ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จำไว้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำไว้, -จำไว้-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำไว้(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดจำก. กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ.
จำนองก. ผูก, คล้อง, หมายไว้, กำหนด, จำไว้, (โบ; กลอน) ประพันธ์, แต่ง, เช่น จึ่งจำนองโคลงอ้าง ถวายแด่บพิตรเจ้าช้าง (ลอ).
ตรากำหนดไว้, จดจำไว้, เช่น ตราเอาไว้ที
ประวัติการณ์(ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน) น. เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้.
พระองค์ส. คำใช้แทนผู้เป็นใหญ่ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น ขอพระองค์จงจำไว้สำเหนียก ดั่งนี้เรียกว่าสวัสดิรักษา (สวัสดิรักษา), หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น จะจากจริงทิ้งน้องหรือลองจิต โอ้คิดคิดถึงพระองค์น่าสงสาร (อภัย), (ราชา) สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใช้แก่พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี.
หมายหัวก. จดจำไว้ด้วยความประสงค์ร้าย เช่น เขาถูกพวกนักเลงหมายหัวไว้ว่าจะต้องหาทางกำจัดให้ได้, คาดหมายไว้ว่าจะเป็นไปในทางไม่ดี เช่น เด็กคนนี้ถูกหมายหัวไว้ว่าจะต้องสอบตกแน่ ๆ.
อมความจำไว้ในใจ, จำใจความได้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember you're the oneโปรดจำไว้ว่าคุณเป็นหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Remember, share. It's share and share alike.โปรดจำไว้ว่าหุ้น มันร่วมกัน และร่วมกันเหมือนกัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่? Pinocchio (1940)
Remember what I said about temptation? - Uh-huh.โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ฉันพูด เกี่ยวกับสิ่งล่อใจ? Pinocchio (1940)
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา Pinocchio (1940)
I'll forgive you this once.ฉันจะให้อภัยคุณครั้งนี้ แต่จำไว้ ว่า Pinocchio (1940)
What does it matter if they do?แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะถ้าพวกเขามอง จำไว้ว่าในแมนดาเลย์นี้... Rebecca (1940)
OK, then, just remember that this has to be twelve to nothing, either way.ตกลงแล้วเพียงแค่จำไว้ว่านี่จะเป็นสิบสองไม่มีอะไรที่จะมีทางใดทางหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
I think so, if there were any special details to remember.ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้ามีรายละเอียดพิเศษใด ๆ ที่ต้องจำไว้ 12 Angry Men (1957)
You stay with them.คุณอยู่กับพวกเขา โปรดจำไว้ว่านานแค่ไหน The Old Man and the Sea (1958)
Remember, we're in September.โปรดจำไว้ว่าเราในเดือน กันยายน The Old Man and the Sea (1958)
You remember that?คุณจำไว้ว่า? The Ugly American (1963)
# Please remember how I feel about youโปรดจำไว้ว่าฉันรู้สึกเกี่ยวกับคุณ Help! (1965)
# Please remember how I feel about youโปรดจำไว้ว่าฉันรู้สึกเกี่ยวกับคุณ Help! (1965)
Will you go all out for me?เพียงจำไว้ยืนสั่งของฉัน How I Won the War (1967)
- I won't bloody remember you.ฉันจะไม่นองเลือดจำไว้ว่าคุณ How I Won the War (1967)
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน How I Won the War (1967)
On a dead wicket, always bat first.โปรดจำไว้ว่า กริปวีด เหรียญ เป็นเพียง How I Won the War (1967)
-Remember, there'll be rough seas ahead.โปรดจำไว้ว่าจะมีทะเลขรุขระ ข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
"Marry my daughter." You've got to remember these are just simple farmers."แต่งงานกับลูกสาวฉันสิ" จำไว้ คนพวกนี้เป็นชาวนาธรรมดา Blazing Saddles (1974)
You have to remember that one of my days is not exactly one of yours.แต่ต้องจำไว้ว่า 1 วันของผม ไม่เท่ากับ 1 วันของคุณ Oh, God! (1977)
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
- Remember that Code 3?โปรดจำไว้ว่ารหัส 3? Mad Max (1979)
Just remember to keep your sweet, sweet mouth shut!เพียงจำไว้ เพื่อให้หวานปากของคุณหวาน ปิด! Mad Max (1979)
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง Phantasm (1979)
