ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*งัว*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: งัว, -งัว-
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
งัว (n ) วัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งัว[N] bullock, See also: ox, cow, bull, calf, Syn. วัว, โค, Example: ทางคติของอินเดียเรียกผู้หญิงว่างัวเพราะใช้แรงทำงานหนักได้ดีเหมือนอย่างงัว, Count unit: ตัว
งัวเงีย[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. สะลึมสะลือ, ง่วง, Ant. ตื่น, Example: นพพรงัวเงียขึ้นมาจากเตียงแล้วเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชาย, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดังงัวดู การเวก ๓.
กระเบื้องหน้างัวดู กระเบื้องหน้าวัว.
งัวน. วัว, โค ก็เรียก.
งัว ๒, งั่ว ๑น. ลูกชายคนที่ ๕.
งัวน. ไม้รับกงพัดที่โคนเสา ๒ อันเพื่อกันไม่ให้เสาทรุดลงไปในหลุม.
งัวน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดหลายสกุล เช่น ในสกุล Triacanthus วงศ์ Triacanthidae, ในสกุล Monacanthus วงศ์ Monacanthidae, ในสกุล Balistes วงศ์ Balistidae, ในสกุล Anacanthus วงศ์ Anacanthidae มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยยาว ๓๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวได้ถึง ๗๕ เซนติเมตร ผิวหนังหยาบเหนียวหรือเป็นแผ่นกระดูกหนาเรียงติดต่อกัน ฟันเป็นแผ่น ใช้แทะเล็มหาอาหารตามแนวปะการังและพื้นท้องทะเล ก้านครีบหลังก้านแรกและครีบท้องเป็นแท่งกระดูกใหญ่คล้ายเขาสัตว์, บางชนิดมีชื่อเรียกว่า วัว หรือ กวาง.
งัวเงียก. อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่.
งัวซังน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Capparis thorelii Gagnep. ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นมีหนามโค้ง ดอกสีชมพู.
งัวเลีย ๑น. เรียกผมที่หน้าผากซึ่งตั้งชันขึ้นไปแล้วปลายย้อนกลับลงมา.
งัวเลีย ๒ดู ไก่ไห้ (๑).
ซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ,ซื้องัวหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาวก. ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง, ทำอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน.
ตางัวน. ชื่อโคมชนิดหนึ่ง
ตางัวโลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนังเพื่อกันช่องสึก, ถ้าขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่.
ตางัวดูใน ตา ๒.
ตางัวน. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Turbinidae เปลือกหนา ค่อนข้างกลม ก้นหอยสั้น ผิวขรุขระ แผ่นปิดช่องเปลือกกลมหนา ด้านนอกโค้ง เรียก เบี้ยตางัว ใช้สำหรับเล่นหมากรุก เช่น ชนิด Turbo marmoratus Linn., T. bruneus (Röding).
ตางัวน. ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง.
น้ำอาบงัวน. นํ้าฝนที่ตกชะดินไหลลงมา มีสีน้ำตาลอ่อน.
เยี่ยวงัวน. ต้นกะทกรก. [ดู กะทกรก (๑)].
วิ่งงัวก. ให้คน ๒ คนวิ่งแข่งกัน, วิ่งวัว ก็ว่า.
หน้างัวดู หน้าวัว ๑.
กงพัด ๒น. ไม้เหลี่ยมสอดในรูซึ่งเจาะที่โคนเสาเรือน ปลายทั้ง ๒ ยื่นออกมาวางอยู่บนหมอน (ซึ่งเรียกว่า งัว) ข้างละต้น, หรือถ้าไม่เจาะรู ก็ใช้เป็น ๒ อัน ตีขวางขนาบโคนเสาข้างละอันวางอยู่บนหมอนเหมือนกัน เพื่อกันทรุด.
กระเบื้องขนมเปียกปูนน. กระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องว่าว กระเบื้องหน้าวัว หรือ กระเบื้องหน้างัว ก็เรียก.
กระเบื้องว่าวน. กระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องขนมเปียกปูน กระเบื้องหน้าวัว หรือ กระเบื้องหน้างัว ก็เรียก.
กระเบื้องหน้าวัวกระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องหน้างัว กระเบื้องว่าว หรือ กระเบื้องขนมเปียกปูน ก็เรียก.
กวาง ๒(กฺวาง) น. ชื่อปลางัวบางชนิดในวงศ์ Triacanthidae, Monacanthidae และ Balistidae. (ดู งัว ๔ ประกอบ).
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax psittacorum (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
การเวก ๓(การะ-) น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Artabotrys siamensis Miq. ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอมอ่อน กลีบดอกคล้ายกระดังงาจีนแต่ขนาดเล็กกว่า, กระดังงัว กระดังงาเถา หรือ หนามควายนอน ก็เรียก.
ไก่ไห้น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Capparis flavicans Kurz ในวงศ์ Capparaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณทั่วไป ลำต้นมีหนาม, กะอิด ตะลุ่มอิด งวงช้าง หรือ งัวเลีย ก็เรียก.
โงเงว. อาการที่ลุกขึ้นนั่งหรือยืนโงกเงกของคนที่มึนงงหรือเพิ่งตื่นนอนใหม่, ยังงัวเงียอยู่.
ตาไก่โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนังเพื่อกันช่องสึก, ถ้าขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว.
ตาสว่างไม่ง่วงงัวเงีย, นอนต่อไม่หลับ, เช่น ตื่นขึ้นมากลางดึก เลยตาสว่าง นอนไม่หลับอีก
มัวเมียก. งัวเงีย.
วัว ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Bos taurus Linn. ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ กีบคู่ ลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาล นวล เขาโค้งสั้น ไม่ผลัดเขามีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก ขนปลายหางเป็นพู่ ที่เลี้ยงเพื่อนำน้ำนมมาบริโภค เช่น พันธุ์โฮลสไตน์–ฟรีเซียน ที่ขุนเป็นวัวเนื้อ เช่น พันธุ์บรามัน, โค ก็เรียก, (ปาก) งัว.
วัว ๒ดู งัว ๔.
วิ่งวัวก. ให้คน ๒ คนวิ่งแข่งกัน, วิ่งงัว ก็ว่า.
สะลึมสะลือว. ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรืองัวเงียเพราะเมาหรือง่วง เช่น พอเมาได้ที่ก็นั่งสะลึมสะลือ เมื่อคืนนอนดึก ตื่นขึ้นมาเลยสะลึมสะลือ.
เสลดหางวัวน. เมือกข้นเหนียวที่ตีขึ้นมาจุกที่คอและปิดหลอดลม ทำให้หายใจไม่ออก, เสลดหางงัว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subwakingงัวเงีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Just... recovering.ไม่ แค่งัวเงีย Eating Out (2004)
I was a little out of it.มันงัวเงียเบลอๆ White to Play (2009)
You were on a cot, fell asleep.ลูกอยู่ในเปล กำลังงัวเงีย Playing Cards with Coyote (2009)
Come on, shake it out.อย่ามัวงัวเงีย.. Melbourne (2010)
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า Chuck Versus the Cubic Z (2010)
You're not sleeping.คุณไม่ได้งัวเงีย Authority Always Wins (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf   FR: boeuf [m] ; vache [f]
งัวเงีย[v.] (ngūa-ngīa) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[adj.] (ngūa-ngīa) EN: sleepy ; drowsy   FR: endormi ; somnolent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowsily[ADV] ด้วยความงัวเงีย, See also: อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น, อย่างสะลึมสะลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top