Search result for

*ช่อง*

(437 entries)
(0.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ช่อง,-ช่อง-, *ช่อง*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
โล้สำเภา (vt ) (โบราณ) มีเพศสัมพันธ์ ตัวอย่าง เช่น เคยละเล่นโล้สำเภาฤาไม่ มาเถิดพี่จักสอนให้, เป็นที่พูดถึงในช่วงละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาส ช่อง 3 ปี 2561

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด
tried (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ Try (ไม่ใช่ tired ที่แปลว่าเหนื่อย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่อง    [N] hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count unit: ช่อง
ช่องคอ    [N] pharynx
ช่องลม    [N] ventilator
ช่องหู    [N] auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count unit: ช่อง, Thai definition: รูหู
ช่องไฟ    [N] space, See also: gap, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค, Example: คนที่เขียนหนังสือสวยจะเว้นช่องไฟเสมอกัน, Count unit: ช่อง
ชี้ช่อง    [V] advise, See also: direct, guide, suggest, Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง, Example: เขาชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราจะทำเงินได้อย่างไร
ช่องกุด    [N] topless door of a wall, Thai definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า
ช่องดาล    [N] finger hole for lifting a bolt, Thai definition: รูสำหรับเขี่ยลูกดาล
ช่องถนน    [N] lane, See also: road way
ช่องทาง    [N] way, See also: path, route, road, Syn. ทาง, Example: ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์, Count unit: ช่อง
ช่องทาง    [N] opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count unit: ทาง
ช่องปาก    [N] oral cavity, See also: buccal cavity, Syn. โพรงปาก, Example: คนไทยเป็นโรคแผลในช่องปากกันมาก, Count unit: ช่อง
ช่องมอง    [N] peep, See also: peephole, eyehole, eyelet, Example: เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบใหม่จะมีช่องมองทำจากกระจกทนความร้อนสำหรับให้มองเห็นเมล็ดกาแฟ, Count unit: ช่อง, Thai definition: ช่องขนาดเล็กที่ตาสามารถมองลอดออกไปเห็นได้
ช่องเขา    [N] mountain pass, See also: ravine, gorge, defile, Syn. หุบเขา, Example: เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป, Count unit: ช่อง
ช่องแคบ    [N] straits, See also: channel
ถูกช่อง    [ADV] through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
ลอดช่อง    [N] rice noodles made of rice eaten with coconut cream, See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk, Syn. ขนมลอดช่อง, ลองช่องน้ำกะทิ, Example: ีอาหารหวานหลายชนิดปรุงขึ้นจากแป้ง เช่น ขนมเปียกปูน ลอดช่อง และเมื่อผสมด้วยน้ำปูนใสจะทำให้มีกลิ่นหอม, Count unit: ตัว
ได้ช่อง [V] get a chance, See also: have/get an opportunity, get an opening, Syn. สบช่อง, ได้ท่า, ได้โอกาส, Example: ผู้ค้ายาได้ช่องที่จะผลิตยาเสพติดขายอีกครั้ง
ช่องคลอด    [N] vagina, See also: birth canal, Example: มะเร็งในช่องคลอดพบมากในผู้หญิงสูงอายุ, Count unit: ช่อง
ช่องจมูก    [N] nasopharynx
ช่องท้อง    [N] abdomen, See also: abdominal, Syn. ท้อง, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน
ช่องว่าง    [N] gap, Example: ความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นได้
ช่องว่าง    [N] blank, Example: จงเติมคำลงในช่องว่าง, Count unit: ช่อง, Thai definition: บริเวณที่เว้นไว้สำหรับให้เติมข้อความที่จำเป็น เช่น ช่องว่างในใบสมัคร
บ้านช่อง    [N] house, See also: home, habitation, residence, Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน, Example: สมัยก่อนหน้าที่ของผู้หญิง คือ การเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องและเลี้ยงดูบุตร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกประกอบอาชีพนอกบ้านเพิ่มขึ้น, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
เปิดช่อง [V] let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
ช่องจราจร    [N] lane, Syn. ช่องการจราจร, ช่องเดินรถ, ช่องทางจราจร, Example: การทางมีโครงการที่จะเพิ่มช่องจราจรบนถนนรังสิต-นครนายก
ช่องรูปรี    [N] fenestra oval
ช่องสัญญาณ    [N] channel, Example: กรมกิจการอวกาศอินเดียต่อเวลาเช่าใช้ไทยคม 7 ช่องสัญญาณ
ตัดช่องทาง    [V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ปิดช่องทาง    [V] close the door, Syn. ปิดทาง, ปิดโอกาส, กีดกัน, Ant. เปิดช่องทาง, Example: อเมริกาปิดช่องทางไม่ให้คิวบาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้า
ช่องทางเดิน    [N] companionway
ช่องระบายลม    [N] ventilator, Syn. ช่องระบายอากาศ, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมสร้างช่องระบายลมฉลุสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ช่อง, Thai definition: ช่องที่ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน
ช่องแช่แข็ง    [N] freezing compartment
จุกช่องล้อมวง    [V] encircle an area and close the entrance for protection, Thai definition: ปิดทางเข้าออก เพื่ออารักขากษัตริย์ในเวลาเสด็จประพาส
ช่องทางสื่อสาร    [N] channel
ช่องระบายอากาศ    [N] air passage
ตึกรามบ้านช่อง    [N] buildings, Example: ขณะที่รถกำลังแล่นไปเรื่อยๆ ผมก็ทอดสายตามองชีวิตผู้คนและตึกรามบ้านช่องตามข้างถนน, Count unit: หลัง
ช่องแช่ผักผลไม้    [N] salad drawer
ทันตกรรมช่องปาก    [N] community dentistry, Thai definition: สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปากและฟัน
เวชศาสตร์ช่องปาก [N] oral medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคในช่องปาก
ช่องว่างระหว่างวัย    [N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย    [N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำแพงมีหูประตูมีช่อง, กำแพงมีหูประตูมีตาน. การที่จะพูดหรือทำอะไร ให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้.
