Search result for

*ฉากหลัง*

(51 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฉากหลัง, -ฉากหลัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉากหลัง[N] background, Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง, Example: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น, Thai definition: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ฉากหลัง[N] backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai definition: วิวประกอบหลังภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backdropฉากหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backgroundฉากหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
One of the prince's chambers.ฉากหลัง : ห้องๆ หนึ่งของเจ้าชาย The Reader (2008)
The Petrelli family has a lot of skeletons in their closet, Senator.ครอบครัวเพทเทรลลี่น่ะ ฉากหลัง ซุกเรื่องดำมืดไว้มากมายครับ ท่านวุฒิสมาชิก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Nice background with the people there...ฉากหลังใช้ได้ มีผู้คนอยู่ตรงนั้น District 9 (2009)
Every day for the past year, I have been in the background, an afterthought,ทุกวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้อยู่แค่ฉากหลัง เป็นสิ่งที่คิดเพิ่มเติมทีหลัง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
This was the only way we could meet without causing a scene.นี่เป็นพวกวิธีเดียวที่เรา จะได้เจอกันโดยไม่เีบียดบัง ฉากหลังอื่นๆ A Bright New Day (2009)
Some Tyto alba with gleaming armor and battle claws, the moon rising behind him?แม่ทัพไทโทสวมเกราะวาววับ พร้อมกับกรงเล็บ และฉากหลังที่มีดวงจันทร์ลอยขึ้นมา งั้นหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Then we're gonna wanna use our magic lasso tool to get the door out of the background.เพื่อที่จะลบภาพประตูออกจากฉากหลัง The Next Three Days (2010)
Sometimes I have a tendency to melt into the background.บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมสามารถกลมกลืนไปกับฉากหลังได้ Investigative Journalism (2010)
I'm getting a faint signal on my cell phone.ป้ายมันเป็นฉากหลัง And Then There Were Fewer (2010)
We just did a modern retelling of MacBeth set in gangland Chicago.ที่มีฉากหลังเป็นเมืองชิคาโก้ นั่นแปลกใหม่ดีนี่ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
If you guys wouldn't mind standing ...Near the backdrop.ได้เลย ถ้าพวกนายยืนตรง... ฉากหลัง The Homecoming Hangover (2010)
It's a charming illusion, but it does not cheer me up.ฉากหลังสวยดี แต่มันไม่ทำให้ฉันร่าเริงขึ้นหรอกนะ The Thespian Catalyst (2011)
And, you know, I'm talking to the director, and he says, "Why don't you jump into the background?"และตอนที่ผมคุยกับผู้กำกับ เขาพูดว่า "ทำไมคุณไม่ลองเข้าไปอยู่ในฉากหลังดูล่ะ?" Critical Film Studies (2011)
Jump into the background of what exactly?""เข้าไปอยู่ในฉากหลังนี่ยังไงกันแน่?" Critical Film Studies (2011)
And he says, "Jump into the background of this scene.และเขาก็ตอบว่า "เข้าไปอยู่ในฉากหลังของฉากนี้ไง" Critical Film Studies (2011)
I don't know. Off in the background.ไม่รู้สิ อาจเป็นฉากหลัง Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
No, I don't wanna see your crappy kitchen in the background there.ไม่ ฉันไม่อยากให้ฉากหลังเป็นครัวเน่าๆนั่น Flashback (2011)
The woman I met's not even in the background anywhere.ผู้หญิงที่ฉันเจอไม่ได้ อยู่ในฉากหลังเลยด้วยซ้ำ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Well, based on the light and background architecture, this photo was taken in midtown New York.แล้วรูปล่ะ ดูจากแสง กับฉากหลังของตึก The Limey (2012)
And the atelier is the perfect backdrop.และงานศิลป์เป็นฉากหลังที่ดีที่สุด High Infidelity (2012)
Damn it!นั่นมันเป็นฉากหลังที่เพอร์เฟค! High Infidelity (2012)
Because the second you give evil a faceฉากหลังง่ายกว่า ถ้าเราปั้นตัวร้ายให้ผู้คนได้ Iron Man 3 (2013)
Uh, either works with the backdrop.น่าจะเอาให้เข้ากับฉากหลัง Event Horizon (2013)
I'd say it's a pretty big canvas.ฉันพูดได้เลยนะคะว่าเป็นฉากหลังที่สำคัญอย่างมาก Madness Ends (2013)
Uh, the second Voulez backdrop should go here.อา.. ฉากหลังอันที่สองของ Voulez ควรวางที่นี่ Control (2013)
And I'm very impressed with your background.และ ผม ภูมิใจมากๆกับ ฉากหลัง คุณ Draw Back Your Bow (2014)
That restaurant was a front, and we must've just missed the supply re-up.ภัตตาคาร เป็น ฉากหน้า และ ฉากหลังเป็นที่ซื้อขายยาเสพติด Green Light (2015)
This is meant to be Paris.ฉากหลังคือปารีส Fallen (2016)
The lights, the way the scenery moved, even the smell.แสงสี การเคลื่อนไหวของฉากหลัง แม้แต่กลิ่นโรงละคร Sing (2016)
And then you and I just run off into the night with the twinkling lights of the city behind us.แล้วเราก็วิ่งหนีออกไปกลางราตรี... มีแสงของเมืองเป็นฉากหลัง Sing Street (2016)
I'll clean up the mess you just made, but you can't be background now.c.bg_transparentผมจะจัดการเรื่องที่คุณก่อไว้/c.bg_transparent c.bg_transparentแต่คุณจะอยู่เป็นฉากหลังไม่ได้แล้ว/c.bg_transparent c.bg_transparentคุณต้องเป็นผู้ช่วยของซอยอน/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
Just a picturesque backdrop.เป็นแค่ฉากหลังที่สวยงาม Okja (2017)
All important movies start with a black screen.หนังสำคัญทุกเรื่องเริ่มด้วยฉากหลังสีดำ The Lego Batman Movie (2017)
All important movies end with a white screen.หนังสำคัญทุกเรื่องจบด้วยฉากหลังสีขาว The Lego Batman Movie (2017)
Her smile is in the lower spatial frequencies.รอยยิ้มของเธออยู่บนฉากหลังที่ไม่เสมอกัน The Da Vinci Code (2006)
What is that thing doing in my background?ไอ้นั่นมาอยู่ในฉากหลังได้ไงวะ? Spider-Man 3 (2007)
Not like those people with fake woods in the background,ไม่เหมือนบางคน ที่ใช้ไม้ปลอมเป็นฉากหลัง Juno (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altarpiece[N] ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์
backcloth[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, ที่กำบัง, ฉาก, Syn. backdrop
backdrop[N] ฉากหลัง, See also: ม่านด้านหลัง, Syn. blackcloth
background[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ
reredos[N] การตกแต่งประดับประดาฉากหลังแท่นบูชา (ทางศาสนาคริสต์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)

English-Thai: Nontri Dictionary
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top