ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จบการศึกษา*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จบการศึกษา, -จบการศึกษา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบสุทธิน. เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆว. หยก ๆ, ใหม่ ๆ, เร็ว ๆ นี้, ไว ๆ นี้, เช่น เขาเพิ่งจบการศึกษามาจากต่างประเทศสด ๆ ร้อน ๆ สินค้าเพิ่งผลิตออกจากโรงงานสด ๆ ร้อน ๆ
สนาดก(สะนา-) น. ผู้ได้รับนํ้าสรงในพิธีสนานหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งตามคติชีวิตของชาวฮินดูถือเป็นการสิ้นสุดชีวิตขั้นที่ ๑ ในอาศรม ๔ คือ พรหมจารี และย่างเข้าขั้นที่ ๒ คือ คฤหัสถ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
High school graduatesผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After graduation, we moved to the Midwest ... and stayed with her family as long as we could, almost a full afternoon.หลังจบการศึกษา เราย้ายไปตะวันตกกลาง และอยู่กับครอบครัวของเธอ นานที่สุดเท่าที่เราทำได้ อยู่ได้จนเกือบตลอดบ่าย Field of Dreams (1989)
That's why I need you to protect me.- แค่ฤดูร้อนแรก หลังที่พวกเราจบการศึกษา Deep Throat (1993)
And then the light came.- พวกคุณฉลองอะไร ? - จบการศึกษา Deep Throat (1993)
It's the baccalaureate. You don't care about it?เรื่องจบการศึกษาไง นายไม่สนเหรอ? Wild Reeds (1994)
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก Heat (1995)
You graduated from high school in 1979 almost two full years early.คุณจบการศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมในปี 1979 เกือบสองปีเต็มต้น Contact (1997)
Awarded full scholarship, M.I.T graduated magna cum laude.ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เต็ม เอมไอที จบการศึกษาเกียรตินิยม Contact (1997)
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป Never Been Kissed (1999)
Your education is over.จบการศึกษาแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
I graduated first in my class from Princeton.ผมจบการศึกษาครั้งแรกจากปริ้นซ์ตั้น Legally Blonde (2001)
Um. Me and my brother were in a car accident on the day of his graduation.อืม ฉันกับพี่ชายประสบอุบัติเหตุรถชน ในวันจบการศึกษาของเขา Raise Your Voice (2004)
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ My Little Bride (2004)
It was the date for graduation photosเป็นวันถ่ายรูปพิธีจบการศึกษา Windstruck (2004)
I should've died instead of her So neither of us has a graduation photoฉันน่าจะตายแทนเธอ ดังนั้นเราทั้งสองคนจึงไม่มีรูปวันจบการศึกษา Windstruck (2004)
At your brothers graduation wearing a red coatเวลาที่พี่ชายจบการศึกษา เธอสวมเสื้อโค๊ดสีแดง The Guy Was Cool (2004)
"Farewell for todayพิธีจบการศึกษา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Yeah, but it's graduation. It ain't the Boston Pops.ใช่ๆ แต่ว่ามันเป็นงานจบการศึกษา ไม่ใช่งานบอสตันป็อปนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
So, there's a campout tonight... and it's only for the grads, but you could come.สำหรับคนที่จบการศึกษาหน่ะ แต่ว่า.. คุณมาได้นะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Time to initiate Operation Gradu-fuck-uation.เวลาเริ่มละเว้ย ได้เวลาเปิดงานจบการศึกษาหัวควยแล้ว American Pie Presents: Band Camp (2005)
A graduation gift from the Stiffmeister.ของขวัญแด่ผู้จบการศึกษาจากสตีฟ ไมสเตอร์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Nograduation.ไม่มีวันจบการศึกษา American Pie Presents: Band Camp (2005)
- and ruined our graduation. - I went there for a friendly game...และทำลายวันงานจบการศึกษา / ผมไปเล่นเกมส์เพื่อที่จะเป็นมิตรกับพวกเขา American Pie Presents: Band Camp (2005)
I mean... we graduate next year, and I don't know.เราจะจบการศึกษาปีหน้า แต่ฉันไม่รู้ว่า American Pie Presents: Band Camp (2005)
Yeah. I want to be back in time for her graduation. That's why I want to leave right now.อือ ผมต้องการจะกลับมาทันงานจบการศึกษาของเขา นั่นทำไมผมถึงอยากจะไปตอนนี้ Boys Over Flowers (2005)
And tomorrow. I will graduate.แล้วพรุ่งนี้ ฉันก็จะจบการศึกษา Boys Over Flowers (2005)
