Search result for

*ชะแลง*

(66 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชะแลง, -ชะแลง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะแลง[N] crowbar, See also: lever, Example: เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด, Thai definition: เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะแลงน. เครื่องมือช่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กท่อน ปลายข้างหนึ่งแบน สำหรับงัดหรือขุด ปลายอีกข้างหนึ่งมักทำเป็นง่าม ใช้ถอนตะปู.
ชรแลง, ชระแลง(ชะระ-) น. ชะแลง เช่น เจ้าก็ทายเครื่องทงงหลายเปนต้นว่า กุณิแลชรแลงแลงอาศรมบท (ม. คำหลวง กุมาร).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if it makes him happy and keeps him from using that crowbar on me,โอเค ถ้ามันทำให้เค้ามีความแฮปปี้ โดนไม่ต้องเอาชะแลงฟาดหน้าผม Zombieland (2009)
I'll go get a crowbar.ฉันจะไปเอาชะแลง Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'm pretty good with a crowbar but I can't deflect bullets.ฉันค่อนข้างใช้ชะแลงได้ดี เเต่ฉันใช้มันหลบลูกกระสุนปืนไม่ได้ Fix (2009)
* ha, ha, ha, ha * * i bust the windows out your car * * you know i did it 'cause i left my mark * * wrote my initials with the crowbar * * and then i drove off into the dark ** ฉันทุบกระจกรถของเธอ * * เธอรู้ว่าเป็นฉัน เพราะฉันทิ้งรอยเอาไว้ * * เขียนชื่อย่อฉันไว้ด้วยชะแลงAcafellas (2009)
Arrested for killing a prostitute with a crowbar,ถูกจับข้อหาฆาตกรรมโสเภณี ด้วยชะแลง Hello, Dexter Morgan (2009)
With crowbars and guns Like we're- we're some chicago bootleggers....ด้วยชะแลงแล้วก็ปืน เหมือนเราเป็นพวกค้าของเถื่อนในชิคาโก้ You Don't Know Jack (2010)
All right. Try the Halligan.โอเค ลองใช้ชะแลงดู Devil (2010)
Crowbar?ชะแลง Despicable Me (2010)
I come out of Belle's dinner, and he's out front, wasted out of his mind, waving around this crowbar,ผมออกมาจากร้านเบลดินเนอร์ แล้วเขาออกไปทางด้านหน้า โดยไม่ลังเลใจ เอาชะแลงออกไป Polly Wants a Crack at Her (2010)
No, I'm just gonna keep beating you with this crowbar.ไม่สิ ที่ฉันต้องทำก็แค่อัดแกด้วยชะแลงนี่ Batman: Under the Red Hood (2010)
An eight-day supply of food and water, a crossbow, season two of Star Trek:อาหารและน้ำที่ประทังชีพได้ 8 วัน,ชะแลง ดีวีดีสตาร์เทร็คซีรีส์ดั้งเดิมปี 2 The Plimpton Stimulation (2010)
And don't forget a hammer, a crowbar, and a radio.อย่าลืมค้อน, ชะแลง แล้วก็วิทยุล่ะ Need to Know (2010)
You needed a crowbar to get her out?เธอต้องใช้ชะแลงเพื่อช่วยเธอออกมางั้นเหรอ? Monsters in the End (2011)
With a damn ghost crowbar?ด้วยชะแลงงัดวิญญานเหรอ Soul of Fire (2011)
That was a crowbar.ชะแลง The Thirteenth Step (2011)
I got my crowbar out, I'm working on it.ฉันได้ชะแลงมาแล้ว จะงัดมันออกเดี๋ยวนี้แหล่ะ From Childhood's Hour (2011)
He says a young white guy in an RV attacked him with a crowbar in the rain.เขาบอกว่ามีวัยรุ่นผิวขาว ขับรถบ้าน ทำร้ายเขาด้วยชะแลง กลางสายฝน There's No Place Like Home (2011)
Give me that crowbar.เอาชะแลงลงมาสิ Tower Heist (2011)
Give me that crow bar. Lam going to break a chunk off this bitch.รับส่งชะแลงมา ฉันจะชำแหละไอ้หนูนี่ซะ Tower Heist (2011)
Blow torch, ax, crowbar.ระเบิด ขวาน ชะแลง The New Deal (2012)
Yeah, see if you can find a switch or a lever or something.ใช่ ดูว่าจะหาสวิตช์ หรือชะแลง หรืออะไรได้มั้ย There Will Be Blood (2012)
He had a crowbar, and, um...เขามีชะแลง และ... That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Does that fancy car of yours have a crowbar?ในรถหรูหราของคุณ มีชะแลงมั้ย? Bury the Lede (2012)
Yeah, the back door was jimmied open,ใช่ ประตูหลังมันถูกงัดด้วยชะแลง Glee, Actually (2012)
Done with a bloody crowbar.ทำกับชะแลงเลือด Rush (2013)
I'm sleeping with a crowbar under my pillow.ทำให้ฉันต้องนอนทั้งๆที่มีชะแลงอยู่ใต้หมอน She's Better Now (2013)
Some piece of trash Armenian crank dealer comes at him with a crowbar.พวกอาร์เมเนียนเศษสวะ แวะมาเยี่ยมพร้อมชะแลง King's Castle (2013)
