ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชัง*

   
255 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชัง, -ชัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัง[V] hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
กระชัง[N] floating basket (for keeping fish in water), Syn. ตะข้อง, Example: พ่อขังปลาที่จับได้เก็บไว้ในกระชัง, Count unit: ใบ, ลูก
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
น่าชัง[ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่าชัง[V] be hateful, See also: be malicious, be malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Example: การกระทำของเขาน่าชังเหลือเกิน
น่าชัง[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าชัง[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
ความชัง[N] hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความชิงชัง[N] hate, See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, Ant. ความรัก, ความชอบ
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
น่ารักน่าชัง[ADJ] cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
น่ารักน่าชัง[V] be cute, See also: be pretty, be attractive, be lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน
ความเกลียดชัง[N] hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
น่าเกลียดน่าชัง[ADJ] cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง[V] to be cute, See also: to be lovely, to be exquisite, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชังน. บังสาดที่ปิดและเปิดได้.
กระชังก้นรั่วดู กระเชอก้นรั่ว.
กระชังหน้าใหญ่ว. จัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง, เช่น แม่กระชังหน้าใหญ่.
กระชังน. เครื่องสำหรับขังปลาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกง ๔ อัน แล้วผูกด้วยซี่ไม้ไผ่โดยรอบ รูปกลม หัวท้ายเรียว ตอนบนเจาะเป็นช่อง มีฝาปิด ใช้ไม้ขัดฝา ๒ ข้าง ใช้ไม้ไผ่กระหนาบเพื่อให้ลอยได้ ในขณะออกไปจับปลาตามกรํ่า เมื่อจับปลาหรือกุ้งได้ก็เอาใส่ไว้ในนั้นชั่วคราว, อีกชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีปากเปิดกว้างคล้าย ๆ ตะกร้าหรือเข่งใส่ของ แต่ใหญ่กว่ากระชังชั่วคราวนั้นหลายเท่า เป็นที่สำหรับจับปลาขนาดใหญ่มาขังไว้หรือเลี้ยงลูกปลาให้โตตามที่ต้องการ เพื่อบริโภคหรือค้าขาย และเอากระชังนี้ผูกติดหลักแช่ลอยนํ้าไว้.
กระชังน. นํ้าปัสสาวะแห่งทารก, นํ้าครํ่า, เขียนเป็น กะชัง ก็มี.
กะชังน. นํ้าปัสสาวะแห่งทารก, นํ้าครํ่า, เขียนเป็น กระชัง ก็มี.
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อน. คนรักมีน้อย คนชังมีมาก.
จงเกลียดจงชังก. ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง.
ชังก. เกลียด, ไม่ชอบ, ไม่รัก.
ชังคาน. คำสั่ง, คำพูด, เช่น อย่าหมอบมัวคอยฟังพระชังคา (พาลีสอนน้อง).
ชังฆ-(ชังคะ-) น. ชงฆ์, แข้ง.
ชังฆวิหารน. การเดินไปมา.
ชิงชังก. เกลียดชัง, เกลียดมาก.
น่าเกลียดน่าชังว. น่ารักน่าเอ็นดู (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ).
แม่กระชังก้นรั่วน. ภรรยาที่ไม่รักษาเงินทองของสามี. (ดู แม่หญิงแม่หยัง ประกอบ)
แม่กระชังหน้าใหญ่น. ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่, มักพูดเข้าคู่กับ แม่หญิงแม่หญัง เป็น แม่หญิงแม่หญัง แม่กระชังหน้าใหญ่.
เลือกที่รักมักที่ชังก. ลำเอียง.
กระเชอก้นรั่วว. สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด, เพี้ยนไปเป็น กระชังก้นรั่ว ก็มี.
กระแชง ๑น. เครื่องบังแดดฝน โดยนำใบเตยหรือใบจากเป็นต้นมาเย็บเป็นแผง, ลักษณนามว่า ผืน (เทียบ ม. กระชัง ว่า แผงสำหรับคลุมเรือหรือรถ เย็บด้วยใบไม้)
กระเซอะกระเซอก. เซ่อเซอะ เช่น ชังนํ้าหน้าบ้าเคอะกระเซอะกระเซอ (คาวี).
กระเลียด(-เหฺลียด) ก. ชัง, รังเกียจมาก, เช่น ไยเยาวเคียดและกระเลียด ฤเหลือบพระพักตร์ผิน (สรรพสิทธิ์).