Graduation Ceremonyพิธีจบการศึกษา Boys Over Flowers (2005)
The graduation is already over.งานจบการศึกษาจบลงแล้ว Boys Over Flowers (2005)
Graduated from Columbia with a B.A. in Architecture.จบการศึกษาจากโคลัมเบีย ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Art of Seduction (2005)
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ The Astronaut Farmer (2006)
Dear graduating class, the word graduation doesn't mean the end, but rather the beginning of a new era for you all.บัณฑิตที่รักทั้งหลาย คำว่าจบการศึกษา ไม่ได้หมายความว่าจะจบ แต่มันคือคำว่าเริ่มต้น Dasepo Naughty Girls (2006)
We have to stage a play to graduate.เราต้องแสดงละครวันจบการศึกษา A Millionaire's First Love (2006)
Feb 10, 2006 Boram High School graduates10 กุมภาพันธ์ 2006 นักเรียนจบการศึกษา โรงเรียนโบรัม A Millionaire's First Love (2006)
As I told you before, my goal is not winning a Gold but to graduate.แต่ชั้นบอกเธอไปก่อนหน้านี้แล้ว เป้าหมายของชั้นไม่ใช่การได้เหรียญทอง แต่เป็นการจบการศึกษาต่างหาก Almost Love (2006)
[I graduated from university, and became a photographer.][ผมจบการศึกษา และทำงานเป็นช่างภาพ] Heavenly Forest (2006)
I Want to Graduate With Everyone!" - This Sakaki guy is a Yakuza heir!/Nเธอจะจบการศึกษากับทุกคน My Boss, My Hero (2006)
Of course excited, graduate travel!แน่นอนสิ นี่มันทริปฉลองจบการศึกษานะ! One Missed Call Final (2006)
Again, again! Graduate travel!เอาอีก เอาอีก ทริปฉลองจบการศึกษาOne Missed Call Final (2006)
Graduate travel in Korea... would be one happy...ทริปฉลองจบการศึกษาที่เกาหลี... .. ทริปฉลองจบการศึกษาที่เกาหลี... One Missed Call Final (2006)
Graduate travel?ทริปฉลองจบการศึกษางั้นหรอ One Missed Call Final (2006)
It certainly has been for me. After a lost summer of being Nanny,ในการพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อการจบการศึกษา แน่นอนว่ามันก็คงเป็นฉัน หลังจากเสียช่วงฤดูร้อนไป กับการเป็นพี่เลี้ยง The Nanny Diaries (2007)
Studied Business Administration over at UNM got my degree.จบการศึกษาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก ฉันได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ...And the Bag's in the River (2008)
Stay here, graduate, go to West Point?อยู่ที่นี่จนจบการศึกษา ไปต่อเวสพ้อยท์ Goodbye to All That (2008)
You graduated at UCSD with honors.เธอจบการศึกษา ที่มหาลัยซานดิเอโกด้วยเกียรตินิยม Better Half (2008)
right?ผลการเรียนจะออกหลังจากพิธีจบการศึกษาใช่ไหม? Akai ito (2008)
Are your parents coming to the graduation ceremony?พ่อแม่ของเธอจะมาพิธีจบการศึกษารึป่าว Akai ito (2008)
congratulations on graduating! Kawaguchi!ทุกคน ยินดีด้วยที่จบการศึกษา และพิเศษสุด คาวากูชิ Akai ito (2008)
So he didn't want to give the reason for his transfer. they should have graduated with all of you together.ดังนั้นเค้าจึงไม่อยากบอกเหตุผลให้ทุกๆคนรู้ นิชิโนะ และ นาคางาว่า ทั้งสองคนจะได้จบการศึกษาไปพร้อมๆกับพวกเธอ Akai ito (2008)
I don't really feel like graduating.ฉันไม่รู้สึกเหมือนกันจบการศึกษาเลย Akai ito (2008)
it doesn't mean it's over.มันก็แค่เราจบการศึกษา, ไม่ได้หมายถึงมันจะจบทั้งหมดนะ Akai ito (2008)
On the day of my senior prom, one of them would change my life.ในวันงานเลี้ยงจบการศึกษาของผม หนึ่งในเภสัชกรนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของผมไปเลย New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kānseuksā) EN: graduate   FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
graduate with[PHRV] จบการศึกษาพร้อมกับ
graduate[VI] เรียนจบ, See also: จบการศึกษา, ได้รับปริญญา
Oxford English[N] ภาษาพูดแบบผู้จบการศึกษาจาก Oxford University

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optometristผู้ที่จบการศึกษาปริญญาชั้นสูงเฉพาะทางการตรวจสายตา(Doctor of Optometry)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n) การจบการศึกษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学士[がくし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top