Search result for

*ฉนวน*

(129 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฉนวน, -ฉนวน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องฉนวน[N] path partitioned with curtains for ladies in the palace, Thai definition: ทางเดินสำหรับฝ่ายในซึ่งกั้นด้วยผ้าหรือม่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ทางเดินซึ่งมีเครื่องกำบัง ๒ ข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายในเสด็จขึ้นลงหรือเข้าออก.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) ก. กำบัง, คั่น, กั้น.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. วัตถุที่ไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไม่ได้สะดวก, วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ดินแดนที่มีทางออกทะเลหรือที่ทำให้ดินแดนถูกแยกออกเป็น ๒ ฟาก.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Dalbergia nigrescens Kurz ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้อ่อน ไม่ทนทาน, สนวน หรือ ชนวน ก็เรียก.
ท้องฉนวนน. ทางเดินสำหรับเจ้านายและข้าราชบริพารสตรี ซึ่งกั้นด้วยกำแพงหรือแผง ๒ ข้าง.
ปล้องฉนวนน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ลำตัวเล็กเรียว ยาว ๔๐-๑๑๐ เซนติเมตร มักมีลายเป็นปล้องสีนํ้าตาลหรือดำสลับขาว หากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน กินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น จิ้งจก กิ้งก่า เป็นงูไม่มีพิษ มีหลายชนิด เช่น ปล้องฉนวนหลังเหลือง [ Lycodon laoensis (Günther)] ปล้องฉนวนบ้าน ( L. subcinctus Boie) ปล้องฉนวนอินเดีย [ Dryocalamus davisonii (Blandford)].
การนำน. การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำหรือฉนวน
เคเบิลตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้ เช่น สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง.
ชนวน ๓(ชะ-) ดู ฉนวน.
เต้าเสียบน. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะ ๒ ขา (บางแบบมี ๓ ขา) ปลายข้างหนึ่งของแต่ละขาตรึงอยู่กับวัตถุหุ้ม ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร, ปลั๊ก หรือ ปลั๊กไฟ ก็เรียก.
ปลั๊ก, ปลั๊กไฟ(ปฺลั๊ก) น. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะ ๒ ขา (บางแบบมี ๓ ขา) ปลายข้างหนึ่งของแต่ละขาตรึงอยู่กับวัตถุหุ้ม ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร, เต้าเสียบ ก็เรียก.
ไมกาน. แร่ประเภทซิลิเกต มีหลายชนิด ชนิดที่สำคัญที่สุด ได้แก่ แร่มัสโคไวต์ มีสูตร KAl3Si3O10(OH)2 และแร่โฟลโกไพต์ มีสูตร KMg3AlSi3O10(OH)2 ลักษณะผิวเป็นมันวาว ลอกออกได้เป็นแผ่นบางโปร่งแสง ทนความร้อนได้ดี ใช้ประโยชน์เป็นฉนวนความร้อน ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น, แร่กลีบหิน ก็เรียก.
ใยหินน. แร่ประเภทซิลิเกต โดยมากเป็นแคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ลักษณะเป็นเส้นใย ทนไฟ ใช้ประโยชน์นำไปทำวัสดุทนไฟ และฉนวนความร้อน.
ลูกถ้วยน. วัตถุทำด้วยกระเบื้องสำหรับใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า.
สนวน(สะหฺนวน) ดู ฉนวน.
สายเปลือยน. เส้นโลหะตัวนำไฟฟ้า ใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่าน ไม่มีฉนวนหุ้ม, ถ้ามีฉนวนหุ้มเรียก สายไฟฟ้า.
สายไฟฟ้าน. เส้นโลหะตัวนำไฟฟ้า ใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านอาจมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีก็ได้, ถ้าไม่มีฉนวนหุ้มเรียก สายเปลือย.
