Search result for

*คุณภาพดี*

(55 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุณภาพดี, -คุณภาพดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณภาพดี[ADJ] high-quality, Example: คนขายโฆษณาว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าคุณภาพดีที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น, Thai definition: ที่มีลักษณะใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำพี้น. ธาตุเหล็กที่ได้จากตำบลน้ำพี้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือกันว่าเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี มักใช้ทำอาวุธเป็นต้น.
ปอนด์เรียกกระดาษฟอกเนื้อดี สีขาว ที่ใช้พิมพ์หนังสือ มีคุณภาพดีกว่ากระดาษปรู๊ฟ ว่า กระดาษปอนด์.
สลิด ๒(สะหฺลิด) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Trichogaster pectoralis Regan ในวงศ์ Belontiidae รูปร่างคล้ายปลากระดี่ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีเกล็ดเล็กและไม่มีจุดดำข้างตัว แต่มีลายสีคลํ้าหลายแนวพาดเฉียงตลอดข้างลำตัว และมีขนาดโต กว่าถึง ๒๐ เซนติเมตร พบตามแหล่งนํ้าตื้นและนิ่งที่มีพืชน้ำ เช่น หนอง คลอง บึง ทั่วไป ทำรังเป็นหวอดที่ผิวนํ้า นำมาเลี้ยงและทำเป็นปลาตากแห้งได้คุณภาพดี, คำสุภาพเรียกว่า ปลาใบไม้.
ไส้ตัน ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดโดยเฉพาะในสกุล Encrasicholinaรวมทั้งในสกุล Stolephorusวงศ์ Engraulidae หรือ Engraulididae รูปร่างกลมยาว แบนข้างเล็กน้อยหรือปานกลาง ปากกว้างมาก และอยู่ต่ำกว่าจะงอยปาก เกล็ดเป็นแบบเรียบและบาง ครีบอกอยู่ใกล้แนวสันท้อง ระหว่างครีบอก และครีบท้องมีหนามแหลมเล็กมาก ๒-๗ อัน มีสีเด่นเพียงแถบสีเงินพาดตลอดข้างลำตัว อยู่รวมกันเป็นฝูงใกล้ผิวน้ำเพื่อหากินแพลงก์ตอนบริเวณใกล้ฝั่ง ใช้ทำน้ำปลาที่มีคุณภาพดีหรือทำเป็นปลาตากแห้งทั้งตัว โดยเฉลี่ยยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวถึง ๑๕ เซนติเมตร มีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีอีก คือ กะตัก ชื่ออื่น ๆ ที่แตกต่างกันตามขนาดหรือตามท้องถิ่นจากปลาขนาดเล็กถึงโตตามลำดับ คือ สายไหม เส้นขนมจีน ข้าวสาร หัวไม้ขีด หัวอ่อน และ ชินชัง นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อ กล้วย มะลิ และ เก๋ย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ดัชนีความหนืดดัชนีความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้จะมี ความหนืดเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิอย่างไร ถ้าน้ำมันหล่อลื่นมีค่าดัชนีความหนืดมาก แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ความหนืดจะเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำ แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนั้น ความหนืดจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน น้ำมันที่มีดัชนีความหนืดสูงจะเป็นน้ำมันคุณภาพดี สามารถใช้งานได้ดี แม้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
anthraciteแอนทราไซต์, ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส, ถ่านหินชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณ 80-90% ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีคุณภาพดีกว่าลิกไนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wow! This is really good stuff! It's impressive!ว้าว นี่คุณภาพดีมาก น่าประทับใจ Finding Mr. Destiny (2010)
He's just like the first pressing of olive oil.เหมือนน้ำมันมะกอกคุณภาพดี Pasta (2010)
We have some Korean beef and it's a great bargain.เนื้อวัวเกาหลีคุณภาพดี เรานำเสนอคุณในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ Episode #1.8 (2010)
Most high-quality paper stock can be split in two.กระดาษแข็งคุณภาพดี ส่วนใหญ่จะแบ่งออกได้เป็น 2 แผ่นได้ Deadline (2011)
Apparently whatever's in red dirt makes great apples.เห็นได้ชัดว่าสารอาหารในดินลูกรัง ทำให้ได้แอปเปิ้ลคุณภาพดี Defending Your Life (2011)
Order the best quality chairs..สั่งซื้อเก้าอี้คุณภาพดีที่สุด Episode #1.4 (2011)
My parents have a good stereo, so—บังเอิญเครื่องเสียงที่บ้านคุณภาพดี The Perks of Being a Wallflower (2012)
