ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ซอฟแวร์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซอฟแวร์, -ซอฟแวร์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
system softwareซอฟแวร์ระบบ, Example: ซอฟแวร์ที่จำเป็นสำหรับช่วยให้ซอฟแวร์ประยุกต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วอฟแวร์ระบบนั้นมักจะรวมทั้งระบบปฏิบัติการ (operating system) ตัวแปลภาษา (compiler) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utilities) [คอมพิวเตอร์]
system softwareซอฟแวร์ระบบ, ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think it's software, Sir.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นซอฟแวร์เซอร์ Cubeº: Cube Zero (2004)
They said they were a software firm that had developed some kind of a new algorithm and they just wanted to see if it could be cracked.พวกมันบอกว่าเป็นบริษัทซอฟแวร์ / และกำลังพัฒนา อะไรใหม่ๆ และพวกมันแค่ต้องการรู้ว่า / ระบบนั่นมันถูกเจาะได้รึเปล่า Live Free or Die Hard (2007)
Here's the thing, the thing that I've been thinking is that if you can do something this massive you need tons of start-up guys to write the software but only a few black hats to actually implement that stuffผมคิดว่านะ กว่าจะทำอะไรที่ใหญ่แบบนี้ได้ ต้องมีคนเขียนซอฟแวร์เป็นตันเลยล่ะ Live Free or Die Hard (2007)
Inserting mobile tracking software.** ใช้ซอฟแวร์ติดตามสัญญาณมือถือ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Do you like the software?ชอบซอฟแวร์ใหม่มั้ย? Gamer (2009)
Software?ซอฟแวร์อะไร? Gamer (2009)
Roark released 'a new software this week thatโร๊คปล่อยซอฟแวร์ตัวใหม่ออกมาอาทิตย์นี้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
The CIA believes that the last Software Ted Roark may contain a virus, which, if issued, could cause irreparable harm the global computer network.CIA เชื่อว่าสุดท้าย ซอฟแวร์ของเท็ด โร๊ก จะมีไวรัส ซึ่งถ้าปล่อยออกมา จะก่อให้เกิดอันตราย ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก Chuck Versus the Dream Job (2009)
We have been very busy with the release of new software.เรายุ่งมากๆ กับซอฟแวร์ที่จะออกใหม่นี้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Without the code, Roark can not ' make it 'the software, it' the virus.ถ้าไม่มีรหัสนั่น, โร๊กจะไม่สามารถทำซอฟแวร์ที่มีไวรัสได้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
And the world will ' have access, free access to our newest software.ทั้งโลกจะได้เข้าไป ไม่ต้องเสียเงิน ในการเข้าใช้ซอฟแวร์ตัวใหม่ของเรา Chuck Versus the Dream Job (2009)
The CIA believes that its software was infected with a virus that when will be 'released, cause' Damage to computers around the world.CIA เชื่อว่าซอฟแวร์ของคุณมีไวรัส เมื่อปล่อยออกมา จะทำความเสียหายให้กับ ระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก Chuck Versus the Dream Job (2009)
We have to make some small modifications to software Roark.เราต้องแก้ไขซอฟแวร์ของโร๊ก Chuck Versus the Dream Job (2009)
Through a strategic venture with a global software corporation, a new success story is being written by a Korean firm.วันนี้พวกเราได้รับเกียรติประธานบริหารกลุ่มธุรกิจชินฮวาผู้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยกลยุทธใหม่ในการบุกตลาดซอฟแวร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก และทำให้เกาหลีเป็นจุดสนใจ Episode #1.25 (2009)
