียว, ข้าวสารข้าวเหนียวน. ข้าวเหนียวที่สีหรือซ้อมเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อในไม่มีเยื่อติดอยู่.
เข้าที่กลับเหมือนเดิม เช่น ซ้อมจนเข้าที่
ครก(คฺรก) น. เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก, เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ทั้งท่อนขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ขุดเนื้อในออกให้เป็นหลุมลึก สำหรับตำหรือซ้อมข้าวเป็นต้นด้วยสากหรือตะลุมพุก เรียกว่า ครกซ้อมมือ, ถ้าใช้ตำด้วยกระเดื่อง เรียกว่า ครกกระเดื่อง
ชุนก. ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้นที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่น ๆ.
ซอมซ่อ(ซ็อมมะ-) ว. ไม่โอ่อ่า, ส่อความขัดสน, เช่น บ้านซอมซ่อ แต่งตัวซอมซ่อ.
เซอะว. เซ่อมาก.
ฐาปน-, ฐาปนา(ถาปะนะ-, ถาปะนา) น. การก่อสร้าง, การแต่งตั้ง, การซ่อมแซม, การตั้งขึ้น.
ตั้วสิวก. ซ่อมแซม เช่น ต้องตั้วสิวสำเภาเอาเข้าอู่ (เพลงยาวของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์).
ทะนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทะนุบำรุงวัด
ทำนุบำรุงซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, เช่น ทำนุบำรุงวัด
บุนนะบุนนังก. ซ่อม, เพิ่มเติม.
บุรณะ(บุระ-) ก. บูรณะ, ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บุรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บุรณปฏิสังขรณ์.
บูรณะก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บูรณะวัด, มักใช้เข้าคู่กับ ปฏิสังขรณ์ เป็น บูรณปฏิสังขรณ์.
ปฏิการ-, ปฏิการะการซ่อมแซม.
ปฏิสังขรณ์ก. ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) เช่น ปฏิสังขรณ์วัด.
ประลองยุทธ์ก. ซ้อมรบ.
ปากส้อม<i>ดู ปากซ่อม</i>.
โป๊ก. ส่งเสริมสิ่งที่บกพร่อง เช่น ยาโป๊, ทำสิ่งยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ เช่น เอาสีโป๊ตรงที่เป็นช่องเป็นรู ก่อนทาสีเอาปูนโป๊รอยที่ชำรุด. (จ. โป้ว ว่า ปะชุนเสื้อผ้า, ซ่อมแซม, บำรุงร่างกาย).
โป่งวิดน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด <i> Rostratula benghalensis</i> (Linn.) ในวงศ์ Rostratulidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกปากซ่อม ปากยาวแหลม วงรอบเบ้าตาและหางตาสีขาว ตัวสีนํ้าตาลลาย ตัวเมียมีขนาดใหญ่และสีเข้มสวยกว่าตัวผู้ เมื่อออกไข่จะปล่อยให้ตัวผู้ฟักไข่ตามลำพัง ทำรังเป็นแอ่งบนพื้นดิน อาศัยอยู่ตามท้องทุ่งที่แฉะ ๆ กินแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็ก.
พรรคกลิน(พักกะลิน) น. เหล่าของทหารเรือที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กลไกประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้ในกองทัพเรือ.
ฟิตแข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, เช่น ร่างกายกำลังฟิต. (อ. fit). ก. ฝึกซ้อม เช่น ฟิตเต็มที่.
มะลุลี<i>ดู มะลิซ่อม ที่ มะลิ ๑</i>.
ยกเครื่องก. ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น.
ร่วมหัวงานก. เกือบเสร็จงานแล้ว เช่น การซ่อมท่อน้ำประปาร่วมหัวงานแล้ว.
รับประกันก. ยืนยัน เช่น รับประกันว่าเขาเป็นคนซื่อ, รับรอง, รับใช้ค่าเสียหาย, เช่น รับประกันคุณภาพ รับประกันซ่อมฟรี.