จุกช่องก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญ ตามช่องทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อเสด็จไปนอกพระราชวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์อยู่ตามช่องทาง เช่น ตรอก ซอย ปากคลอง.
จุกช่องล้อมวงก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย. (ดู จุกช่อง และ ล้อมวง ประกอบ).
ช่องน. ที่ว่างซึ่งเป็นทางเข้าออกได้ เช่น ช่องเขา ช่องหน้าต่าง ช่องลม, ที่ว่างซึ่งเป็นที่กำหนดเฉพาะ เช่น จอดรถให้ตรงช่อง ช่องซื้อตั๋ว ช่องจ่ายเงิน
ช่องย่านความถี่ที่ใช้สัญญาณภาพและเสียงที่กำหนดไว้ต่าง ๆ กัน ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์, (ปาก) คำเรียกสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี เช่น ดูละครช่อง
ช่องโอกาส เช่น ไม่มีช่องที่จะทำได้.
ช่องกุฎดู ช่องกุด.
ช่องกุดน. ประตูที่เจาะกำแพงพระราชวังหรือกำแพงเมือง เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพดานโค้งมนบ้าง โค้งแหลมบ้าง อยู่ใต้แนวใบเสมาลงมา เป็นช่องทางสำหรับคนสามัญเข้าออก, เขียนเป็น ช่องกุฎ ก็มี เช่น ซุ้มทวารบานสุวรรณชมพูนุท ประตูลักช่องกุฎสลับกัน (อิเหนา).
ช่องเขาน. เส้นทางที่ใช้เป็นทางข้ามทิวเขาจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง, ช่องที่อยู่ในระหว่างเขา ๒ ลูก.
ช่องคลอดน. ส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง เป็นช่องที่ต่อมาจากปากมดลูก และเป็นทางที่ทารกคลอดออกมา.
ช่องแคบน. ทางนํ้ายาวที่อยู่ระหว่างแผ่นดินหรือเกาะ เชื่อมต่อทะเลทั้ง ๒ ข้าง.
ช่องดาลน. รูสำหรับสอดลูกดาลเข้าไปเขี่ยดาลที่ขัดบานประตู.
ช่องตีนกาน. ช่องรูปกากบาทอยู่ระหว่างแนวบัวผ่าหวายทั้งคู่ตอนใต้ใบเสมาของกำแพงพระราชวังและกำแพงเมือง.
ช่องทางน. ทางที่กำหนดเป็นช่องเฉพาะให้ไปหรือมา เช่น ถนนนี้มีช่องทางเดินรถ ๔ ช่องทาง
ช่องทางหนทางหรือโอกาสที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ที่จังหวัดนี้มีช่องทางทำมาหากินได้ง่าย.
ช่องไฟน. ช่องขนาดย่อม ๆ และตื้นที่ทำไว้บนฝาผนังหรือกำแพง สำหรับตั้งเครื่องตามไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน
ช่องไฟบริเวณที่เว้นไว้เป็นพื้นเท่า ๆ กันระหว่างลวดลายแต่ละตัว
ช่องไฟช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ.
ช่องว่างน. พื้นที่ว่างในระหว่างที่กั้น เช่น ช่องว่างระหว่างตึก ๒ หลัง
ช่องว่างความไม่เข้าใจกันของคนที่มีความคิด ฐานะ หรืออื่น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน ช่องว่างระหว่างวัย.
