Search result for

*จงรักภักดีต่อ*

(60 entries)
(0.1501 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จงรักภักดีต่อ, -จงรักภักดีต่อ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตราบเท่าสัน. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น เราจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติตราบเท่าชีวิตจะหาไม่, ตราบท้าว ก็ว่า.
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก. ดื่มนํ้าสาบานและปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน, เรียกสั้น ๆ ว่า ถือนํ้า ก็มี.
สามิภักดิ์น. ความจงรักภักดีต่อเจ้านาย, การยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ. ก. จงรักภักดีเจ้านาย, ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, สวามิภักดิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural allegianceความจงรักภักดีต่อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม The Kingdom of the Winds (2008)
Kennedy was president, and we were all patriots.ตอนนั้นเคเนดี้เป็นประธานาธิบดี และเราคือพวกที่จงรักภักดีต่อชาติ Chapter Ten '1961' (2009)
Okay. Let's do it.คนเดียวที่จงรักภักดีต่อฉันจริงๆคือพีท Trust Me (2009)
Welcome to this fine morning... [Meredith] We pledge allegiance to the flag.เราปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ Tainted Obligation (2009)
To blurt that out during the pledge of allegiance.เพื่อพูดโพล่งคำนั้นออกมาระหว่างคำสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ Don't Walk on the Grass (2009)
As we go on air, we're getting reports that thousands of troops loyal to General Charles Motomba's Revolutionary Freedom Front are moving towards the capital of Dénué.ขณะที่กำลังแพร่ภาพอยู่นี้ มีรายงานว่าทหารหลายพันคน ..ที่จงรักภักดีต่อนายพลชาร์ลส์ โมตอมบ้า ผู้นำกลุ่มปฏิวัติอิสระRFF กำลังเคลื่อนพลมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเดนูอี The International (2009)
Gratitude falls short of loyalty.แค่ซาบซึ้งใจ ไม่ได้แปลว่ามันจงรักภักดีต่อท่านนะ Delicate Things (2010)
For their safety and also for mine I hereby renounce my fealty to the kingdom of Louisiana and I humbly pledge my loyalty to Your Majesty.เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา และผม ผมจึงสละความภักดีต่ออาณาจักรหลุยส์ซีอาน่า และผมขอจงรักภักดีต่อฝ่าบาท It Hurts Me Too (2010)
So I renounce any and all allegiance to you.ดังนั้นผมจึงขอสละ ความจงรักภักดีต่อคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The victim didn't die from a little calcification. Yeah.พวกคุณสองคนไม่เข้าใจ บูธเป็นคนที่จงรักภักดีต่อชาติอย่างมาก The Proof in the Pudding (2010)
- Because my boys are loyal to the MC.- ไม่มีไอ้ทรยศชาิติชั่วคนนี้... - เพราะว่าเด็กของฉัน จงรักภักดีต่อสโมสร Fírinne (2010)
Jimmy has 'em all convinced that folks are just fat Irish sheep, moving with the loyal herd.พวกเขาทุกคนเป็นพวกเดียวกันกับจิมมี่ คนพวกนั้นมันก็เเค่สุนัขรับใช้ จงรักภักดีต่อเจ้าของ Widening Gyre (2010)
Tell Anne that Blair's arranged a special surprise to show her dedication to girls inc.บอกแอนว่าแบลร์เปลี่ยนเซอร์ไพรส์แล้ว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อมูลนิธิ The Witches of Bushwick (2010)
Emily pledged her loyalty to katherine.เอมิลี่สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อแคทเธอรีน Isobel (2010)
I swore allegiance to my king, and as long as there is breath in his body it is my duty to uphold that.ข้าสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ ตราบเท่าลมหายใจของข้า และภาระที่ข้าต้องดำเนินต่อไป The Tears of Uther Pendragon (2010)
You are giving up on my father. That is something I will never do.ท่านกำลังบอกให้ข้าเลิกจงรักภักดีต่อท่านพ่อ นั่นคือสิ่งที่ข้าไม่อาจกระทำได้เลย The Tears of Uther Pendragon (2010)
My loyalty to Camelot and your father comes first.ความจงรักภักดีต่อคาร์แมล็อตและ พระบิดาของพระองค์ย่อมมาก่อนเสมอ Goblin's Gold (2010)
You know I have always been loyal to you, Morgana.ฝ่าบาททรงทราบว่าหม่อมฉันจงรักภักดีต่อฝ่าบาท มอร์กาน่า The Coming of Arthur: Part One (2010)
Do you have any affection towards the department store?นี่แกมีความจงรักภักดีต่อบริษัทบ้างหรือเปล่า? Episode #1.4 (2010)
He tried to kill my father's closest friends and most loyal supporters.เขาพยายามฆ่าเพื่อนสนิท และบริวาณผู้จงรักภักดีต่อพ่อของฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
He met the aliens who ruled the seas They took one look at him And fell to their kneesเขาพบว่าคนต่างด้าว พิสูจน์แล้วว่าจงรักภักดีต่อหัวเข่าของเขา! Happy Feet Two (2011)
I've called for a full assembly of the Holy Host.และสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อธงนั่น ใช่ไหม The Man Who Would Be King (2011)
You'll kneel before me and pledge allegiance to the flag, all right?แล้วธงนั่นคืออะไร ข้าเอง แคสเทียล จงรักภักดีต่อข้า The Man Who Would Be King (2011)