My truck's stuffed with crowbars, key cutters, and bump hammers.รถผมจะเก็บของพวกชะแลง คัดเตอร์กุญแจ, ค้อนทุบ Mors Praematura (2013)
You grab a crowbar or 4 from the garage.นาย ไปเอาชะแลงมาสักอันหรือ 4 อัน จากโรงรถ Handle with Care (2013)
It's a tyre lever.-ชะแลงไง -เอาไปทำไม? His Last Vow (2014)
Cos there were loads of smackheads in there and one of them might need help with a tyre.-เพราะในนั้นมันเต็มไปด้วยขาโหดน่ะสิ และหนึ่งในนั้นอาจต้องใช้ชะแลงช่วยด้วย His Last Vow (2014)
Or a knife or a tyre lever. Probably best not to do any arm-spraining, but we'll see how the night goes.หรือมีด หรือชะแลง แล้วก็อย่าไปหักแขนใครด้วย His Last Vow (2014)
Here. Do I need a crowbar?ที่นี่ ฉันจำเป็นต้อง ใช้ชะแลงHacksaw Ridge (2016)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
- OK, bring the pry-bars in.- โอเค, เอาชะแลงมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'll beat you with a crowbar until you go away. Whoa!ฉันจะหวดนายด้วยชะแลง จนกว่านายจะไป Field of Dreams (1989)
with a crowbar.ด้วยชะแลง The Shawshank Redemption (1994)
No, it's pried open.ไม่ใช่ ใช้ชะแลงงัดประตูเปิด Confession of Pain (2006)
Half-barrel hinges. Leverage.ชะแลง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I want a sledgehammer, I want a crowbar, I want a jackhammer, now!ผมต้องการแม่แรง-ชะแลง-ค้อน อะไรก็ได้ เร็ว ! National Treasure: Book of Secrets (2007)
Cause of death could be the fall. It could be the crowbar stuck in his skull.สาเหตุการตายอาจมาจากการตก หรืออาจเป็นเพราะถูกตีหัวด้วยชะแลง The Brave One (2007)
But he hit him with a crowbar, hefted him over the rail.แต่เขาตีหัวด้วยชะแลง แล้วก็โยนข้ามราวเหล็กลงมา The Brave One (2007)
Happy was hit in the head with a crowbar we found in your room.แฮปปี้ถูกตีหัวด้วยชะแลงที่เราพบให้ห้องของคุณ Ending Happy (2007)
I just explained to you... you whacked him on the side of the head with a crowbar.ฉันก็แค่อธิบายให้คุณฟัง... คุณทุบเขาที่ข้างศรีษะด้วยชะแลง Ending Happy (2007)
Understand you'll be talking to the girl who crowbared the boxer.เข้าใจไว้ด้วยว่าคุณกำลังคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จามนักมวยด้วยชะแลง Ending Happy (2007)
You hide behind a tool shed and shoot him with a crossbow, which we all know you own.คุณซ่อนมันไว้หลังเพิงเครื่องมือ และก็ยิงเขาด้วย ชะแลงที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นของคุณ Ending Happy (2007)
Listen,I just got a confession from the crossbow guy,s o we're all set.ฟังนะ ฉันเพิ่งจะได้คำสารภาพจากเจ้าของชะแลงนั่น งั้นพวกเราก็หมดปัญหาแล้ว Ending Happy (2007)
Smashed with a crowbar, shot by a crossbow, poisoned by shrimp and now bitten by a snake?โดนจามด้วยชะแลง ยิงด้วยธนู วางพิษจากกุ้ง และตอนนี้โดนงูกัดเนี่ยนะ? Ending Happy (2007)
Brass: So I think you'll be happy to know that your little crowbar stunt didn't kill happy.งั้นคุณก็คงจะดีใจที่รู้ว่าชะแลงของคุณไม่ได้ทำให้แฮปปี้ตาย Ending Happy (2007)
I mean, you might have walked on the crowbar thing, but this is premeditated.ฉันหมายความว่า คุณอาจจะเดินไปเจอชะแลงโดยบังเอิญ แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว Ending Happy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowbar[N] ชะแลง, Syn. crow
jimmy[VT] งัดด้วยชะแลง, Syn. jemmy
jimmy[N] เหล็กงัดขนาดสั้น, See also: ชะแลงขนาดสั้น, Syn. crowbar, jemmy
lever[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
pinch bar[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. lever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
crowbar(โคร'บาร์) n. ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า, Syn. crow
gavelock(แกฟ'ลอค) n. ชะแลง,crowbar
jimmy(จิม'มี) n. เหล็กงัดขนาดสั้น,ชะแลงขนาดสั้น. vt. วัดด้วยชะแลง., Syn. jemmy
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow

English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
prize(n) รางวัล,ทรัพย์เชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแข่งขัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top