Search result for

*คุมสติ*

(64 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุมสติ, -คุมสติ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอตหลุดก. คุมสติไม่อยู่ เช่น เมื่อวานฉันเกือบนอตหลุดตอนที่ทะเลาะกับเขา, หลุด ก็ว่า
โรคจิตน. โรคทางจิตใจที่มีความผิดปรกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน, วิกลจริต ก็เรียก.
สติแตกก. ควบคุมสติไม่ได้.
หลุดคุมสติไม่อยู่ เช่น เมื่อวานฉันเกือบหลุดตอนที่ทะเลาะกับเขา, นอตหลุด ก็ว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a little work, you can learn to control these attacks.แค่ฝึกนิดหน่อย นายจะควบคุมสติได้ดีแน่ Wanted (2008)
First time in your life, Wesley, you're in control.นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต เวสลีย์ ที่นายคุมสติอยู่ Wanted (2008)
Hey! Nelly yuki, get a grip!เนลลี่ ยูกิ คุมสติหน่อย! Carrnal Knowledge (2009)
I need you to suck it up.ฉันอยากให้เธอคุมสติไว้ Frenzy (2009)
No,mostly likely he's just freaked out.ไม่ ส่วนใหญ่เขาเหมือนจะคุมสติไม่ได้ Haunted (2009)
You need to keep your powder dry.คุณต้องคุมสติให้ดีๆ Pilot (2010)
Because he was so torn up?เพราะเขาเสียใจมากจนควบคุมสติไม่อยู่ No Más (2010)
'Oh, Luther, couldn't contain his temper. 'โอ้ ลูเธอร์ ควบคุมสติอารมณ์ของเขาไม่ได้ Episode #1.6 (2010)
It's flooding your brain now, turning your entire consciousness into one gigantic nightmare.ยาเข้าไปในสมอง ตอนนี้สมองของคุณกำลังปั่นป่วนมันจะควบคุมสติของคุณ ให้เข้าสู่มหากาฬแห่งฝันร้าย Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
But she remained calm under pressure.แต่เธอยังคุมสติได้ดี ในภาวะที่กดดัน 25 to Life (2010)
Keep it together!คุมสติไว้! Episode #1.1 (2010)
You making a fool yourself. Handle your shit, Fabious, please.เจ้ากำลังให้ตัวเองอับอาย ควบคุมสติหน่อย ฟาเบียส Your Highness (2011)
I'm being told now that dean Pelton is prepared to announce a winner.คุมสติหน่อย อาเบด นายกำลังทำเสียเรื่องนะ Intro to Political Science (2011)
And I'm too upset to come up with a witty description about how exactly I'm gonna kill you, but I'm just gonna do it, okay?และฉันโมโหมากที่ต้อง ควบคุมสติอธิบาย ว่าแน่ๆแค่ไหน ที่ฉันจะฆ่านาย แต่ ฉันก็จะทำแน่ ตกลงมั้ย The Tell (2011)
Another lonely lunatic gone off the rails.ให้ดูเหมือนคุณจิตหลอน ควบคุมสติไม่ได้เป็นคนทำ Falling Ash (2011)
So you just lie still and calm, okay?เพราะฉะนั้น นอนนิ่งๆ ควบคุมสติหน่อย หายใจลึกๆ Nightfall (2011)
You know, you need to stop being a control freak.คุณรู้ไหม คุณต้องหยุด และเริ่มความคุมสติของตัวเองได้แล้ว Cuffed (2011)
I'm not--what do you mean, a control freak?ผมเปล่านะ คุณหมายความว่าอะไร ควบคุมสติเนี่ย Cuffed (2011)
But keeping your shit together in a firefight is a whole different story.แต่คุมสติให้อยู่ ขณะที่ยิงกันมันคนละเรื่อง Red Dawn (2012)
Well, you have to be in control of your faculties.ก็เธอจำเป็นต้องควบคุมสติตัวเองนี่ Buck the System (2012)
That's a man.คุมสติตัวเองหน่อย นั่นผู้ชาย Episode #1.3 (2012)
She temporarily lost cognizance.เธอสูบเสียการควบคุมสติไปชั่วคราว Trapped (2012)
I'm sensing you are a control freak.ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมสติNow You See Me (2013)
You are a control freak.คุณคือการควบคุมสติNow You See Me (2013)
I was at the front door, totally in control, and then I started thinking about all that stuff you said about messiness, and it threw me off my game.ฉันอยู่หน้าประตู คุมสติได้ จากนั้นฉันก็เริ่มคิดถึงเรื่องที่เธอพูด เกี่ยวกับความยุ่งเหยิงและ... Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
It helps her keep control.มันช่วยให้เธอควบคุมสติได้ Nanny Dearest (2013)
Call it a supplement to a pretty strict regimen that helps her keep control.เรียกว่าเป็นตัวช่วย ในการรักษาอย่างเคร่งครัด ที่จะช่วยให้เธอคุมสติได้ Nanny Dearest (2013)
I think he's just trying to stay functional.ผมคิดว่าเขาก็แค่พยายามจะควบคุมสติ Goodbye High (2013)
