ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความสามารถ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความสามารถ, -ความสามารถ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bloatware(n) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
dyslexic(n) " ดิสเลคซิค” (dyslexic-บุคคลที่พร่องความสามารถในการเขียนเป็นคำๆ ปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทวิทยา)
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kim Taeyeon(n, name) ศิลปินเกาหลี หัวหน้าวงเกิลกรุ๊ปชื่อดัง Girls' Generation หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า So nyeo Shi Dae ทั้ง 2 ชื่อแปลว่า ยุคของหญิงสาว มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน มีผลงานเพลงออกมาหลายอัลบั้ม คิม แทยอน เป็นนักร้องที่เสียงทรงพลังมากที่สุดในวง มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเป็นอย่างมาก ด้วยน้ำเสียงที่หาคนเทียบได้ยาก ได้ร้องเพลงประกอบละคร ไว้หลายเรื่อง เช่น Hong Gill Dong / Beethoven Virus / Hana sang / Atena เป็นต้น และมีรางวัลการันตีในความสามารถด้านการร้องเพลงมากมาย มีผลงานดูเอ๊ทกับศิลปินหลายๆคน รวมถึง อาจารย์ที่สอน คิม แทยอนร้องเพลง หรือที่รู้จักในนามของ The one คิม แทยอน เป็นหัวหน้าวงที่นำวงจนสามารถรับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล แผ่นเสียงทองคำ (Golden Disk Daesang) ทำให้ คิม แทยอน เป็นที่ยอมรับในวงการเพลงเกาหลี เป็นคนที่มากด้วยความสามารถ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ความสามารถ(n) ความสามารถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มความสามารถ(v) be plump, See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round, Example: เธอดูตุ้ยนุ้ยไปหน่อยนะถ้าใส่ชุดนี้, Thai Definition: อวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ความสามารถ(n) capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ขีดความสามารถ(n) capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
ไร้ความสามารถ(v) be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
เต็มความสามารถ(adv) with all one's ability, See also: fully, Example: ทุกคนในทีมทำเต็มความสามารถแล้ว ถึงจะแพ้ก็ไม่เสียใจ, Thai Definition: ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้
แสดงความสามารถ(v) show one's capability, Syn. โชว์, แสดง, Example: ฟุตบอลเปิดโอกาสสำคัญยิ่งให้เด็กผู้หญิงมีกิจกรรม ฝึกความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ แสดงความสามารถ เรียนรู้การปรับตัวในสังคม, Thai Definition: แสดงคุณสมบัติที่ดีที่มีอยู่
คนไร้ความสามารถ(n) incompetent person, Syn. คนวิกลจริต, Example: เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง
ผู้ไร้ความสามารถ(n) an incompetent person, Ant. ผู้มีความสามารถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการกระทำสิ่งใดๆ, Notes: (กฎหมาย)
อย่างสุดความสามารถ(adv) with one's full effort, Syn. อย่างเต็มความสามารถ, อย่างเต็มกำลัง, Example: ฉันทำงานชิ้นนี้อย่างสุดความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incapable, See also: incompetent person, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incompetent person, Count Unit: คน, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนไร้ความสามารถน. บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ.
คนเสมือนไร้ความสามารถน. บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ.
บุคคลผู้ไร้ความสามารถน. บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ.
สุดความสามารถว. เต็มที่, เต็มความสามารถที่มีอยู่, เช่น หมอช่วยจนสุดความสามารถแล้ว คนไข้ก็ยังไม่ดีขึ้น.
กระจัง ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยชนิด <i> Periophthalmodon</i><i> schlosseri</i> (Pallas) ในวงศ์ Gobiidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และความสามารถขึ้นมาพ้นนํ้าได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทำรูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวนํ้า ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้ ขนาดยาวได้ถึง ๒๗ เซนติเมตร, กะจัง ก็เรียก.
เกจิอาจารย์น. “อาจารย์บางพวก”, อาจารย์ที่เชื่อกันว่ามีความรู้ความสามารถในด้านคาถาอาคมและการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง.
เกี่ยวแฝกมุงป่าก. ทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตัว.
ขีดขั้นน. ระดับแห่งความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ขีดขั้นแห่งสติปัญญา.
ขุนศึกน. แม่ทัพผู้มีความสามารถในการรบ.