โรงงานน. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degree, thirdระบบซ้อมผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
degree, thirdระบบซ้อมผู้ต้องหา, ระบบทรมานผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third degreeระบบซ้อมผู้ต้องหา, ระบบทรมานผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third degreeระบบซ้อมผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
husked rice [ brown rice ]ข้าวกล้อง, ข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีให้ขาว เป็นข้าวที่ยังมีเยื่อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิตามิน B1 ข้าวชนิดนี้ถ้ากะเทาะเปลือกด้วยการตำเรียก ข้าวซ้อมมือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
local milled riceข้าวซ้อมมือ, ดูในเรื่อง  husked rice [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think he needs a rehearsal.ฉันคิดว่าเขาต้องการการฝึกซ้อม Yellow Submarine (1968)
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-To the target range! Wait!พามันไปลานซ้อมรบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Noon! I'd better rehearse my speech!เที่ยง งั้นผมรีบซ้อมสุนทรพจน์ก่อน Blazing Saddles (1974)
And now some exercises.มาฝึกซ้อมกัน. Suspiria (1977)
This is the first time we've worked together.นี่เป็นครั้งแรกที่ซ้อมด้วยกัน. Suspiria (1977)
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน. Suspiria (1977)
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ Airplane! (1980)
I'm out there busting my buns every night.ฉันอยู่ในสนามฝึกซ้อมอย่างหนักทุกคืน Airplane! (1980)
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง Dirty Dancing (1987)
Excuse me, sir. The pirate number's next.ประทานโทษครับ บนเวทีถึงคิวท่านขึ้นซ้อมแล้วครับ Dirty Dancing (1987)
It's not really a game. It's more like practice.มันไม่เชิงเป็นการแข่งขันนัก มันเหมือนการซ้อมมากกว่า Field of Dreams (1989)
He's come to practice with the team.เขามาซ้อมกับทีม Field of Dreams (1989)
We got tired of just having practices, so we brought another team out so we'd have some real games.เรย์ ผมหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไร เราเริ่มเบื่อกับการฝึกซ้อม เราเลยพาอีกทีมมาด้วย เราจะได้แข่งกัน Field of Dreams (1989)
Why don't you practice a little bit.ทำไมไม่ลองซ้อมดูสักพัก . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Just take the melody just like I heard you practice.เล่นเสียงประสาน ให้เหมือนกับที่ฉันได้ยินตอนนายซ้อมเล่น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I just need to fill you in on some of your responsibilities. - All right.ขอซักซ้อมคิวหน่อยนะฮะ The Bodyguard (1992)
I beat the hell out of him and kicked him off my ranch. - Get on back to the house.ฉันซ้อมจนอ่วมแล้วไล่ออก Of Mice and Men (1992)
And Sue's netball practice so it'll just have to be you for a change.ซูก็ติดซ้อมเล่นกีฬา ฉะนั้น มันเลยต้องเป็นหน้าที่ลูก The Cement Garden (1993)
All right. Maybe I can get you one of our practice sleds.ก็ได้ ฉันอาจจะหา อันที่ใช้ซ้อม ให้นายได้ Cool Runnings (1993)
All right, fellas, that's it. Let's get off the ice before practice.เอาล่ะ ทุกคน พอแค่นี้ ออกไปก่อนการซ้อม Cool Runnings (1993)
- What practice?- ซ้อมอะไร? Cool Runnings (1993)
- 'And we're gettin' there fast' - You've worked too hard and too long.นายซ้อมหนัก และมาไกลมากแล้ว Cool Runnings (1993)
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์ Cool Runnings (1993)
We don't have to win the gold in the first day. It's just like any other run.จำไว้ เราไม่ต้องชนะเหรียญทองในวันแรก ทำให้เหมือนที่ซ้อม Cool Runnings (1993)
Well, maybe we should go over the turns again?เราน่าจะลองซ้อมเข้าโค้งอีกทีนะ? Cool Runnings (1993)
Oh, man, they shaved another couple hundredths off the start.พวกเขาเหมือนซ้อมมา เป็นร้อย ๆ ครั้ง Cool Runnings (1993)
I never practiced.ฉันไม่เคยฝึกซ้อมเลย The Joy Luck Club (1993)
- Some people say we monkey aroundถึงเวลาซ้อมเปียโนแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Now, why don't you all practice on that, and we'll be in great shape.ทำไมพวกนายไม่เริ่มซ้อมกันล่ะ เราจะได้ดูเลิศที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