เส้นใยแก้วน. เส้นใยสังเคราะห์ทําจากแก้วให้เป็นเส้นเล็ก  ๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า เซนติเมตร นําไปทอให้เป็นแผ่นแล้วชุบฉาบด้วยเรซินซึ่งเป็นสารประเภทพลาสติก ผลที่ได้เป็นแผ่นวัสดุที่เหนียวแข็งแรง ใช้ประโยชน์ทําเป็นแผ่นฉนวนความร้อน กันเสียง เสื้อเกราะกันกระสุน สร้างเรือขนาดเล็ก สร้างส่วนตัวถังรถยนต์ เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rock wool insulationการฉนวนด้วยใยหิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sound insulationฉนวนกันเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
biological barrierฉนวนชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
insulation๑. ฉนวน๒. การฉนวน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vacuum-insulated heat pipeท่อความร้อนแบบฉนวนสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tube insulationฉนวนรูปท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal insulationฉนวนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric insulators and insulationฉนวนไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulation (Heat)การหุ้มฉนวนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulating materials industryอุตสาหกรรมวัสดุฉนวนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Insulation (Heat)ฉนวนความร้อน [TU Subject Heading]
linear electron acceleratorเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบหนึ่ง ใช้เร่งอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรงภายใต้สนามไฟฟ้าสถิตย์(electrostatic field) หรือสนามไฟฟ้าสลับย่านความถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency field) เครื่องเร่งอนุภาคทั้งสองแบบ ให้อิเล็กตรอนที่มีช่วงพลังงานแตกต่างกัน ในเครื่องเร่งแบบไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic accelerator)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องเร่งแบบกระแสตรง (DC-accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรง ภายใต้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว เครื่องเร่งชนิดนี้สามารถเร่งลำอิเล็กตรอนให้มีพลังงานระหว่าง 0.1-0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ นิยมใช้ในงานเคลือบผิววัตถุ การปรับปรุงคุณภาพวัสดุ เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟ การวัลคาไนซ์ของน้ำยาง ในเครื่องเร่งแบบใช้สนามไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นวิทยุ (high frequency accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งผ่านท่อทรงกระบอกซึ่งเรียงกันเป็นเส้นตรง และต่อกับแหล่งกำเนิดศักดาไฟฟ้าซึ่งสลับขั้วด้วยความถี่ในย่านของคลื่นวิทยุ เครื่องเร่งนี้สามารถเร่งลำอิเลคตรอนให้มีพลังงานสูงในช่วง 5-10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เหมาะสำหรับงานผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และงานวิจัยทางฟิสิกส์ [พลังงาน]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene vinyl acetate rubberยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทตเป็นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและไวนิลแอซิเทต มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาความร้อน โอโซน และสภาพอากาศได้ดี มีความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่วนใหญ่ยางชนิดนี้จะใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะในกรณีที่ต้องการ สมบัติพิเศษด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซน สภาพอากาศ ความร้อน และน้ำมันเท่านั้น [เทคโนโลยียาง]
Gutta perchaยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากต้นยางกัตตา (Palaquium gutta) ซึ่งเป็นต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมบัติความยืดหยุ่นไม่ดีเนื่องจากลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4-พอลิไอโซพรีน (trans-1,4-polyisoprene) แต่มีความเป็นฉนวนที่ดี นิยมใช้ในการทำส่วนประกอบของลูกกอล์ฟ ทำฟันปลอม ฉนวนหุ้มสายเคเบิลไฟทั้งใต้ดินและในทะเล [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