กะตักน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Encrasicholina และ Stolephorus วงศ์ Engraulidae รูปร่างยาว กลม หรือแบนข้างเล็กน้อยแล้วแต่ชนิด ปากกว้าง ที่สันท้องระหว่างครีบท้องและครีบก้นมีหนามแหลมขนาดเล็กมาก ๒-๗ อัน ข้างลำตัวมีสีเด่นเป็นเพียงแถบสีเงินพาดตลอดตามยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ฝั่ง อาจคละกันหลายชนิด, หัวอ่อน ชินชัง ไส้ตัน เส้นขนมจีน หัวไม้ขีด มะลิ เก๋ย เรียกปะปนกันระหว่างขนาด ชนิด หรือต่างกันตามท้องถิ่นที่จับ ขนาดยาวได้ถึง ๑๔ เซนติเมตร.
เกลียด(เกฺลียด) ก. ชัง, รังเกียจมาก, ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นเป็นต้น, บางทีใช้คู่กับคำ ชัง เป็น เกลียดชัง.
ขึ้งเคียดก. โกรธอย่างชิงชัง.
น้ำหน้าน. หน้า (ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือดูหมิ่น เป็นต้น) เช่น นํ้าหน้าอย่างนี้ทำไม่สำเร็จดอก เกลียดนํ้าหน้า ชังนํ้าหน้า
มักก. ชอบ, พอใจ, เช่น เลือกที่รักมักที่ชัง.
มันไส้ก. ชังนํ้าหน้า เช่น ยิ่งโกรธาหุนหันมันไส้ (ไชยเชฐ), หมั่นไส้ ก็ว่า.
แม่หญิงแม่หยังน. ผู้หญิงที่ไม่เป็นกุลสตรี มักพูดเป็นกลอนว่า แม่หญิงแม่หยัง แม่กระชังก้นรั่ว แม่ยกครัวลงล่าง แม่ย่างม้าเหาะ แม่เดาะคันช่าง แม่นั่งภาวนา.
ยิ้มก. แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า.
แววตาน. สิ่งเป็นเยื่อบาง มีลักษณะใสเป็นแสงวาวดั่งแก้ว หุ้มด้านนอกของดวงตา, ความรู้สึกที่ปรากฏออกทางตาทำให้รู้ว่ารักหรือเกลียดเป็นต้น เช่น ดูแววตาก็รู้ว่ารักหรือชัง ใบหน้าและแววตาปรากฏความเบื่อหน่าย
สอพลอ(สอพฺลอ) ก. กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าเกลียดชังผู้นั้นเพื่อประโยชน์ของตน.
ไส้ตัน ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดโดยเฉพาะในสกุล Encrasicholinaรวมทั้งในสกุล Stolephorusวงศ์ Engraulidae หรือ Engraulididae รูปร่างกลมยาว แบนข้างเล็กน้อยหรือปานกลาง ปากกว้างมาก และอยู่ต่ำกว่าจะงอยปาก เกล็ดเป็นแบบเรียบและบาง ครีบอกอยู่ใกล้แนวสันท้อง ระหว่างครีบอก และครีบท้องมีหนามแหลมเล็กมาก ๒-๗ อัน มีสีเด่นเพียงแถบสีเงินพาดตลอดข้างลำตัว อยู่รวมกันเป็นฝูงใกล้ผิวน้ำเพื่อหากินแพลงก์ตอนบริเวณใกล้ฝั่ง ใช้ทำน้ำปลาที่มีคุณภาพดีหรือทำเป็นปลาตากแห้งทั้งตัว โดยเฉลี่ยยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวถึง ๑๕ เซนติเมตร มีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีอีก คือ กะตัก ชื่ออื่น ๆ ที่แตกต่างกันตามขนาดหรือตามท้องถิ่นจากปลาขนาดเล็กถึงโตตามลำดับ คือ สายไหม เส้นขนมจีน ข้าวสาร หัวไม้ขีด หัวอ่อน และ ชินชัง นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อ กล้วย มะลิ และ เก๋ย.
หมอเสน่ห์น. ผู้ที่เชื่อกันว่ารู้วิชาอาคมทำให้คนรักกันหรือชังกัน.
หมั่นไส้ก. ชังนํ้าหน้า, รู้สึกขวางหูขวางตา
หมิ่นประมาทน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง.