The SS beat me up.เอสเอสซ้อมผม... Schindler's List (1993)
My first day here, he beat me... because I threw out the bones from dinner.วันแรกที่ฉันมา... เขาซ้อมฉันที่ทิ้งเศษกระดูก Schindler's List (1993)
"Why are you beating me ?"ฉันถาม "ซ้อมฉันทำไม" Schindler's List (1993)
He said, "The reason I beat you now... is because you ask why I beat you."เขาว่า "เหตุผลตอนนึ้คือ" "เธอถามว่าซ้อมทำไม" Schindler's List (1993)
Mister, I have to use it... because I have an audition at Juilliard next month... and I have to practice.คุณคะหนูต้องใช้มัน... เพราะว่าหนูจะต้องเข้าสอบ ที่จูเลียดเดือนหน้า... และหนูต้องซ้อม Léon: The Professional (1994)
How's the practicing going?การฝึกซ้อมไปถึงไหนแล้ว Léon: The Professional (1994)
- A little sick of practicing.- การฝึกซ้อมมีปัญหานิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
You don't take gym?ไม่ซ้อมเหรอ? Wild Reeds (1994)
Because you don't take gym.เพราะนายไม่ซ้อมกีฬา Wild Reeds (1994)
He's rehearsing.- เงียบ เขาซ้อม The Birdcage (1996)
No. Let's hear it. I have to get back to rehearsal.ที่ Let 's ได้ยิน ฉันมีที่จะได้รับกลับไปซ้อม The Birdcage (1996)
You give her some nastiness?แกซ้อมเมียใช่มั้ย Nothing to Lose (1997)
I know you gave her some serious nastiness.- แกซ้อมเมียกระอักแน่ - เลิกพูดเถอะ Nothing to Lose (1997)
He got beat up.แต่เขาถูกซ้อม Nothing to Lose (1997)
- Wait.ขอฉันซ้อมมือก่อน Nothing to Lose (1997)
Let me practise. - Let you practise? I´m hangin´ on a fuckin´ ledge, man.ซ้อมมือ ฉันแขวนอยู่บนขอบนะ Nothing to Lose (1997)
Nearby, the Tibetan army practiced its maneuvers.ไม่ไกลนัก กองทัพทิเบต กำลังซ้อมรบ Seven Years in Tibet (1997)
- That was better. You got to work on it. - Really?ค่อยยังชั่ว คุณต้องขยันซ้อมขาก Titanic (1997)
Wait. Try a couple of practice swings over there.เดี๋ยวๆ ซ้อมเหวี่ยงสัก 2-3 ครั้งดูก่อน Titanic (1997)
Okay. That's enough practice. Come on, Rose.ซ้อมพอแล้ว เอาเลยโรสคุณทำได้น่า Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการซ่อมบำรุง[børikān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance service  FR: service d'entretien [ m ] ; service de maintenance [ m ]
ช่างซ่อม[chang sǿm] (n) EN: repairman ; fitter ; mechanic  FR: réparateur [ m ] ; dépanneur [ m ]
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์[chang sǿm khømphiutoē] (n, exp) FR: réparateur d'orinateur [ m ]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[chang sǿm khreūangjak] (n, exp) EN: fitter ; mechanic
ช่างซ่อมนาฬิกา[chang sǿm nālikā] (n, exp) EN: watchmaker  FR: réparateur de montres [ m ]
ช่างซ่อมรองเท้า[chang sǿm røngthāo] (n, exp) EN: shoemaker  FR: cordonnier [ m ]
ช่างซ่อมรถ[chang sǿm rot] (n) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic  FR: mécanicien automobile [ m ] ; mécano [ m ]
ช่างซ่อมแซม[chang sǿmsaēm] (n) EN: repairman  FR: réparateur [ m ]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[chang sǿm thōrathat] (n, exp) EN: television repairman  FR: réparateur de télévision [ m ]
ช่างซ่อมวิทยุ[chang sǿm witthayu] (n, exp) EN: radio technician
ฝึกซ้อม[feuksøm] (v) EN: practice ; drill ; coach  FR: entraîner ; familiariser
การฝึกซ้อม[kān feuksøm] (n, exp) EN: training ; drill ; practice ; exercise  FR: entraînement [ m ]
การฝึกซ้อมร่างกาย[kān feuksøm rāngkāi] (n, exp) EN: physical training
การเลือกตั้งซ่อม[kān leūaktang sǿm] (n, exp) EN: by-election
การปรับปรุงซ่อมแซม[kān prapprung sǿmsaēm] (n, exp) EN: renovation
การซ่อมบำรุง[kān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance  FR: maintenance [ f ]
การซ่อมแซม[kān sǿmsaēm] (n) EN: repair  FR: réparation [ f ]
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
ค่าซ่อม[khā sǿm] (n, exp) EN: cost of repairs  FR: coût des réparations [ m ]
นกชายเลนและนกปากซ่อม[nok chāilēn lae nok pāk sǿm] (n, exp) EN: Scolopacidae
นกปากซ่อม[nok pāk sǿm] (n) EN: snipe
