ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ช่างพูด*

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ช่างพูด, -ช่างพูด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างพูด[V] be talkative, See also: be full of talk, be chatty, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: ผู้บอกภาษาที่เฉลียวฉลาดและช่างพูด จะช่วยให้งานดำเนินไปเร็วขึ้น
ช่างพูดคุย[V] be talkative, See also: be full of talk, be chatty, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา, Ant. เงียบขรึม, เป็นใบ้, Example: จากคนที่เคยช่างพูดคุย เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนเงียบขรึม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่าง ๒ว. มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง เช่น ช่างคิด ช่างพูด ช่างประดิษฐ์, มีลักษณะโน้มไปในทางนั้น ๆ เช่น ช่างโง่จริง ๆ ช่างเก่งจริง ๆ.
ตอแหลช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารัก (ใช้เฉพาะเด็กที่สอนพูด).
ภาณีน. ผู้สวด, ผู้กล่าว, ผู้บอก, คนช่างพูด, เพศหญิง ใช้ว่า ภาณินี.
วาจาลว. ช่างพูด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด The Russia House (1990)
He's not much of a talker, is he?เขาไม่ใช่พวกช่างพูดใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
Whoooo! You, uh, getting anything there, chatty?คุณเอ่อได้รับอะไรที่นั่นช่างพูดWrong Turn (2003)
Oh, it's not so bad. The women are all very talkative.ก็ไม่เลวนักหรอกจ๊ะ ผู้หญิงในนี้ก็ช่างพูดช่างคุยดีจ๊ะ Lonesome Jim (2005)
They have a sense of humor and talk well.พวกเขามีอารมณ์ขัน และช่างพูด My Boyfriend Is Type-B (2005)
Now we got the food mouthing off about the farmer.ตอนนี้เรามีอาหารที่ช่างพูด พูดสาธยายเรื่องชาวนา No Such Thing as Vampires (2007)
But so sad that she hardly speaky# แต่น่าเศร้าที่เธอช่างพูดน้อยนัก High School Musical 2 (2007)
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Let's hope you're this talk active Once i get my tools.หวังว่านายจะช่างพูดอย่างนี้ ตอนฉันถือมีดในมือ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Those two with him, and they didn't exactly try to shut him up, but you could tell that they didn't want any chitchat.ถึงสองคนนั่น ไม่ได้ห้ามเขาพูด แต่บอกได้เลยว่า เขาไม่ใช่คนช่างพูด WarGames: The Dead Code (2008)
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า Princess Protection Program (2009)
You're so full of shit.เธอช่างพูดไร้สาระสิ้นดี Balm (2009)
Yeahyou were with the blonde-- the mouthy one.ใช่ คุณไปกับสาวผมบรอนซ์-- ช่างพูดคนนั้น A Bright New Day (2009)
I'm, I'm not ordinarily a man of many words.โดยปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนช่างพูดเท่าไหร่ Chuck Versus the Three Words (2010)
Hey, uh, nice job with Bush and the whole flying shoe Incident, by the way.(เจ็บโคะ) เฮ้ ลองซัดกับผมแทนนักวิทยาศาสตร์ช่างพูดดีกว่ามั๊ย The Proof in the Pudding (2010)
Eh, he's just talkative.เอ่อ เขาแค่เป็นคนช่างพูด The X in the File (2010)
You are so full of shit.คุณมันช่างพูดได้ไร้สาระสิ้นดี Widening Gyre (2010)
Anyway, she got pretty chatty.อย่างไรก็ตามเธอช่างพูดได้น่ารัก The Ballad of Booth (2010)
Friend, ex, yappy's future ex.เพื่อน แฟนเก่า อนาคตแฟนเก่าช่างพูด Isobel (2010)
But you always talk like your Dad.ช่างพูดเหมือนพ่อแกจริงๆ Episode #1.12 (2010)
You're not much for talking, are you?เจ้าไม่ช่างพูดเท่าไหร่ใช่มั้ย Your Highness (2011)
# See all these illusions just take us too long ## เพราะคุณช่างเดินสง่างาม เพราะคุณช่างพูดจาไพเราะ บา-ดา-บา-ดา # Silly Love Songs (2011)
Walking. Talking. Listening.ที่ชอบเดิน ช่างพูด และชอบฟัง Once Upon a Time... (2011)
Your brother's a Boy Scout, literally.น้องชายเธอ เจ้าหนูช่างพูด Clean Skin (2011)
Josh has never been much of a talker, but I think he felt a real responsibility for Bailey and the other boys in the hall.จอชไม่ได้เป็นคนช่างพูด แต่ฉันคิดว่าเขารู้สึกอย่างจริงจัง ว่าต้องรับผิดชอบเบลี่ย์ และเด็กคนอื่นๆในหอ Self Fulfilling Prophecy (2011)
Oh, they just roll off your tongue, don't they?คุณช่างพูดออกมาได้หน้าตายมาก State of Independence (2012)
Speaking of things that are past their freshness date, didn't you graduate...ช่างพูดได้โบราณแท้ พี่ชาย Sadie Hawkins (2013)
Ah, you'd have to meet Saynay to fully appreciate his quiet nature.อะ คุณควรจะต้องไปพบ เซย์เนย์ ไปขอบคุณให้ด้วย ที่เขาไม่ช่างพูด Red and Itchy (2013)
Your previous employer here says you are a warm, chatty and life enhancing presence with a lot of potential.ผู้ว่าจ้างคนก่อน พูดถึงคุณว่า คุณเป็นคน ที่อบอุ่น ช่างพูด และมีศักยถาพในการทำงานมาก Me Before You (2016)
My mother says that you're chatty.แม่บอกว่าคุณเป็นสาวน้อยช่างพูด Me Before You (2016)
Where is the delicious little chatbag?มนุษย์เนื้อหวานอร่อยช่างพูด มันอยู่ไหน The BFG (2016)
You're kind of an over-sharer, huh?คุณมันพวกช่างพูดมากเลยสินะ Morgan (2016)
He's a chatty one.เขาช่างพูดน่ะ Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatty[ADJ] ช่างคุย, See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Syn. gabby, talkative, talky
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet
loose[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, พล่าม
loquacious[ADJ] พูดมาก (คำที่เป็นทางการ), See also: ช่างพูด, Syn. verbose, voluble, talkative
loquacity[N] การพูดมาก, See also: การช่างพูด
popinjay[N] คนพูดไร้สาระมาก, See also: คนช่างพูดเกินไป
magpie[SL] คนช่างพูด (จนน่ารำคาญ), See also: คนพูดมาก, คนพูดเจื้อยแจ้ว
talkative[ADJ] ช่างพูด, See also: ช่างคุย, ช่างเจรจา, ซึ่งพูดมาก, Syn. chatty, gabby
voluble[ADJ] พูดคล่องแคล่ว, See also: พูดมาก, ช่างพูด, Syn. talkative, glib
yapper[N] คนช่างพูด
yappy[ADJ] ช่างพูด, Syn. talkative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,

English-Thai: Nontri Dictionary
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top