Search result for

*ฆาตกร*

(134 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฆาตกร, -ฆาตกร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน
วิสามัญฆาตกรรม[V] murder legally, See also: extrajudicially kill, Example: ตำรวจปราบปราบยาเสพติดวิสามัญฆาตกรรม 2 ศพ ที่อาคารเจริญสุขแมนชั่น, Thai definition: ฆาตกรรมที่กระทำตามหน้าที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฆาตกรน. ผู้ที่ฆ่าคน.
ฆาตกรรมน. การฆ่าคน.
วิสามัญฆาตกรรม(วิสามันคาดตะกำ) น. การตายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่.
กระดูกร้องได้น. ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก.
ค้นหาก. หาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น ตำรวจค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม.
คลี่คลายทำให้กระจ่างโดยลำดับ เช่น ตำรวจคลี่คลายเงื่อนงำในคดีฆาตกรรม.
ซ่อนเงื่อนก. ปิดบังเงื่อนไว้ไม่ให้เห็น, ปิดบังข้อสำคัญไว้, ปิดบังอย่างมีเงื่อนงำ, เช่น นวนิยายฆาตกรรมเรื่องนี้ ผู้เขียนซ่อนเงื่อนไว้ตอนต้นเรื่อง.
รู้เค้าก. รู้ร่องรอย เช่น รู้เค้าว่าใครเป็นฆาตกร เก็บเงินไว้ให้ดีอย่าให้ใครรู้เค้า.
อำพรางว. ที่ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น เช่น ฆาตกรรมอำพราง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercy killerปรานีฆาตกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women murderers ฆาตกรสตรี [TU Subject Heading]
Mass murderฆาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Trials (Murder)การพิจารณาและตัดสินคดี (ฆาตกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Murder.ฆาตกรรม Slight of Hand (2010)
Murder.ฆาตกร Better Angels (2012)
You walk in on surgery halfway through, it looks like murder.คุณเดินในหนทางที่มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
Let me get this back to the lab along with everything else the killer might have touched.ให้ผมเอาเลือดนี่กับทุกอย่างที่ฆาตกรน่าจะจับต้อง กลับไปตรวจที่แล็ปก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
Somebody murdered her daughter last night,Nick.มีคนฆาตกรรมลูกสาวของเธอเมื่อคืนนี้ นิค And How Does That Make You Kill? (2008)
Please tell me you've got something on my murder weapon.ช่วยบอกผมทีเถอะว่าคุณมีบางอย่าง เป็นอาวุธของฆาตกร And How Does That Make You Kill? (2008)
It's not our murder weapon.ไม่ใช่อาวุธของฆาตกรหรอก And How Does That Make You Kill? (2008)
Allison,are you aware that Chelsea was murdered last night?แอลลิสัน หนูรู้มั๊ยว่า เชลซีโดนฆาตกรรมเมื่อคืนนี้? And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh is the mother of the young girl who was murdered.ดร.มาร์ชเป็นแม่ของ เด็กผู้หญิงคนนึงที่ถูกฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
If she did, hopefully one of these prints will lead to her killer.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง หวังว่าลายนิ้วมือพวกนี้จะนำเราไปหาฆาตกรได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is murder, Mr. Dashell.นั่นเป็นการฆาตกรรม คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, your husband may be involved in the murder.คุณนายดาเชลล์ สามีคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
So the killer tried to get rid of evidence by disinfecting it.งั้นฆาตกรก็พยายามที่จะ ทำลายหลักฐานด้วยการฆ่าเชื้อออกไป And How Does That Make You Kill? (2008)
I already told you people I'm not a killer.ผมบอกพวกคุณไปแล้วว่าผมไม่ใช่ฆาตกร And How Does That Make You Kill? (2008)
These are the keys to finding Dr. Marsh's killer.พวกนี้เป็นกุญแจนำไปสู่ฆาตกรฆ่า ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
In the meantime, her killer's still out there, and we don't know who they're gonna kill next.ในขณะ เดียวกัน ฆาตกรก็ยังลอยนวลอยู่ และเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าใครต่อไป And How Does That Make You Kill? (2008)
That would make me a murderer.กลับทำให้ข้าเป็นฆาตกร To Kill the King (2008)
By your form of style is... do you mean by being an Orchestra Killer?โดยสไตล์ของคุณคือ... คุณหมายถึง การเป็น ฆาตกรออร์เคสตร้า หน่ะรึ? Beethoven Virus (2008)
[Michael X was hanged in 1975 in Trinidad] [for the murder of Gale Benson.]ไมเคิล เอ็กซ์ถูกแขวนคอ ในปี 1975 ในตรินิแดด จากการฆาตกรรมเกล เบนสัน The Bank Job (2008)
[Hakim Jamal was murdered in Boston in 1973]ฮาคิม จามัลถูกฆาตกรรม ในบอสตัน ปี 1973 The Bank Job (2008)
[The murders of Guy and Bambas were never solved]การฆาตกรรมกายและแบมบาส ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ The Bank Job (2008)
He was wanted for theft and murder anyway, so I suppose so.เขาถูกประกาศจับในข้อหาขโมยและฆาตกร ซึ่งข้าก็คิดเช่นนั้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And stop treating me like a criminal.และได้โปรดหยุดทำกับฉันเหมือนเป็นฆาตกร Heartbreak Library (2008)
It looks like you're planning a mass murder.ดูเหมือน คุณกำลังวางแผน ฆาตกรรมหมู่ Superhero Movie (2008)
This prison is the home to murderers, rapists..คุกแห่งนี้เป็นบ้านของเหล่าฆาตกร, พวกฆ่าข่มขืน Death Race (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
No, Gotham needs its true hero and I let that murdering psychopath blow him half to hell.ไม่ ก็อธแธมต้องการฮีโรตัวจริง และฉันปล่อยไอ้ฆาตกรบ้าคลั่ง ทำเค้าตายไปครึ่ง The Dark Knight (2008)
Commissioner, do you really think an ordinary citizen would try to kill this man?...คนธรรมดา จะจัดการฆาตกรบ้าคนนี้ได้ The Dark Knight (2008)
Books are adventure. They contain murder and mayhem and passion.หนังสือคือการผจญภัยอย่างหนึ่ง มีทั้งฆาตกรรม ประทุษร้าย และกิเลสตัณหา Inkheart (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is a trap they've setup to frame us as murderers!เป็นกับดัก พวกมันจัดฉากเพื่อใส่ร้ายว่าเราเป็นฆาตกรEpisode #1.5 (2008)
Instead, your father strategised a plan of murder...ในทางตรงกันข้าม, พ่อของแก เชี่ยวชาญการวางแผนฆาตกรรม... . Episode #1.7 (2008)
Every time there is a mining accident, must my father be a murderer again?ทุกๆครั้ง ต้องมีอุบัติเหตุในเหมืองฯ, พ่อของฉันจะเป็นฆาตกร ทุกๆครั้งเลยหรือ? Episode #1.7 (2008)
It was a premeditated murder.มันเป็นการฆาตกรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Episode #1.7 (2008)
Your father is an unblinking murderer, the scourge of this world!พ่อของแกเป็นฆาตกรที่ฆ่าได้โดยไม่กระพริบตา, คนที่ทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้ Episode #1.7 (2008)
Your father is a ruthless murderer, rascal.พ่อของแกมันเป็นฆาตกรที่ไร้ความปรานี,คนชั่ว. Episode #1.8 (2008)
So you want to make me into a murderer.งั้น แกก็ต้องการทำให้ฉันเป็นฆาตกรนะสิ Episode #1.9 (2008)
Even you think of my father as a murderer?แม้แต่เธอ ยังคิดว่าพ่อของฉันเป็นฆาตกรEpisode #1.9 (2008)
Say that you are the murderer who killed my father.พูดว่าแกเป็นฆาตกรคนที่ฆ่าพ่อของฉัน. Episode #1.9 (2008)
Los angeles has become a place where our protectors have become our brutaIizers;นครลอสแองเจลิสของเรา ได้กลายมาเป็นเมืองที่เหล่าผู้พิทักษ์ กลายมาเป็นฆาตกร Changeling (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
Kids found murdered in Riverside! MAN: There it is;เด็กจำนวนมากถูกฆาตกรรมที่ริเสอร์ไซด์ อยู่นั่นไง Changeling (2008)
"guilty on all counts of murder in the first degree;"มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม Changeling (2008)
Turns out, you're the first woman in 30 years the state has allowed to visit a serial killer on the eve of his execution;คุณเป็นผู้หญิงคนแรกในรอบ 30 ปี ที่ทางรัฐยอมให้เข้าพบฆาตกรต่อเนื่อง ก่อนวันประหาร Changeling (2008)
"you have been convicted of murder,คุณถูกตัดสินว่าฆาตกรรม Changeling (2008)
Rarely used as a murder weapon.ไม่ค่อยใช้เป็นอาวุธทำฆาตกรรมกัน WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khāttakam) EN: murder case   FR: affaire de meutre [f]
ฆาตกร[n.] (khātkakøn) EN: murderer ; killer   
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
วิสามัญฆาตกรรม[n. exp.] (wisāman khāttakam) EN: lawful homicide   

