Search result for

*ซี่*

(374 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซี่, -ซี่-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่[N] rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง
ซี่[CLAS] teeth, Example: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: คำลักษณะนามเรียกฟัน
ซี่กรง[N] bar, Example: นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น, Count unit: ซี่, Thai definition: ส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก เป็นต้น
ซี่โครง[N] rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count unit: ซี่, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
เซ็กซี่[V] sexy, Syn. เย้ายวน, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ, น่ามอง, ชวนมอง, Example: เธอสองคนต่างก็สวยและเซ็กซี่ไม่แพ้กัน, Thai definition: ยั่วกามให้กำเริบ, น่ารักอย่างเจือด้วยกาม, Notes: (อังกฤษ)
แท็กซี่[N] taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)
รถแท็กซี่[N] taxi, See also: cab, taxicab, Example: ระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล หล่อนก็อดคิดถึงคำพูดของเขาไม่ได้, Count unit: คัน
กระดูกซี่โครง[N] rib, Syn. ซี่โครง, Example: สุนัขเหล่านี้ท่าทางหิวโซทุกตัวบางตัวผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด
แท็กซี่มิเตอร์[N] meter taxi, See also: taxicab, Thai definition: รถรับจ้างที่คิดอัตราค่าโดยสารตามราคามิเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระซิกกระซี้ก. หัวเราะเย้าหยอกกัน, ระริก, ซิกซี้ ก็ว่า.
กระซี้กระซ้อว. อาการที่พูดหรือแสดงความสนิทชิดเชื้อเพื่อประจบเอาใจ.
กระเซ้ากระซี้ก. พูดรบเร้ารํ่าไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ, เซ้าซี้ ก็ว่า.
กะซี่น. ผลหมากที่แกนไม่มีไส้ขาว, กะซี้ ก็ว่า เช่น กินหมากกะซี้ เป็นหนี้เขาจนตาย.
คู่ซี้น. เพื่อนสนิท.
ซับซี่ก. ซุบซิบพูดจากัน, กระซิบกัน, เช่น ความขำเขาซับซี่ในวัดที่ดรธานปล่ยวน้นน (ม. คำหลวง ชูชก).
ซิกซี้ก. หัวเราะเย้าหยอกกัน, ระริก, กระซิกกระซี้ ก็ว่า.
ซี่น. คำเรียกของเล็ก ๆ ยาว ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ฟันซี่หนึ่ง ฟัน ๒ ซี่.
ซี่โครงน. กระดูกโครงอกลักษณะเป็นท่อนแบนยาวและโค้ง เรียงเป็นคู่ ๆ ลงมา ๑๒ คู่ ส่วนโคนติดกับด้านข้างของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ส่วนปลาย ๑๐ คู่ ติดกับด้านข้างของกระดูกหน้าอก.
ซี้ซอนว. ซอกซอน, ลี้ลับ.
ซี้ดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกินอาหารเผ็ดเป็นต้น.
เซ้าซี้ก. พูดรบเร้ารํ่าไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ, กระเซ้ากระซี้ ก็ว่า.
ซี่ยวว. เฉไม่ตรงแนวมีรูปเรียวปลายคล้ายรูปชายธง, เช่น ผ้าเซี่ยว ใบตองเซี่ยว ตัดเซี่ยว.
เซี้ยวว. ไม่เต็มบาท, บ๊อง ๆ, เพี้ยน ๆ.
ซี่ยวกางน. รูปอารักษ์แบบจีนผู้รักษาประตูวัด วัง หรือศาลเจ้า มักเขียน สลัก หรือปั้นไว้ที่บานประตูหรือ ๒ ข้างช่องประตู.
ทู่ซี้ก. ทนไปจนกว่าจะตาย, ทนไปเพราะความจำเป็นหรือเพื่อให้สมประสงค์.
แท็กซี่น. รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน ๗ คน. ก. แล่นช้า ๆ ไปตามทางวิ่ง ก่อนนำเครื่องบินขึ้นหรือเมื่อเครื่องบินลงแล้วจะเข้าที่จอด.
