Search result for

*จักรกล*

(101 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จักรกล, -จักรกล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดเครื่องก. ทำให้เครื่องจักรกลติดหรือเดิน.
น้ำมันเบนซินน. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง นำไปใช้โดยทำให้ไอของนํ้ามันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องจักรกลชนิดเผาไหม้ภายใน.
เศษเหล็กน. ชิ้นส่วนของโลหะหรือเครื่องจักรกลเป็นต้นที่ใช้ไม่ได้แล้ว เช่น ซากรถยนต์ที่ถูกชนพังยับเยินถูกขายเป็นเศษเหล็ก.
หุ่นยนต์น. หุ่นที่ทำเป็นรูปคนมีเครื่องกลไกภายใน สามารถทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ทำงานตามที่ถูกสั่งโดยไม่ต้องใช้สมองและไม่มีชีวิตจิตใจดุจเป็นเครื่องจักรกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanismจักรกลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automationการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Cleaning machinery and applianceเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำความสะอาด [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric machinery indusryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Farm mechanizationการใช้เครื่องจักรกลในไร่นา [TU Subject Heading]
Farm shopsโรงปฎิบัติงานเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Food packaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์อาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machineryเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine designการออกแบบเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine partsชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในสถานที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Mining machineryเครื่องจักรกลในงานเหมืองแร่ [TU Subject Heading]
Packaging machineryเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Pakaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Rubber machineryเครื่องจักรกลที่ใช้ทำยาง [TU Subject Heading]
Textile machineryเครื่องจักรกลสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Used machineryเครื่องจักรกลใช้แล้ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See the big, heavy machinery?ดูเรื่องสำคัญ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Emancipation (2008)
No. They were organic machines made by man.ไม่ พวกมันเป็นจักรกลอินทรีย์ สร้างด้วยมือมนุษย์ Babylon A.D. (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
Machines have evolved infinitely further in the past 200 years.แต่พวกจักรกลพัฒนาไม่หยุดยั้งตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา Babylon A.D. (2008)
Realizing he been tricked, the Monkey King... casted the staff out into the Middle Kingdom.กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกไม้พลองของเขา ก็โบยบินไปในอาณาจักรกลางเสียแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
Into the low lands of the Middle Kingdom.บุกเข้าใส่ดินแดนที่ต่ำต้อยของอาณาจักรกลาง The Forbidden Kingdom (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
Only, instead of mechanical parts, you see, you've got thousands of individual vacuum tubes.เท่านั้นแทนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่คุณเห็น คุณมีหลายพันหลอดสูญญากาศของแต่ละบุคคล Revolutionary Road (2008)
We are working with highly-sensitive, dangerous radio-controlled explosives.เรามีงานที่อันตราย มีเครืองจักรกลและวัตถุระเบิดในวันนี้ Bedtime Stories (2008)
Our world's clock now beats to the rhythm of these indefatigable machines tapping into the pocket of sunlight.ตอนนี้นาฬิกาของโลกเดินเครื่องด้วย เสียงของเครื่องจักรกลอย่างไม่สิ้นสุด กลายเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.มาร์ อินดัสทรี เป็นผู้ผลิตแผงจักรกล กว่า 70 % ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Somewhere buried in this desert, our ancestors built a great machine.ตรงไหรสักแห่งไต้ทะเลทรายนี้, บรรพบุรุษข้อได้สร้างเครื่องมหาจักรกล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And he wanted to kill you all by turning on that machine.เค้าจึงคิดจะล้างเผ่าพันธ์เจ้า ด้วยการเปิดเครื่องมหาจักรกล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Somewhere, buried in this desert, that deadly machine remains.ซักแห่ง. ใต้ทะเลทรายนี้ เจ้าเครื่องจักรกลมหาประลัยนั่น ยังหลับอยู่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Constitution says you do. And so do I.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกล่าวว่าสิ่งที่คุณทำ และตัวผมเช่นเดียวกัน Better Call Saul (2009)
I convinced you to build two-wheeled death machines with me.ฉันหลอกล่อให้นายยอมสร้าง จักรกลสองล้อมรณะได้ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I mean, it's tech, but it's also a carbon-silken based life form.จักรกลที่เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีคาร์บอนกับซิลิคอนเป็นฐาน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Now they're in alien chip heaven.ตอนนี้ขึ้นสวรรค์จักรกลไปแล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