ช่องโหว่น. ส่วนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์, จุดอ่อน, เช่น ช่องโหว่ของกฎหมาย.
ช้องน. ผมสำหรับเสริมทรงผมให้ใหญ่หรือยาว.
ช้องนางน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson ในวงศ์ Acanthaceae ดอกสีม่วงนํ้าเงินเข้มหรือขาว หลอดดอกด้านในสีเหลืองเข้ม.
ช้องนางคลี่น. ชื่อไม้อิงอาศัยไร้ดอกชนิด Lycopodium phlegmaria L. ในวงศ์ Lycopodiaceae ลำต้นยาวห้อยลง แยกแขนงเป็นคู่ ๆ.
ช้องแมวดู ซ้องแมว.
ชะช่องน. ช่อง, รูที่ผ่านได้, โอกาส, ทาง.
ชี้ช่องก. แนะลู่ทางให้.
ได้ช่อง, ได้ท่าก. ได้โอกาส.
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก. ด่วนตายไปก่อนโดยทิ้งภาระไว้ภายหลัง
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว.
ตัดช่องย่องเบาก. ลักลอบเข้าไปในบ้านเรือนของผู้อื่นเพื่อขโมยของ.
บ้านช่อง, บ้านช่องห้องหอน. บ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านช่องรกรุงรัง.
รัดช้องน. เครื่องประดับสำหรับรัดชายผมที่ปล่อยยาวลงทางท้ายทอย ใช้ประกอบกับรัดเกล้า.
ลอดช่องน. ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนพอสุก กดลงในกะโหลกที่มีรูให้ไหลออกเป็นตัว ๆ หัวท้ายแหลม กินกับน้ำกะทิ.
ลากหนามจุกช่องก. ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างป้องกันตัว, ขัดขวางไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ในเมื่อตนเองไม่ได้รับประโยชน์ด้วย.
เว้นช่องไฟก. เว้นช่องว่างระหว่างตัวหนังสือหรือลวดลายแต่ละตัว.
กรอก ๑(กฺรอก) ก. เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ กรอกขวด, หรือใช้โดยปริยายก็ได้ เช่น พูดกรอกหู
กระชัง ๒น. เครื่องสำหรับขังปลาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกง ๔ อัน แล้วผูกด้วยซี่ไม้ไผ่โดยรอบ รูปกลม หัวท้ายเรียว ตอนบนเจาะเป็นช่อง มีฝาปิด ใช้ไม้ขัดฝา ๒ ข้าง ใช้ไม้ไผ่กระหนาบเพื่อให้ลอยได้ ในขณะออกไปจับปลาตามกรํ่า เมื่อจับปลาหรือกุ้งได้ก็เอาใส่ไว้ในนั้นชั่วคราว, อีกชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีปากเปิดกว้างคล้าย ๆ ตะกร้าหรือเข่งใส่ของ แต่ใหญ่กว่ากระชังชั่วคราวนั้นหลายเท่า เป็นที่สำหรับจับปลาขนาดใหญ่มาขังไว้หรือเลี้ยงลูกปลาให้โตตามที่ต้องการ เพื่อบริโภคหรือค้าขาย และเอากระชังนี้ผูกติดหลักแช่ลอยนํ้าไว้.
กระถอบน. แผ่นทองคำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก สำหรับเสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒ สามัญเรียกว่า ช่อทับชาย เช่น ที่ประดับเทวรูปทรงเครื่องทั่วไป เรียกกันว่า สุวรรณกระถอบ หรือ สุวรรณกัญจน์ถอบ.
กระทั่ง ๑ให้เสียงสัญญาณ เช่น ตามช่องฉากบังกระทั่งไอ (คาวี), ถ้าใช้เข้าคู่กับคำ กระทบ เป็น กระทบกระทั่ง หมายถึง แตะต้อง, ทำให้กระเทือนถึง, ทำให้กระเทือนใจ
กระบอกสูบน. ส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ลักษณะเป็นโพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อสูบ เป็นช่องสำหรับบังคับให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา.