แท็กซี่มิเตอร์น. แท็กซี่ที่ติดตั้งมิเตอร์คำนวณค่าโดยสารเป็นระยะทางกับเวลาตามอัตราที่ทางการกำหนด.
มาตรแท็กซี่น. เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี่ โดยอาศัยเกณฑ์ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่.
รถแท็กซี่น. รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน ๗ คน.
กรง(กฺรง) น. สิ่งที่ทำเป็นซี่ ๆ ล้อมรอบสำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้
กรบ(กฺรบ) น. เครื่องแทงปลา ใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ซี่ ปลายสวมด้วยเหล็กแหลม โคนรวบเข้าด้วยกัน ต่อด้ามเป็นอย่างรูปคอม้า.
กร่อม ๒น. เครื่องมือครอบจับปูทะเล ตามชายฝั่งทะเล ใช้ไม้ไผ่ต้นเดียวผ่าตอนปลายออกเป็น ๔ ซี่ เหลาซี่เหล่านั้นให้อ่อน เอาวงแหวนทำด้วยไม้ไผ่ หวาย หรือลวด ใส่ในหว่างซี่เหล่านั้นเพื่อบังคับให้ถ่างออก, กะกร่อม หรือ ตะกร่อม ก็เรียก.
กระชัง ๒น. เครื่องสำหรับขังปลาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกง ๔ อัน แล้วผูกด้วยซี่ไม้ไผ่โดยรอบ รูปกลม หัวท้ายเรียว ตอนบนเจาะเป็นช่อง มีฝาปิด ใช้ไม้ขัดฝา ๒ ข้าง ใช้ไม้ไผ่กระหนาบเพื่อให้ลอยได้ ในขณะออกไปจับปลาตามกรํ่า เมื่อจับปลาหรือกุ้งได้ก็เอาใส่ไว้ในนั้นชั่วคราว, อีกชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีปากเปิดกว้างคล้าย ๆ ตะกร้าหรือเข่งใส่ของ แต่ใหญ่กว่ากระชังชั่วคราวนั้นหลายเท่า เป็นที่สำหรับจับปลาขนาดใหญ่มาขังไว้หรือเลี้ยงลูกปลาให้โตตามที่ต้องการ เพื่อบริโภคหรือค้าขาย และเอากระชังนี้ผูกติดหลักแช่ลอยนํ้าไว้.
กระทิกกระทวยว. ระริกระรี่, ซิกซี้, เช่น เจ้าก็ระรี่ระริกกระทิกกระทวยรวยระรื่นจนสิ้นตัว (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระสา ๑ชื่อนกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณท้ายทอย ๒ เส้น คอยาว เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้ายซี่หวี ทำรังด้วยกิ่งไม้บนยอดไม้สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กระสานวล ( Ardea cinerea Linn.) กระสาแดง ( A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ ( A. sumatrana Raffles).
กระแหย่ง(-แหฺย่ง) ก. คะยั้นคะยอ เช่น มาหยักเหยาเซ้าซี้กระแหย่งชาย (รามเกียรติ์ ร. ๑).
กราด ๑(กฺราด) น. ไม้กวาดที่ทำเป็นซี่ยาว ๆ ห่าง ๆ มีด้ามยาว สำหรับใช้กวาดที่ลานวัดเป็นต้น. (ข. จฺราส). ก. กวาดด้วยกราด.
กะแตวว. ลักษณะที่ไปรบกวนบ่อย ๆ, หย่อย ๆ, เซ้าซี้.
กำ ๒น. ซี่ล้อรถหรือเกวียน.
กำพู ๑น. ไม้กลึงสำหรับเป็นที่รวมร้อยซี่ร่ม ซี่ฉัตร หรือซี่พุ่ม.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
เกว. ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ) เช่น ฟันเก ขาเก
แกล(แกฺล) น. หน้าต่างพระตำหนักหรือตำหนักที่ไม่มีซี่กรง, ใช้ว่า พระแกล.
