ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จิตแพทย์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จิตแพทย์, -จิตแพทย์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตแพทย์(n) psychiatrist, See also: alienist, Example: การติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตแพทย์(จิดตะ-) น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ.
จิตบำบัด(จิดตะ-, จิด-) น. วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatristจิตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiater; psychiatristจิตแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatristsจิตแพทย์ [TU Subject Heading]
American Psychiatric Associationสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not crazy, and I don't need some child psychiatrist to tell me that I didn't talk to God, because I did.ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ต้องการ ให้จิตแพทย์เด็กมาบอกผมว่า ผมไม่ได้คุยกับพระเจ้า เพราะว่าผมคุย Oh, God! (1977)
I didn't even know you were a psychiatrist.ไม่รู้แม้กระทั่งว่าคุณเป็นจิตแพทย์. Suspiria (1977)
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา The Blues Brothers (1980)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Are you a shrink?คุณเป็นจิตแพทย์เหรอ? Clue (1985)
Even psychiatrists can tell the difference between patients who are alive or dead.แม้จิตแพทย์ก็น่าจะแยกได้ ว่าผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว Clue (1985)
I'm not myself today. I saw my neurologist this morning.ผมขอโทษ วันนี้ผมสับสน ผมเพิ่งไปหาจิตแพทย์เมื่อเช้า Spies Like Us (1985)
No, a psychiatrist.ไม่ใช่! ฉันหมายถึงจิตแพทย์. Mannequin (1987)
I can't afford a psychiatrist.ผมไม่มีเงินพอจ่ายให้จิตแพทย์หรอก. Mannequin (1987)
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries.เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด Punchline (1988)
Now, I owe my shrink and I'm behind in my rent.ตอนนี้ผมเป็นหนี้ทั้ง จิตแพทย์และค่าเช่า Punchline (1988)
Ask my shrink.ถามจิตแพทย์ผมดูสิ Punchline (1988)
You're the Crown's shrink, so you'll say I'm dangerous.คุณเป็นจิตแพทย์ฝ่ายฏีกา คุณก็ต้องบอกว่าฉันเป็นคนอันตราย Basic Instinct (1992)
I know some people who play tennis with their shrinks.ฉันรู้จักคนกลุ่มนึงที่เล่นเทนนิส กับจิตแพทย์ของพวกเขา Basic Instinct (1992)
You know, that's the nightmare of shrinkdom, doctor.คุณรู้ไหม นั่นมันเป็นฝันร้ายของวงการจิตแพทย์เชียวนะ คุณหมอ Basic Instinct (1992)
She's a psycho-pharmacologist at Victoria Psychiatric Hospital.เธอเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ โรงพยาบาลประสาทวิคตอเรีย Basic Instinct (1992)
The real killer all along was the shrink.ฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงคือ... ...คือ จิตแพทย์คนนั้น Basic Instinct (1992)
Maybe I should see a psychic.บางทีฉันควรไปพบจิตแพทย์ Junior (1994)
But there is a rumor that you are supposed to be a psychiatrist.แต่มีข่าวลือ ว่าคุณเป็นจิตแพทย์ Don Juan DeMarco (1994)
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์ Good Will Hunting (1997)
All right. I'll do the math, but I'm not gonna meet with any fuckin' therapist.ผมจะไปเรียนคณิตศาสตร์ แต่ผมไม่ไปหาจิตแพทย์เด็ดขาด Good Will Hunting (1997)
I don't need therapy.ผมไม่ต้องการจิตแพทย์ Good Will Hunting (1997)
Then there's really no point for them being in therapy.แล้วนั่นก็ไม่เรียกว่าจิตแพทย์ ตราบใดที่เขาไม่ไว้ใจเธอ Good Will Hunting (1997)
- How many shrinks you go to before me?ไปหาจิตแพทย์มากี่คนแล้วเนี่ย 5 Good Will Hunting (1997)
Twenty years of counseling. Yeah, I've seen some pretty awful shit.20 ปีของจิตแพทย์ มี ชั้นมีเคสโหดๆ เยอะไป Good Will Hunting (1997)