อิสสา(อิด-) น. ความหึงหวง, ความชิงชัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
racial hatred, incitement toการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antipathyความชัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน The Great Dictator (1940)
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง Rebecca (1940)
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Blazing Saddles (1974)
That snake's poisoned you against the Earth.ฟังนะ งูนั่นปั่นหัวเธอให้เกลียดชังโลก The Little Prince (1974)
- I kinda like the Wrigley Field bit. - Yeah, real cute.ผมชอบเรื่องราวสนามวริกลี ใช่ น่าเกลียดน่าชังจริงๆ The Blues Brothers (1980)
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ Gandhi (1982)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
What a pretty pair of little girls...น่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้นะเด็กน้อยคู่นี้... Return of the Condor Heroes (1983)
She, too, was being blackmailed by this odious man who now lies dead before us.เธอเองก็ถูกแบล็กเมล์จากคนที่น่าเกลียดชัง ที่ตอนนี้ชิงตายไปก่อนเรา Clue (1985)
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก Akira (1988)
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง Wuthering Heights (1992)
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้ Wuthering Heights (1992)
all that hatred.ทุกความเกลียดชังที่ In the Name of the Father (1993)
There's no future in it. They don't have a future.นี่ไมใช่ความชังแบบเก่าๆ... Schindler's List (1993)
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- How he must despise me now.-เขาจะชิงชังฉันแค่ไหนนะ Episode #1.5 (1995)
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว Anastasia (1997)
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข Princess Mononoke (1997)
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน Princess Mononoke (1997)
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง Princess Mononoke (1997)
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่ Princess Mononoke (1997)
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน! Princess Mononoke (1997)
No. That will only breed more hatred.ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น Princess Mononoke (1997)
We gonna hate some niggers. That's what we'll do today.เราควรที่จะเกลียดชังพวกนิโกร / นั่นแหละสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้ American History X (1998)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
A king that you hate.กษัตริย์ที่พวกท่านชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
Not everyone hates him.ไม่ใช่ทุกคนที่ชังเขา The Man in the Iron Mask (1998)
Who needs affection when I have blind hatred?ใครอยากได้ความรัก เมื่อที่มีความชังล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง10 Things I Hate About You (1999)
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง The Story of Us (1999)
He hates and loves the Ring, as he hates and loves himself.เขาทั้งชังทั้งรักแหวน เหมือนกับที่ทั้งรักทั้งชังตัวเอง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I hated God, I despised Him.ผมเกลียดพระเจ้า ผมชิงชังพระองค์ Frailty (2001)
It's so ugly. Positively adorable.น่ารักน่าชังIce Age (2002)
Large parts of the corporate elite despised what Roosevelt's new deal stood for.ชิงชังโครงการนิวดีลของรูสเวลท์ The Corporation (2003)
All the brightness, and everything i hate.สู่แสงสีเจิดจรัส และทุกอย่างที่ข้าชิงชัง The Chronicles of Riddick (2004)
Toads softener? Oh, yeah.ยาลดความ เกลียดชังShrek 2 (2004)
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Hatred.ความเกลียดชัง Hotel Rwanda (2004)
A cute baby boy I look so happy Pardon?เป็นลูกชายที่น่ารักน่าชัง ฉันดูมีความสุขจัง ขอโทษนะครับ? Be with You (2004)
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.ได้ค้นพบว่า ตนนั้นเป็นแค่ผลผลิตจากทดลองของชินระเท่านั้น เขาจึงเกลียดชังชินระ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And then finally came to hate everything.จนในที่สุด เขาก็เกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่าง Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Sephiroth, whose hate was so great that he tried to destroy the world...ด้วยความเกลียดชังอันมหาศาลนั้น เซฟิรอธเริ่มจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแม้กระทั่งดวงดาว Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
You know, I have never seen one inmate just walk in here and be unanimously hated by the entire population.รู้มั้ยฉันไม่เคยเห็น นักโทษคนไหนเดินเข้ามา... แล้วทุกคนร่วมใจจงเกลียดจงชัง... The Longest Yard (2005)
- Oh, chill out, Dad.-โอ น่ารักน่าชัง Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
กะชัง[n. exp.] (kachang) FR: urine d'enfant [f]
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīetchang) EN: hatred   FR: haine [f] ; abomination [f[
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกาะสีชัง[n. prop.] (Kǿ Sī Chang) EN: Ko Si Chang Island ; Ko Si Chang   FR: île de Ko Si Chang [f] ; Ko Si Chang
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)   FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent   
น่าชัง[adj.] (nāchang) EN: hateful ; malicious ; malevolent   FR: abominable
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāchang) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?   