ขันโตกน. ภาชนะทำด้วยไม้กลึง ไม้ไผ่สาน หวาย หรืออย่างเครื่องเขิน ส่วนบนลักษณะคล้ายถาด ส่วนล่างเป็นตีนลักษณะเป็นวงแหวนมีขนาดเล็กกว่าถาดส่วนบน โดยมีซี่ไม้ลูกมะหวดประมาณ ๖ ซี่ปักที่ตีนค้ำถาดไว้ ใช้สำหรับใส่อาหารเป็นต้น, โตก หรือ สะโตก ก็ว่า, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
ขำ ๒น. สิ่งหรือข้อความที่มีนัยซึ่งไม่ควรเปิดเผย เช่น ความขำเขาซับซี่ในวัดที่ดรธานปล่ยวน้นน (ม. คำหลวง ชูชก), แล้วทูลว่านางคันธมาลี ให้ข้านี้นำของมาถวาย เป็นความขำกำชับมามากมาย พลางยอบกายเข้าไปให้ใกล้ชิด (คาวี).
ขี้ก้าง ๑ว. ผอมจนเห็นซี่โครงเป็นซี่ ๆ, ผอมเนื้อน้อย.
ขี้โครงน. ซี่โครง.
คราด ๑(คฺราด) น. เครื่องมือทำไร่ทำนาใช้วัวหรือควายลาก ลักษณะเป็นคาน มีซี่ห่าง ๆ กัน มีคันชักสำหรับลากขี้หญ้าและทำให้ดินที่ไถแล้วซุย, เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อเป็นต้น ทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามสำหรับจับชักหรือลากไป.
เคี่ยม ๒น. ชื่อเครื่องมือของช่างทำหวี ทำด้วยเหล็กมีคมเป็นขั้น ๆ ใช้แต่งซี่หวี.
แค่นแคะ, แค่นไค้ก. เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว, เซ้าซี้จะให้ได้สมประสงค์.
แคร่ ๑(แคฺร่) น. ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้, บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มี เรียกรวม ๆ ทั้งหมดว่า แคร่, บางชนิดใช้วางบนคานหาม สำหรับหามไป, ใช้แก่เจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่า แคร่เรือ
งา ๓น. ส่วนหนึ่งของเครื่องดักสัตว์เช่นลอบหรือไซ ทำเป็นซี่ ๆ ปลายสอบเข้าหากันเพื่อไม่ให้ปลาที่เข้าไปแล้วออกมาได้.
ฉนาก(ฉะหฺนาก) น. ชื่อปลาทะเลขนาดใหญ่ในสกุล Anoxypristis และ Pristis วงศ์ Pristidae เป็นปลากระดูกอ่อนอยู่ในกลุ่มปลากระเบน ขนาดยาวได้ถึง ๒ เมตร มีเหงือก ๕ คู่อยู่ใต้ส่วนหัว บริเวณปลายสุดของหัวมีแผ่นกระดูกยื่นยาวมาก ขอบทั้ง ๒ ข้างมีซี่กระดูกแข็งคล้ายฟันเลื่อยเรียงห่างกันอย่างสมํ่าเสมอข้างละ ๑ แถวโดยตลอด ชนิด A. Cuspidata Latham หรือ P. cuspidatus Latham มี ๑๖-๒๙ คู่, ชนิด P. microdon Latham มี ๑๔-๒๓ คู่.
ช้อนส้อมน. ช้อนและส้อมคู่กันทำด้วยโลหะ เช่น เงิน เงินชุบทอง สัมฤทธิ์หรืออะลูมิเนียม ช้อนมีรูปรี ส้อมมีลักษณะเป็นซี่ ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับได้ถนัด ใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับส้อมตักอาหารรับประทาน.
ดรธาน(ดอระทาน) ก. หายไป, ลับไป, เช่น ความขำเขาซับซี่ในวัดที่ดรธานปล่ยวน้นน (ม. คำหลวง ชูชก).
