Search result for

*ซื่อๆ*

(29 entries)
(0.402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซื่อๆ, -ซื่อๆ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must tell you honestly that I really find refreshing.แต่ฉันอยากจะพูดว่า เธอเป็นคนซื่อๆดี Drag Me to Hell (2009)
Your naive romantic attractionอารมณ์โรแมนติคซื่อๆของแก Legion (2009)
Not some plain baby jane.เบบี้เจนเป็นคนซื่อๆ Enough About Eve (2009)
I mean, if he doesn't know anything, then it's just a... an innocent question.ทำไมไม่ล่ะ? ผมหมายถึง ถ้าเขาไม่ได้รู้อะไรเลย งั้นก็ถามเขาไป อย่างซื่อๆ สิ Under Control (2010)
Call it foolish, naive hope that if I'm ever that far up shit creek, somebody might do the same for me.เค้าเรียกว่าโง่ ความหวังซื่อๆ แต่ถ้าเกิดฉันตกอยู่ในสถานการณ์นั้น คงมีคนทำอย่างฉันตอนนี้น่ะแหละ Guts (2010)
The enemy won't play fairพวกศัตรูก็คงไม่เล่นซื่อๆ Clone Cadets (2010)
I know, compared to some people ... appear very easy and gullible?ผมรู้เมื่อเทียบกับคนอื่น ผมดูหน้าตาซื่อๆหลอกง่ายใช่ไหม Finding Mr. Destiny (2010)
That woman Yoon Gae Hwa might seem like she's innocent, but there's more to her than meets the eye.ผู้หญิงคนนั้น ยุนเกฮวา เหมือนว่าเธอจะเป็นคนซื่อๆ แต่ว่าเธอมีอะไรมากกว่านั้น Episode #1.11 (2010)
The man appeared to be so honest.ชายนั่นดูเป็นคนซื่อๆ Episode #1.9 (2010)
That's why he had a dopey, doe-eyed, sad-looking orderly bring him down here.เขาก็เลยให้พวกตาซื่อๆใสๆ ท่าทางซึมเศร้ามาส่งคนไข้ถึงที่นี่ Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Basically, she wants someone with an honest smile.ง่ายๆเลยนะคะ เธอต้องการคนที่มีรอยยิ้มซื่อๆ Veiled Threat (2011)
She's cheerful and honest, I like her very much.เธอซื่อๆและสดใส พ่อชอบเธอมาก Miss Ripley (2011)
They both have guns in their hands, so a simple-minded sergeant would surmise they shot each other.พวกเขาทั้งคู่ต่างมีปืนอยู่ในมือ ดั้งนั้นคิดแบบซื่อๆว่าจ่า จะสันนิษฐานว่า เขายิงกันเอง Love Sick (2012)
Yeah, trust me, it makes you look uptight and a little like a young Orville Redenbacher.เชื่อสิ มันทำให้นายดูซื่อๆ Makeover (2012)
I was a young, naive girl.ฉันเป็นแค่ผู้หญิงซื่อๆ Red Velvet Cupcakes (2013)
- Because you're stupid, though. - Whatever works. What?เพราะความคิดซื่อๆของคุณ เอาเถอะ มันได้ผลนี่ อะไร One Riot, One Ranger (2013)
You and Rile are like, marrying the fucking carpenterเธอกับไรย์อ่ะ เหมือนแต่งกับช่างไม้ซื่อๆ Below Her Mouth (2016)
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So you're an honest farmer.แค่ชาวนาซื่อๆ เรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
This is the only game I know you can call a penalty on yourself-- if you're honest, which most people are.เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราทำโทษตัวเอง ถ้าเราเล่นซื่อๆ เหมือนคนส่วนใหญ่ The Legend of Bagger Vance (2000)
- He's a Mercer. Don't let him fool you.อย่าให้หน้าซื่อๆ หลอกเอาได้ Four Brothers (2005)
You're not being very transparent, Warden.นายเป็นคน ซื่อๆนะ ,วอร์เดน Manhunt (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naively[ADV] อย่างตรงๆ, See also: อย่างซื่อๆ
simple-minded[ADJ] ไร้เดียงสา, See also: ซื่อๆ, Syn. childish
unsophisticated[ADJ] ซื่อๆ, See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. innocent, simple, artless, na?ve
unsophisticatedly[ADV] อย่างซื่อๆ, See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. openly

English-Thai: Nontri Dictionary
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top