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodbath[N] การฆาตกรรมหมู่
bump off[PHRV] ฆ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
contract[N] การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
do in[PHRV] กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆ่า, Syn. bump off
finish off[PHRV] ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆาตกรรม
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
hit[VT] ฆ่า (ทางอาชญากรรม), See also: ทำฆาตกรรม
homicide[N] ฆาตกรรม, Syn. murder
kill[N] การเข่นฆ่า, See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม, Syn. murder, assassination, homicide
kill[VT] ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate
killer[N] ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
murder[VT] ฆาตกรรม, See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต, Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murder[N] การฆาตกรรม, See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร, Syn. killing, slaying, crime
murderer[N] ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer[N] ฆาตกร
murderess[N] ฆาตกรหญิง
murderous[ADJ] เกี่ยวกับการฆาตกรรม, See also: เกี่ยวกับการฆ่า, Syn. homicidal, bloodthirsty
murderousness[N] การกระทำฆาตกรรม
pick up[PHRV] จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)
waste[VT] ฆ่า (คำสแลง), See also: ฆาตกรรม
wergild[N] เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม, Syn. wergeld, weregeld, weregild
witness[VT] เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), See also: รู้เห็น, Syn. behold, observe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด
homicide(n) การฆาตกรรม
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Vermillionฆาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人罪[さつじんざい, satsujinzai] (n) ข้อหาฆาตกรรม
殺人[さつじん, satsujin] ฆาตกรรม, การฆ่าคน
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
殺害[さつがい, satsugai] (n) การฆาตกรรม
通り魔[とおりま, toorima] (n) คนบ้าไล่ฟันคน พวกฆาตกรที่มีจิตวิปริตไล่ฟันผู้คนตามท้องถนน
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top