ดิ้วน. หวายหรือไม้วงกลมสำหรับเสียบซี่กรงนก
ตอแยก. เซ้าซี้อย่างต่อเนื่องน่ารำคาญ เช่น นายคนนี้ฉันเดินหนีมาแล้วยังตามมาตอแยอยู่ได้
ตะกร้อเครื่องมือสอยผลไม้ ทำด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย นำมาต่อกับด้ามไม้ไผ่
ตะกรับ ๑เหล็กทำเป็นซี่ ๆ มีด้ามจับ สำหรับปิ้งปลาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pectinateรูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectinateจักซี่หวี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pectiniform-รูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleura, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral incisorฟันตัดซี่ข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, false; rib, abdominal; rib, asternalซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, slippingซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, sternal; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, true; rib, sternalซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, vertebral; rib, floatingซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib; costaซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, abdominal; rib, asternal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, asternal; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bifidซี่โครงสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, intercostalช่องหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second molar; second molar toothฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second molar tooth; second molarฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
slipping ribซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid tooth; second bicuspid; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spokeซี่ล้อ, กำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sternal rib; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternocostal-กระดูกอกร่วมซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second premolar; second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second premolar tooth; second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolarฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
operculumฝาเหงือก (มักพบบริเวณฟันกรามซี่สุดท้าย) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acrylic toothซี่ฟันอะคริลิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, costalส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial tooth(ซี่) ฟันปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal rib; rib, asternal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bifid ribซี่โครงสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bidentateหยักซี่ฟันสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bicipital ribซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complete crown; full crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete veneer crown; full veneer crownครอบฟันเต็มซี่ดาดหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chest, flailภาวะซี่โครงรวน, ภาวะอกรวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervical ribซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound umbelช่อซี่ร่มประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costal pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal pleurisyเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalgiaอาการปวดซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costectomyการตัดซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central incisorฟันตัดซี่กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
costa; ribซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal-ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taxiแท็กซี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Calciumแคลเซี่ยม [TU Subject Heading]
Calcium carbideแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ [TU Subject Heading]
Calcium oxalateแคลเซี่ยมออกซาเลท [TU Subject Heading]
Calcium phosphatesแคลเซี่ยมฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Calcium sulphideแคลเซี่ยมซัลไฟด์ [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ [TU Subject Heading]
Paparazziปาปารัซซี่ [TU Subject Heading]
