Search result for

*ความเป็นผู้นำ*

(64 entries)
(0.5889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเป็นผู้นำ, -ความเป็นผู้นำ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นผู้นำ[N] leadership, See also: chiefdom, Syn. ความเป็นหัวหน้า, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้บริหารระดับกลางควรผ่านการฝึกความเป็นผู้นำก่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Command of troops ; Military leadershipความเป็นผู้นำทางการทหาร [TU Subject Heading]
Community leadershipความเป็นผู้นำชุมชน [TU Subject Heading]
Educational leadershipความเป็นผู้นำทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Leadership in childrenความเป็นผู้นำในเด็ก [TU Subject Heading]
Leadership in womenความเป็นผู้นำในสตรี [TU Subject Heading]
Political leadershipความเป็นผู้นำทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก Shadow of Malevolence (2008)
I have no doubt in your leadershipฉันไม่สงสัยถึงความเป็นผู้นำของคุณ Eagles and Angels (2008)
What it needs is unification, leadership.ที่ต้องการ คือการเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นผู้นำ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You're risking your future as our leader.ท่านเอาอนาคตความเป็นผู้นำของท่าน.. มาเสี่ยงอยู่นะคะ! Invictus (2009)
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ District 9 (2009)
Now, that's a sound leadership decision right there, huh?ตอนนี้ ฟังดูเหมือนความเป็นผู้นำ ตัดสินใจเหมาะสม Better Call Saul (2009)
Who think that women Are their right.แม้ว่าจะมีการข่มขืน บุคลิกความเป็นผู้นำก็ถูกกระตุ้นได้ด้วยแอลกอฮอล์ Conflicted (2009)
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้ S.O.B. (2009)
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Hostage Crisis (2009)
Our leadership is ill-prepared to meet these challenges.ความเป็นผู้นำของเรา ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Leadership first, right?ความเป็นผู้นำ, ใช่มั้ย? Chuck Versus the First Kill (2009)
I don't think that you're leadership material, artie.คิดอีกที ฉันไม่คิดว่าเธอ มีความเป็นผู้นำ อาร์ตี้ Mattress (2009)
I am shocked at the lack Of leading-man ambition in this room right now.ฉันไม่อยากเชื่อว่าพวกเธอ จะขาดความเป็นผู้นำแบบนี้ Mash-Up (2009)
Yeah, well, some of the guys was talking, And we're starting to question your leadership ability.หลายคนเริ่มสงสัยใน ความเป็นผู้นำของนาย Mash-Up (2009)
I really think this is going to help me with my leadership skills.ฉันคิดไว้อย่างนั้นจริงๆจะช่วย ได้กับความเป็นผู้นำของฉัน Do It, Monkey (2009)
But in any group,no matter how restrictive,the freethinkers,the mavericks, the rebels with leadership quality find ways to declare their distinctiveness.แต่ในกลุ่มไหนๆ ไม่ว่าจะเข้มงวดเท่าไร คนที่มีความคิดอิสระ พวกขบถ ที่มีความเป็นผู้นำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Satan as a hero. Where is this leading?ในขณะที่ซาตานกลายเป็นฮีโร่ ฮึ ความเป็นผู้นำมันอยู่ที่ไหนกัน Episode #1.5 (2010)
Before you begin, let me say again how deeply sorry I am for my earlier behavior and how much I respect and admire your leadership.ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้ และนับถือและชื่นชม ความเป็นผู้นำของนายแค่ไหน The Bus Pants Utilization (2011)
Aw, you're a natural fit for something like this, what with your impeccable taste and masterful way of giving orders.เธอช่างเหมาะกับอะไรแบบนี้จริง ด้วยรสนิยมที่ไม่มีที่ติของเธอ ความเป็นผู้นำที่สั่งการได้ The Kids Stay in the Picture (2011)
About time we had some stern northern leadership.ถึงเวลาที่เราต้อง มีความเป็นผู้นำที่เข้มงวดของทางเหนือเสียที Lord Snow (2011)
Leadership is discipline, sacrifice.ความเป็นผู้นำต้องมีหน้าที่ เสียสละ Face Off (2011)
You're the leader in the trenches.คุณมีความเป็นผู้นำอยู่ลึกๆ The Hot Potato Job (2011)
A group like this requires a strong leader.กลุ่มแบบนี้ ต้องการหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำอย่างมาก Supply and Demand (2011)
Although what I lack in leadership, apparently I more than make up for in sewing.และฉันก็ขาดความเป็นผู้นำ เห็นได้ชัดว่า ฉันเข้ากับแถบนี้ได้ยิ่งกว่าเย็บด้วยเข็มซะอีก The Skank Reflex Analysis (2011)
I believe in merging... and coming out on top.ผมเชื่อในการรวมเข้าด้วยกัน และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