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāchang) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?   FR: haïssable ; détestable
น่ารักน่าชัง[adj.] (nārāk nāchang) EN: cute   
อย่างน่าชัง[adv.] (yāng nāchang) FR: abominablement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhor[VT] เกลียดชัง, See also: เกลียด, ชิงชัง, Syn. loathe, abominate, execrate, hate, Ant. love, admire
abhorrence[N] ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
abhorrence[N] ผู้ถูกเกลียดชัง
abominable[ADJ] เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
abominate[VT] ชิงชัง, See also: เกลียด, ชัง, Syn. abhor, execrate, Ant. like, love
abomination[N] ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination[N] สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม
animosity[N] ความเกลียดชัง, Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy[N] ความเกลียดชังอย่างมาก, See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว, Syn. aversion, hostility, hatred, Ant. attraction, affinity
antipathy[N] สิ่งที่เกลียดชัง
aversion[N] การเกลียดชัง, See also: การรังเกียจ, Syn. dislike, antipathy, repugnance, Ant. attraction, affinity
bad blood[N] ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. hatred, Ant. affection
bad feeling[N] ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. bad blood
discriminate against[PHRV] ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ, See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
detestable[ADJ] ที่เกลียดชัง, See also: ที่รังเกียจ, Syn. dislikeable
glare at[PHRV] จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
hate[VT] เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate[N] ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hatemonger[N] ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง, See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง
hatred[N] ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love
ill[ADJ] เกลียดชัง, See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ, Syn. hostile, unfriendly, unkind, Ant. friendly, kind
impartial[ADJ] ยุติธรรม, See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. equal, unbiased, unprejudiced, Ant. biased, prejudiced
indiscriminating[ADJ] ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, See also: ซึ่งไม่ลำเอียง, Syn. uncritical, Ant. discriminating
loathe[VT] รังเกียจ, See also: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง, Syn. detest, abominate, hate, Ant. like
loathing[N] ความรังเกียจ, See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง, Syn. abhorrence, hatred, Ant. admiration, love, adoration
misanthrope[N] คนเกลียดคนด้วยกัน, See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น, Syn. misanthropist, misogynist
misanthropic[ADJ] เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน, See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น, Syn. cynical, egotistical
misanthropically[ADV] อย่างเกลียดชังผู้อื่น
misanthropy[N] ความไม่ไว้ใจมนุษย์, See also: ความเกลียดชังมนุษย์, Syn. cynicism
misogamy[N] การเกลียดชังการแต่งงาน
misogynic[ADJ] ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง
misogynist[N] ผู้เกลียดชังผู้หญิง, Syn. sexist, misanthrope
misogynistic[ADJ] ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง, Syn. misanthropic
misogynous[ADJ] เกลียดชังผู้หญิง
misogyny[N] การเกลียดชังผู้หญิง
odious[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าชัง, Syn. hateful, unpleasant, Ant. pleasing
odium[N] ความเกลียดชัง, Syn. hatred, dislike, Ant. like
repugnance[N] ความรังเกียจมาก, See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง, Syn. abhorrence, disgust, hatred
repugnancy[N] ความรังเกียจมาก, See also: ความเกลียดชัง, ความขยะแขยง, Syn. abhorrence, disgust, hatred
repugnant[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียดชัง, Syn. abhorrent, revolting
revolt[VI] รังเกียจ, See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง, Syn. disgust, repulse
venom[N] ความโกรธ, See also: ความเกลียดชัง, สิ่งชั่วร้าย, Syn. acrimony, malice, spite, Ant. fellowship, benevolence, love
venomous[ADJ] เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง, See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย, Syn. ferocious, malicious, vicious
virulent[ADJ] เจ็บแค้นอย่างมาก, See also: ที่เกลียดชังอย่างรุนแรง, Syn. malicious, irritating
wog[N] คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ), See also: (คำหยาบ) (คำสแลง), Syn. Western Oriental Gentleman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง,ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์
misprize(มิสไพรซ') vt. เกลียด,ชัง,ดูหมิ่น
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
creel(n) กระชุ,กระชัง
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ,ความลำเอียง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hate(vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด,ผู้รังเกียจ,ผู้ชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
revolt(vt) ทำให้รังเกียจ,ทำให้เดือดดาล,จงเกลียดจงชัง
venom(n) พิษ,ความเคียดแค้น,ความชิงชัง,ความมุ่งร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pot (n) กระชัง, กรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
憎む(P);悪む[にくむ, nikumu] เกลียดชัง

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top