Potassium fertilizersปุ๋ยโปแตสเซี่ยม [TU Subject Heading]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taxicabsรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taximetersมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Calcium Hypochlorite แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์
ผงคลอลีน เมื่อละลายในน้ำจะปล่อยคลอรีนไวงาน ดู high-test hypochlorite [สิ่งแวดล้อม]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
Consular Officeบุคคลรวมทั้งหัวหน้าของที่ทำการทางกงสุล ซี่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกงสุลโดยได้รับ ภาระหน้าที่ทางกงสุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลมีอยู่ 2 ประเภทคือ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลอาชีพ (Career Consular Office)2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consular Office) [การทูต]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
Sister Citiesบ้านพี่เมืองน้อง หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ หรือเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็น พิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ หรือกรุงเทพฯ เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครลอสแอนเจลิส [การทูต]
Spokeซี่ล้อ กำ [พลังงาน]
Alkoxy Groupกลุ่มอัลค็อกซี่ [การแพทย์]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Metastaticแคลเซี่ยมไปจับในที่ห่างไกลออกไป [การแพทย์]
Calcium : Phosphorus Ratioอัตราส่วนของแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัส [การแพทย์]
Calcium Antagonistsยาต้านแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Balanceดุลของแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Carbideแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ [การแพทย์]
Calcium Chelatorsสารจับแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Chlorideแคลเซียมคลอไรด์,แคลเซี่ยมคลอไรด์,คัลเซียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Calcium Homeostatic Mechanismกลไกการควบคุมเกณฑ์ปกติของแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Ionแคลเซี่ยมอิออน [การแพทย์]
Calcium Mobilizing Activityฤทธิ์ในการระดมแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Oxalate, Insolubleการตกตะกอนแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Propionateแคลเซี่ยมโปรปิออเนท,คัลเซียมโพรพิโอเนท [การแพทย์]
Calcium Retentionการคงไว้ของแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium, Exchangeableแคลเซี่ยมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ [การแพทย์]
Calcium, Ionizedไอออไนซด์แคลเซี่ยม,แคลเซียมในสภาพเป็นประจุ [การแพทย์]
Calcium, Protein Boundสารแคลเซี่ยมที่ติดอยู่กับโปรตีน [การแพทย์]
Calciuresisการมีแคลเซี่ยมในปัสสาวะ [การแพทย์]
Carboxypeptidasesคาร์บอกซิเพปติเดส,เอนไซม์คาร์บอคซิเปปติเดส,คาร์บอกซิเปปทิเดส,เอนไซม์คาร์บอกซีเพปติเดส,เอ็นไซม์คารบอคซี่เปปติเดส,คาร์บอกซีเปปติเดส [การแพทย์]
Cartilage, Costalกระดูกอ่อนซี่โครง,กระดูกอ่อนเชื่อมกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครง [การแพทย์]
Cerebral Palsyซีรีบรัลพัลซี,โรค;สมองพิการ;โรคสมองพิการ;อัมพาตสมองใหญ่;เซเรบราลพาลซี;ประสาทพิการ;พิการจากโรคทางสมอง;สมองเสื่อมสภาพ;โรคซีรีบรัลพาลซี่;โรคซีรีบราลพาลซี;อัมพาตสมอง [การแพทย์]
Ceruloplasminเซรูโลพลาสมิน,เซรูโลปลาสมิน,ซีรูโลพลาสมิน,เอ็นไซม์เซรูโลพลาสมิน,เอ็นซัยม์ซี่รูโลพลาสมิน [การแพทย์]
Chenodeoxycholic Acidกรดคีโนดีย์ออกซีย์โคลิก,กรดชีโนดีออกซี่โคลิค,กรดคิโนดีออกซิโคลิค [การแพทย์]
Conjunctival Eoncretionผลึกของแคลเซี่ยมที่เปลือกตา [การแพทย์]
Contact Pointบริเวณข้างฟันซึ่งชิดกับฟันซี่อื่น [การแพทย์]
Costal Grooveร่องของกระดูกซี่โครง [การแพทย์]
Costal Margianaขอบล่างของกระดูกซี่โครง [การแพทย์]
Costo-Chondral Junctionรอยต่อกระดูกซี่โครงกับกระดูกอ่อนซี่โครง [การแพทย์]
Costochondral Junctionรอยต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Costovertebral Angleบริเวณเอว,มุมซี่โครงต่อกับกระดูกสันหลัง,บริเวณซี่โครงสุดท้ายกับกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's me.-'อิซซี่Rock Star (2001)
Taxi!แท็กซี่The Day After Tomorrow (2004)
- Leesy./ ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Lucy.ลูซี่The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Cassie.- แคสซี่ Push (2009)
Sexy!เซ็กซี่ X-Men: First Class (2011)
