Search result for

*ความหวาดกลัว*

(70 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความหวาดกลัว, -ความหวาดกลัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่อการร้ายน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล ต่อทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะ หรือต่อทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ โดยผู้กระทำมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.
สยด(สะหฺยด) ก. ใจหายวาบขึ้นทันที เพราะความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ได้เห็น.
สยอง(สะหฺยอง) ว. อาการที่ขนลุกขนชันเพราะความหวาดกลัว ในความว่า ขนพองสยองเกล้า.
หวาดวิตกก. มีความกังวลใจด้วยความหวาดกลัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just don't throw your panic into high gear.แค่ไม่อยากให้ความหวาดกลัวของคุณ มันมากขึ้นไปกว่านี้ Pilot (2008)
Panic will make the situation worse.ความหวาดกลัวจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม The Labyrinth of Gedref (2008)
- To live in fear is no life at all.- มีชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัว ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว Bombad Jedi (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
"Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with."คาปริคอร์นเป็นผู้นำกองทัพอันโหดเหี้ยม... ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว ในจิตใจของผู้คนที่พวกเขาพบปะ Inkheart (2008)
"Capricorn's ink-black soul filled with terror as he saw the end was near."วิญญาณอันดำมืดดั่งน้ำหมึกของคาปริคอร์น เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ...เมื่อเห็นจุดจบของตนใกล้เข้ามา Inkheart (2008)
To strike fear into the hearts of every man, woman and child on the planet.เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในใจ ของชายหญิงหรือแม้แต่เด็กๆบนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The same fears, the same desires?ความหวาดกลัวเดียวกัน ความปราถนาเดียวกัน ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It removes fear.มันสามารถขจัดความหวาดกลัวได้.. Invictus (2009)
Looms but the Horror of the shadeไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงารางๆ ของความหวาดกลัว Invictus (2009)
Some hide fears of financial ruin.บางคนซ่อนความหวาดกลัวที่จะถังแตก Marry Me a Little (2009)
The terror in him will burst his heart if he cannot control it.ความหวาดกลัวในตัวเขาจะระเบิดหัวใจของเขา ถ้าเขาไม่ควบคุมมัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
And freedom and peace require fear and death?อิสรภาพและสันติภาพ ที่ต้องแลกด้วยความหวาดกลัวและความตายงั้นหรือ Jedi Crash (2009)
We can not, we risk to alert those involved.เราทำแบบนั้นไม่ได้, มันเกี่ยวพันกับความหวาดกลัวของคน Chuck Versus the Dream Job (2009)
In her terror, the victim excreted large amounts of sebum.ความหวาดกลัวของตัวเหยื่อทำให้รูขุมขนขับเหงื่อออกมาจำนวนมาก Episode #1.5 (2009)
You finally escape that horrible basement, only to get locked up again here...you must hate it, right?ท้ายที่สุดแล้วคุณที่หลบหนีจากความหวาดกลัวในห้องใต้ถุนนั่นก็ต้องมาขังตัวเองอย่างโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่อีกครั้ง... คุณสมควรจะเกลียดมันสิ,จริงมั้ย? Episode #1.6 (2009)
You can feed and make her forget or you can let her run screaming, "Vampire!" through the town square.กิน หรือ จะทำให้เธอลืม . หรือ ให้เธอหนีไปด้วยความหวาดกลัว "แวมไพร์" ไปทั่วทั่งเมืองนี้ The Night of the Comet (2009)
People are terrified.มนุษย์มีความหวาดกลัว Playing Cards with Coyote (2009)
You destroyed San Francisco You terrified millions of people...ที่ทำลาย ซานพรานซิสโก\ สร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนเป็นล้านๆ Monsters vs. Aliens (2009)
The terror of being......ความหวาดกลัวที่ต้อง... You Don't Know Jack (2010)
Nodame had saved me from my misery in Japan.โนดาเมะได้ช่วยฉัน จากความหวาดกลัวตอนอยู่ญี่ปุ่น Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The American Vampire League will let them put you in prison make an example of you assuage the right wing's fears about vampires running Wall Street.สหพันธ์แวมไพร์อเมริกา คงให้เขาจับคุณเข้าคุกแน่ เพื่อให้คุณเป็นตัวอย่าง เพื่อระงับความหวาดกลัว I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The thrill of being alive.ความหวาดกลัวของการได้มีชีวิตอยู่ Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Of civil war. To acknowledge it Would be to invite panicการยอมรับมัน อาจจะนำพาความหวาดกลัวไปทั่วทุกท้องถนน Duchess of Mandalore (2010)
