ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความเหมือน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเหมือน, -ความเหมือน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดหมายเวียนหนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมาก.
หนังสือเวียนน. หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง, ภาษาปากใช้ว่า จดหมายเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parity๑. ภาวะเคยคลอด๒. ความเสมอกัน๓. ความเหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
line of occlusionแนวสบ (ฟัน) [ มีความเหมือนกับ occlusal plane; plane of occlusion ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementความเหมือนกัน [การแพทย์]
Congruityความเหมือนกัน [การแพทย์]
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก The Great Dictator (1940)
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา. Ghost in the Shell (1995)
I see the similarity.ชั้นเห็นความเหมือนอยู่ Brothers in Arms (2008)
It's attributed to prolonged mutual exposure.มันคือความเหมือน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน Memoriam (2008)
Because any resemblance to you is something I would hate about myself.เพราะความเหมือนอะไรนั่น ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเอง Summer Kind of Wonderful (2008)
You know, one could almost see a resemblance between the two of you.คุณก็รู้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็น ความเหมือนกันในตัวคุณทั้งสอง Pathology (2008)
Finn garrety is the son of a friend.ดี เพราะฉันไม่อยากยอมความเหมือนกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
SEE WHAT?ความเหมือนกันหน่ะสิ - เคโรลเหรอ ? Valley Girls (2009)
You know, I didn't even think about the parallels.รู้มั้ย ฉันไม่เคยคิดถึงความเหมือนเลย Hard-Hearted Hannah (2009)
- See, your case bears an uncanny resemblance to a case we're working on now.คืองี้ คดีคุณมีความเหมือน อย่างน่าประหลาด กับคดีที่เราทำอยู่ตอนนี้ Remains to Be Seen (2009)
Oh, and the, uh...resemblance, while you're at it?โอ และ เอ่อ... ไอ้เรื่องความเหมือน ที่นายกำลังเป็นอยู่นี่? The End (2009)
He might have seen the similarity.เขาอาจมีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน Haunted (2009)
In all likelihood, nothing I tell you will be the truth.ในความเหมือนๆ กัน ก็ไม่มีอะไรหรอก ฉันจะบอกความจริงกับคุณ Black Swan (2009)
The resemblance is what drew me in but that's it.ความเหมือนเป็นตัวที่ดึงผมเข้าไป แต่ก็แค่นั้น 162 Candles (2009)
I can't help but notice the similarities between your surrogate... and the one your son Jared was using.ผมช่วยอะไรไม่ได้แต่สังเกตความเหมือนระหว่าง เซอโรเกทของคุณ กับตัวที่ลูกชายคุณใช้ Surrogates (2009)
Well, I guess folks have just had enough of living in fear, you know, and Kick-Ass really proved that one individual can make a difference.แต่มันก็ยังเป็นความเหมือนที่แตกต่าง เขาเรียกตัวเองว่า เรดมิสต์ เขาได้ตัดสินใจต่อสู้ กับอาชญากรในรูปแบบใหม่ Kick-Ass (2010)
I'm not too sure about the... resemblance, though.ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความเหมือนเท่าไหร่ Chuck Versus the Three Words (2010)
It's called "anthropomorphism"มันเรียกว่าความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
"anthropomorphism"ความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
That's called "anthropomorphism"!มันเรียกว่า ความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
what do you know about anthropomorphism?เธอรู้อะไรเกี่ยวกับความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
The differences are more striking than the similarities.ความแตกต่างกันของเหยื่อ ทำให้น่าทำร้ายมากกว่าความเหมือนกัน The Internet Is Forever (2010)
The press started asking questions about facial symmetry.สื่อเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับ ความเหมือนของรูปหน้า The Internet Is Forever (2010)
There's a certain universal synchronicity to it all.มันเป็นความเหมือนกันของ จักรวาล Need to Know (2010)
And the only similarity between the two victimsและความเหมือนกันอย่างเดียว ระหว่างเหยื่อสองราย Ball and Chain (2010)
The similarity.ความเหมือน First Blood (2010)
I've been hanging out with Sebastian a lot the last couple of weeks, and and there's these similarities, and and coincidences, that I mean I gottaโอเค ตั้งใจฟังนะ ฉันใช้เวลาอยู่กับ เซบาสเตียนช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วมันก็มีความเหมือน กับๆเรื่องบังเอิญ หมายถึง The Switch (2010)