กระเบนน. ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลำตัวกว้างตั้งแต่ ๑๕-๓๐๐ เซนติเมตร ลำตัวแบนลงมาก และต่อเนื่องกับครีบอกแผ่ออกด้านข้าง บางชนิดแผ่ออกไปจดด้านหน้าและด้านท้ายเกือบเป็นวงกลมดูคล้ายจานหรือว่าว บางชนิดแผ่ยื่นด้านข้างออกไปเป็นปีกคล้ายนกหรือผีเสื้อ และบางชนิดครีบอกแผ่ไปไม่ถึงส่วนหน้า ทำให้หัวแยกจากลำตัวและส่วนยื่นของหัวเป็นลอน มีเหงือก ๕ คู่ อยู่ด้านล่างของส่วนหัว บริเวณถัดจากส่วนท้ายของนัยน์ตามีรูเปิดข้างละช่อง ซึ่งด้านในติดต่อกับโพรงเหงือกและปาก หางส่วนมากเรียว สั้นบ้างยาวบ้าง มักมีผิวหยาบหรือขรุขระ บางพวกมีเงี่ยงอยู่บนหางตอนใกล้ลำตัว และมีต่อมน้ำพิษอยู่บริเวณโคนเงี่ยง เมื่อใช้เงี่ยงแทงจะปล่อยน้ำพิษออกมาด้วย ทำให้คนหรือสัตว์ที่ถูกแทงรู้สึกปวด
กระเบื้องปรุ, กระเบื้องรูน. กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม.
กระเสียนอาการที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสอดเสียดลงไปในช่องในรูไม่คับไม่หลวมพอครือ ๆ กัน.
กระไสน. ทราย เช่น สีคงคาขุ่นเป็นเปือกเทือกกระไส (ม. กาพย์ วนปเวสน์), ประทับทอดจอดอ่าวเข้าไม่ได้ โขดกระไสติดช่องร่องวิถี (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).
กระหมิบก. บีบเข้าหรือเม้มเข้าซ้ำ ๆ กัน (มักใช้แก่ปาก ช่องทวารหนัก และทวารเบา)
กระแอม ๒น. ลายที่ผูกเป็นตัวลอย ๆ อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คล้ายลายกระหนกหางโต ใช้สำหรับอุดหรือปิดช่องไฟระหว่างปลายกระหนกเครือวัลย์ เรียกว่า ลูกกระแอม หรือ ตัวกระแอม.
กรุ ๒(กฺรุ) ก. ปิดกันช่องโหว่หรือที่ว่าง เช่น กรุฝาเรือน, รองไว้ข้างล่าง เช่น กรุก้นชะลอม, ปิดกั้น เช่น กรุบ่อ.
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กะโหลก(-โหฺลก) น. กระดูกที่หุ้มมันสมอง, ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักนํ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panoptosisอวัยวะช่องท้องย้อยทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneocentesisการเจาะช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoclysisการฉีดเข้าช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopathyโรคเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneotomyการผ่าเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneumเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneum, parietalเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portingการปรับแต่งช่องไอดีไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pachyperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyvaginitisช่องคลอดหนาเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal ligament spaceช่องเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumoperitoneal-ภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoperitoneumภาวะช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoprecordiumภาวะช่องหน้าหัวใจมีอากาศ [มีความหมายเหมือนกับ pneumomediastinum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopreperitoneumภาวะช่องหน้าเยื่อบุช่องท้องมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritic effusion; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurocentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroperitoneal-เยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurorrhea; pleurorrhoeaการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurorrhoea; pleurorrheaการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peritonitis, puerperal; lochioperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, purulentเยื่อบุช่องท้องอักเสบมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, septicเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, traumaticเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonize; peritonealise; peritonealize; peritoniseหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneal-เยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneal dialysisการชำระเลือดผ่านเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealise; peritonealize; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngal; pharyngal sound; pharyngeal; pharyngeal soundเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngal sound; pharyngal; pharyngeal; pharyngeal soundเสียงจากช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
per vaginamทางช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cisternal; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, suboccipital; puncture, cisternalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal peritonitis; lochioperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal peritoneumเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plurilocularมีหลายช่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PVS (ported-vacuum switch)พีวีเอส (สวิตช์ช่องสุญญากาศ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
port๑. ช่องทางเข้า/ออก [มีความหมายเหมือนกับ input/output port]๒. ช่องทาง๓. ย้ายไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annulusช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ
จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Port ช่องเข้า/ออก [คอมพิวเตอร์]
Radiotherapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Radiation therapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์, นิวเคลียร์เกจ, เครื่องวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ทำงานโดยการให้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึกผ่านออกมาทางช่องผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการวัด และมีหัววัดรังสีทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของรังสี หรือจำแนกชนิดและขนาดพลังงานของรังสีซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ใช้ควบคุมความหนาแน่นของวัสดุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก ซีเมนต์ ควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ควบคุมความชื้นของวัสดุในอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก แก้ว และควบคุมระดับของเหลวในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี
[นิวเคลียร์]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Digital Divideความเหลื่อมล้ำ (ช่องว่าง) ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้, ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกัน เช่น ระหว่างประชากรในเมือง ใหญ่กับประชากรในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของผู้พิการ ที่อาจน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วย หรืออาจะไปเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศที่มั่งคั่ง จะมีความพร้อมมากกว่าประเทศยากจน [Assistive Technology]
Slate and stylusอุปกรณ์สำหรับเขียนอักษรเบรลล์, แผ่นและเข็ม สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ลงบนกระดาษ อุปกรณ์นี้ ประดิษฐ์ โดย Charles Barbier and Louis Braille ประกอบด้วย แผ่นรองเขียนอักษรเบรลล์ ทำด้วยพลาสติก เหล็ก หรือไม้ และเข็มดันกระดาษ ตัวแผ่นเจาะเป็นช่องอักษรเบรลล์สำหรับสร้างจุดเบรลล์ ๒ แถวๆ ละ ๓ จุด รวม ๒๘ ช่องต่อ ๑ บรรทัด แผ่นหลังเป็นที่วางกระดาษ มีบานพับปิดเปิดระหว่าง ๒ แผ่น [Assistive Technology]
Abdominal cavityช่องท้อง [TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง [TU Subject Heading]
Bus lanesช่องเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Candidiasis, Oralโรคราแคนดิดาในช่องปาก [TU Subject Heading]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Colposcopyการใช้กล้องส่องตรวจช่องคลอด [TU Subject Heading]
Dacryocystorhinostomyศัลยกรรมเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก [TU Subject Heading]
Exposureการเปิดช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Free space optical interconnectsช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Atrialช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องบน [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Ventricularช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องล่าง [TU Subject Heading]
Hemoperitoneumภาวะเลือดสะสมในช่องท้อง [TU Subject Heading]
Hysterectomy, Vaginalการตัดมดลูกทางช่องคลอด [TU Subject Heading]
Insurance, Dentalประกันสุขภาพช่องปาก [TU Subject Heading]
Insurance, Government employees' dentalประกันสุขภาพช่องปากของข้าราชการและลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Laparoscopyศัลยกรรมช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง [TU Subject Heading]
Malacca, Strait ofช่องแคบมะละกา [TU Subject Heading]
Marketing channelsช่องทางการตลาด [TU Subject Heading]
Mucositisเยื่อบุช่องปากอักเสบ [TU Subject Heading]
Oral healthสุขภาพช่องปาก [TU Subject Heading]
Oral hygieneอนามัยช่องปาก [TU Subject Heading]
Oral hygiene indexดัชนีอนามัยช่องปาก [TU Subject Heading]
Oral hygiene productsผลิตภัณฑ์สุขอนามัยช่องปาก [TU Subject Heading]
Oral surgical procedures, Preprostheticศัลยกรรมช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม [TU Subject Heading]
Oral ulcerแผลในช่องปาก [TU Subject Heading]
Pathology, Oralพยาธิวิทยาช่องปาก [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysisไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้อง [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysis, Continuous ambulatoryไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้องแบบถาวร [TU Subject Heading]
Peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบ [TU Subject Heading]
Photonic crystalsผลึกช่องว่างแถบพลังงานเชิงแสง [TU Subject Heading]
Pregnancy, Abdominalครรภ์ในช่องท้อง [TU Subject Heading]
Skylightsช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
Surgery, Oralศัลยกรรมช่องปาก [TU Subject Heading]
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านช่องห้องหับ[n. exp.] (bānchǿng hǿng hap) EN: house   
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaēp khaeng) EN: freezing compartment   
ช่องแช่ผักผลไม้[n. exp.] (chǿng chaēp phak-phonlamāi) EN: salad drawer   
ช่องชั้น[n. exp.] (chǿng chan) EN: fold   
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ช่องเดินรถ[n. exp.] (chǿng doēnrot) EN: lane   
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space   
ช่องห้า[n. exp.] (Chøng Hā) EN: Channel 5   FR: Chaîne 5 [f]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ช่องจมูก[n.] (chǿng jamūk) EN: nasopharynx   FR: pharynx supérieur [m]
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk wūa-khwāi) EN: hole in a nose of an ox/buffalo   
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng jarājøn) EN: lane   
ช่องเจ็ด[n. exp.] (Chøng Jet) EN: Channel 7   FR: Chaîne 7 [f]
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng kān jarājøn) EN: lane   