So if these chips are actually alive, like some form of techno-organic interface, then the watch must be in overdrive to scan 'em.เจ้าชิปพวกนี้มันมีชีวิต เหมือนสิ่งมีชีวิตแบบชีวจักรกล ออมนิทริกซ์ก็เลยรวน เพราะพยายามสแกน Ben 10: Alien Swarm (2009)
They're more than just autonomous tech.มันไม่ใช่แค่จักรกลมีชีวิต Ben 10: Alien Swarm (2009)
He's turned into some kind of nano-mechanical organism.สิ่งชีวิตจักรกลจิ๋วระดับนาโนไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
It's not a gumball machine, eli.มันไม่ใช่ ลูกบอลจักรกล นะ อีไล Air: Part 1 (2009)
- What have you done to me? - It has a hybrid nervous system.ใครทำอะไรผม มันเป็นระบบประสาทกึ่งจักรกล Terminator Salvation (2009)
One human cortex, one machine.หนึ่งคือสมองของมนุษย์ หนึ่งเครื่องจักรกล Terminator Salvation (2009)
Be careful.เพื่อให้คริสตจักรกล่าว "หยุด! Angels & Demons (2009)
Not with machinesไม่ใช่ด้วยจักรกล Surrogates (2009)
You wanna be the War Machine, take your shot.แบบนี้ไม่จำเป็นเลยนะ ถ้าอยากจะเป็นจักรกลศึก Iron Man 2 (2010)
Tom Selleck fights mechanical spiders. What?Tom Selleck สู้กับแมงมุมจักรกล Romantic Expressionism (2010)
No, I wanna watch Tom Selleck fight mechanical spiders.ไม่ ฉันอยากดู Tom Selleck สู้กับแมงมุมจักรกล Romantic Expressionism (2010)
One of the mechanical spiders just went haywire and tore him to pieces.แมงมุมจักรกลตัวหนึ่งเกิดเครื่องขัดข้องอาละวาด Romantic Expressionism (2010)
And as I've said, being partly mechanical,และอย่างที่ผมบอกไง การที่มีร่างกายบางส่วนเป็นจักรกล The Man from the Other Side (2010)
And because it's part mechanical,และเพราะบางส่วนของมันเป็นจักรกล The Man from the Other Side (2010)
When the snack is selected, the mechanical leverเมื่อขนมถูกเลือก คานจักรกล Basic Genealogy (2010)
Which is to say that it wasn't entirely mechanical,ซึ่งนั่นก็แปลว่า มันไม่ใช่สำหรับเครื่องจักรกล Over There: Part 2 (2010)
While he was strapped into a doomsday machine.ในขณะที่เขาถูกผูกติดกับจักรกลล้างโลก The Box (2010)
- So is it a machine?มันเป็นเครื่องจักรกลหรือ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Welcome to the machine!ยินดีต้อนรับสู่ยุคจักรกลCooperative Calligraphy (2010)
We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision.เรากำลังล้อมโจมตีเครื่องจักรกล ต่อสู้่กับพวกเครื่องยิงธนู เครื่องยิงก้อนไฟ พระองค์ย่อมตัดสินใจได้ยาก The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Join us, my mechanical friend.มาสิ เพื่อนจักรกลของข้า Your Highness (2011)
No matter what you say, we'll never be friends because I hate mechanical inventions and you know this.ไม่ว่าเจ้าจะพูดอย่างไร เราไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้ เพราะข้าเกลียดสิ่งประดิษฐ์จักรกล Your Highness (2011)
We were once a peaceful race of intelligent, mechanical beings.เราเคยเป็นเผ่าพันธุ์จักรกลที่สงบสุข เป็นเหล่าชีวะจักรกลที่ทรงภูมิ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Yeah, we could be experiencing a hostile technological takeover any day now.ใช่ เราอาจถูกจักรกลยึดอำนาจ เมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้ Taking Account (2011)
I'd describe it as a late-middle-kingdom shabti, buried with the pharaohs to protect them in an afterlife.ฉันคิดว่าเป็นหุ่นค่ารับใช้ของฟาโรห์\ อาณาจักรกลางตอนปลาย ถูกขังไปกับฟาโรห์เำพื่อคุ้มกันเขา ในโลกหลังความตาย On the Fence (2011)
It's not middle kingdom.ไม่ใช่อาณาจักรกลาง On the Fence (2011)
It's part insect, part machine.ระหว่างแมลงกับเครื่องจักรกล The Penelope Papers (2011)
Maybe I don't want to offend my African-American friends, but the larger point is, maybe I'm not done raging against the machine.ฉันอาจไม่ได้ต้องการพูดกระทบกระทั่ง เพื่อนแอฟริกัน-อเมริกันของฉัน แต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าก็คือ บางทีฉันอาจยังไม่จบเรื่องกับการปฏิวัติจักรกล Geography of Global Conflict (2011)
But the kingdom was turned into icy despair, and the queen realized... if she wanted to remain the most beautiful woman on the land...อาณาจักรกลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเย็นชา พระราชินีเริ่มตระหนักว่า ถ้าทรงอยากจะสวยที่สุดในแผ่นดินแล้วละก็... Mirror Mirror (2012)
These are machines.มันคือเครื่องจักรกล John Carter (2012)
No, it's just a machine.ไม่.. มันก็แค่เครื่องจักรกล Oblivion (2013)
He turned the entire town square into a hunting party for Katherine.เขาทำให้คนทุกคนในจตุจักรกลางเมือง เปิดปาร์ตี้ตามล่าหาแตทเธอรีน True Lies (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
mechanical[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องจักรกล, Syn. motorized, powered engineering
mechanize[VT] ใช้เครื่องจักร, See also: นำเครื่องจักรกลมาใช้, Syn. equip, industrialize
widget[N] เครื่องจักรกลเล็กๆ ที่ไม่รู้จักชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mechanistic (adj) แบบเครื่องจักรกล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่ายไฟถูกตัดลง over run
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top