capacitorตัวเก็บประจุ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งมีสมบัติในการเก็บประจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุอย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยแผ่น  ตัวนำคู่เดียวหรือหลายคู่ซึ่งมีฉนวนคั่นระหว่าง แผ่นตัวนำ มีสมบัติสำคัญ  อีกประการหนึ่ง คือให้ไฟฟ้ากระแสสลับผ่านได้แต่ไม่ยอมให้ไฟฟ้า กระแสตรงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semiconductorสารกึ่งตัวนำ, สารที่มีสภาพนำไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่างสภาพนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glass fibreใยแก้ว, เส้นใยทำจากแก้วนำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เป็นฉนวนความร้อน เป็นวัสดุเสริมกำลังในไฟเบอร์กลาสส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micaไมกา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวก KAl2(AlSi3)O10.(OH.F)2  มีความแข็ง 2 - 2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.76 - 3.1 เมื่อเป็นแผ่นบาง ๆ จะโปร่งใส ไม่มีสีแต่ถ้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้ เช่น เหลือง เขียว แดงเป็นต้น ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าและวัตถุทนไฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fiber-optic cableสายไฟเบอร์ออพติก, สายนำสัญญาณ ที่ประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยทำจากแก้ว หรือพลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเส้นผม แต่ละเส้นจะมีแกนกลางที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุใยแก้วอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า แคล็ดดิง และหุ้มอีกชั้นด้วยฉนวนเพื่อป้องกันการกระแทกและฉีกขาด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insulationฉนวน [การแพทย์]
Insulatorsฉนวน, ระบบฉนวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where's the detonator? - Go get him.ที่จุดฉนวนอยู่ไหน จัดการมัน The Dark Knight (2008)
We tried insulated gloves, but she shattered right through them.เราลองใส่ถุงมือฉนวนแล้ว แต่เธอก็ทำมันแตกหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'm guessing they're using a blackout shield.ผมคิดว่าเค้าใช้ ฉนวนหุ้มกันไว้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
It's possible that the building the hostage is in used to be a factory that made insulation.อาคารที่ตัวประกันถูกขังอยู่ อาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
I've made a list of buildings near power plants or stations that used to be insulation factories.เราได้ลิสต์ชื่อโรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าออกมาแล้ว Episode #1.7 (2009)
Which in the gaza strip is considered a real party foul,แถวฉนวนกาซ่าถือว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำผิดกฏร้ายแรง Introduction to Statistics (2009)
Two Klingon vessels have entered the neutral zone... and are locking weapons on us.ยานของคลิงออน 2 ลำบินเข้าสู่เขตฉนวน และกำลังเล็งอาวุธมาที่เรา Star Trek (2009)
At 22:00, telemetry detected an anomaly in the neutral zone.เมื่อ 22 นาฬิกา ระบบตรวจอากาศ ตรวจพบสิ่งผิดปกติในเขตฉนวน Star Trek (2009)
Withdraw... and I'll agree to arrange a conference... with Romulan leadership at a neutral location.ผมยินดีจะนัดเจรจากับผู้นำโรมูลันในพื้นที่เขตฉนวน... Star Trek (2009)
The remains are encased in adipocere.ศพถูกห่ออยู่ด้วยผ้ากันฉนวน The X in the File (2010)
The suspect's steel-toed boots were also found in the storage locker.รองเท้าบูธฉนวนกันไฟฟ้า ยังถูกค้นพบ ภายในตู้ล็อคเกอร์อีกด้วย The Boy with the Answer (2010)
Dr. Hodgins says it's most likely polystyrene ceiling insulation that melted in the fire and coated the body.ดร.ฮอดจิ้นส์บอกว่า มันเหมือนกับ มีฉนวนกันไฟโพลีเอสเตอรีน ที่หลอมละลายระหว่างไฟไหม้ และเข้าไปห่้อหุ้มร่างศพเอาไว้ The Witch in the Wardrobe (2010)
Insulation.ฉนวน Signals Crossed (2010)
Prentiss is Doyle's stressor.เพรนทิสเป็นตัวจุดฉนวนของดอยล์ Lauren (2011)
Let's just defuse you, okay?เรามาปลดฉนวนระเบิดนายกันเถอะ The Man Who Knew Too Much (2011)
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.มันเป็นฉนวนทำให้ตัวจับอุณหภูมิ ทำงานแปรปรวน The Three Bears (2012)
Red, blue, and yellow wires in each, old cell phone used as a detonator.สายสีแดง ฟ้า และเหลืออย่างละเส้น โทรศัพท์เก่า ใช้เป็นตัวจุดฉนวน Hit (2012)
Under the wireless and radio noise, they found short bursts of a cloned IMEI with a unique signature.ภายใต้สัญญาณไร้สาย และคลื่นวิทยุ พวกเขาพบฉนวนเล็ก ๆ ที่ลอกเลียนอีมี่ส์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Shadow Box (2012)
It spotted another burst of cloned imeis at the exact time and location of the robbery.มันจุดฉนวนอันอื่นเพื่อลอกเลียนอีมี่ส์อีก ในเวลาเีดียวกัน และที่ตั้งดียวกันกับกับปล้น Shadow Box (2012)
I can say I created a little friction.หนนี้แหละที่ก่อให้เกิดฉนวนร้าว... . Riddick (2013)
Game over!ยานเรามีฉนวนกันความร้อน ปล่อยให้ตกลง ให้แรงโน้มถ่วงทำงาน Ender's Game (2013)
What's he saying?ฉนวนกันไม่ได้ตลอดกาล Ender's Game (2013)
I beat him!- 7 วินาที - ฉนวนแตกแล้ว Ender's Game (2013)
Gaza.ที่ฉนวนกาซาสินะ Enemy of My Enemy (2013)
