ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*จดจำไว้*

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จดจำไว้, -จดจำไว้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรากำหนดไว้, จดจำไว้, เช่น ตราเอาไว้ที
ประวัติการณ์(ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน) น. เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้.
หมายหัวก. จดจำไว้ด้วยความประสงค์ร้าย เช่น เขาถูกพวกนักเลงหมายหัวไว้ว่าจะต้องหาทางกำจัดให้ได้, คาดหมายไว้ว่าจะเป็นไปในทางไม่ดี เช่น เด็กคนนี้ถูกหมายหัวไว้ว่าจะต้องสอบตกแน่ ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear this song and rememberฟังเพลงนี้และจดจำไว้ Anastasia (1997)
Things I almost rememberเหมือนเคยเห็นเคยจดจำไว้ Anastasia (1997)
Hear this song and rememberฟังเพลงนี้และจดจำไว้ Anastasia (1997)
Somethin' that got to be remembered.เป็นอะไรที่ต้องจดจำไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
Let yourself remember.ให้ตัวคุณเองจดจำไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
I will always remember the game against Fairfield.ฉันจะจดจำไว้ตลอดไป ในเกมที่พบกับ Fairfield The Girl Next Door (2004)
I'll always remember...-สาด ไปไกลตีนไป๊ ฉันจะจดจำไว้ The Girl Next Door (2004)
Courtney Booth. I will always remember late nights in Cabby...Courtney Booth ฉันจะจดจำไว้ คืนสุดท้ายที่ Cabby-- The Girl Next Door (2004)
Kurt Kilgore. I will... Joseph Croft.Joseph Croft ฉันจะจดจำไว้ กีฬามวยปล้ำและความทรงจำดีๆ The Girl Next Door (2004)
Will remain tough and everเราจะจดจำไว้นานแสน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
But mother remembered...แต่แม่จดจำไว้... Grave of the Fireflys (2005)
I'll keep that in mind.หม่อมฉันจะจดจำไว้ Episode #1.43 (2006)
Alas, my children, this is the day you shall always remember as the day you almost...ในที่สุด .. พวกข้า นี่เป็นวันที่พวกนาย จะจดจำไว้ ว่าพวกนายเกือบจะได้ตัว... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
In your name we pray. Amen.ชื่อของคุณฉันจะจดจำไว้แล้วกัน สาธุ. Black Snake Moan (2006)
And you just remember that your old man walked Ben Wade to that station when nobody else would.ลูกแค่จดจำไว้ให้ดี ว่าพ่อของลูกนั่นแหละ เป็นคนพา เบน เวด ไปถึงสถานีได้ เมื่อไม่มีใครจะทำ 3:10 to Yuma (2007)
Please remember...โปรดจดจำไว้ ... Spider Lilies (2007)
A fact you'd be wise to remember.การทำความดีของท่านจะถูกจดจำไว้The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Cause that's what you want to remember on a bad days.เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ คุณอยากจดจำไว้ ในวันแย่ๆของชีวิต Hachi: A Dog's Tale (2009)
He made your career, but he is not the man you think he is.คืนสุดท้ายที่นิวยอร์ค คุณอยากจดจำไว้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It's done with. This is a partnership now.อาจมีบางสิ่งที่คุณจะจดจำไว้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Some sort of molecular fysiology thing.ที่เป็นพื้นฐาน , ถูกจดจำไว้ บางชนิดของโมเลกุลบางอย่าง Pilot (2009)
And for the record this isn't about some prizefight between your brothers.และเพื่อให้จดจำไว้ นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างพี่น้อง Changing Channels (2009)
It will be remembered throughout history.มันจะถูกจดจำไว้เสมอ Ironclad (2011)
Hear that, ladies? Watch and learn.ฟังนะสาวๆ ดูแล้วจดจำไว้ Secrets That I Never Want to Know (2011)
I will always remember that... and everything you've done for me.ข้าจะจดจำไว้ตลอดไป และทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าบาททรงทำเพื่อข้า The Drawing of the Dark (2012)
But all I'll be remembered for is this one thing.แต่ทั้งหมดนี้ฉันจะจดจำไว้ คือสิ่งๆนี้ Shooting Star (2013)
♪ Remember to let her into your heart ♪จดจำไว้เพื่อเก็บเธอเอาไว้ในหัวใจ Tina in the Sky with Diamonds (2013)
♪ Remember to let her under your skin ♪จดจำไว้เพื่อกอดเธอไว้ข้างกาย Tina in the Sky with Diamonds (2013)
People will only remember that I won.ทุกคนจะจดจำไว้แค่ว่าผมชนะ Episode #1.8 (2013)
You'd be wise to remember that.จะดีกว่า ถ้าท่านจดจำไว้ด้วย The Laws of Gods and Men (2014)
The warden has set it up so that you will be sharing a cell with Marie.พัสดี เตรียมพร้อมแล้ว จดจำไว้ เซสกับมารี The Greybar Hotel (2014)
We're the ones who remember.ส่วนพวกเราเป็นคนที่จดจำไว้ Orange Blossom Ice Cream (2014)
So, you know, you don't have to call me back or anything, just, I just want you to remember-- that I love you.แล้ว พ่อก็อยากให้ลูกรู้ว่า ลูกไม่จำเป็นต้องโทรกลับมา หรืออะไรทั้งนั้น แค่ ฉันแค่ อยากให้คุณจดจำไว้ ว่าฉันรักคุณ The Magician (2014)
Now remember who she was.ทีนี้ให้จดจำไว้ว่าเธอเคยเป็นใคร Brown Shag Carpet (2015)
When people ask you what happened here... tell them the North remembers.ตอนที่ผู้คนถามเจ้าว่า เกิดอะไรขึ้นที่นี่... บอกพวกเขาว่าชาวเหนือจะจดจำไว้ Dragonstone (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
chalk up[PHRV] บันทึก (บางสิ่ง) เป็นความสำเร็จ, See also: จดบันทึก, จดจำไว้
memorise[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top