ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จำเจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำเจ, -จำเจ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำเจ(adv) repeatedly, See also: routinely, regularly, Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ, Example: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
จำเจ(v) be monotonous, See also: be tedious, be repetitious and uninteresting, Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก, Ant. แปลกใหม่, Example: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำเจว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, ซํ้าซาก.
จำ ๔น. ชายผ้า เช่น เอาพระจำเจิมเฉลิมเชิงเวียน.
เชิงเวียนน. ชื่อลายชนิดหนึ่ง เช่น เอาพระจำเจิมเฉลิมเชิงเวียน (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
ซ้ำซากว. ทำแล้วทำอีกหรือเป็นแล้วเป็นอีกอย่างเดียวกันรํ่าไป, จำเจ, เช่น เขาชอบพูดจาซ้ำซาก บางจังหวัดทางภาคอีสานเกิดภัยแล้งซ้ำซาก.
พักสมองก. หยุดทำงานที่ทำจำเจหรือหมกมุ่นอยู่ไปทำอย่างอื่นชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายสมอง.
มหาดเล็กน. ข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์, ผู้ที่รับใช้ประจำเจ้านาย หรือผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านาย.
เหม็นเบื่อก. เบื่อหน่ายเพราะจำเจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clichéสำนวนจำเจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenance of Samenessชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You remember my neighbor, Jayแม่จำเจย์ที่อยู่ข้างห้องได้มั้ย Saving Face (2004)
He'll recognise yours.เค้าก็จำเจ้าได้ March of the Penguins (2005)
Reason for separation/indifference Address/Mapo-guเหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ Sad Movie (2005)
Perhaps you remember a certain pirate named Jack Sparrow.เผื่อคุณจะจำเจ้าโจรสลัด ที่มีชื่อว่า แจ็ค สแพร์โรว์ ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Most people are idiots and choose sappy passwords.คนส่วนใหญ่ซื่อบื่อ ชอบเลือกพาสเวิร์ดจำเจ Big Momma's House 2 (2006)
Emily, you rember agent Todd?เอมิลี่ จำเจ้าหน้าที่ทอร์ดได้ไหม Memoriam (2008)
- Or something slightly less clich?- มีอะไรที่ไม่จำเจมั้ย The Ex-Files (2008)
Don't you wanna have some experience or something to shoot, other than just the beach, the pool, the beach, the pool?คุณไม่อยากได้ประสบการณ์เหรอ บางทีอาจจะได้ภาพสวยๆ ไม่จำเจ.. อย่างชายหาด สระว่ายน้ำ แล้วก็ชายหาด.. The Ruins (2008)
Boredom mostly.ความซ้ำซากจำเจน่ะค่ะ 500 Days of Summer (2009)
Remember agents whitman, price, and holiday and their families.จำเจ้าหน้าที่วิทแมน, ไพร์ซ ฮอลิเดย์ และครอบครัวของพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You remember that redneck from the racetrack?เธอจำเจ้าเร้ดเน็คจากงานรถแข่งนั่นได้ป่าว The Final Destination (2009)
How about you take a bite of your sandwich and then you take--ว่าไง ที่รัก คุณจำเจสซี่ พิ้งแมนได้ไหม Down (2009)
Need I remind you that it is I who leads our people in the senate?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ยว่าข้าต่างหาก ที่เป็นผู้นำผู้คนของเราในสภาสูง? Liberty on Ryloth (2009)
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ The Dwarf in the Dirt (2009)
- Don't want to be trite.-ฉันไม่อยากให้มันจำเจ \\\ The Last Days of Disco Stick (2009)
And I remember the penguin who lived inside the globeและฉันยังจดจำเจ้าเพนกิวน ที่อยู่ในลูกsnowบอลได้ The Lovely Bones (2009)
-You remember Agent Coulson, right? -Yeah.ส่วนนาย จำเจ้าหน้าที่โคลสันได้นะ? Iron Man 2 (2010)
I like the routine.ฉันชอบชีวิตจำเจ RED (2010)
Remember Jenny Bluth? Huh?จำเจนนี่ บลั๊ธ ได้ป่าว Frozen (2010)
Might I remind you that this was not your mission?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ย ว่านี่ไม่ใช่ภารกิจของเจ้า? Cat and Mouse (2010)
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด The Einstein Approximation (2010)
Hey, Walt, uh, you remember Officer Cavanaugh?เหมือนกับผู้ชายคนนี้ เฮ้ วอลล์ เอ่อ นายจำเจ้าหน้าที่คาวานอจห์ได้ไหม Caballo sin Nombre (2010)
Need I remind you, you already made a deal with us?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ย ว่าเจ้าตกลงกับเราแล้วนะ? Bounty Hunters (2010)
You know what? I barely remember Jason.ฉันจำเจสันไม่ค่อยได้ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I remember you, jedi brat.ข้าจำเจ้าได้ เจไดชั่ว Assassin (2010)
I mentioned this before.พ่อจำเจ้าได้ Cyrano Agency (2010)
