ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชัยชนะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชัยชนะ, -ชัยชนะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชโย(ชะ-) อ. คำที่เปล่งเสียงอวยชัยให้พรหรือแสดงความดีใจเมื่อได้รับชัยชนะเป็นต้น.
ธงชัย ๑น. ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ.
ประตูชัยน. ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ.
รุก ๑ก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่น เช่น รุกที่ดิน ทำไร่รุกเข้าไปในเขตหวงห้าม, บุกเข้าไปในเขตของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้ชัยชนะ เช่น กองทัพรุกฝ่ายตรงข้าม ฟุตบอลทีมนี้เป็นฝ่ายรุกอยู่ตลอดเวลา
วิกรม(วิกฺรม) ก. เก่งกล้า, ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ, มีชัยชนะ.
วิกรานต์(วิกฺราน) ว. กล้าหาญ, มีชัยชนะ, ก้าวหน้า.
วิชย-, วิชัย(วิชะยะ-, วิไช) น. ความชนะ, ชัยชนะ.
หลักชัย ๑น. หลักที่กำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันที่ไปถึงก่อนเป็นผู้ชนะ, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อชัยชนะ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัยของชาติ
เอาชัยว. มุ่งให้ได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม, มุ่งความเจริญ.
เอาฤกษ์เอาชัยว. ที่มุ่งให้เกิดความสุขความเจริญหรือได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม เช่น โห่เอาฤกษ์เอาชัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hail the conquering hero!ทักทาย ฮีโร่ผู้ได้ชัยชนะ Aladdin (1992)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
This was not his first conquest.นี่ไม่ใช่ชัยชนะครั้งแรกของเขา The Joy Luck Club (1993)
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Coolidge was out of there faster than I've ever seen a victorious boxer leave the ring.คูลิดจ์เป็นออกจากที่นั่นเร็วกว่าที่ฉันเคยเห็นนักมวยชัยชนะออกจากแหวน Pulp Fiction (1994)
Chief says you have passed all tests but one.แห่ผมไปสู่สังเวียนแห่งชัยชนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา The Great Dictator (1940)
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก How I Won the War (1967)
Well done, though. Our first real victory.ชัยชนะที่แท้จริงของเราครั้ง แรก How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It should read, "Tonight only... the Blues Brothers' triumphant return."การกลับมาชัยชนะของเตอะบลูสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
Well, that's one victory.นั่นเป็นชัยชนะขั้นหนึ่งแล้ว Gandhi (1982)
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร Gandhi (1982)
And we will. It is just a matter of time before we achieve a complete victory.และเราจะทำ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร เราต้องประสบชัยชนะ Rambo III (1988)
Is it for His glory, or for yours?เพื่อชัยชนะของพระองค์, หรือของคุณเอง? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน Seven Years in Tibet (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง eXistenZ (1999)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
You guys, victory dance.เต้นเพื่อชัยชนะ Never Been Kissed (1999)
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
Well, victory is mine!ดี ชัยชนะเป็นของฉัน Death Has a Shadow (1999)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
¶ Jazzin' around ¶¶ It was to be his crowning glory.มันจะเป็นชัยชนะที่เกริกเกียรติของเขา The Legend of Bagger Vance (2000)
...that will carry us to the final victory of the Fascist Empire!จะนำเราไปสู่ชัยชนะแห่งฟาสซิสต์ Malèna (2000)
Against the power of Mordor there can be no victory.ต่อกรพลังของ มอดอร์ ไม่มีหนทางแห่งชัยชนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not only is it gonna put us in the state championship but it'll be Coach Walt's 200th win!ไม่ใช่แค่ว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ทำให้เราใกล้ตำแหน่งแชมป์เท่านั้น... แต่มันยังเป็นแมตช์ที่ทำให้โค้ชว้อลท์ของเราได้ชัยชนะครั้งที่ 200 ด้วย Hothead (2001)
I'm not sweeping a major academic breach under the carpet so you can win a game.ผมไม่ใช่คนที่จะมาคอยเก็บปัดกวาดฝุ่นเข้าใต้พรม เพื่อที่จะให้คุณได้รับชัยชนะในเกมส์การแข่งขันหรอกนะ Hothead (2001)
I thought, ""Why am I doing this, wearing a fake smile and stupid outfit for people who will do anything to win a game?""หนูก็เลยคิดว่า แล้วหนูจะทำเรื่องพวกนี้ไปทำไม ต้องแกล้งยิ้มแถมยังต้องใส่ชุดทุเรศๆ แบบนั้น ..เพื่อให้คนที่ทำได้ทุกอย่างเพียงเพราะต้องการแค่ชัยชนะ น่ะหรือ? Hothead (2001)
Then all the red flags would've gone off--หลักจากนั้นพวกเขาอาจจะยกธงแห่งชัยชนะ และอาจจะหมดสิ้น Resident Evil (2002)
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา The Scorpion King (2002)