My doctor, a shrink I used to go to, says that in 50 or 60 percent of the cases a pill really helps.หมอผม จิตแพทย์ที่ผมเคยไปหา... ...บอกว่า 50-60 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคนี้ ยาช่วยได้ As Good as It Gets (1997)
Hi. I'm a physician, and I think a patient left that in my office.หวัดดี ฉันเป็นจิตแพทย์ และฉันคิดว่า / คนไข้ทิ้งมันไว้ในออฟฟิศของฉัน City of Angels (1998)
I think maybe you forgot your medication today, mental boy.ฉันว่าวันนี้เธอคงลืมไปหาจิตแพทย์นะ American Beauty (1999)
Like a psychiatrist?แบบว่าจิตแพทย์หรอ? Punch-Drunk Love (2002)
If it's about getting you a phone number for a psychiatrist I can do that.ถ้าต้องการเบอร์ของจิตแพทย์ ล่ะก็... Punch-Drunk Love (2002)
Did you ask Walter to get you a shrink?เธอไปขอให้วอลเตอร์ หาจิตแพทย์ให้งั้นหรอ? Punch-Drunk Love (2002)
Did you ask Walter to get you a shrink?เธอไปขอให้วอลเตอร์ หาจิตแพทย์ให้งั้นหรอ? Punch-Drunk Love (2002)
Call me later about the shrink. And Walter said you have a crying problem?โทรหาฉันเรื่องจิตแพทย์ด้วย วอลเตอร์บอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องร้องไหน? Punch-Drunk Love (2002)
I didn't ask for a shrink. That was somebody else.ฉันไม่ได้ถามหาจิตแพทย์ คนอื่นน่ะ Punch-Drunk Love (2002)
I am trying to convince the Department of Justice that you need to see a shrinkฉันพยายามอธิบายให้อัยการฟัง ว่านายมีปัญหาทางจิต ให้ไปหาจิตแพทย์ Infernal Affairs (2002)
I'm seeing the shrink nowผมไปหาจิตแพทย์ไง Infernal Affairs (2002)
Is not the time to take medicineฉันว่าน่าจะไปหาจิตแพทย์นะ Sex Is Zero (2002)
I'm Dr. Barnwell, one of the new attending physicians.ฉัน ดร. บาร์นเวลล์ / หนึ่งในจิตแพทย์คนใหม่ของที่นี่ The Notebook (2004)
- A brilliant Lithuanian psychiatrist.- จิตแพทย์ชาวลิธัวเนียที่ฉลาดมาก 50 First Dates (2004)
Guys, give him a break.ถึงขนาดจิตแพทย์ ต้องมาช่วยเขาถึงตรงนี้ I Heart Huckabees (2004)
Excuse me. What did you call me?- จิตแพทย์ I Heart Huckabees (2004)
You're his therapist?- เปล่า ผมไม่ใช่จิตแพทย์เขา I Heart Huckabees (2004)
We need to talk 'cause this book is making a lot of sense to me and I want... and what is Caterine Vauban doing in the United States?ผมไม่ใช่จิตแพทย์ แล้วแคทเธอรีน วอบาน มาทำอะไรอยู่ในอเมริกา นี่คุณพูดถึงอะไร I Heart Huckabees (2004)
That's a question for a shrink, I'm just a detective, I'm not asking you as a detective, I'm asking you as a man, ลองไปถามจิตแพทย์ดูสิครับ ผมเป็นแค่นักสืบเอง ฉันไม่ได้ถามคุณเพราะคุณเป็นนักสืบ ฉันถามคุณในฐานะผู้ชายคนนึง Shall We Dance (2004)
No need to call me doctor. I'm a therapist, not a psychiatrist.ไม่จำเป็นต้องเรียกผมว่าคุณหมอหรอก ผมเป็นนักบำบัด ไม่ใช่จิตแพทย์ The Woodsman (2004)
What's your idea of being a fuckin' shrink?ความคิดของคุณ ของการเป็นจิตแพทย์มันคืออะไรล่ะ The Woodsman (2004)
Hey, I'm a music teacher, not a shrink. What do you want?ฉันเป็นครูสอนดนตรี ไม่ใช่จิตแพทย์ จะเอาอะไรมากมาย Raise Your Voice (2004)
I'll calling Tammy at PFLOG first thing.แม่เคยโทรไปปรึกษากับจิตแพทย์เรื่องนี้มาแล้วด้วย Eating Out (2004)
You should sit down with a counselor.คุณควรพบจิตแพทย์ Lost Son (2004)
Well, then try his shrink.อ้อ งั้นโทรหาจิตแพทย์ของเขาสิ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตแพทย์[jit phaēt] (n) EN: psychiatrist  FR: psychiatre [ m ] ; psy (fam.) [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
shrink(n, slang) จิตแพทย์, Syn. psychiatrist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatrist(n) จิตแพทย์, See also: ผู้ชำนาญโรคจิต, Syn. analyst, therapist, shrink
couch-doctor(sl) จิตแพทย์, Syn. couch-turkey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
alienist(n) จิตแพทย์, นิติจิตแพทย์
psychiatrist(n) จิตแพทย์, หมอโรคจิต

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top