Search result for

*ฉายแสง*

(77 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฉายแสง, -ฉายแสง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฉายแสง[N] x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโจมไฟน. หอสูงซึ่งตามไฟฉายแสงอย่างแรงไว้บนยอดเพื่อใช้บอกสัญญาณในการเดินเรือเป็นต้น, ประภาคาร หรือ เรือนตะเกียง ก็เรียก.
กระสือ ๑โคมชนิดหนึ่ง มีที่เปิดปิดไฟ มีแว่นฉายแสงไปได้ไกล, โคมตาวัว ก็ว่า.
โคมตาวัวน. โคมชนิดหนึ่ง มีที่เปิดปิดไฟ มีแว่นฉายแสงไปได้ไกล, กระสือ ก็ว่า.
ฉายหนังก. ฉายแสงผ่านฟิล์มภาพยนตร์ให้ปรากฏภาพเคลื่อนไหวบนจอ.
ทอแสงก. ฉายแสงอ่อน ๆ ขึ้นมา เช่น ตะวันทอแสง.
แผด ๑ฉายแสงกล้า (ใช้แก่แดด).
พิมพ์เขียวก. พิมพ์สำเนาโดยการฉายแสงผ่านต้นฉบับที่เป็นกระดาษบาง ๆ ลงบนกระดาษที่เคลือบสารเคมีซึ่งไวต่อแสง ให้ปรากฏเป็นลวดลายสีขาวบนพื้นสีนํ้าเงินหรือลวดลายสีนํ้าเงินบนพื้นขาว.
ภาพนิ่งน. ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิดจากการฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ.
รังสีเอกซ์เรียกการถ่ายภาพอวัยวะภายในโดยใช้รังสีเอกซ์ว่า การถ่ายภาพเอกซเรย์, เรียกการรักษาโรคมะเร็งและโรคผิวหนังบางประเภท โดยใช้รังสีเอกซ์ที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าที่ใช้ถ่ายภาพ ว่า การฉายเอกซเรย์ หรือ การฉายแสง.
ส่องก. ฉายแสง เช่น แดดส่อง ไฟส่อง ส่องไฟ แสงจันทร์ส่อง ตะวันส่องหน้า, ฉายแสงดู เช่น ส่องสัตว์ในป่า ส่องทาง ส่องกบ
เอกซเรย์เรียกการถ่ายภาพอวัยวะภายในโดยใช้เอกซเรย์ว่า การถ่ายภาพเอกซเรย์, เรียกการรักษาโรคมะเร็งและโรคผิวหนังบางประเภท โดยใช้เอกซเรย์ที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าที่ใช้ถ่ายภาพ ว่า การฉายเอกซเรย์ หรือ การฉายแสง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tyndall effectปรากฏการณ์ทินดอลล์, ปรากฏการณ์การกระเจิงของแสง เมื่อฉายแสงผ่านสารคอลลอยด์บางชนิด อนุภาคของคอลลอยด์จะช่วยกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irradiatedการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี [การแพทย์]
Irradiationกัมตภาพรังสี, การรักษาด้วยรังสี, การฉายแสงรักษา, การฉายรังสี, ได้รับสารรังสี, การฉายแสง [การแพทย์]
Irradiation, Conventionalการฉายแสงจากข้างนอกเข้าไป [การแพทย์]
Irradiation, Externalการฉายแสง [การแพทย์]
Lamps, Ultra Violetเครื่องฉายแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For in our quest to protect the humans, a deeper revelation dawns.ในภารกิจปกป้องมนุษยชาติของเรา ความลับเบื้องลึกเริ่มฉายแสง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Night-night, light boy.บ๊าย-บาย พ่อคนฉายแสง Dare (2009)
Shut up, light boy.หุบปาก ไอ้คนฉายแสง Dare (2009)
but sometimes... it can shed new light on the problem... make you see it in a whole new way.แต่ บางครั้ง... . มันสามารถฉายแสงไฟใหม่บนปัญหา I Saw What I Saw (2009)
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง Politics of Human Sexuality (2009)
Dr. Jefferies to radiology.เชิญ ดร.เจฟเฟอรี่ ที่ห้องฉายแสง Hot Tub Time Machine (2010)
"and the moon be still as bright.พระจันทร์ยังคง ฉายแสงนวล Revelation Zero: Part 1 (2010)
Once inside, I could fluoroscope the slurry like an MRI.เมื่อมันเข้าไปข้างใน เราจะได้ฉายแสง ให้มันทะลุเข้าไปในเหลว เหมือนกับการทำ MRI The Bones That Weren't (2010)
Make sure you get into the World Cup and make Korea proud.ลุงหวังว่าคงได้เห็นพวกเธอฉายแสงเจิดจ้า ในการแข่งเวิล์ดคัพภายหลังนะ Episode #1.3 (2010)
Yeah, now all we gotta do now is not pay for the Death Worm, kidnap killer Grandma and get the hell out of here without getting liquefied.ใช่ เหลือแค่ไม่จ่ายตังค์ค่า หนอนเลเซอร์ ลักพาตัวยาย และหนีโดยไม่โดนฉายแสงใส่ BrotherFae of the Wolves (2011)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Felix, would you mind firing up the projector?ฟีลิกซ์ คุณช่วยเปิดเครื่อง ฉายแสงทีได้ไหม Where There's a Will (2011)
If the Universe were the size of a room and you stood in the middle of it holding up a lantern, light beaming out from your back would zip out one wall and re-enter the room from the other sideถ้าจักรวาลมีขนาดของห้อง และคุณยืนอยู่ตรงกลางของมันถือ โคมไฟ, แสงฉายแสงออกมาจากด้านหลัง ของคุณ Is There an Edge to the Universe? (2011)
I'm going to put my light under a bushel, if only to shine brighter for the auditions tomorrow.ฉันจะเก็บความเจิดจรัสไว้ก่อน แล้วค่อยไปฉายแสง ตอนออดิชั่นพรุ่งนี้ I Am Unicorn (2011)
♪ Our love is dawningความรักเรากำลังฉายแสง Michael (2012)