Kenzi--เคนซี่ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
- Josie.- โจซี่ Elle (2016)
It wasn't very sexy, if you ask me./ไม่เห็นจะเซ็กซี่เลย ,ถ้าถามฉันนะ New Haven Can Wait (2008)
And I don't know--anywhere we can find some paparazzi.แล้วก็.. ไม่รู้สิ ที่ไหนก็ได้ที่เราจะเจอพวก ปาปารัซซี่มั้ง Chuck in Real Life (2008)
Last time I saw her, she was heading in a cab downtown.ครั้งสุดท้ายฉันเห็นเธอ นั่งแท๊กซี่ เข้าเมือง There Might be Blood (2008)
Their cab is probably halfway to serge's by now,แท๊กซี่ที่พวกเขานั่งกำลังไปถึงบ้านเซิร์กแล้วตอนนี้ เธอไม่ได้รอรถด้วยซ้ำ There Might be Blood (2008)
Come--come on. You're a cab. Do that weaving thing.เร็วเข้าได้มั้ย แท๊กซี่ เร็วๆหน่อย There Might be Blood (2008)
Do your job.ทำหน้าที่ซี่ Dead Space: Downfall (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
Do you think he's the only guy in new jerseyคุณคิดว่าเขา เป็นชายคนเดียวในนิวเจอซี่ Last Resort (2008)
Is chvostek's sign.นี่เป็นอาการของแคลเซี่ยมต่ำ Last Resort (2008)
He has calcium deficiency.เขาขาดแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
Drugs that block calciumยาเสพติดบล็อกแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
Maybe moving out of New Jersey. I don't know yet.บางทีอาจจะออกจากนิวเจอร์ซี่ ฉันยังไม่รู้เลย Dying Changes Everything (2008)
Amp of calcium chloride, fast!แคลเซี่ยมครอไรน์ 1 แอม. เร็ว! Dying Changes Everything (2008)
These Mexi-assholes come into our territory. They steal from us.พวกแม็คซี่สารเลวนั่น ข้ามถิ่นของเรา พวกมันขโมยจากเราไป Pilot (2008)
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
That's some serious iron. Izzy'll like that. Thank you.นั่นเป็นเรื่องเอาเป็นเอาตาย ลิซซี่คงจะถูกใจ ขอบคุณ Pilot (2008)
A galaxy, divided by war.กาแลกซี่หนึ่ง ถูกแบ่งแยกโดยสงคราม Ambush (2008)
Come on.ฟื้นซี่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
the Republic's secret outer rim medical station.สถานีแพทย์ลับของสาธารณรัฐ ณ ขอบกาแล็กซี่ Shadow of Malevolence (2008)
I got a chipped incisor.ฉันมีฟันหน้าบิ่นๆอยู่ซี่นึง And How Does That Make You Kill? (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Lookee, lookee, it's a swamp planet just like home. Meesa have to get going.ดูซี่ ดูซี่ ดาวหนองน้ำนี่น่าอยู่เป็นบ้าเลย ข้าซ่าต้องลงไปสำรวจซักหน่อย Bombad Jedi (2008)
Lookee. Here's a button that's still working.ดูซี่ ปุ่มนี่ยังทำงานได้อยู่ Bombad Jedi (2008)
Try doing that, and I'll smash your skullsก็ลองดูซี่ ข้าจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
Hurry, hurry!เร็วเข้า เร็วซี่ Portrait of a Beauty (2008)
I think we've found our guy.เทรซี่ ชั้นคิดว่าเราเจอคนที่เราต้องการแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You look so sexy on TV. Of course I'm watching you.คุณเป็นยังไงบ้าง แม่สาวเซ็กซี่ Scandal Makers (2008)
Wait, taxi!แท๊กซี่Baby and I (2008)
Can you see us tooled up, taking on a bank like the (Jesse) James gang?คุณอาจเห็นพวกเราโดนยิง... แบบเดียวกับที่ พวกโจรเจสซี่ เจมส์ไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
"Clacy Builders" on the side."แคลซี่ บิลเดอร์" เขียนไว้ข้างรถ The Bank Job (2008)
Well, what can I say, Jonesey?ฉันจะพูดอะไรดี โจนส์ซี่Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're lucky I turned up, Jonesey.โชคดีนะนี่ที่ฉันกลับมา โจนเนสซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why do you have to do everything the hard way, Jonesey?อย่าทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไปหน่อยเลย โจนเนสซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Jonesey!โจนเนซี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Jonesey! - Hi, Mac.โจเนสซี่ ไง แมค Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Jonesey, come on! - Get in, Jones!โจนเนสซี่ ขึ้นรถเร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
MY SASSY GIRL- มาย แซสซี่ เกิร์ล - My Sassy Girl (2008)
Taxi!แท็กซี่My Sassy Girl (2008)
Excuse me. I wrote "My Sassy Girl."และพยายามทำตัวเองให้ยุ่งตลอด 2 ปี ขอโทษครับ ผมเป็นคนเขียน 'มาย แซสซี่ เกิร์ล' ครับ My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีซี่[adj.] (bīsī) EN: busy   
เอเจ็นซี่[n.] (ējensī) EN: agency   
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester   