You can kind of see the resemblance if you look past the nose job and subtract, eh, 70 pounds.หนังหน้าเธอเป็นแบบนี้ เธอจะเห็นความเหมือนได้นะ ถ้ามองทะลุดั้งเสริม กับชั้นไขมัน 70 ปอนด์นี่ลงไป Born This Way (2011)
I got the same message.ผมก็ได้รับข้อความเหมือนกัน Nature of the Beast (2011)
Indeed there's some resemblance.มันมีความเหมือนกันจริงๆ Ojakgyo Brothers (2011)
If people fell in love based on similarities, the two of you would be a couple.ถ้าคนจะตกหลุมรักกันเพราะความเหมือน งั้นเธอสองคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้น Something Borrowed (2011)
I've never heard it called that before.ผมไม่เคยได้ยินนะว่าพวกนั้นจะหมายความเหมือนคุณ Iron Sky (2012)
It's true. They just bear an uncanny resemblance to one another in every way.ใช่จริงๆ พวกเขาแค่ทนกับความเหมือนแปลกๆ The Backup Dan (2012)
Fine, report it to the police.ได้ ฉันก็จะแจ้งความเหมือนกัน Episode #1.3 (2012)
Well, the same can't be said about their old man and the rest of the businesses along these docks.ดี , ความเหมือนที่พูดไม่ได้ เกี่ยวกับพ่อของพวกเขา และธุรกิจ ที่เหลือ ตามแนวท่าเรือนี้ Penance (2012)
It is a myth that transcends race.มีความเหมือนกันในทุกวัฒนธรรม มันเป็นสิ่งลึกลับที่อยู่เหนือชาติพันธ์ The Ghost in the Machine (2012)
It's their sameness.มันเป็นความเหมือนกันของพวกเขา The Great Escapist (2013)
But they want a killer essay, too, and I haven't even started the first sentence.แต่มหาลัยอื่นก็ต้องการเรียงความเหมือนกัน และผมยังไม่ได้เริ่มเขียนประโยคแรกด้วยซ้ำ Identity (2013)
So, listen, do you remember when I said the similarities of the equations of general relativity and hydrodynamics suggest you could find the equivalent of Unruh radiation in a large body of water?นี่ ฟังนะ จำได้ไหมผมเคยพูดว่า ความคล้ายกันในความเท่าเทียมกัน ของความเหมือนกันโดยทั่วไป/Nและการนำเสนอทฤษฎืของเหลว The Bon Voyage Reaction (2013)
And like it or not, the Canary sends the same message.และไม่ว่าจะเหมือนหรือไม่ คานารี่ส่งข้อความเหมือนกัน Midnight City (2015)
This Harrison Wells and I are very different but similar in some respects.เฮริสัน เวลล์คนนั้นกับฉันคนนี่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเหมือนกันในบางจุด The Darkness and the Light (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discern between(phrv) มองเห็น, See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง
spitting image(idm) ความเหมือนกันมากของคน 2 คน
identity(n) ความเหมือนกัน, Syn. sameness
likeness(n) ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
parallel(n) ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
resemblance(n) ความคล้ายคลึง, See also: ความเหมือนกัน, Syn. likeness, similarity, Ant. difference, dissimilarity
self-sameness(n) ความเหมือนกัน, See also: ความตรงกัน
similarity(n) ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude
twin(n) ความเหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน, ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน, ความลงรอยกัน, ความสอดคล้องกัน, ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน, ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน, ความเหมือน
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์, ความเหมือนกัน, หลักฐาน, รูปพรรณ, Syn. self, individuality
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, Syn. similarity, likeness
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน, ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance, analogy
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง, สิ่งที่เหมือนกัน, สิ่งที่เปรียบเทียบ, การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปไมย, Syn. similarity
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน, ความเป็นแบบเดียวกัน, ลักษณะที่สอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเหมือนกัน, การปรับตัว
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย, ความเกี่ยวพัน, ความเหมือนกัน
likeness(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน
resemblance(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง
similarity(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
similitude(n) การเปรียบเทียบ, ความเหมือนกัน, ทำนอง, ท่าทาง, รูปร่าง
uniformity(n) เครื่องแบบ, ความเหมือนกัน
womanliness(n) ความเหมือนผู้หญิง, ความคล้ายหญิง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top