But our impending victory has lifted my spirit.เเต่ชัยชนะที่รออยู่ของเรา ทําให้วิญญาณข้ามีพลัง The Scorpion King (2002)
I see a great victory.ข้าเห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ The Scorpion King (2002)
And I would lead what was left of the human race to ultimate victory.ผมจะเป็นผู้นำให้กับเหล่ามนุษย์ที่เหลืออยู่ และนำมาซึ่งชัยชนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
John Connor leads the Resistance to victory.ไม่ใช่ จอห์น คอนเนอร์จะนำกองกำลังไปสู่ชัยชนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
Victory, it seemed, was in our grasp the very birthright of the Vampires.ชัยชนะ ตกอยู่ในมือของพวกเรา ผ้สืบทอดผีดูดเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น Underworld (2003)
- Okay, he's dead meat now. Victory!ตกลง เค้าอยู่มือแน่ ชัยชนะ My Tutor Friend (2003)
- Victory!-ชัยชนะ My Tutor Friend (2003)
Love is like a marathon! I must eat to win!ริจะมีรักก็ต้องรู้จักอดทน เราจะต้องยืนหนัดเพื่อชัยชนะ Crazy First Love (2003)
All the glory days with the boys.วันแห่งชัยชนะ กะผองเพื่อน The Girl Next Door (2004)
He knows a winning team when he sees one.ท่านคงรู้ได้ว่าเราจะได้รับชัยชนะ ตั้งแต่พบเราครั้งแรก Mulan 2: The Final War (2004)
Since when are they the winning team?ตั้งแต่ พวกเขาได้รับชัยชนะ Mulan 2: The Final War (2004)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hail the conquering hero!ทักทาย ฮีโร่ผู้ได้ชัยชนะ Aladdin (1992)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
This was not his first conquest.นี่ไม่ใช่ชัยชนะครั้งแรกของเขา The Joy Luck Club (1993)
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Coolidge was out of there faster than I've ever seen a victorious boxer leave the ring.คูลิดจ์เป็นออกจากที่นั่นเร็วกว่าที่ฉันเคยเห็นนักมวยชัยชนะออกจากแหวน Pulp Fiction (1994)
Chief says you have passed all tests but one.แห่ผมไปสู่สังเวียนแห่งชัยชนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา The Great Dictator (1940)
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก How I Won the War (1967)
Well done, though. Our first real victory.ชัยชนะที่แท้จริงของเราครั้ง แรก How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It should read, "Tonight only... the Blues Brothers' triumphant return."การกลับมาชัยชนะของเตอะบลูสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
Well, that's one victory.นั่นเป็นชัยชนะขั้นหนึ่งแล้ว Gandhi (1982)
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร Gandhi (1982)
And we will. It is just a matter of time before we achieve a complete victory.และเราจะทำ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร เราต้องประสบชัยชนะ Rambo III (1988)
Is it for His glory, or for yours?เพื่อชัยชนะของพระองค์, หรือของคุณเอง? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน Seven Years in Tibet (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง eXistenZ (1999)
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม Fight Club (1999)
You guys, victory dance.เต้นเพื่อชัยชนะ Never Been Kissed (1999)
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
Well, victory is mine!ดี ชัยชนะเป็นของฉัน Death Has a Shadow (1999)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
¶ Jazzin' around ¶¶ It was to be his crowning glory.มันจะเป็นชัยชนะที่เกริกเกียรติของเขา The Legend of Bagger Vance (2000)
...that will carry us to the final victory of the Fascist Empire!จะนำเราไปสู่ชัยชนะแห่งฟาสซิสต์ Malèna (2000)
Against the power of Mordor there can be no victory.ต่อกรพลังของ มอดอร์ ไม่มีหนทางแห่งชัยชนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not only is it gonna put us in the state championship but it'll be Coach Walt's 200th win!ไม่ใช่แค่ว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ทำให้เราใกล้ตำแหน่งแชมป์เท่านั้น... แต่มันยังเป็นแมตช์ที่ทำให้โค้ชว้อลท์ของเราได้ชัยชนะครั้งที่ 200 ด้วย Hothead (2001)
I'm not sweeping a major academic breach under the carpet so you can win a game.ผมไม่ใช่คนที่จะมาคอยเก็บปัดกวาดฝุ่นเข้าใต้พรม เพื่อที่จะให้คุณได้รับชัยชนะในเกมส์การแข่งขันหรอกนะ Hothead (2001)
I thought, ""Why am I doing this, wearing a fake smile and stupid outfit for people who will do anything to win a game?""หนูก็เลยคิดว่า แล้วหนูจะทำเรื่องพวกนี้ไปทำไม ต้องแกล้งยิ้มแถมยังต้องใส่ชุดทุเรศๆ แบบนั้น ..เพื่อให้คนที่ทำได้ทุกอย่างเพียงเพราะต้องการแค่ชัยชนะ น่ะหรือ? Hothead (2001)
Then all the red flags would've gone off--หลักจากนั้นพวกเขาอาจจะยกธงแห่งชัยชนะ และอาจจะหมดสิ้น Resident Evil (2002)
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา The Scorpion King (2002)
But our impending victory has lifted my spirit.เเต่ชัยชนะที่รออยู่ของเรา ทําให้วิญญาณข้ามีพลัง The Scorpion King (2002)