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กระดูกซี่โครง[n.] (kradūk sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f]
กระดูกซี่โครงลำดับที่ ...[n. exp.] (kradūk sīkhrōng lamdap thī ...) EN: vertebra ... (+ nb)   FR: (énième) vertèbre [f]
กระดูกซี่โครงปลอม[n. exp.] (kradūk sīkhrōng pløm) EN: false ribs   
น็องซี่[TM] (Nǿngsī) EN: Nancy   FR: Nancy ; AS Nancy [m]
เป๊ปซี่[TM] (Pepsī) EN: Pepsi   FR: Pepsi [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy   FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
รีเจนซี่[TM] (Rījēnsī) EN: Regency   FR: Regency [m]
รถแท็กซี่[n.] (rot thaeksī) EN: taxi ; cab ; taxicab   FR: taxi [m]
สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Sīenghai Aēlai) EN: Shanghai Airlines   FR: Shanghai Airlines [f]
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother   FR: insister ; harceler ; importuner
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale   FR: rayon [m]
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ซี่[v.] (sī) EN: cover ; screw   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
ซี่ยงไฮ้ [n. prop.] (Sīeng-hai) EN: Shanghai   FR: Shanghai [m] ; Chang-hai
ซีอิ๊ว = ซีอิ้ว = ซี่อิ้ว[n.] (sī-iu) EN: soy sauce   FR: sauce de soja [f]
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng løi) EN: floating rib   FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: spare ribs   
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū sām rot) EN: sweet, sour and salty spare ribs   
ซี่โครงหมูทอด[n. exp.] (sīkhrōng mū thøt) EN: fried spare ribs   
ซี่กรง[n. exp.] (sī krong) FR: barreau d'une cage [f]
ซี่ล้อ[n.] (sī lø) EN: spoke   FR: rayon (d'une roue) [m]
ซี่ลูกกรง[n. exp.] (sī lūkkrong) EN: bar   FR: barreau de balustrade [m]
ซี่ยว[adj.] (sīo) EN: oblique ; skew   FR: de travers
แท็กซี่[n.] (thaeksī) EN: taxi ; cab   FR: taxi [m]
แท็กซี่มิทเทอ[n.] (thaeksī-mitthoē) EN: metered taxi ; “taxi-meter”   FR: taxi [m] ; taximètre [m] ; “taxi-meter” [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacon[N] ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม
baluster[N] ซี่กรง, See also: กรง, ลูกกรง, ซี่ลูกกรง, ซี่ราวบันได / เฉลียง, Syn. banister
bar[N] ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
cab rank[N] ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร, Syn. cab stand, taxi rank, taxi stand
cabby[N] คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver
cabdriver[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabdriver, cabman, taxi driver
cabman[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver
cabstand[N] ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร, Syn. cab rank, taxi rank, taxi stand
clock[N] เครื่องบันทึกเวลา (เช่น ในรถแท็กซี่), Syn. time clock
cog[N] ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel
costa[N] กระดูกซี่โครง
costal[ADJ] ที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง
cruise[VT] เคลื่อนไปช้าๆ, See also: ขับรถไปช้าๆ (รถแท็กซี่หาลูกค้าหรือรถตำรวจลาดตระเวน)
daisy[N] ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง
dentine[N] ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม
emergent[ADJ] ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก, See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก, Syn. efflorescent, emanant
fine-tooth comb[N] หวีเสนียด, See also: หวีที่มีฟันหรือซี่หวีเรียงติดกันถี่มากๆ
flank[N] สีข้าง, See also: เนื้อบริเวณสีข้าง, เนื้อระหว่างซี่โครงกับสะโพก, Syn. side
fleet[N] กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
foretooth[N] ฟันซี่หน้า
galactic[ADJ] เกี่ยวกับกาแล็กซี่, See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก, Syn. cosmic, universal, extraterrestial
hack[VI] ขับรถรับจ้าง, See also: ขับแท็กซี่
hack[N] รถรับจ้าง, See also: แท็กซี่, Syn. cab, taxi, taxicab
illusive[ADJ] ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal
illustrious[ADJ] ซี่งมีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก, Syn. distinguished, eminent, famous, renowned
inelegant[ADJ] ซึ่งไม่งดงาม, See also: หยาบๆ, ซี่งไม่ละเอียดอ่อน, ซึ่งไม่ประณีต, Syn. coarse, crude, unrefined, Ant. dignified, dilicate