On military aircraft designs, piloting software, เกี่ยวกับออกแบบเครื่องบินรบ ซอฟแวร์ Of Human Action (2009)
I must say, the modelling software you guys use is incredibly impressive.ผมบอกได้เลย ว่าชุดซอฟแวร์ ที่ใช้ออกแบบงานชิ้นนี้ น่าประัทับใจอย่างเหลือเชื่อ A561984 (2009)
I also invented the software that helps people steal music but that's a happy coincidence.แล้วฉันยังเคยคิดซอฟแวร์ช่วยชาวบ้านขโมยเพลงด้วยนะ นั่นเป็นการบังเอิญที่น่ายินดีมาก 17 Again (2009)
The two of you might be interested in a free software upgrade we're offering all law enforcement officials.คุณสองคนคงสนใจซอฟแวร์ฟรี\ ที่เราเสนอให้กับจนท.บังคับใช้กฎหมาย Surrogates (2009)
It's brand new software. I call it buffering.มันเป็นซอฟแวร์รุ่นใหม่ ผมเรียกมันว่า "บับเฟอร์ริ่ง" Surrogates (2009)
Giving the software virus straight to the CPU.โดยการส่งซอฟแวร์ไวรัสตรงเข้าสู่ CPU Surrogates (2009)
Hello, ma'am, can I help you with a computer or computer-related software?สวัสดีครับ ให้ผมช่วยเรื่องคอม หรือลงซอฟแวร์ใหม่มั้ย? Chuck Versus the Three Words (2010)
Well, I might be able to break through the encryption software, see who he was in contact with before he was taken.ผมอาจเจาะข้อมูล ผ่านซอฟแวร์ที่เข้ารหัสเอาไว้ได้ จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เขาติดต่อด้วย ก่อนที่จะถูกลักพาตัวไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
I applied software that decrypts each of the 423 separate segments until the voice becomes clear.ฉันไำด้ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ เพื่อถอดรหัสแถบเสียง ออกจาก 423 แถบเสียง จนกว่าเส้นเสียง จะมีความชัดเจน The Boy with the Answer (2010)
I don't know, and they had me install a piece of software into the mainframe to make the accelerator fire on October 6th.ผมไม่รู้ และพวกมันหลอกใช้ผม ติดตั้งชิ้นส่วนซอฟแวร์หนึ่ง เข้าไปในระบบเมนเฟรม เพื่อจุดเครื่องเร่งอนุภาค ในวันที่ 6 ตุลาคม Countdown (2010)
They had me install a piece of software.พวกมันให้ผมติดตั้ง ซอฟแวร์ตัวหนึ่ง Future Shock (2010)
We get in there, I can get to the mainframe, find the software Hellinger's men had me install, and use it to destroy them.ถ้ิาเราเข้าไปที่ั่นั่นได้ ผมก็จะสามารถ เข้าไปเมนเฟรมได้ หาตัวซอฟแวร์ที่คนของเฮลลินเกอร์ บอกให้ผมไปติดตั้ง แล้วใช้มันทำลายพวกมันไปซะ Future Shock (2010)
You installed the software. Now you can't find the file?คุณควรติดตั้งซอฟแวร์ได้แล้ว แต่คุณยังหามันไม่เจออีกรึ? Future Shock (2010)
I used topographical overlay software to find the rocks that would match their injuries.ฉันได้ใช้แผนที่อธิบาย ภูมิประเทศจากซอฟแวร์ พาหาก้อนที่อาจตรง กับรอยบาดแผล The Couple in the Cave (2010)
And I know the fbi has facial recognition software.ผมรู้ว่า FBI มีซอฟแวร์จดจำใบหน้า Protect Them from the Truth (2010)
Been freelancing as a software programmerทำงานอิสระเป็น นักเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ Protect Them from the Truth (2010)
Will Wright is the creator of two revolutionary video games --สองวิดีโอเกมปฏิวัติ ออกแบบไรท์ซอฟแวร์ที่ จะสร้างชีวิตของคนต่างด้าว Are We Alone? (2010)
SAUL'S TEAM HAD DISCOVERED A TOTALLY UNEXPECTED AND UNEXPLAINEDซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ที่ซับซ้อนพอ Beyond the Darkness (2010)
I can't pull up the photo recovery softwareฉันไม่สามารถใช้งานซอฟแวร์กู้ภาพได้ Fallen (2010)