ช่องเก้า[n. prop.] (Chøng Kao) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]   FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chøng khāi tūa) EN: ticket window   FR: guichet [m]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass   
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ช่องคอ[n.] (chøng khø) EN: pharynx   FR: pharynx [m]
ช่องคลอด[n.] (chøngkhløt) EN: vagina ; cunt   FR: vagin [m]
ช่องกุญแจ [n. exp.] (chøng kunjaē) FR: trou de serrure [m]
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ช่องเหลี่ยม[n. exp.] (chǿng līem) EN: fold   
ช่องลม[n. exp.] (chǿng lom) EN: ventilator   
ช่องมอง[n.] (chǿngmøng) EN: peep   
ช่องในรวงผึ้ง[n. exp.] (chǿng nai rūang pheung) FR: alvéole [f]
ช้องนาง [n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle   
ช่องปาก[n. exp.] (chǿng pāk) EN: oral cavity   
ช่องโพรงอากาศ[n. exp.] (chǿng phrōng ākāt) EN: sinus   
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway   
ช่องระบายอากาศ[n. exp.] (chǿng rabāi akāt) EN: air passage   
ช่องระบายลม[n. exp.] (chǿng rabāi lom) EN: ventilator   
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp rī) EN: fenestra oval   
ช่องสาม[n. exp.] (Chøng Sām) EN: Channel 3   FR: Chaîne 3 [f]
ช่องสัญญาณ[n. exp.] (chǿng sanyān) EN: channel   
ช่องสิบเอ็ด[n. exp.] (Chøng Sip-et) EN: Channel 11   FR: Chaîne 11 [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: port   FR: port [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]
ช่องทางจราจร[n. exp.] (chǿngthāng jarājøn) EN: lane   
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*��้อกำหนดและเงื่อน*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับสิทธิพิเศษทรูวิชั่นส์ ซิม (TrueVisions SIM) สำหรับลูกค้าทรูมูฟ ประเภทเหมาจ่ายรายเดือน 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ โกลด์ หรือ แพลตินั่ม แพ็กเกจ ในระบบดิจิตอลตลอดช่วงระยะเวลาการขอรับสิทธิพิเศษนี้เท่านั้น เพื่อการรับชมแพ็กเกจตามสั่ง (a la carte) (“ช่องรายการ”) ซึ่งจัดโดยบริษัท ทรูมูฟ จำกัด (ทรูมูฟ) และบริษัท ทรูดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ทีดีอี) รวมเรียกว่า “บริษัท”โดยผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกปัจจุบัน ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ แบบเหมาจ่ายรายเดือน โดยสามารถรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2551 2. ชื่อผู้ขอจดทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับสมาชิกทรูวิชั่นส์เท่านั้น 3. ผู้สมัครตกลงเป็นผู้จดทะเบียนขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ แบบเหมาจ่ายรายเดือน และตกลงเลือกรับชมช่องรายการตามรายการส่งเสริมการขาย ทรู วิชั่นส์ ซิมในอัตราที่ทีดีอี และ ทรู มูฟ ร่วมกันกำหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ (ไม่รวมบริการเสริมอื่น ๆ) โดยแบ่งเป็นค่าใช้บริการ เหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 145 บาท สามารถใช้โทรออกรวมมูลค่า 300 บาทต่อเดือน ทุกเครือข่าย โดยอัตราค่าใช้บริการโทรออกทั้งในส่วนที่เหมาจ่ายและส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายจะคิดคำนวณดังนี้ 3.1 นาทีแรก 2 บาทนาทีถัดไป นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง 3.2 อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2.1 ทั้งหมด ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศเท่า นั้นไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐาน บริการเสริมประเภท การส่งข้อความ, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน ระหว่างประเทศ (International Roaming) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ 3.3 สำหรับค่าบริการของทีดีอีเป็นไปตามอัตราค่าบริการในแต่ละช่องรายการที่ผู้สมัครเลือก 4. ในการขอรับสิทฺธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้สมัครตกลงให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ให้รวมเรียกว่า “ทรู วิชั่นส์”) ให้ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้สมัครที่จำเป็นแก่การตรวจสอบเละยืนยันการเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 แก่บริษัท สิทธิในการรับชมช่องรายการด้วยราคาตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นสิทธิที่มอบให้เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกรายการส่งเสริมการขายทรูวิชั่นส์ ซิม โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของทรูวิชั่นส์ สำหรับแพ็กเกจโกลด์ และ แพลตตินั่ม ตามปกติ เพื่อคงสิทธิในการรับสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้ ทีดีอีจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้สมัครเป็นรายเดือน หากวันที่เริ่มรับชมช่องรายการไม่ตรงกับรอบใบเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกและบริการของรายการส่งเสริมการขายนี้ ทีดีอีจะเรียกนับจากวันที่ผู้สมัครรับชมช่องรายการได้จริง หากผู้สมัครประสงค์จะรับชมช่องรายการอื่นเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้สมัครตกลงชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับช่องรายการอื่นที่เพิ่มเติมนั้นๆ และค่าบริการอุปกรณ์ตามอัตราที่ทรู วิชั่นส์กำหนด ขอสงวนสิทธิในการให้สิทธินี้แก่ผู้สมัครที่ไม่มียอดค้างชำระค่าบริการ ของทรูวิชั่นส์ และ ทรูมูฟ เท่านั้น สัญญาณรับชมช่องรายการจะเปิดให้ผู้สมัครรับชมในกรณีต่อไปนี้ 9.1 กรณีผู้สมัครขอรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ร่วมกับการสมัครใช้บริการทรูมูฟใหม่ ผู้สมัครจะได้สิทธิรับชมแพ็กเกจตามสั่งได้หลังจากการจดทะเบียนใช้บริการทรู มูฟเสร็จสมบูรณ์แล้ว 9.2 กรณีผู้สมัครขอรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ร่วมกับเลขหมายทรูมูฟเดิม ผู้สมัครจะได้สิทธิรับชมแพ็กเกจตามสั่งได้ในรอบบิลถัดไป 10. สิทธิในการรับชมช่องรายการด้วยราคาตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นสิทธิที่มอบให้เฉพาะแก่ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกรายการส่งเสริมการขายทรูวิชั่นส์ ซิม และเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องชำระค่าบริการ รายเดือนตามรายการส่งเสริมการขาย ทรูวิชั่นส์ ซิม พร้อมกับค่าบริการการรับชมช่องรายการเพื่อคงสิทธิในการรับสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้ 11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 11.1 ผู้สมัครขอยกเลิกหรือถูกยกเลิกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ 11.2 ผู้สมัครเปลี่ยนไปใช้บริการแพ็กเกจอื่นๆ ของทรูมูฟแบบรายเดือน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับทรูวิชั่นส์ ซิม 11.3 ผู้สมัครเปลี่ยนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ จากแบบเหมาจ่ายรายเดือนเป็นแบบเติมเงิน 11.4 ผู้สมัครเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ หรือ เปลี่ยนโอนเปลี่ยนเจ้าของ 11.5 ผู้สมัครทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในคำขอ/ใบสมัครทรูวิชั่นส์ ซิม ของรายการส่งเสริมการขาย ทรูวิชั่นส์ ซิม 12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิวได้ 13.บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องรายการและราคาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน www.truemove.com หรือ www.truevisionstv.com 14.บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หาก บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่ง เสริมการขายนี้หรือนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสิทธิในการรับชมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือ กระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
aqueduct[อา-ควา-ดัค] (n ) สะพานส่งน้ำ หมายถึงสะพานหรือทางที่ใช้ในการขนส่งน้ำ—แทนที่จะขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ—ที่ข้ามช่องเขา (en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct)
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
deemed (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 ของคำว่า deem แปลว่า "คิดว่า"
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด
hi5 (name) เว็บช่องทางการติดต่อสื่อสาร หาเพื่อน มีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ
kerning[เคิน-นิ่ง] (n) การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัว "อักษรสองตัว" ให้มากขึ้นจากระยะปกติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่พบได้ในโปรแกรมพิมพ์งานต่างๆ เช่น Microsoft Word เป็นต้น เช่น การกำหนดระยะห่างเฉพาะตัวอักษร "ก" กับ "า" ในคำว่า "การ" จะได้ผลเป็น "ก าร" (มีช่องว่างหนึ่งช่องระหว่าง ก ไก่ กับสระอา //อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
See also: S. kern, R. tracking
Image:
main inletช่องกระแสไฟเข้าหลัก
omnichannel (n ) ช่องทางทั้งหมด, ทุกช่องทาง
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
replied (vt ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า reply ตอบกลับ, ตอบ
safeguard against (vt ) อุดช่องว่าง
simplified[ซิมพลิไฟด์] (vi ) กริยาช่องที่ 2 ของ simplify
skylight (n) ช่องแสงบนหลังคา
snarled (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า snarl ขู่,ตะคอก,คำราม
stomatology[สโตมาโตโลจี] (n ) โอษฐวิทยา, การศึกษาเกี่ยวกับโรคชนิดต่างๆ ที่พบในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง
ギャップ[ぎゃっぷ] (n ) ช่องว่าง, すきま、Gap

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdomen [N] ท้อง, See also: พุง, ช่องท้อง, Syn. venter, stomach, belly
abdominal [ADJ] เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral
alimentary canal [N] ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั
alveolate [ADJ] ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ, Syn. honeycombed
alveolus [N] รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)
anus [N] ทวารหนัก, See also: ช่องทวารหนัก
aperture [N] ช่อง, See also: รู, Syn. gap, hole
aperture [N] เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง, See also: เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
arose [VI] กริยาช่องสองของ arise
ate [VT] กริยาช่อง 2 ของ eat
ate [VI] กริยาช่อง 2 ของ eat
babysat [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ babysit
back passage [N] ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก), See also: ช่องทวารหนัก, Syn. intestine, rectum
bade [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ bid
began [VI] กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start
begot [VT] ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 2 ของ beget)
begotten [VT] ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 3 ของ beget)
begun [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ begin
beheld [VI] มอง (กริยาช่องที่ 2 ของ behold), See also: เห็น
belly [N] ช่องท้อง, See also: กระเพาะ, Syn. abdomen
besought [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ beseech
bid [VI] เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