intercostal[N] กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง
intercostal[ADJ] ระหว่างซี่โครง, See also: ซึ่งเกิดระหว่างซี่โครง
minicab[N] รถแท็กซี่แบบหนึ่ง
noticeable[ADJ] โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear
oxeye[N] พืชไม้ดอกตระกูล Buphthalum Heliopsis, See also: มีดอกเหมือนดอกเดซี่
periodic[ADJ] บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
porterhouse[N] เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก
railing[N] ราวลูกกรง, See also: รั้วซี่กรง, Syn. balustrade
raunchy[ADJ] ซึ่งปลุกใจเสือป่าหรือแนวเซ็กซ์ซี่, See also: ลามก, Syn. sexy
rib[N] ซี่โครง
rib[N] เนื้อติดซี่โครง
rib[VT] จัดให้เป็นโครง, See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน
ripsaw[N] เลื่อยที่มีซี่ฟันหยาบ
sherbert dab[SL] รถแท๊กซี่
saltpeter[N] ดินประสิว, See also: สารโปแทสเซี่ยมไนเตรท, Syn. saltpetre
serration[N] ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, See also: ซี่ฟันเลื่อย, Syn. scallop
Shanghai[N] เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าเรือของจีน
Shanghai[N] เซี่ยงไฮ้
shifty[N] ซี่งมีกลอุบาย, See also: ซึ่งหลอกล่อ, Syn. tricky, cunning
sparerib[N] ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย
spoke[N] ซี่ล้อรถ
supergalaxy[N] ระบบกาแล็คซี่
systemic[ADJ] ซี่งเป็นระบบ
taxi[N] รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้าง, Syn. cab, hack, taxicab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium
antiskid(แอน' ทีสคิด) adj. ซี่งป้องกันการลื่น
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่
cog(คอก) n. ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือยตัวผู้,คนผู้น้อยในหน่วยงานใหญ่,เรือลำเล็กที่ติดพ่วงเรือลำใหญ่ abbr. cognitive function test
cost-Pref."ซี่โครง"
costa(คอส'ทะ,โคส'ทะ) n. ซี่โครง,เส้นกลางใบ,สัน,ริม,ขอบ,เส้นเลือดที่ปีกแมลง -pl. costae
costal(คอส'เทิล) adj. เกี่ยวกับซี่โครงหรือส่วนข้างของร่างกาย
costo-Pref."ซี่โครง"
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
cramoisy(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
cramosie(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
denticlen. ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก
denticularadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
ferric(เฟอ'ริค) adj. ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก (3วาเลนซี่)
ferrous(เฟอ'รัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยเหล็ก (2วาเลนซี่)
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
footed(ฟุท'ทิด) adj. ซี่งมีเท้า
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hearts and flowersการแสดงออกซี่งความรู้สึกในใจ
hexadn. จำนวนหก,กลุ่มที่มีอะตอมของธาตุที่มีวาเลนซี่เท่ากับ 6., See also: hexadic adj.
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)

English-Thai: Nontri Dictionary
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cog(n) ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือย
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
serrate(adj) เป็นซี่
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง
spoke(n) พวงมาลัย,ซี่ล้อรถ,ขั้นบันไดชนิดพาด,ไม้ขัดล้อ
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
tooth(n) ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว
trellis(n) ซี่ขวาง,โครงลูกไม้,ร้าน
trellis(vt) ใส่ซี่ขวาง,ทำให้เป็นร้าน
whelp(n) ลูกสัตว์,เด็กทะลึ่ง,เจ้าหนู,ซี่ล้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ribs (n name uniq ) กระดูกซี่โครง
salsa['ซัลซ่า] (n ) การเต้นซัลซ่า เป็นการเต้นแบบอเมริกันลาติน เป็นจังหวะสนุกๆ และเซ๊กซี่นิดๆ(เป็นการเต้นรำชนิดหนึ่ง)
shagadelic[แช็ก-กา-เดล-อิค] (adj ) ที่ดูเซ็กซี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あばら[อาบาระ, ] (n) ซี่โครง
タクシー[たくしい, takushii, takushii , takushii] (n ) รถแท็กซี่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
個人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] Thai: แทกซี่ส่วนบุคคล English: privately owned taxi

German-Thai: Longdo Dictionary
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
Taxifahrer(n ) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Taxi (n ) แท็กซี่

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top