Minho, stay with me.มินโฮ คุมสติเอาไว้ The Maze Runner (2014)
Stay with me, Minho.คุมสติ มินโฮ The Maze Runner (2014)
The venom puts the subject in a dissociative state.พิษของมันทำให้เหยื่อควบคุมสติไม่ได้ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
When I said we would need to keep our tempers in check if we were going to make this meeting happen,ตอนที่ข้าพูดว่าเราจำเป็นต้อง ควบคุมสติอารมณ์ของพวกเรา หากพวกเราจะทำให้ การประชุมนี้มันเกิดขึ้นได้ III. (2014)
Na'Vi, they look cool calm and collected.Na'Vi พวกเขาดูสุขุมเยือกเย็น และคุมสติได้ดี Free to Play (2014)
Stay calm.คุมสติไว้ Ant-Man (2015)
That I wasn't there? Do you have any control over how creepy you get?เพราะฉันไม่อยู่คอยเสริฟคุณน่ะเหรอ รู้จักควบคุมสติตัวเองบ้างหรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
Yes, I do.ครับ ผมควบคุมสติตัวเองได้ As Good as It Gets (1997)
You control yourself.ควบคุมสติตัวเองหน่อยสิ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Unles the witness possess a genuine name or consequence..จนกว่าพยานจะสามาคุมสติลงได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Marty, Marty, Marty. Concentrate. Can you please just try to think?มาร์ตี้ๆๆ ควบคุมสติ นายพยามคิดหน่อยจะได้ไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
And if you're listening to it, then it's time to collect.และถ้าคุณฟังอยู่ละก็ ได้เวลาคุมสติแล้ว Saw III (2006)
Most people in your spot would be jello by now, but you're taking this pretty well.คนส่วนใหญ่ ถ้าเจอแบบเธอ ป่านนี้สติแตกไปแล้ว เธอควบคุมสติได้ดีมากเลย In My Time of Dying (2006)
Tubby I'm worried about you.หมูอ้วน ฉันกังวลเกี่ยวกับแกนะ ช่วยคุมสติหน่อยได้ไหม แกเลิกยัดห่าได้แล้ว Funny Games (2007)
You finally get the nerve up,pick one you like, call her over,she gets in... next thing you know, you're down on the pavement,cuffed, 'cause she's an undercover cop,but luckily,ในที่สุดคุณก็คุมสติได้ แล้วคุณก็เลือกสักคนที่คุณชอบ เรียกเธอให้เข้ามาหา แล้วเธอก็ขึ้นรถ สิ่งต่อไปที่คุณรู้ก็คือ คุณอยู่บนทางเท้าโดนสวมกุญแจมือ เพราะว่าเธอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ แต่โชคยังดี Ending Happy (2007)
You better get hold of yourself, Zack, cause we just fucked.นายควรจะคุมสติมากกว่านี้ แซค เพราะเราเพิ่งจะอึ๊บกับ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I can barely contain myself, sir.แทบคุมสติไม่อยู่เลยครับ Chuck Versus the Sensei (2008)
look, you can't beat yourself up 'cause you didn't catch the bastard on your first try.ฟังนะ,คุณควบคุมสติยังไม่ได้ เพราะแค่คุณจับไอ้ชาติชั่วนั้นไม่ได้ในครั้งแรก. The Same Old Story (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควบคุมสติ[v. exp.] (khwāpkhum sati) EN: compose oneself   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collect[VT] คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
pen up[PHRV] ควบคุมอารมณ์, See also: ควบคุมสติ, ตั้งสติ
loose it[SL] ไม่สามารถควบคุมสติได้
self-command[N] ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี, See also: การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์, Syn. self-control, self-restraint, unexcitability
self-possession[N] การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ, See also: การควบคุมสติได้, Syn. self-control, temperance, unexcitability
unconscionable[ADJ] ไม่มีสามัญสำนึก, See also: ไม่คุมสติ, ไร้เหตุผล, ไร้จิตสำนึก, Syn. inordinate, monstrous, outrageous, exorbitant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain,receive,gather
collected(คะเลค'ทิด) adj. ซึ่งคุมสติได้,สำรวม,มีจิตมั่น,ซึ่งรวบรวมไว้, See also: collectedness n., Syn. composed
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
shirt(เชิร์ท) n. เสื้อเชิ้ต (มักเป็นแบบชาย) ,เสื้อชั้นใน,เสื้อนอกสมัยก่อน,เสื้อเชิ้ตพิธี -Phr. (keep one's shirt on สงบอารมณ์,คุมสติ)
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top