Search result for

*ค้นตัว*

(56 entries)
(0.0947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค้นตัว, -ค้นตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นตัวก. ตรวจค้นตามร่างกาย เพื่อหาของกลาง ของต้องห้าม หรือของที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น เช่น ตำรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friskการตรวจค้นตัว (เพื่อค้นอาวุธ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I need you to step aside, please. Let me search you.คุณครับ ผมขอเชิญคุณไปตรงนั้น เพื่อค้นตัวหน่อยครับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Bassam. Search him. Get his phone.-บาสซั่ม ค้นตัวเขา เอามือถือมา Body of Lies (2008)
- Frisk me.- ค้นตัวฉันเลย Pineapple Express (2008)
Maybe under her body.ลองค้นตัวดูซิ.. The Breath (2009)
- Did they search him?- ค้นตัวเค้าไม๊? Harry Brown (2009)
She can frisk me anytime.เธอจะค้นตัวผมเมื่อไหร่ก็ได้\ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- I can't let them search me- ข้าให้มันค้นตัวข้าไม่ได้ Hostage Crisis (2009)
I'm going to have to strip-search you.คงต้องจับคุณแก้ผ้า เพื่อค้นตัวคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
No, wait. Not yet. Do I need to brace myself?เดี๋ยว ผมต้องเค้นตัวผมด้วยไหม Don't Walk on the Grass (2009)
You can search me, I haven't taken them.จะค้นตัวข้าก็ได้, ข้าไม่ได้เอาไปจริงๆ The Lady of the Lake (2009)
Time to be frisked.ได้เวลาค้นตัวแล้ว Bride Wars (2009)
Check her ink.ค้นตัวเธอสิ Fírinne (2010)
- Check her.- ค้นตัวเธอสิ Turas (2010)
Frisk him.ค้นตัว Chuck Versus the American Hero (2010)
You could have at least have had the pretty one frisk me.อย่างน้อยคุณควรที่จะ ให้เกียรติในการที่จะค้นตัวผม Chuck Versus the Tooth (2010)
We checked her when she came in.เราค้นตัวเธอแล้ว ตอนที่เธอเดินเข้ามา Pilot (2010)
See if he has any I.D.ค้นตัวซิ อาจจะมีบัตรประจำตัว Over There: Part 1 (2010)
Just doing a routine search.เราขอค้นตัวคุณตามหน้าที่ นี่อะไร? The Science of Illusion (2010)
Officer Peck to booking. I need a P.W. to do a search.จนท.เพ็ค ผมต้องการ ตร.หญิงช่วยค้นตัว Fresh Paint (2010)
Get her tombstone I.D. , search her, put her in a cell.ทำประวัติ ค้นตัว แล้วขังไว้ Fresh Paint (2010)
I can't search a lady.ฉันค้นตัวผู้หญิงไม่ได้ Fresh Paint (2010)
I mean, if... if you're a dude, I could search you. And if not, Gail would be delighted.ถ้าคุณเป็นผู้ชาย ผมค้นตัวคุณได้ และถ้าไม่ เกลจะเป็นคนทำ Fresh Paint (2010)
You search her. You book her. It's not rocket science.นายค้นตัวเธอ แจ้งข้อหาเธอ ยากตรงไหน Fresh Paint (2010)
- Diaz, meet Sadie Falls. She's a witness. She just got out of prison.เธอเป็นพยาน เพิ่งออกจากคุก สอบปากคำ แล้วค้นตัว Fresh Paint (2010)
We, uh, you still need to search her...- ҅ͧ鹵 ҧ Fresh Paint (2010)
Carefully.- คุณค้นตัวฉันได้นะ Fresh Paint (2010)
I need to clear you two.- ผมต้องค้นตัวคุณทั้งสอง Death and All His Friends (2010)
That's a criminal code violation. We're gonna have to search him.ถือว่าผิดกฏหมาย เราต้องค้นตัวเขา Bullet Proof (2010)
Search him!ค้นตัวเขา Kim Soo Ro (2010)
You're welcome to search me for it.เชิญค้นตัวข้าหามันได้เลย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Who am I? Who is that? Dutch!ฉันเป็นใคร แล้วนั้นใคร ดัช ค้นตัวด่วน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Will you submit to a search of your personal belongings?พวกเราขอค้นตัวคุณได้มั้ย? Intro to Political Science (2011)
How's about I take you down the station, search the pair of ya?ไปโรงพักให้ฉันค้นตัวซะหน่อย ทั้งคู่เลย Wild Bill (2011)
You can search me.คุณค้นตัวฉันได้เลย Alexandra (2011)
Search him. I wanted to thank you personally for everything you've done.ค้นตัวเขา ผมอยากขอบคุณเป็นการส่วนตัว One Will Live, One Will Die (2011)
He's worried they're going to search him.เขากลัวจะถูกค้นตัว Deadline (2011)
For instance, if you're gonna put someone in the backseat of your car, you have to search them properly.โดยเฉพาะถ้าคุณให้ใคร นั่งที่เบาะหลังล่ะก็ คุณควรจะค้นตัวเขาให้ดี Pilot (2011)
Merrill starts searching the offices.เมอร์ริล เริ่มมีการค้นตัวเจ้าหน้าที่ Lockdown (2011)
Then you won't mind if we search you, for our peace of mind and your safety.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ฉันขอค้นตัวคุณหน่อย เพื่อความสบายใจของเรา และเพื่อความปลอดภัยของคุณ Ring Around the Rosie (2011)
I got stuck in the security line and missed my flight to LA.ผมเข้าแถวเพื่อค้นตัว และตกเครื่องบินที่จะไปแอลเอ Demons (2011)
Search her.ค้นตัวเธอ Cops & Robbers (2011)
Search him.ค้นตัวเเขา Occupation (2011)
After I bluffed them to do the physical investigation for the scholars, the incident happened after that.หลังจากข้าขู่ว่า จะค้นตัวพวกบัณฑิต ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น Tree with Deep Roots (2011)
This means that you will be thoroughly searched and weighed every time that you leave the premises.คุณจะต้องโดนค้นตัวและช่างน้ำหนักทุกครั้ง ที่คุณออกจากอาณาเขตบริษัทแห่งนี้ Upside Down (2012)
Search him!ค้นตัวมัน! Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
They didn't even give me a pat-down.ไม่ได้ค้นตัวฉันให้ดีด้วยซ้ำ Resident Evil: Damnation (2012)
Guards that frisked me didn't check my shoe.ยามที่ค้นตัวผม ไม่ได้ตรวจที่รองเท้า P.S. You're an Idiot (2012)
I should really frisk her for weapons before I go.ฉันน่าจะค้นตัวเธอแล้วค่อยไป Honor Among Thieves (2012)
Check him.ค้นตัวมันซะ Time's Up (2012)
You two have no legal authority to be shaking me down.คุณสองคน ไม่มีสิทธิ์จะมาค้นตัวผมนะ นี่ถือเป็นการข่มเหง นายอยู่ในคุก Kalele (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frisk[VT] ค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisk[N] การค้นตัวอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frisk(ฟริสคฺ) vi.,vt. (การ) กระโดดโลดเต้น,ค้นตัว., See also: frisker n. friskingly adv., Syn. gambol,frolic,leap

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top