The software uses height analysis algorithms to estimate the height of the photographer.ซอฟแวร์นี้ใช้ กระบวนการวิเคราะห์ความสูง เพื่อประเมินความสูงของคนถ่ายภาพ Sudden Death (2010)
And we do a whole thing about how life is elemental, and all the software, and laptops, and apps in the world aren't gonna change that.และเราทำสิ่งที่ทั้งเกี่ยวกับวิธีชีวิตคือธาตุ และทุกซอฟแวร์และแล็ปท็อป, และปพลิเคชันในโลกจะไม่ gonna เปลี่ยนที่ We Bought a Zoo (2011)
One of the software engineers at Sam's office was murdered today.วันนี้วิศวกรซอฟแวร์ที่ทํางาน ของแซมถูกฆ่า Transformers: Dark of the Moon (2011)
20 people from the university have already signed up for our private beta.ทดสอบซอฟแวร์ของเราแล้ว ก็อย่างที่บอกไง The Bus Pants Utilization (2011)
Our software upgrades eradicated all glitches from previous versions.ซอฟแวร์ที่อัฟเกรดแล้วของเราได้ ขจัดข้อบกพร่องต่างๆในอดีต Cyrax and Sektor (2011)
Guy dropped out of MIT to start his own software company, which he sold for millions while still in his 20s.จาก MIT แล้วมาเริ่มก่อตั้งธุรกิจซอฟแวร์ ซึ่งเขาขายได้เป็นล้านตั้งแต่เขาอายุต้นๆ 20 Cyber Threat (2011)
Listen, my name's George Troxel. I'm a software engineer, okay?ฟังน่ะ ผมชื่อจอร์จ ทรอกเซล ผมเป็นวิศวะกรซอฟแวร์ โอเค้ Source Code (2011)
When Georgina left town, she gave me her laptop, and it had a direct link to the "Gossip Girl" server, passwords, the software, everything.ตอนที่จอจีน่าไปจากเมือง เธอทิ้งแล็ปท็อปของเธอให้ฉัน และมันมีลิ้งโดยตรงไปยัง เซิฟเว่อของ Gossip Girl พาสเวิร์ด ซอฟแวร์ ทุกอย่างเลย The Fugitives (2012)
It was embedded in a software worm to escape detection.มันเป็เวิร์มที่ฝังอยู่ในซอฟแวร์ เพื่อหนีการตรวจสอบ Linchpin (2012)
Is that translation software ready?ซอฟแวร์แปลภาษาพร้อมหรือยัง? 3.0 (2012)
Well, Sonya probably didn't tell you this, but the place is privately run, which means they have proprietary software, which means I haven't had a chance to hack it.เอ่อ ซอนย่าน่าจะ ไม่ได้บอกคุณเรื่องนี้ แต่คุกนั่น ถูกดูแลแบบเป็นส่วนตัว นั่นหมายความว่่าพวกเขาได้ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ True Believer (2012)
I should, uh, get working on that software.ฉันไปลงมือจัดการ ซอฟแวร์ดีกว่า True Believer (2012)
He was working for a software company up in Seattle.เขาเคยทำงานเกี่ยวกับซอฟแวร์ที่บริษัทในซีแอตเติล Quill (2012)
Turns out the software their security company is using is proprietary to a subsidiary of Nolcorp.กลับกลายเป็นว่าซอฟแวร์ของระบบป้องกันภัยบริษัทที่พวกเขาใช้นั้น ถูกครอบครองโดยบริษัทสาขาของ Nolcorp Intuition (2012)
Isaac says Marcus is the chief designer at a communications software firm.ไอแซ็กบอกว่ามาร์คัสเป็นหัวหน้านักออกแบบ ที่บริษัทซอฟแวร์ติดต่อสื่อสาร Cherry Picked (2012)
I gave up a software career to come out here and make a difference.ผมออกจากงานเกี่ยวกับซอฟแวร์ ออกมาที่นี่ และสร้างสิ่งที่แตกต่าง Panama Red (2012)
Surprisingly sophisticated software.น่าตกใจ ซอฟแวร์มันซับซ้อนจริง ๆ C.O.D. (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
LAN(abbr) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
app(sl) โปรแกรมใช้งาน, See also: ซอฟแวร์
shareware(n) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
code switching(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top