ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จัดฉาก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จัดฉาก, -จัดฉาก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดฉาก(v) set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai Definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
จัดฉาก(v) arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai Definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละครพูดน. ละครแบบหนึ่ง รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครพูดบทของตนในการดำเนินเรื่อง อาจพูดเป็นถ้อยคำธรรมดา คำกลอน คำฉันท์ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา.
ละครเพลงน. ละครเวทีแบบหนึ่ง ผู้แสดงร้องเพลงดำเนินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง ใช้เพลงและดนตรีสากล ไม่มีลูกคู่ จัดฉากและแต่งกายแบบสมัยนิยมตามเนื้อเรื่อง ต้องการเน้นเพลง เช่น จุฬาตรีคูณ บางครั้งนำบทละครเวที เช่น เรื่องราชินีบอด เรื่องเปลวสุริยา มาดัดแปลงเป็นละครเพลง.
ละครร้องน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องเพลงเองในการดำเนินเรื่องและมีลูกคู่ช่วยร้องเป็นตอน ๆ มีบทเจรจาแทรก มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครร้องเรื่องพระร่วง เรื่องสาวเครือฟ้า.
ละครสังคีตน. ละครแบบหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครร้องและพูดบทของตน การร้องเพลงและการพูดมีความสำคัญเท่ากัน ถ้าตัดส่วนใดออกเนื้อเรื่องจะขาดไป ดนตรีประกอบไพเราะ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น เรื่องวิวาหพระสมุท มิกาโด วั่งตี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adam thought he did it to set up Catherine Tramell.อดัมคิดว่าเขาจัดฉากให้ แคทเธอรีน ทราเมล Basic Instinct (1992)
First rule out here on the streets is, watch out for number one.อะไรนะ เขาจัดฉากขึ้นมาเหรอ Hero (1992)
No, it's a setup.ไม่ มันเป็นการจัดฉากแน่ๆ In the Mouth of Madness (1994)
This whole thing has been staged, that's how.เรื่องทั้งหมดนี้ถูกจัดฉากไว้แล้วใช่มั้ย In the Mouth of Madness (1994)
We didn't stage any of this.เราไม่ได้จัดฉากพวกนี้ขึ้นมา In the Mouth of Madness (1994)
Everything is a set!- ทุกอย่างถูกจัดฉาก The Truman Show (1998)
Maybe I'm being set up for something.ฉันคงถูกจัดฉากอะไรซักอย่าง The Truman Show (1998)
If we find the alleged man who lured your daughter into this we'll certainly introduce that in an appeal.ถ้าเราพบชายผู้ที่ถูกกล่าวหา ที่จัดฉากให้ลูกของคุณ... ...แน่นอนว่าเราก็จะอุทธรณ์ได้ Brokedown Palace (1999)
If you'd gotten permission to interview her sooner... we wouldn't have to fake it!ถ้าเราได้รับอนุญาต ให้สัมภาษณ์เธอเร็วกว่านี้... เราก็คงไม่ต้องมาจัดฉากหรอก ! Millennium Actress (2001)
Should we start setting up?ไปจัดฉากเลยดีไหม? The Girl Next Door (2004)
She's finding out that her life is basically a setup.แต่เธอกลับค้นหาว่าชีวิตโดยพิ้นฐานแล้วถูกจัดฉากขึ้นมา 50 First Dates (2004)
- It was staged?- มันเป็นการจัดฉากเหรอ? The Bourne Supremacy (2004)
He tried to set me up for murder.เขาพยายามจัดฉากให้ผมเป็นฆาตกร Saw (2004)
In any case, our marriage is made as it is.ในกรณีนี้ การแต่งงานของเราน่ะ เป็นการจัดฉากขึ้น Full House (2004)
My God, it seems like you've had this whole thing checked outให้ตายสิ ฟังดูราวกับว่า คุณวางแผนจัดฉากเรื่องนี้เลยนะ Match Point (2005)
He killed the next-door neighbor first to throw us off the scent and set up the appearance of a robbery.เขาลงมือฆ่าเพื่อนบ้านของเธอก่อน เพื่อทำให้เราหลงทาง จากนั้นก็จัดฉาก ให้เราเห็นเป็นเรื่องของการขโมย Match Point (2005)
No, I was set up.มันถูกจัดฉาก Cute Poison (2005)
If he was set up, then why?ถ้าเขาถูกจัดฉากขึ้น ทำไมรู้มั้ย ? Cute Poison (2005)
It was planted.มันถูกจัดฉากไว้ Cute Poison (2005)
One of those must have been the murder weapon.ปืนซักอัน น่าจะถูกเอามาจัดฉากไว้ Cute Poison (2005)