นกปากซ่อมดง[nok pāk sǿm dong] (n, exp) EN: Eurasian Woodcock  FR: Bécasse des bois [ f ] ; Bécasse d’Europe [ f ] ; Nordette [ f ] ; Bécasse ordinaire [ f ]
นกปากซ่อมหางเข็ม[nok pāk sǿm hāng khem] (n, exp) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe  FR: Bécassine à queue pointue [ f ] ; Bécassine à queue peinte [ f ] ; Bécasse à aiguilles [ f ] ; Bécassine à queue fine [ f ] ; Bécassine à queue rétrécie [ f ]
นกปากซ่อมหางพัด[nok pāk sǿm hāng phat] (n, exp) EN: Common Snipe  FR: Bécassine des marais [ f ] ; Bécassine de Wilson [ f ] ; Bécassine ordinaire [ f ] ; Chevrelle [ f ] ; Chevrette [ f ] ; Chèvre volante [ f ]
นกปากซ่อมเล็ก[nok pāk sǿm lek] (n, exp) EN: Jack Snipe  FR: Bécassine sourde [ f ] ; Petite Bécassine [ f ] ; Bécassine gallinule [ f ]
นกปากซ่อมพง[nok pāk sǿm phong] (n, exp) EN: Wood Snipe  FR: Bécassine des bois [ m ]
นกปากซ่อมสวินโฮ[nok pāk sǿm Sáwinhō] (n, exp) EN: Swinhoe's Snipe  FR: Bécassine de Swinhoe [ f ]
นกซ่อมทะเลอกแดง[nok sǿm thalē ok daēng] (n, exp) EN: Asian Dowitcher  FR: Bécassin d’Asie [ m ] ; Limnodrome semipalmé [ m ] ; Bécassin de l’Ob [ m ] ; Limnodrome de Taczanowski [ m ]
นกซ่อมทะเลปากยาว[nok sǿm thalē pāk yāo] (n, exp) EN: Long-billed Dowitcher  FR: Bécassin à long bec [ m ] ; Limnodrome à long bec [ m ] ; Bécasseau à long bec [ m ] ; Bécassin yakoute [ m ]
ร้านซ่อม[rān sǿm] (n, exp) EN: repair shop  FR: atelier de réparation [ m ]
โรงซ่อม[rōng sǿm] (n) EN: repair shop  FR: atelier de réparation [ m ]
สนามฝึกซ้อม[sanām feuksøm] (n, exp) EN: practice field  FR: terrain d'entraînement [ m ]
ซ่อม[sǿm] (n) EN: fork  FR: fourchette [ f ]
ซ่อม[sǿm] (v) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend  FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อม[sǿm] (v) EN: sharpen  FR: effiler
ซ้อม[søm] (v) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse  FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ซ้อม[søm] (v) EN: beat up
ซ่อมบำรุง[sǿmbamrung] (v) EN: maintain ; repair  FR: entretenir
ซ้อมฟุตบอล[søm futbøn] (v, exp) EN: practice football  FR: s'entraîner au football
ซ่อมเครื่องจักร[som khreūangjak] (v, exp) EN: repair a machine
ซ่อมนาฬิกา[sǿm nālikā] (v, exp) EN: fix a watch  FR: réparer une montre
ซ้อมพยาน[søm phayān] (v, exp) EN: suborn a witness
ซ่อมแปลง[sǿmplaēng] (v) EN: modify
ซ่อมรั้ว[sǿm rūa] (v, exp) EN: mend a fence  FR: réparer une clôture
ซ่อมแซม[sǿmsaēm] (v) EN: repair ; mend ; restore ; renovate  FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ซ่อมสุม[sǿmsum] (v) EN: assemble
ซ่อมถนน[sǿm thanon] (v, exp) EN: mend a road  FR: réparer une route
สอบซ้อม[søpsøm] (n) EN: school test  FR: test [ m ] ; examen [ m ] ; interrogation [ f ] ; examen semestriel [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry run(idm) ซ้อม, See also: ซักซ้อม
dry run(idm) การซักซ้อม
eurhythmical(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmical
eurhythmics(n) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics
eurythmics(n) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurhythmics
extemporaneous(adj) ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, See also: ซึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อน, Syn. unpremeditated, unprepared
out of practice(idm) แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน, See also: ไม่ได้ฝึกฝน, ไม่ได้ซ้อม
knock up(phrv) ฝึกซ้อม (ก่อนลงแข่งจริง)
jam session(n) การแสดงดนตรีร่วมกันโดยไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อน
maneuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuverer(n) ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก
manoeuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
overtrain(vi) ฝึกหนักเกินไป, See also: ฝึกซ้อมมากเกินไป, ฝึกนานเกินไป
overtrain(vt) ฝึกหนักเกินไป, See also: ฝึกซ้อมมากเกินไป, ฝึกนานเกินไป
practice(vi) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice(vt) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice(n) การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