What does it feel like, knowing... knowing that there'll be no memory of you?รู้สึกเป็นไง รู้... รู้ไหม.. ไม่มีใครจดจำเจ้ Immortals (2011)
* For some humdrum people, I suppose *# สำหรับคนที่น่าเบื่อจำเจ ฉันมั่นใจ# Funeral (2011)
I barely remember Jason.ฉันแทบจะจำเจสันไม่ได้ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
I'll do everything I can to honor your memory.ข้าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อ เป็นเกียรติแก่ความทรงจำเจ้ You Win or You Die (2011)
I don't recognize you but for some reason I don't understand when I see you shedding tears my heart aches for you.เจ้ากำลังเจ็บปวด... ข้าจำเจ้าไม่ได้... ...แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ข้าไม่เข้าใจ The Sorcerer and the White Snake (2011)
You know what, I barely remember Jason.รู้อะไรไหม ฉันแทบจำเจสันไม่ได้ The Goodbye Look (2011)
We've got to figure out a way to control Jane's memory.เราสามารถควบคุมความทรงจำเจนได้ Beneath (2011)
Sometimes you got to get off the grid, you know, regroup, put things in perspective.บางครั้งเราต้องออกจากความจำเจ จัดกลุ่มใหม่ พิจารณาภาพรวม Kame'e (2011)
Arthur didn't recognise me last time, there's no reason why he should this time.คราวที่แล้วอาเธอร์จำข้าไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าคราวนี้เขาจะจำเจ้าไม่ได้นี่ The Wicked Day (2011)
Hey, you remember Private Reilly, don't you?เฮ้ ลูกจำเจ้าหน้าที่ไรล์ลี่ได้ไหม? Nightfall (2011)
How on earth... did that guy recognize you?ได้ยังไงกัน... เจ้านั่นจำเจ้าได้อย่างไร Tree with Deep Roots (2011)
- 037 to remember the vehicle's owner.-037 จำเจ้าของรถให้แม่น Me Too, Flower! (2011)
Give me that.จำเจนได้มั๊ยครับ? The Birkin (2012)
Recognize you? How could I?จำเจ้ารึ ข้าจะจำได้อย่างไร What Is Dead May Never Die (2012)
You were a fat little boy, too, but I recognized you.เจ้าก็เป็นเด็กชายอ้วน จ่ำม่ำเหมือนกัน แต่ข้าจำเจ้าได้ What Is Dead May Never Die (2012)
I remember you.ข้าจำเจ้าได้ A Man Without Honor (2012)
Good.- จำเจมี่ตอนอายุสิบเจ็ดได้ไหม The Prince of Winterfell (2012)
- Juliet, you remember Agent Machado? - Mm-hmm.- จูเลียต จำเจ้าหน้าที่มาร์ชาโด ได้ไหมจ้ะ If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Skyler, you remember Jesse.สกายเลอร์ คุณจำเจสซี่ได้นะ Buyout (2012)
You'll have to use your own team, 'cause he'd recognize members of this force.คุณจะต้องใช้ทีมของคุณเอง เพราะเขาจำเจ้าหน้าที่ของหน่วยนี้ได้ Foundation (2012)
Walter, do you recognize this?วอลเตอร์, คุณจำเจ้าสิ่งนี้ได้หรือเปล่า? Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
You know, fund-raisers and political speeches are great and everything, but I can't help thinking one of the best ways to help our wounded warriors starts with the family.กับปัญหาซ้ำซากจำเจอ อย่างเรื่องยางแตกอีก ดิฉันคิดว่าการหาเงินทุน และการขึ้นมาพูดมันวิเศษ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าวิธีที่ดีที่สุด State of Independence (2012)
She's not, and she's on her way, and I don't think I need to remind you how most unpleasant that would be for both of us.นางยังไม่ตาย และนางกำลังจะมา และข้าก็ไม่คิดว่าต้องเตือนความจำเจ้า ว่าเราทั้งสองจะโดนสิ่งเลวร้ายอะไรบ้าง Into the Deep (2012)
I just used my powers to erase your memory.ก็ข้าใช้พลังวิเศษ ลบความจำเจ้าแล้วนี่ Hotel Transylvania (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into a rut(idm) มีชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get out of
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
hack(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
humdrum(adj) น่าเบื่อ, See also: จำเจ, ซ้ำซาก
monotonous(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
monotony(n) ความซ้ำซาก, See also: ความจำเจ, Syn. invariability, likeness
platitude(n) ความซ้ำซาก, See also: ความจำเจ
platitudinous(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, Syn. commonplace, trite, dull
repetitious(adj) ซ้ำๆ ซากๆ, See also: จำเจ
routine(adj) ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ, Syn. boring, humdrum
tired(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก, ความซ้ำซาก, ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก, จำเจ, See also: platitudinous ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก, คนที่ทำงานจำเจ
drudgery(n) งานจำเจ, งานน่าเบื่อ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top