I see a great victory.ข้าเห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ The Scorpion King (2002)
And I would lead what was left of the human race to ultimate victory.ผมจะเป็นผู้นำให้กับเหล่ามนุษย์ที่เหลืออยู่ และนำมาซึ่งชัยชนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
John Connor leads the Resistance to victory.ไม่ใช่ จอห์น คอนเนอร์จะนำกองกำลังไปสู่ชัยชนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
Victory, it seemed, was in our grasp the very birthright of the Vampires.ชัยชนะ ตกอยู่ในมือของพวกเรา ผ้สืบทอดผีดูดเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น Underworld (2003)
- Okay, he's dead meat now. Victory!ตกลง เค้าอยู่มือแน่ ชัยชนะ My Tutor Friend (2003)
- Victory!-ชัยชนะ My Tutor Friend (2003)
Love is like a marathon! I must eat to win!ริจะมีรักก็ต้องรู้จักอดทน เราจะต้องยืนหนัดเพื่อชัยชนะ Crazy First Love (2003)
All the glory days with the boys.วันแห่งชัยชนะ กะผองเพื่อน The Girl Next Door (2004)
He knows a winning team when he sees one.ท่านคงรู้ได้ว่าเราจะได้รับชัยชนะ ตั้งแต่พบเราครั้งแรก Mulan 2: The Final War (2004)
Since when are they the winning team?ตั้งแต่ พวกเขาได้รับชัยชนะ Mulan 2: The Final War (2004)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; succès [ m ]
ฉลองชัยชนะ[chaløng chaichana] (v, exp) EN: celebrate a victory  FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ประสบชัยชนะ[prasop chaichana] (v, exp) EN: have a victory
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[prasop chaichana an ying yai] (xp) EN: win great victories

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory
carry off(phrv) ชนะ (การแข่งขัน), See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ, Syn. carry away, bear away
concede to(phrv) ยอมรับว่าเป็นของ, See also: ยอมรับว่าเป็นสิทธิหรือชัยชนะของ, ยอมอ่อนข้อให้
crow one's head off(phrv) เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crow over(phrv) โห่ร้องยินดีในชัยชนะ, Syn. exult at
field day(n) ช่วงเวลาแห่งความสุข, See also: วันแห่งชัยชนะ, ช่วงประสบความสำเร็จ, Syn. success, triumph, victory
gainer(n) ผู้ได้กำไร, See also: ผู้ได้เปรียบ, ผู้ได้ชัยชนะ
landslide victory(idm) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
knockout(n) การน๊อค (ทางกีฬามวย), See also: ชัยชนะจากการชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, การชกชนะโดยทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง
match point(n) คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ, See also: โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี
oho(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ
overbear(vt) มีชัยชนะ, Syn. overcome, overwhelm
paean(n) ข้อเขียนหรือบทเพลงแห่งชัยชนะ, Syn. hymn, ovation
romp(n) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easy victory
rack up(phrv) ได้ชัยชนะ (การกีฬา) (คำไม่เป็นทางการ)
romp home(phrv) ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
walkover(sl) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
successful(adj) มีผลสำเร็จ, See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ, Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
sweep in(phrv) ชนะเรียบ, See also: ชนะการเลือกตั้งได้ง่าย, กวาดชัยชนะ, กวาดคะแนนเกลี้ยง
triumph(n) ชัยชนะ
triumph(n) การฉลองชัยชนะ
triumph(n) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph(vi) ได้รับชัยชนะ
triumph(vi) ฉลองชัยชนะ
triumph(vi) ยินดีจากชัยชนะ
triumphal(adj) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphant(adj) ที่รู้สึกภาคภูมิจากชัยชนะ
trophy(n) สิ่งที่ยึดได้จากศัตรูและเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ
V sign(n) สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, See also: โดยชูสองนิ้ว นิ้วชี้และนิ้วกลาง เป็นรูปตัววี V
V-E Day(n) วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, See also: ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945
V-E Day(n) วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
victorious(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, See also: ซึ่งได้ชัยชนะ, Syn. triumphant, winning
victoriously(adv) อย่างมีชัยชนะ, Syn. successfully
victoriousness(n) การมีชัยชนะ
victory(n) ชัยชนะ, Syn. success
walk-in(n) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
walkover(n) ชัยชนะที่ได้มาโดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
war dance(n) การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ, See also: เช่น การเต้นรำของชนพื้นเมืองอเมริกัน
win(n) ชัยชนะ, See also: การชนะเลิศ
winnable(adj) ซึ่งประสบความสำเร็จ, See also: ซึ่งมีชัยชนะ
