Search result for

*ความเขลา*

(33 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความเขลา, -ความเขลา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเขลา[N] stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตม- ๑, ตโม-(ตะมะ-) น. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา.
โมห-, โมหะ(-หะ-) น. ความหลง, ความเขลา, ความโง่, ที่ใช้ว่า โม่ห์ หรือ เมาห์ ก็มี.
โมหาคติน. ความลำเอียงเพราะความเขลา เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ.
อนธการความเขลา
อวิชชาความเขลา.
อันธการความเขลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
folly literatureวรรณกรรมล้อความเขลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Killed his true love out of sheer stupidity.ทำให้คนรักต้องตาย เพียงเพราะความเขลา The Twilight Saga: New Moon (2009)
It was a mistake borne out of arrogance, and ignorance of who you were.มันเป็นความผิดพลาด ที่เกิดจากความอวดดี และความเขลา เกินกว่าจะรู้ว่าคุณคือใคร Spellbound (2011)
Greed, war, ignorance.ความโลภ สงคราม ความเขลา Genesis: Part 1 (2011)
Ignore their ignorance.เมินเฉยต่อความเขลาของพวกเค้า Face Off (2011)
And my grandfather's stupidity in the field of battle is the reason Robb Stark has Uncle Jaime in the first place.ความเขลาในสนามรบของท่านปู่นั่นแหละ คือต้นเหตุที่สตาร์คได้ตัวท่านอาเจมีไปตั้งแต่แรก The North Remembers (2012)
No folly, no distractions, no wolf.ไม่มีความเขลา ไม่มีสิ่งล่อลวง ไม่มีหมาป่า Turn This Mother Out (2012)
It was hypocrisy.มันเป็นความเขลา มันเป็นการหลอกลวง The Patriot in Purgatory (2012)
Religion is darkness.ศาสนาคือความเขลา Life of Pi (2012)
Icarus, full of the folly that comes with pride, flew too high and the sun melted his wings.อิคารัสที่เต็มไปด้วยความเขลา ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ บินสูงเกินไป และดวงอาทิตย์ละลายปีกของมัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We see ourselves clearly in all our folly.เราเห็นตัวเอง อย่างเห็นได้ชัดในทุกความเขลาของเรา The Invisible Woman (2013)
The perfect mix of low intellect, high lack of ambition, and limitless parental support.ฝ่ายสรรหาของวิทยาลัยชุมชน เรียกว่า "วาฬ" ส่วนผสมอันลงตัวของความเขลา Economics of Marine Biology (2013)
One can never underestimate the stupidityอย่าดูถูกความเขลาเชียว The Serpent (2013)
_ความเขลาของเธอเป็นดั่งมีดในใจฉัน Prayer of David (2015)
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย The Great Dictator (1940)
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น The Russia House (1990)
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once.ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้ Episode #1.6 (1995)
I find it hard to forgive the follies and vices of others, or their offences against me.ผมให้อภัยคนยาก ในความเขลาและชั่วร้่าย หรือความชั่วที่ต่อต้านผม Pride & Prejudice (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folly[N] ความเขลา, See also: การกระทำที่โง่เง่า, Syn. foolishness, stupidity, Ant. cleverness, smartness
foolishness[N] ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness
ignorance[N] ความไม่รู้, See also: ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา, Syn. dumbness, illiteracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness

English-Thai: Nontri Dictionary
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top