They could rip our cells apart. They could ignite the air.พวกมันอาจจะทำลายเซลล์ของเรา หรือจุดฉนวนในอากาศก็ได้ The Dark Tower (2013)
I put in insulation.ผมติดฉนวนเข้าไปน่ะ Patriot Games (2013)
It's shielded to protect it from prying eyes and ears.มันติดฉนวนปกป้อง จากสายตาสอดรู้สอดเห็น Athens (2014)
But I must stand on these insulating glass legs to prevent the electricity from going away into the floor.แต่ผมต้องยืนอยู่ บนฉนวนเหล่านี้ขาแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กระแส ไฟฟ้าจากไปทิ้งลงไปในพื้น The Electric Boy (2014)
The MUTOs knock out... everything electric.- การจุดฉนวนด้วยรีโมตคงเป็นไปไม่ได้ - พวกมูโต้ทุกอย่าง ที่ใช้ไฟฟ้า Godzilla (2014)
Push the wick into the plastic explosive.เอาฉนวนใส่ในระเบิดพลาสติก Rise of the Villains: Scarification (2015)
That sub is heavily insulatedเรือดำน้ำหุ้มฉนวนหนา The Fate of the Furious (2017)
Check the fuse.ไปตรวจฉนวน The Great Dictator (1940)
Yes, the fuse.ครับผม ตรวจฉนวน The Great Dictator (1940)
Insulating.ทำฉนวนเก็บความร้อน The Day After Tomorrow (2004)
How, how was it detonated?แล้วจุดฉนวนระเบิดยังไง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
What I imagine eating insulation would taste like.เป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยว่าฉนวนจะรสชาตเป็นยังไง Music and Lyrics (2007)
I swapped all the firing pins before I left the house. I always do.ผมสลับเข็มแทงฉนวนก่อนออกจากบ้าน ทำเป็นประจำ Shooter (2007)
It's a crystal that detonates on a sonic trigger.มันเป็นผลึกที่จะถูกจุดระเบิด โดยฉนวนเสียง Eagle Eye (2008)
The screen said "wireless detonator activated. "ประธานาธิบดีจะเริ่มกล่าวแถลง มันต่อฉนวนระเบิดไร้สายเอาไว้ Eagle Eye (2008)
- The explosive is detonated by sonic trigger.- ระเบิดคริสตรัล ถูกจุดระเบิดได้โดยฉนวนเสียง Eagle Eye (2008)
I'm making stupid money funneling stolen parts at my gig over at Sparks Brothers.ฉันหาเงินด้วยวิธีโง่ๆ ขโมยชิ้นส่วนปล่องควันของเรือจักรไอน้ำ ที่จุดฉนวนอาชีพชั่วคราวของฉันไอ้น้องชาย Giving Back (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngchanūan Indīa) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนลายเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāi leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lang leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนลาว [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāo) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนมลายู[n. exp.] (ngū plǿngchanūan Malāyū) EN: Malayan Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngchanūan pā tam) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap jāk) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap khā) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   

English-Thai: Longdo Dictionary
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiberglass[N] ฉนวนใยแก้ว, See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว, Syn. fibreglass, spunglass
glass wool[N] ใยแก้วสำหรับทำฉนวนหรือแผ่นกรอง
insulate[VT] ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulation[N] ฉนวน, See also: การใช้ฉนวนป้องกัน, การทำฉนวน, Syn. nonconductor, protector
insulator[N] ฉนวน, See also: สิ่งที่เป็นฉนวน, Syn. nonconductor
lagging[N] การหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อน
neutral[ADJ] ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์), See also: ซึ่งเป็นฉนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
dielectricn. ฉนวน
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว
insulation(อินซะเล'เชิน) n. วัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวน,การปกคลุมด้วยฉนวน,การแยกออกต่างหาก, Syn. isolation
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน,ผู้อยู่โดดเดี่ยว
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate,detach,quarantine
petticoat(เพท'ทิโคท) n. กระโปรงชั้นใน,ส่วนที่คล้ายกระโปรง,ส่วนของฉนวนที่คล้ายกระโปรง.
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
insulator(n) ฉนวน,เครื่องกันไฟฟ้าหรือความร้อน,ผ้ายาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Insulated Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน
Insulator assembly (jargon ) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
断熱[だんねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
絶縁[ぜつえん,Zetsuen, zetsuen ,Zetsuen] (n vt) ฉนวน(ไฟฟ้า),ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top