So you will bow down and profess your love unto me, your Lord or I shall destroy you.เพราะฉะนั้นตายจะต้องเคารพฉัน และสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อข้า ผู้ซึ่งเป็นนายของพวกเจ้า ...ไม่งั้น ข้าจะทำลายเจ้า Let It Bleed (2011)
Why are you only loyal to Liu Bei?ทำไมเจ้าจึงจงรักภักดีต่อเล่าปี่นัก The Lost Bladesman (2011)
Empress Dowager, even though we have run out of money, food, and ammunition, we still have for centuries our loyal subjects!เรายังมีที่ผู้ที่จงรักภักดีต่อเรา มาตลอดนับเป็นศตวรรษ ข้าขอพูดแค่ว่า 1911 (2011)
Bend the knee and swear loyalty to my son-- and we shall allow you to live out your days in the gray waste you call home.ءҺҹ ѡѡյ١¢җ Ҩҹ ժԵ 㹴Թᴹ ҹ¡ ҹ You Win or You Die (2011)
So you will bow down and profess your love unto me, your Lord or I shall destroy you.เพราะฉะนั้นพวกนายต้องก้มหัวให้ฉัน และสาบานความจงรักภักดีต่อข้า นายของพวกเจ้า ไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายเจ้า The Man Who Knew Too Much (2011)
That prison was his responsibility, and without it, he'll cling to what he knows.ที่คุกนั่่นเป็นที่สำหรับเขาแล้ว และนอกจากมัน เขาจะจงรักภักดีต่อสิ่งที่เขารู้ Big Sea (2011)
I've resworn my allegiance to the Glee Club without telling Coach Sue.ฉันสาบานแสดง ความจงรักภักดีต่อชมรมแล้ว โดยไม่บอก โค้ชซู Asian F (2011)
You swore loyalty to your master, it's commendable.เจ้าจงรักภักดีต่ออาจาย์ มันช่างน่านับถือ The Hunter's Heart (2011)
And also because of loyalty to our country.เป็นเพราะความจงรักภักดีต่อประเทศ Episode #1.8 (2011)
Sworned..allegiance to me.แสดงความจงรักภักดีต่อข้า Conan the Barbarian (2011)
Circle Mages have pledged their allegiance to the Chantry.ภาคีมนตราได้ให้คำมั่น ว่าจะจงรักภักดีต่อวิหาร. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king.ท่านถูกเรียกตัวไปคิงส์แลนดิง เพื่อสาบานความจงรักภักดีต่อพระราชาคนใหม่ The North Remembers (2012)
He's been sired.เขาขึ้นตรงต่อคนอื่น เขารู้สึกจงรักภักดีต่อคลาวส์ Our Town (2012)
He's been sired.เขาขึ้นตรงต่อคล้าวส์ จงรักภักดีต่อคล้าวส์ The Ties That Bind (2012)
And he still thinks I'm sired to him.เขายังคิดว่าฉันยังจงรักภักดีต่อเขาอยู่ Before Sunset (2012)
Your son can go on calling himself King in the North, the Starks will have dominion over all lands north of Moat Cailin, provided he swears me an oath of fealty.ลูกชายท่านจะเรียกตัวเองว่า กษัตริย์แห่งเเดนเหนือต่อไปก็ย่อมได้ สตาร์คจะมีสิทธิเหนือ ดินแดนทั้งหมดทางตอนเหนือของโมท แคทลิน หากเขาสาบานจะ จงรักภักดีต่อข้า The Ghost of Harrenhal (2012)
To whom does House Dormand owe allegiance?ตระกูลดอร์แมนสาบานว่าจะ จงรักภักดีต่อใคร The Old Gods and the New (2012)
Guardian, it is not possible. We are all loyal.เป็นไปไม่ได้ พวกเราทุกคนจงรักภักดีต่อท่าน We'll Meet Again (2012)
Are you loyal to Roman Zimojic?เธอจงรักภักดีต่อ โรมัน ซิโมจิกหรือเปล่า? In the Beginning (2012)
She's a friend who stood by me after she learned the truth, after I killed.นางเป็นเพื่อนที่จงรักภักดีต่อข้า หลังจากที่ข้ารู้ความจริง หลังจากที่ข้าฆ่า Child of the Moon (2012)
Men, they stick together and they hold each other's secrets, but you deserve to know the truth.เขาจงรักภักดีต่อกัน และพวกเขาก็เก็บความลับ ของกันและกันไว้ แต่คุณสมควรได้รับรู้ความจริงนะ The Sun (2013)
I know she was sired to me,Nเธอจงรักภักดีต่อฉัน Graduation (2013)
German soldiers loyal to the British crown, known for their ruthlessness in combat.ทหารเยอรมันจงรักภักดีต่อกษัตริย์อังกฤษ เป็นที่รู้กันว่าพวกเขาต่อสู้อย่างไร้ความปราณี The Lesser Key of Solomon (2013)
Each of you swore allegiance to me and to that cause.แต่ละท่าน สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อ ฉันและสาเหตุที่ Maleficent (2014)
If you represent Constantius, loyal to him, why did he not tell you of Katherine.ถ้าคุณเป็นตัวแทน Constantius, ที่จงรักภักดีต่อเขา ทำไมเขาจะไม่บอกคุณของแคทเธอรี Decline of an Empire (2014)
The trouble with loyalty to a cause is that the cause will always betray you.ปัญหาเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อ สาเหตุคือสาเหตุมักจะทรยศคุณ Transformers: Age of Extinction (2014)
He is loyal to bin Laden.เขาเป็นคนที่จงรักภักดีต่อบินลาเดน American Sniper (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together
go back on[PHRV] ทรยศต่อ, See also: ไม่จงรักภักดีต่อ, Syn. let down
only have eyes for[IDM] จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น, See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
pledge allegiance to[IDM] สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ
swear allegiance to[IDM] สาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อ, See also: จงรักภักดีต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top