I could not sleep until the sun was shining and the birds were singing.จนข้ามิอาจข่มตาหลับได้ จนกระทั่งตะวันฉายแสง และวิหคเริ่มขบขาน The Old Gods and the New (2012)
Hmm, maybe after a long, dark night, the sun is starting to rise on Greendale.หลังจากค่ำคืนมืดมิดอันยาวนาน ตะวันก็เริ่มฉายแสงที่กรีนเดล Virtual Systems Analysis (2012)
"Mike was a ray of sunshine on our street.ไมค์เธอเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ฉายแสงบนถนนของเรา Any Moment (2012)
♪ I know the sun is shining somewhere ♪ฉันรู้ว่าดวงตะวัน ฉายแสงอยู่บางที่ Magnificent Light (2012)
Hey, maybe this Bruce guy, who I have never heard of can shed some light on Jcub's state of mind and maybeบางทีบรูซคนนั้น อาจจะฉายแสงให้เจคอบก็ได้ Bears to the Rescue (2012)
DR. BURKE: The chemotherapy and radiation, coupled with the overuse of..เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสง August: Osage County (2013)
We just need to shine a light of a different spectrum, the kind somebody like you might use to detect fluids.เราต้องฉายแสงที่มีสเปคตรัมต่างออกไป อย่างที่ คนอย่างคุณน่าจะใช้ เพื่อตรวจหาของเหลว Mors Praematura (2013)
Even in the brightest sunny weatherแม้ยามตะวันใสฉายแสงรุนแรงรอน Hotel Transylvania 2 (2015)
You just shine a little light on it.ก็แค่ฉายแสงไปที่มัน Furious 7 (2015)
Once the fire lights, the location of the treasures will be illuminated.เเสงไฟได้ส่องประกายอีกครั้ง ตำแหน่งของทรัพย์สมบัติจะได้ถูกฉายแสง Trust No One (2015)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You shine up like a new penny.เธอฉายแสงยังกะเหรียญเงินใหม่ Titanic (1997)
It mirrors only starlight and moonlight.มันจะฉายแสงภายใต้แสงดาวและแสงจันทร์เท่านั้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Brightly shone the moon that nightในค่ำคืนที่พระจันทร์ฉายแสงสุกปลั่ง Love Actually (2003)
Now she's going to send you rays of security and complete acceptance.- เธอจะฉายแสงแห่งความมั่นใจ - ไอ้บื้อ - และการเป็นที่ยอมรับ I Heart Huckabees (2004)
And then one day, the sun came up.และแล้ววันหนึ่ง ดวงอาทิตย์ฉายแสง Mr. Monk and the Game Show (2004)
"The sun shines three times as bright...พระอาทิตย์ฉายแสง เจิดจ้าขึ้นเป็น 3 เท่า The Perfect Man (2005)
You cannot say to the sun "more sun," or to the rain "less rain."คุณไม่สามารถบอกพระอาทิตย์ให้ฉายแสงได้มากขึ้น เช่นเดียวกับบอกฝนให้มันตกน้อยลง Memoirs of a Geisha (2005)
When the sun shines through the windows, I yearn for you.เมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านพ้นหน้าต่าง ชั้นหวนหาเธอ Episode #1.3 (2006)
We can be even more aggressive with the chemo and radiation than the last time.เราทำคีโมและฉายแสง เพิ่มจากครั้งที่ผ่านมาได้ The Heart of the Matter (2007)
Tell her how the radiation almost killed me last time, how I got hepatitis and my kidneys shut down and my skin was so raw I couldn'te touched.บอกเธอสิว่าการฉายแสงครั้งที่แล้ว มันเกือบฆ่าหนู บอกเธอสิว่าหนูเป็นตับอักเสบ และไตหยุดทำงาน ตัวหนูก็เจ็บไปหมดจับไม่ได้เลย ได้ยังไง The Heart of the Matter (2007)
To become a shining light under the sunเพื่อฉายแสงภายใต้ดวงอาทิตย์ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Let there be light and become a shining starมาฉายแสง เจิดจรัสเป็นดาวกันเถอะ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
They're coming out, shining, that sort of thing.พวกเราจะออกมาฉายแสง Stardust (2007)
Shining has been suspended until further notice.งดฉายแสงจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ Stardust (2007)
The Sun Also Rises.ตะวันยังคงฉายแสง P2 (2007)
See that?ไฟส่องทำให้ด้านหน้าของฝุ่นฉายแสงออกมา Raging Cannibal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floodlight[VT] ฉายแสงไฟที่สว่างจ้าไปทั่วสนามหรือนอกบริเวณอาคาร
glow with[PHRV] ฉายแสงสีแดงออกมา, See also: เปล่งลำแสงสีแดง
illuminate[VT] ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate[VI] ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
matt[ADJ] ซึ่งไม่ส่งแสง, See also: ซึ่งไม่ฉายแสง, Syn. mat, matte
ray[VI] ส่องแสง, See also: ฉายแสง, Syn. emit light
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux

English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง

German-Thai: Longdo Dictionary
bestrahlen(vt) |bestrahlte, hat bestrahlt| ฉายแสง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top