I was set up.มันถูกจัดฉากขึ้น English, Fitz or Percy (2005)
I was set up.พี่โดนจัดฉาก Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
I keep thinking, looking back on it is, uh... I was set up.มาลองๆ คิดดู ฉันว่า ฉันถูกจัดฉากให้ดูเป็นคนผิด Pilot (2005)
I was set up.มันถูกจัดฉาก Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I'm giving you the number right now.นายคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น? ฉันถูกจัดฉาก Mission: Impossible III (2006)
Frenchies sure put on a nice war.ฝรั่งเศสจัดฉากสงครามได้วิจิตร Flyboys (2006)
The murder charge they put on my dad- the two murder charges they put on me- everything's been a setup coming from way up top.ข้อหาฆาตกรรมที่พวกเขายัดให้พ่อผม - อีก2ข้อหาฆาตกรรมยัดให้ผม ทุกอย่างเป็นการจัดฉากจากพวกระดับบนนั่น Otis (2006)
- Somebody set me up.- มีใครสักคนจัดฉากฉัน It's Alive! (2007)
They'll know it's a setup!/Nเดี๋ยวพวกเธอรู้ว่าเราจัดฉาก Crows Zero (2007)
Shanti will be ready in 10 minutes, get your shot ready.ชานติจะพร้อมในอีก 10 นาที จัดฉากของคุณให้พร้อม Om Shanti Om (2007)
Our set is over there.พวกเราต้องไปจัดฉากที่เหลืออีกนะ. Om Shanti Om (2007)
It was a setup.มันจัดฉาก Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
The pain and blood is worth setting me up.ทั้งความเจ็บและเลือด มันเป็นการจัดฉากให้ร้ายผม Out of the Past (2007)
He's staged murders before. It's all in the police file.เขาจัดฉากการฆาตกรรมมาก่อน มันอยู่ในแฟ้มตำรวจ Out of the Past (2007)
Spalding staged the scene and shot himself.สเปนดิ้งจัดฉาก และเขายิงตัวเอง Out of the Past (2007)
It is fake. These guys planned this...มันโกหก พวกมันจัดฉากเรื่องนี้ Live Free or Die Hard (2007)
This can't just happen! The whole thing is a setup!เป็นไปไม่ได้ ทุกอย่างเป็นการจัดฉาก Ratatouille (2007)
It was not a setup.ผมไม่ได้จัดฉาก Next (2007)
Timmons was a setup.ทิมม่อนจัดฉากมันขึ้นมา Shooter (2007)
Also, he said Timmons was a setup.แล้วยังบอกว่าทิมม่อนจัดฉากขึ้นมาอีก Shooter (2007)
It's a setup to announce Rigg is the accomplice.มันจัดฉากเพื่อให้ ริก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด Saw IV (2007)
This is looking more and more like a setup.ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการจัดฉากมากขึ้นเรื่อยๆ Sona (2007)
And you will tell the truth that you planted this and you set this up, and I'm gonna go home.บอกความจริงกับพวกเขา ว่าแกเป็นคนจัดฉากขึ้น และฉันจะได้กลับบ้าน Orientación (2007)
That's funny, I could have sworn you set this up.ตลกดีนะ ฉันจะสาบานว่าแกจัดฉากขึ้น Orientación (2007)
You know, if lechero didn't send this, t-bag might be setting me up for someone.รู้มั้ย ถ้าเลเชอโร่ไม่ได้ส่งนี่มา ที-แบ็คอาจจัดฉากขึ้นมาเพื่อใครซักคน Bang and Burn (2007)
So when you pulled me over, คุณจัดฉากชั้น Hello, Little Girl (2008)
Cleaning this place out, building the sets and sowing the costumes.ทำความสะอาดที่นี่เอย จัดฉากเอย เย็บชุดพวกนี้เอย Zack and Miri Make a Porno (2008)
I think we're being set up.ชั้นคิดว่าเราโดนจัดฉากแน่ๆเลย RocknRolla (2008)
- You setting me up? - Homo.- แกจัดฉากฉันเหรอ - Cancer Man (2008)
Somebody set me up.มีบางคนจัดฉากขึ้น Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène

English-Thai: Longdo Dictionary
gaslight(vt) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
gaslighting(n) การจัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, การปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit up(phrv) ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง), See also: จัดฉากให้มีความผิด ทั้งที่ไม่ได้ทำ คำสแลง, Syn. frame up
lay in(phrv) จัดฉาก, Syn. set in
mise en scene(n) การจัดฉากบนเวที

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top