Search result for

*ซึมออก*

(60 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซึมออก, -ซึมออก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซิก ๑, ซิ่กว. เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว ว่า เหงื่อไหลซิก เหงื่อไหลซิ่ก.
ด้วงน้ำมันน. ชื่อแมลงพวกด้วง ในวงศ์ Meloidae ที่สำคัญ ได้แก่ ชนิด Mylabris phalerata (Pallas) ลำตัวยาวประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ปีกมีสีดำและเหลืองสลับกันอย่างละ ๓ แถบ มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งมีสารแคนทาริดินปนอยู่ นำไปใช้ในทางการแพทย์ เมื่อถูกตัวจะทำให้เกิดผื่นคัน หากกินจะทำลายระบบการทำงานของไตและกระเพาะอาหาร ทำให้อาเจียน ปัสสาวะเป็นเลือด ดิ้นทุรนทุรายคล้ายคนบ้า หมดสติและเสียชีวิต กินใบและดอกโสน กระเจี๊ยบแดง ปอแก้ว และถั่ว, ด้วงไฟ ด้วงถั่ว เต่าบ้า หรือ แมลงไฟเดือนห้า ก็เรียก.
ตกน้ำมันว. เรียกเสาที่มีนํ้ามันซึมออกมาว่า เสาตกนํ้ามัน.
ตามดน. รูเล็ก ๆ ที่นํ้าซึมออกได้อย่างรูรั่วตามก้นหม้อเป็นต้น.
ปากกาหมึกซึมน. ปากกาที่มีไส้สำหรับใส่นํ้าหมึกหรือหลอดบรรจุหมึก น้ำหมึกจะค่อย ๆ ไหลซึมออกมาที่ปลายปากกาเองโดยไม่ต้องจุ้ม.
เยิ้มก. ซึมออกมาแทบหยด เช่น นํ้าเกลือเยิ้ม น้ำเหลืองเยิ้ม, ชุ่มมากแทบหยด เช่น ใส่นํ้ามันจนเยิ้ม, (โดยมากใช้แก่นํ้าหรือของเหลวที่มีลักษณะเหนียวเหนอะหนะ)
สำลักน. เรียกป้านสีขาว เนื้อไม่แน่นละเอียด นํ้าซึมออกมาได้ ว่า ป้านสำลัก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effluent Seepage การไหลซึมออก , การไหลซึมออก
การที่น้ำใต้ดินไหลซึมออกมายังผิวดินหรือแหล่ง น้ำที่ระดับต่ำกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Auspitz's Signอาการแสดงออสพิท, เลือดซึมออกมาได้ง่าย [การแพทย์]
Exudateเอกซูเดท,ไหลซึมออก,ถูกขับออกมา,เอ็กซูเดท [การแพทย์]
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสีย, การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is this red liquid coming from my paw?นี่คืออะไรน่ะ ไอ่น้ำมีแดงๆ ที่ซึมออกมาจากเท้าฉัน Bolt (2008)
It wasn't just that he couldn't breathe, he couldn't adsorb the oxygen.แต่ไม่ใช่ว่าเขาหายใจไม่ออก แต่เขาไม่สามารถจะดูดซึมออกซิเจนได้ต่างหาก Pathology (2008)
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร Home (2009)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
"his hunger will seep out and poison the air.""ความหิวโหยของเขาจะซึมออกและแพร่พิษในอากาศ" My Bloody Valentine (2010)
Do we have any idea what is oozing out of these vases?คุณคิดออกบ้างมั้ยว่า มันคืออะไรที่กำลังซึมออกมาน่ะ Prometheus (2012)
If you hear the sound of crying, will they leak?ถ้าเธอได้ยินเสียงร้อง น้ำนมจะไหลซึมออกมาไหม Spilt Milk (2013)
all of it will seep out.ทุกอย่างนี่จะไหลซึมออกไป At Last (2013)
Well, your stopper, it's rotted around the edges, so it's not making a seal,ตัวหยุดน้ำเปื่อยตรงขอบๆ น้ำจึงซึมออกมา Manchester by the Sea (2016)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out   FR: suinter

English-Thai: Longdo Dictionary
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effuse[VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
exude[VT] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude[VI] ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
leak away[PHRV] รั่วไหล, See also: ซึมออก, ไหลออก
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก
ooze away[PHRV] (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze out[PHRV] (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
ooze[VI] ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze[VT] ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
oozy[ADJ] ที่มีของเหลวซึมออกมา, See also: ซึ่งไหลเยิ้ม
seep[VI] ไหลซึมออก, See also: ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล, Syn. leak, ooze, drip into, soak through, filter
seep[N] การรั่วซึมออกมา, See also: ของเหลวที่ไหลออกมา, Syn. seepage
seepage[N] การรั่วซึม, See also: การซึมออก, สิ่งที่ไหลซึมออกมา, ปริมาณที่ซึมออกมา, Syn. leak, leakage
sweat[VI] จับตัวเป็นหยดน้ำ, See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ, Syn. exude, transude
swelter[VT] ซึมออก, See also: ไหลออก, Syn. sweat, perspire
seep away[PHRV] (ของเหลว) ซึมออก, See also: ค่อยๆ ไหลออก, ค่อยๆ รั่วออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ',อิกซิวดฺ') v. ซึมออก,ไหลซึมออก,ทำให้กระจาย., Syn. ooze
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
resorb(รีซอร์บ',-ซอร์บ') vt. ดูดซึมออก,ดูดเข้าอีก,รับเข้าให้, See also: resorbence n. resorbent adj. resorption n. resorptive adj.
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze
seepage(ซี'พิจฺ) n. การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว,การรั่ว,สิ่งที่ซึมออก,ปริมาณที่ซึมออก
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
weep(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา,หยด,รั่ว, (หนอง) ไหล,ซึมออก, Syn. sob,cry,wail,bawl

English-Thai: Nontri Dictionary
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา
leak(vi) รั่ว,ซึมออก,ไหลออก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top