winning(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, Syn. attractive, charming, dazzling, agreeable
winningly(adv) อย่างมีชัยชนะ
winningness(n) การมีชัยชนะ
winnings(n) สิ่งที่ได้มาจากชัยชนะ
walk over(phrv) เอาชนะได้ง่าย, See also: ได้ชัยชนะมาง่ายดาย
win at(phrv) ได้ชัยชนะ, See also: ชนะ, Ant. lose at
win back(phrv) ได้รับชัยชนะคืน, See also: ได้คืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
conquer(คอง'เคอะ) { conquered, conquering, conquers } vt. ปราบ, เอาชนะด้วยกำลัง, ได้มาโดยกำลัง, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
coup de grace(ดุคะกราส') n., Fr. การโจมตีให้ตายทันที, การโจมตี, ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ, ผู้ร่วมชนะ
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้, ชนะ, ทำให้เสีย, ยกเลิก, ลบล้าง, กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้, การได้ชัยชนะ, ความพ่ายแพ้, ความล้มเหลว, Syn. failure
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย, พวงมาลัย, สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ, ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย, ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath, festoon, laurel
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย, อำนาจปกครอง, อำนาจควบคุม, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ชัยชนะ, การเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ, ต้นปาล์ม, รางวัลสำหรับผู้มีชัย, เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, ชัยชนะ, สิ่งที่ประสบความสำเร็จ, บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment, achievement, Ant. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect, prosperous, thriving
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล, กว้างขวาง, กินเนื้อที่อันกว้างขวาง, ครอบคลุม, ท่วมท้น, เด็ดขาด. n. การกวาด, การปัดกวาด, การขจัด, การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
top(ทอพ) n. ส่วนบน, ยอด, บน, มุมบน, ข้างบน, ด้านบน, หลังคา, ฝา, ประทุน, หัว, ส่วนแรกสุด adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ, เพิ่ม, ติดตาม, ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ, มีชัยชนะ
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi., n. (การ) ได้รับชัยชนะ, ประสบชัยชนะ, ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ, ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest, victory, outdo, rejoice, exult
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, อิ่มอกอิ่มใจ, ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud, exultant, victorious, winning
v signn. เครื่องหมายชัยชนะโดยการชู 2นิ้วเป็นรูปตัวV
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) , เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ, ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย, ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง, ชื่อเมืองท่าในแคนาดา, ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorious(วิคทอ'เรียส, -โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ, ได้ชัยชนะ, รบชนะ., Syn. victor, triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ, การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success, triumph, win
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ, มีความยินดี, See also: winnings n., pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ โดยเฉพาะเงิน winningly adv. winningness n., Syn. charming
winsome(วิน'เซิม) adj. มีชัยชนะ, มีเสน่ห์, ร่าเริง, ทำให้สบายใจ, , See also: winsomely adv. winsomeness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี, การเคาะ, ชัยชนะ
conquest(n) ชัยชนะ, สิ่งที่ได้มา, การปราบ, การพิชิต
overcome(vt) ได้ชัยชนะ, ผ่านพ้น, ปกคลุม
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
slam(vt) วางดังปัง, ปิดดังปัง, ได้ชัยชนะ, ตีเสียงดัง
success(n) ชัยชนะ, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ, สัมฤทธิ์ผล, เป็นผลสำเร็จ
triumph(n) ชัยชนะ, การฉลองชัย
triumph(vi) มีชัย, ประสบชัยชนะ
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย
victory(n) ชัยชนะ, ความมีชัย
winsome(adj) สวย, น่ารัก, มีเสน่ห์, ร่าเริง, มีชัยชนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plassey(name) ปลาศี เป็นหมู่บ้านในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1757 อังกฤษได้รับชัยชนะในยุทธการที่ปลาศี และเริ่มแผ่อิทธิพลครอบงำอินเดีย
woo(vt) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)
ฉัตรชัย(n) ร่มแห่งชัยชนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
勝者[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest

German-Thai: Longdo Dictionary
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SylvainKz(n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top