bid [VT] อวยพร (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. wish
bode [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ bide
bitten [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bite
blank [N] ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
blew [N] กริยาช่องที่ 2 ของ blow
blowhole [N] ช่องหายใจของปลาวาฬ
blown [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ blow
bode [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ bide
borne [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
bought [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ buy
box [N] ช่องสี่เหลี่ยม
break [VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
break [VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
brought [VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring, Syn. took
built [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ build
came [VI] กริยาช่องที่ 2 ของ come
candida [N] เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
carpool lane [N] ช่องถนนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน
carrel [N] ช่องหรือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กเฉพาะบุคคล, Syn. cubical, stall
cat flap [N] ช่องด้านล่างของประตู มีแผ่นพลาสติกปิด-เปิดได้สำหรับเป็นทางแมวเข้า-ออก
caught [VI] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch
caught [VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch
cell [N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
chamber [N] ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย, See also: ช่อง, โพรง, Syn. cavity
channel [N] ช่องแคบ, Syn. strait
channel [N] ช่องทาง, Syn. route
channel [N] ช่องทางสื่อสาร
chasm [N] ช่องว่าง, See also: ช่วงที่ขาดตอน, ความแตกต่างทางความคิดหรือความรู้สึก, Syn. gap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู,ช่อง, (hole)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
arcked(อาร์คท) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ arc
arcking(อาร์'คิง) กริยาช่อง 3 ปัจจุบันของ arc
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
begot(บิกอท') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beget
begotten(บิกอท'เทิน) กริยาช่อง 3 ของ beget
begun(บิกัน') กริยาช่อง 3 ของ begin
beheld(บิเฮลดฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ behold
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bidden(บิด'เดิน) กริยาช่อง 3 ของ bid
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
bled(เบล็ด) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bleed
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
blent(เบลนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ blend
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
bredvi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ breed
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
broke(โบรค) กริยาช่อง 2 ของ break adj. ไร้เงิน,ล้มละลาย, Syn. impoverished
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
brought(บรอท) v. กริยาช่อง 2 ของ bring
built(บิลทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ build adj. ซึ่งประกอบขึ้น,มีรูปร่างที่ดี
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
by-pastadj. อดีต v. กริยาช่อง 2และ3ของby-pass
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
calker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุด,อุปกรณ์สำหรับอุดช่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
blank(n) ช่องว่าง,ที่ว่าง
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
channel(vt) ทำให้เป็นช่อง,ไหลไปตามช่อง
chasm(n) เหว,ช่องว่าง,ช่องกว้าง
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
groove(n) ราง,ร่อง,ช่อง,ท่อ
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
household(n) สมาชิกในบ้าน,ครอบครัว,บ้านช่อง,ราชสำนัก
infinitive(n) กริยาช่องที่ 1
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
margin(n) ริมกระดาษ,จำนวนที่เกิน,ช่องว่าง,ขอบ,เงินทดรอง
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
niche(n) ซอก,โพรง,เวิ้ง,ช่อง
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง
notch(n) รอยบาก,รอยเจาะ,ร่อง,ช่อง
notch(vt) เจาะ,ตัด,ทำให้เป็นร่อง,บาก,ทำให้เป็นช่อง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
orifice(n) รู,ปาก,ช่อง,ทางเข้า
outlet(n) ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ
participial(adj) เกี่ยวกับคำกริยาช่อง3
participle(n) คำกริยาช่อง3
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あな, ana] (n) รู, ช่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
窓口[まどぐち, madoguchi] ช่องขายตั๋ว
シアン[しあん, shian] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด) , See also: R. シアン
ルート[るーと, ruto] เส้นทาง ช่องทาง
[よすが, yosuga] (n vi vt ) (ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, S. happening,risk,opening,happen
腹膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] (n ) เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
木洩れ日[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space
経路[けいろ, keiro] Thai: ช่องทาง English: channel

German-Thai: Longdo Dictionary
wordenรูปช่องสามของ werden กลายเป็น, See also: werden
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?

Go to Top