I know, but remember, you must get some rest.แม่รู้จ้ะ แต่จำไว้ ลูกต้องพักผ่อนนะจ๊ะ Airplane! (1980)
All right, but just remember my name is Roger Murdock.ก็ได้ แต่จำไว้ว่าฉันชื่อโรเจอร์ เมอร์ด็อค Airplane! (1980)
Can't push him too hard. Might break. Remember who you're dealing with.กดดันเขามากเกินไปไม่ได้ อาจพัง จำไว้สิว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับใคร Airplane! (1980)
Remember to listen to Uncle Geng.จำไว้ พวกเจ้าต้องเชื่อฟังท่านลุงกึงนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, remember.ลูกก๊วย, จำไว้นะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Listen well and remember.ฟังให้ดีแล้วก็จำไว้ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Remember, from today onwards, you must work hard.จำไว้นะ, จากนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝน. Return of the Condor Heroes (1983)
Remember, fair maiden... should you need us...จำไว้นะ แม่สาวน้อย เมื่อไหร่ที่ต้องการเรา Labyrinth (1986)
Remember, he's the boss on the dance floor, if nowhere else.จำไว้น๊ะค่ะ ท่านนี้เป็นหัวหน้าที่เวทีนี้ ไม่มีที่อื่นใด Dirty Dancing (1987)
Pull up, watch the frame. And remember, let him lead you.ตั้งท่า ตั้งกรอบไว้ และจำไว้ว่า เขาจะนำเธอเต้นเอง Dirty Dancing (1987)
And remember this. Never forget this!และจำไว้ด้วยนะ อย่าลืมว่า... The Princess Bride (1987)
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์ The Princess Bride (1987)
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Remember, the password is pizzazz!จำไว้ รหัสลับของเรา คือ พิซซ่าซ์ Mannequin: On the Move (1991)
I'll remember that.ผมจะจำไว้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
By Allah!โดย อัลลาห์! จงจำไว้! Aladdin (1992)
Remember, boy--first fetch me the lamp, and then you shall have your reward.จำไว้ เจ้าหนู ขั้นแรก เอาตะเกียงมาให้ข้า แล้วเจ้าจะได้รับรางวัล Aladdin (1992)
I'll remember that.ฉันจะจำไว้ The Bodyguard (1992)
Remember that Mr. Hindley's forbidden you to speak to Miss Cathy when she returns.จำไว้เสียด้วยว่าคุณฮินด์ลีย์ได้ ห้ามเธอ ไม่ให้พูดกับคุณแคทธี ตอนหล่อนกลับมา Wuthering Heights (1992)
Remember, one of the 4 shapes on the bottom row...จำไว้นะ หนึ่งในรูปทรงสี่เหลี่ยมจากแถวกลาง The Lawnmower Man (1992)
Candy will send $100 to hold it?และแคนดี้จะส่งเงิน ร้อยดอลลาร์ไม่มัดจำไว้ก่อน Of Mice and Men (1992)
Always remember, your bones will not break in a bobsled.แต่จำไว้ กระดูกคุณ จะไม่หักในบ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
Remember. This doesn't mean that I like you.จำไว้ นี่ไม่ได้หมายความว่า ฉันชอบนายนะเว้ย Cool Runnings (1993)
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
We don't have to win the gold in the first day. It's just like any other run.จำไว้ เราไม่ต้องชนะเหรียญทองในวันแรก ทำให้เหมือนที่ซ้อม Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำไว้[jam wai] (v, exp) EN: Don't forget it !  FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear(vt) จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
bear in mind(idm) พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง
chalk up(phrv) บันทึก (บางสิ่ง) เป็นความสำเร็จ, See also: จดบันทึก, จดจำไว้
keep in mind(idm) จำ, See also: จำไว้, อย่าลืม
memorise(vt) ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
memorize(vt) ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
con(คอน) 1. { conned, conning, cons } v. ต่อต้าน, แย้ง, เรียนรู้, ศึกษา, ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, จำไว้, นำเรือ, ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน, การโต้เถียง, ผู้คัดค้าน, ผู้ลงบัตรคัดค้าน, นักโทษ, วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
memory(เมม'มะรี) n. ความจำ, ความทรงจำ, บุคคลหรือสิ่งที่จำไว้, หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ pl. memories

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top