practise(vi) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practise(vt) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practise(n) การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
range(n) สถานที่ฝึกซ้อม, See also: สถานฝึกยิง
rehearsal(n) การฝึกซ้อม, Syn. practice, exercise, drill
rehearse(vi) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse(vt) ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
shadowbox(vi) ซ้อมชกมวยหน้ากระจก (ไม่มีคู่ชก), See also: ซ้อมชกมวย
train(vi) ฝึกซ้อม (ทางกีฬา), See also: ฝึก, หัด, ซ้อม
war game(n) การซ้อมรบ (ทางทหาร)
workout(n) การฝึกฝนร่างกาย, See also: การฝึกซ้อม, Syn. drill, training
walk through(phrv) ฝึกซ้อมคิวการเดิน (ก่อนพูดบท)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
field dayวันเล่นกีฬา, วันปิกนิก, วันรื่นเริง, วันฝึกซ้อมสนาม, วันที่มีการแสดงบนสนาม
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก, อุบาย, แผนการ v. ซ้อมรบ, ยักย้าย, หลบหลีก, วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน, การออกไปเที่ยว, กิจกรรมนอกบ้าน, ทะเลนอกฝั่ง, การแข่งขันทางกีฬา, การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion
prize ringn. เวทีมวย, การซ้อมชกมวย
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi., n. (การ) ซ้อม, ฝึกซ้อม, บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม, บรรยาย
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก, เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ, ไม้ใบเรือ) , โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi., n. (การ) ต่อยมวย, ชกมวย, ซ้อมมวย, ตั้งหมัด, ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน, ทะเลาะ, โต้เถียง.
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา, การเรียน, การค้นคว้า, การดูหนังสือ, การพิเคราะห์พิจารณา, การสืบสวนสอบสวน, การวิจัย, สิ่งที่ศึกษา, สิ่งที่ค้นคว้า, รายงานการค้นคว้า, สาขาวิชา, ความมานะบากบั่น, การทดลองวาดหรือประพันธ์, ห้องค้นคว้า, เพลงฝึกซ้อม, สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
tout(เทาท์) vt., vi. ชักชวนให้ซื้อของ, ดึงลูกค้า, พูดคุยอวด, ทำนายม้า, ลอบดูการซ้อมม้า, สืบข่าว, ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า, ผู้ชักชวนให้ซื้อของ, ผู้ทำนายม้า, ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง, การสอบสวน, การซ้อม, การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความยากลำบาก, บุคคลที่ลำบากลำบน, เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ, เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment, tryout, ordeal, test
try(ไทร) vt., n. (ความ) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, พิจารณาคดี, อดทน, ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม), Syn. essay, attempt, assay, test
war gamen. การซ้อมรบ, เกมรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
lists(n) ที่ซ้อมต่อสู้กันของอัศวิน, สนามกีฬา, สนามรบ
manoeuvre(n) การซ้อมรบ, การจัดทำ, การออกอุบาย, การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ, จัดทำ, ออกอุบาย, วางแผน
rehearsal(n) การแจ้ง, การซ้อม, การระบุ, การเล่า, การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ, ซ้อม, ระบุ, เล่า, ท่อง, ฝึกซ้อม
trial(adj) เป็นการทดลอง, ซ้อม, ทรมาน, พยายาม
try(vt) ทดลอง, ไต่สวน, ซ้อม, ทรมาน, พิจารณา, พยายาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
brown rice(n) ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง
fire drill(n) การซ้อมหนีไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
リハーサル[りはーさる, riha-saru] (n) การฝึกซ้อม (โดยจะใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับ การฝึกซ้อมการบรรยายสำหรับเตรียมการประชุมวิชาการ), See also: S. practice, rehearsal

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
模試[もし, moshi] การสอบซ้อม
ゲレンデ[げれんで, gerende] เนินเล่นสกี, เนินฝึกซ้อมสกี
寒稽古[かんげいこ, kangeiko] (n) การฝึกซ้อมช่วงกลางฤดูหนาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Manöver(n) กลยุทธ์, การซ้อมรบ, กรีธาทัพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top