ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จัดหาให้*

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จัดหาให้, -จัดหาให้-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision๑. บทบัญญัติ, ข้อกำหนด๒. การจัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and also allow her, during your life, 100 pounds per annum.""และต้องจัดหาให้หล่อนตลอดชีวิตนี้ เป็นเงิน 100 ปอนด์ต่อปี" Episode #1.5 (1995)
With such uncertain future how would he provide for my daughter?กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนั้น เขาจะสามารถจัดหาให้ลูกของฉันได้หรือเปล่า? GTO (1999)
Is this supplied by the motel? Is there one like this in every room? Colin?นี่เป็นของที่โรงแรมจัดหาให้รึ มันมีแบบนี้ทุกห้องรึเปล่า คอลิน Hope Springs (2003)
Thanks.ที่ซึ่งแต่ละคนจะได้พบกับอัยการที่รัฐจัดหาให้ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
If you cannot afford one, one will be appointed to you.หากไม่สามารถหาได้ ทางการจะจัดหาให้ Brothers of Nablus (2008)
If you cannot afford an attorney,one will be appointed for you.ถ้าคุณไม่มีทนาย เราจะจัดหาให้คุณ Masterpiece (2008)
YOU HAVE THE RIGHT TO HAVE AN ATTORNEY PRESENT DURING THE QUESTIONING.คุณมีสิทธิที่จะเรียกทนาย ก่อนจะทำการสอบสวน ถ้าคุณไม่สามารถจ้างทนายได้ เราจะจัดหาให้ Soul Mates (2009)
My husband and I only have left what his parents left him, and Zach had promised that he could supply us with more.พ่อแม่เขาทิ้งไว้ให้ และแซคสัญญาไว้ว่า เขาจะจัดหาให้เราอีก Haunted (2009)
So he can find one.เพื่อเขาจะได้จัดหาให้ผม The Performer (2009)
I'm not interested in Donnie Rhyne. I want his supplier.ฉันไม่สนใจดอนนี่ ไรน์ ฉันต้องการคนที่เป็นคนจัดหาให้เขา Your Secrets Are Safe (2010)
Who's your supplier?ใครเป็นคนจัดหาให้คุณ? Your Secrets Are Safe (2010)
Not at the moment. We're trying to get a drug dealer to give up his supplier.ตอนนี้ยังหรอก เรากำลังพยายามทำ ให้คนส่งยาบอกชื่อคนที่จัดหาให้เขาอยู่ Your Secrets Are Safe (2010)
Domina provides for me.โดมินาจัดหาให้ข้า Legends (2010)
Dominus provides one.โดมินัสจัดหาให้ข้าตัวหนึ่ง Delicate Things (2010)
I can provide you with a list of forensic anthropologists who can do this job.ฉันสามารถจัดหาให้ได้ รายชื่อนักนิติมานุษยวิทยา คนที่พอทำงานนี้ได้ The Beginning in the End (2010)
Anything you can think of, we can provide.สิ่งที่คุณคิดไว้ เราจัดหาให้ 2.0 (2010)
Or if you wish, we can order one.หรือถ้าคุณต้องการ เราสามารถจัดหาให้ได้ Contagion (2011)
He's living in that lovely little house our friend set up for him.เขาอยู่ในบ้านหลังเล็กน่ารักนั่น ที่เพื่อนของเราจัดหาให้ It Takes a Village (2011)
I trust the equipment we provided you with proved satisfactory?ผมเชื่อใจอุปกรณ์ ที่เราจัดหาให้คุณ จะทำให้คุณพอใจ Falling Ash (2011)
If you cannot afford one, one will be provided to you...ถ้าคุณไม่มี เราจะจัดหาให้ Sweet Baby (2012)
That's all. I was his supplier.เท่านั้นเอง ผมเป็นคนจัดหาให้เขา The Don't in the Do (2012)
All right, so you supply Kevin, too?แล้วคุณจัดหาให้เควินด้วยหรือ The Don't in the Do (2012)
Except that can never happen because everything you need, they provide...เว้นเสียแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น เพราะว่าทุกอยากที่คุณต้องการ พวกเขาจัดหาให้หมด Matter of Time (2012)
Well, your unique position and the financial services you were able to provide to us worked out so well in the past...ก็ ตำแหน่งเฉพาะตัวของคุณ และการบริการทางการเงินที่คุณ สามารถจัดหาให้พวกเราได้ ทำให้งานประสบความสำเร็จด้วยดีในอดีต Illusion (2012)
He was kind enough to offer.เขาก็ใจดีพอที่จัดหาให้ The Killer (2012)
Okay, the service I provide isn't bullying.โอเค บริการที่ผมจัดหาให้ไม่ได้ข่มขู่ We Are Family (2013)
If you have an attorney... or can't afford one, one will be appointed to you.ถ้าคุณมีทนาย... หรือถ้าไม่สามารถหาได้ รัฐจะจัดหาให้คุณ Smoke Alarm (2013)
You're gonna trust information that "A" supplies?เธอจะเชื่อข้อมูลที่มี "A" เป็นผู้จัดหาให้งั้นหรอ? Turn of the Shoe (2013)
I already have a few leads.อันที่จริงก็มีคนจัดหาให้นะ Into the Deep (2013)
Marc Chagall was smuggled out of Nazi occupied France with a forged visa provided by this country and brought to New York.มาร์ค ชากอล ลักลอบนำเข้า จากพวกนาซีที่ครอบครองฝรั่งเศส ด้วยวีซ่าปลอมที่ถูกจัดหาให้โดยประเทศนี้ และนำมันกลับมาสู่นิวยอร์ก At What Price (2013)
I'm going to give them one.ผมจะจัดหาให้พวกเขา Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
I'll pick some up in the morning.เดี๋ยวเช้าผมจัดหาให้ Allied (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) FR: fournir ; procurer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate with[PHRV] เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
equip with[PHRV] จัดหาให้ด้วย
fend for[PHRV] ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
furnish to[PHRV] เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
dispense[VT] ให้, See also: จัดหาให้, Syn. share out, deal out
extend[VT] เสนอให้, See also: จัดหาให้, Syn. give, offer, provide
furnish[VT] จัดหาให้ (คำทางการ), Syn. equip, provide, supply
provide[VI] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
procure for[PHRV] จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
render[VT] ให้ความช่วยเหลือ, See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้, Syn. give help, provide, submit
supplies[N] การจัดหาให้, See also: สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง, Syn. provision, stores, necessities, reserves
supply[N] จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply[VT] จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
serve up[PHRV] จัดหาให้
serve with[PHRV] จัดหาให้ด้วย, See also: เตรียมไว้ให้ด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top