To acknowledge it Would be to invite Panic in the streets.การยอมรับมัน อาจจะนำพาความหวาดกลัวไปทั่วทุกท้องถนน Duchess of Mandalore (2010)
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น Bainne (2010)
Now, this is where things might get a bit frightening.ตอนนี้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดกลัว Brown Betty (2010)
When I discovered on the mosaic Web site that I would be hit by a car, I lived in constant terror that I might die at any moment.ตอนที่ฉันเข้าไปดูในเวปโมเสค ว่าฉันจะถูกรถชน ฉันอยู่ด้วยความหวาดกลัว - ว่าฉันจะตายเมื่อใดก็ได้ Course Correction (2010)
And fear set in.ความหวาดกลัว เริ่มคืบคลาน Epiphany (2010)
And Angie faced her worst fear.แองจี้เผชิญกับความหวาดกลัว The Ballad of Booth (2010)
All right, when you dream, it mixes everything up and combines it with your fears.เอาล่ะ ตอนคุณฝัน มันผสมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน และรวมมันเข้ากับความหวาดกลัวของคุณ Butterfly (2010)
That hack. Thought he knew about fear.นึกว่ารู้ดีนักเรื่องความหวาดกลัว Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
The terror. The terror.ความหวาดกลัว ความหวาดกลัว Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัวRed Sky at Night (2010)
Fear, in these times, it is the Greatest weapon wielded against those who would stand up for truth and justice.ความหวาดกลัว ในเวลาแบบนี้ จะเป็นอาวุธสำหรับใช้กำจัดผู้ที่ จะยืนเพื่อยึดมั่นในกฏหมาย Assassin (2010)
Now, wouldn't a guy like this want to see the terror in their eyes?เอาล่ะ คนแบบนี้ จะไม่อยาก เห็นความหวาดกลัว ในแววตาของเหยื่อหรอกหรือ Devil's Night (2010)
Of all the threats the Corps ever faced the gravest was an entity of fear known as Parallax.ในบรรดาเหล่าศัตรูทั้งหมดที่เดอะคอร์ปเคยเจอ ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด รู้จักกันในนาม พาราแลกซ์ ผู้ซึ่งอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความหวาดกลัว Green Lantern (2011)
Or be ready to purpose your fear!ทำใจ ต่อสู้กับความหวาดกลัว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
He'll tell his friends. Spread the fear. There's a new predator in town!ความหวาดกลัวการแพร่กระจาย มีนักล่าแห่งใหม่ในพื้นที่สถานที่ Happy Feet Two (2011)
It's the terror of knowing What this world is aboutเป็นความหวาดกลัวของการรู้ สิ่งที่ จุด โลกมา Happy Feet Two (2011)
Perhaps it's a momentary relief from the existential terrors of existence.ความหวาดกลัว existential ของการดำรงอยู่ อะไร? Happy Feet Two (2011)
First the terror.เริ่มจากความหวาดกลัว Perfect Sense (2011)
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน Countdown (2011)
" We're still ahead of Santana and Karofsky by half a point so our campaign strategy is to close the gap using a combination of intimidation and fear.อยู่ครึ่งแต้ม ฉะนั้นกลยุทธของเรา คือต้องปิดช่องว่าง ใช้ส่วนผสมระหว่าง การข่มขู่และความหวาดกลัว Prom Queen (2011)
Oh, I wouldn't have put it that way, but... Panic is the real deal.โอ้ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ความหวาดกลัวนั่นเป็นความจริง The Princesses and the Frog (2011)
All my life I've lived in fear of other people.ทั้งชีวิตที่ผ่านมาของฉัน อยู่ได้ด้วยความหวาดกลัวของคนอื่น Soul of Fire (2011)
All my life, I've been afraid. And who wouldn't be?ทั้งชีวิตของฉัน อยู่กับความหวาดกลัว และใครเหรอที่อยากจะเป็น And When I Die (2011)
We know enough to remember what we once were.ความหวาดกลัว เราตระหนักดีถึงสิ่งที่เราเคยเป็น It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
I woke up terrified. I thought I'd been kidnapped by some psycho.ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัว ฉันคิดว่าฉันถูกลักพาตัวโดยคนโรคจิต Today I Do (2011)
Then comes the fear of damage... 5:30 on the dot, as promised.และนำมาซึ่งความหวาดกลัวต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เมื่อ 5: 30 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว Valhalla (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
horror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความขยะแขยง, Syn. dread, fear, terror
panic[N] ความตื่นตกใจ, See also: ความอกสั่นขวัญหาย, ความหวาดกลัว, Syn. alarm, fear, Ant. fearlessness, courage, bravery
scare[N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
specter(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
spectre(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top