He's known for a brazen attitude and a take-no-prisoners leadership style, and Nolcorp and Ross continue to push the boundaries of cellular technology.เขามีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และมีความเป็นผู้นำแบบ "แรง ไม่แคร์สื่อ" และตอนนี้เขาได้วางแผน Trust (2011)
Which one of us is the more dominant presence in this partnership?หนึ่งในสองของเราได้แสดงออกถึง ความเป็นผู้นำกว่าอีกคนไหม Backstopped (2011)
This is the style of a true leader.ราศีความเป็นผู้นำจับเลยนะ Episode #1.7 (2011)
That's pride and vanity talking, not leadership.นั่นมันความยะโส โอหัง ไม่ใช่ความเป็นผู้นำ Thor (2011)
With the right leadership, we can make this country...ด้วยความเป็นผู้นำของเราสามารถทำให้ประเทศนี้ ... Red Dawn (2012)
You are a very smart individual with very weak character, leadership decision-making skills.นายเป็นคนฉลาดมาก แต่มีลักษณะนิสัย ความเป็นผู้นำ และทักษะการตัดสินใจที่อ่อนแอ Battleship (2012)
Your bravery, your countless acts of heroism.ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ Truth and Consequences (2012)
- Or?ในความเป็นผู้นำตลอดมา ของเกร์ยสัน โกลบอล -หรือ? Perception (2012)
Perhaps it's because we're both such strong personalities.บางทีอาจเป็นเพราะเราทั้งสองคน ต่างมีความเป็นผู้นำทั้งคู่ Unholy Night (2012)
He has phone calls to the congressional leadership.เขามีสายโทรศัพท์ถึงความเป็นผู้นำของสภา White House Down (2013)
And get away with it. [Applause] His leadership allowed this attack to happen!และหนีรอดไปได้ ความเป็นผู้นำของเขาได้ปล่อยให้การโจมตีนี้เกิดขึ้น Hail, Hale (2013)
She even said that she'd give me some sort of leadership role where I'd be, like, a team Captain or something and supervise the new volunteers.เธอไม่ได้พูดหรอก เเต่เธอทำให้หนูรู้สึกถึงความเป็นผู้นำ ที่ๆ หนูไป หนูจะรู้สึกเหมือนตัวเอง เป็นกัปตัน หรืออะไรสักอย่าง เเละดูเเลพวกอาสาสมัครที่เพิ่งเข้าร่วมด้วย The Guilty Girl's Handbook (2013)
Anybody else feeling the bold leadership of Barney fife over here?ใครในนี้รู้สึกได้ถึงความเป็นผู้นำอันเด่นชัด ของนายผอมทื่อคนนี้บ้าง? Love Story (2013)
That's leadership. Or brainwashing, or something.นั่นคือความเป็นผู้นำ หรือล้างสมอง หรือบางสิ่งบางอย่าง Transformers: Age of Extinction (2014)
Well, I've been thinking about measuring lead in polar ice to see if it shows the same kind of pattern as the oceans.ดีฉันได้รับความคิดเกี่ยวกับการ วัดความเป็นผู้นำในน้ำแข็งขั้วโลก เพื่อดูว่ามันแสดงให้เห็นชนิดเดียวกัน ของรูปแบบเป็นมหาสมุทร นำไปสู่? The Clean Room (2014)
Our terrible loss will be his new employer's most fortuitous gain.แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลา ที่จะอธิบายให้เธอฟัง "ทั้งความสามารถในการขาย และคุณสมบัติความเป็นผู้นำ Sexy Rollercoasters (2017)
Of course, I'd love to see you as a crater.แน่นอน ฉันรักในความเป็นผู้นำของนายด้วย Toy Story (1995)
We'd like to honor a student who has shown outstanding leadership.กรุณาให้เกีรยติแก่นักเรียน ผู้ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น The Girl Next Door (2004)
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี... The Day After Tomorrow (2004)
For example, it takes leadership... and heroic virtues.ยกตัวย่างนะ มันต้องใช้ความเป็นผู้นำ และความเป็นฮีโร่ Crows Zero (2007)
And what it means: Responsibility, decisive leadership--ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว... Pilot (2007)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
I tried to follow your lead, you know, find some kind of... compartment to put all this stuff in, but I just...ฉันพยายามตามความเป็นผู้นำของคุณ คุณก็รู้ หาทางออกบางอย่าง.. เเบ่งเเยกทุกเรื่องเข้าด้วยกัน เเต่ฉันเเค่... The Revelator (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
ความเป็นผู้นำ[n. exp.] (khwām pen phūnam) EN: leadership   FR: leadership [m] (anglic.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lead[N] แบบอย่าง, See also: ความเป็นผู้นำ, Syn. example, leadership, precedence
leadership[N] ความสามารถในการเป็นผู้นำ, See also: ความเป็นผู้นำ
supervisorship[N] ความเป็นหัวหน้า, See also: ความเป็นผู้นำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ

English-Thai: Nontri Dictionary
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top