We're dialing back the additives to deliver the highest quality all-American product you people deserve.เราย้อนกลับไปหา สารเติมแต่ง เพื่อมอบสินค้าอเมริกัน\ที่คุณภาพดีที่สุดทุกชนิด 55 00: 01: There Will Be Blood (2012)
At least tap into some high-grade pharmaceuticals.หรืออย่างน้อยก็จิ๊กยาคุณภาพดีๆ The Ties That Blind (2012)
You're every bit as good as me.นายปรุงยาได้คุณภาพดีเท่ากับฉัน Say My Name (2012)
Yeah. But the good quality kind.ใช่ แต่ชนิดที่มีคุณภาพดี Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
It takes longer, but the quality is so much better.มันใช้เวลานาน แต่คุณภาพดีขึ้นมาก. The Family (2013)
Your charcoal isn't good quality.ถ่านของคุณไม่ได ที่มีคุณภาพดีThe Family (2013)
Very high quality.คุณภาพดีนี่ Heat Run (2013)
I-I heard it was good, though.ฉันได้ยินมาว่าคุณภาพดี Pizza Box (2013)
Wood saw. High quality.เลื่อยไม้ คุณภาพดี The Doll in the Derby (2013)
The reason I come to this stall is that whereas Bharat over there uses wool and Mohan goes with the rabbit fur you at least use a reasonable quality of silk.เหตุผลที่ฉันมาที่แผงนี้ เพราะบาห์รัตที่อยู่ทางโน้นใช้ขนสัตว์ ส่วนโมฮานก็ใช้ขนกระต่าย อย่างน้อยเธอก็ใช้ใยไหม ที่มีคุณภาพดีพอควร The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
I never agreed with the Spanish that the lighter rums were superior.ผมไม่เคยเห็นด้วยกับพวกสเปน ว่าเหล้ารัมสีอ่อนมีคุณภาพดีกว่า Live by Night (2016)
They're rather old, fine quality.มันเก่า แต่คุณภาพดี This Beautiful Fantastic (2016)
The finest cutlery. All freshly stoned.มีดคุณภาพดีที่สุด ลับหินคมกริบ John Wick: Chapter 2 (2017)
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี The Great Dictator (1940)
Neatness! It's a good quality.ความเรียบร้อย มันเป็นที่มี คุณภาพดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Best, best quality.คุณภาพดีที่สุด ที่สุด The Joy Luck Club (1993)
You see? Best quality.เห็นไหม คุณภาพดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
Waverly took best-quality crab.เวฟเวอรี่กินแต่ปูคุณภาพดีๆ The Joy Luck Club (1993)
Because you have best-quality heart.เพราะว่าลูกมีจิตใจที่คุณภาพดีที่สุด The Joy Luck Club (1993)
Every drop of the river is hot, melted chocolate of the finest quality.ทุกหยด มันก็คือช็อกโกแลตคุณภาพดี Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Sure. They are all in excellent quantity.แน่นอน มันคุณภาพดีมาก ๆ เลย My Girl (2005)
It's the quality of the butter.ใช้เนยคุณภาพดี Atonement (2007)
Yeah, you have a lot of good qualities, but, uh, I'm not sure "bodyguard" is one of them.ใช่ นายมีคุณภาพดีมากนะ แต่ ฉันไม่แน่ใจในความเป็นบอดี้การ์ดเรา Chuck Versus the Break-Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณภาพดี[n. exp.] (khunnaphāp dī) EN: good quality ; high-quality   FR: bonne qualité [f]
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp dī thīsut) FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choice[ADJ] ที่มีคุณภาพดี, See also: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม, Syn. prime, prize, quality
crystal[N] แก้วหรือกระจกคุณภาพดี
dandy[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
de luxe[ADJ] หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม), See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
deluxe[ADJ] หรูหรา, See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
of the first water[IDM] มีคุณภาพดีที่สุด, See also: เยี่ยมที่สุด
superfine[ADJ] ประณีตเป็นพิเศษ, See also: มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ, Syn. fine
top[ADJ] ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, See also: ที่มีคุณภาพดีที่สุด, Syn. prime, first, best
vintage wine[N] เหล้าองุ่นคุณภาพดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
goodly(กูด'ลี) adj. ดี,มีคุณภาพดี,มีหน้าตาดี,มาก,ใหญ่., See also: goodliness n., Syn. comely
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premiumคุณภาพดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top