เข็นครกขึ้นเขา, เข็นครกขึ้นภูเขาก. ทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.
แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ก. รู้ประมาณความสามารถของตนไม่อาจเอื้อมเกินตัว.
คมในฝัก ๑ว. มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ.
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าหรือดีเด่นกว่าผู้อื่น ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึก แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไขหรือได้รับการสนับสนุน เช่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ก็อาจเก็บสะสมไว้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลนั้นได้
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นความเชื่อหรือความมั่นใจว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น.
ความรู้สึกด้อยน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถไม่เท่าเทียมบุคคลทั่วไป ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกและผู้นั้นไม่จำเป็นต้องมีปมด้อย อาจเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือในบางขณะเท่านั้น แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไข ก็อาจเก็บกดไว้จนเกิดเป็นปมด้อยได้
ความรู้สึกด้อยความไม่เชื่อมั่นว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเท่าเทียมผู้อื่น.
ค่าตัวน. ราคาที่กำหนดขึ้นเพื่อซื้อขายทาสในสมัยโบราณ, ต่อมาหมายถึงราคาที่กำหนดขึ้นตามความสำคัญหรือความสามารถของบุคคล.
คุณวุฒิ(คุนนะวุดทิ, คุนนะวุด) น. ความรู้ความสามารถของบุคคล, ระดับการศึกษา, เช่น เขามีคุณวุฒิเหมาะจะเป็นครู.
จินตกวีน. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง.
เจริญพันธุ์ว. มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์.
ใจขาดว. จนสุดความสามารถ เช่น สู้ใจขาด.
ช่างฝีมือน. ผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะด้านหัตถกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม.
เชื่อมือก. เชื่อฝีมือ, เชื่อในความรู้ความสามารถ.
เชื่อหน้าก. เชื่อในความซื่อสัตย์หรือความสามารถ เช่น ไม่มีใครเชื่อหน้าเขา เพราะชอบยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืน นักกีฬาคนนี้แข่งแพ้อยู่เรื่อยจนไม่มีใครเชื่อหน้า.
ญาณ, ญาณ-(ยาน, ยานะ-, ยานนะ-) น. ปัญญาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ.
ด้วยบ. คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทำ เช่น ฟันด้วยมีด, เพราะ, เหตุ, เช่น ลงโทษด้วยอารมณ์ ได้ดีด้วยความสามารถ. สัน. เพราะ, เหตุ, เช่น ด้วยปรากฏว่า.
ดูถูกก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่รู้สึกว่าต่ำต้อยหรือไร้ความสามารถ.
เด่นว. ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจะแจ้งเพราะนูนขึ้นมา ยื่นลํ้าออกมา หรือสูงใหญ่กว่าธรรมดา, โดยปริยายหมายความว่า มีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยม เช่น สวยเด่น ดีเด่น.
ตามควรแก่, เหมาะแก่, เช่น ตามกำลังความสามารถ
ตามมีตามเกิดว. สุดแต่กำลังความสามารถอันน้อยเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น.
เต็มไม้เต็มมือว. สุดกำลัง, สุดความสามารถ, เต็มที่, เช่น ทำงานให้เต็มไม้เต็มมือหน่อย งานจะได้เสร็จเร็ว
ถวายหัวก. ทำจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตาย.
ถ่อมตัวก. พูดแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ตํ่ากว่าที่เป็นจริง.
ทดสอบสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้ลองปฏิบัติ.
ท้าทายชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ เช่น ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ.
ทิ้งทวนก. ทำอย่างไว้ฝีมือ, ทำจนสุดความสามารถ, ไม่ทำอีกต่อไป
ทุพพลภาพ(ทุบพนละพาบ) ว. หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้.
ทุ่มเทก. ให้อย่างเต็มที่หรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.
น้ำมือความสามารถในการทำ, การกระทำ เช่น เรือสินค้าจมลงด้วยน้ำมือโจรสลัด.
น้ำยา ๒น. ความสามารถในทางใดทางหนึ่ง (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น ไม่มีนํ้ายา หรือ หมดนํ้ายา หมายความว่า ไม่มีสติปัญญาความสามารถ หรือ หมดความสามารถ.
นิติภาวะน. ความมีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง. <i>(ดู บรรลุนิติภาวะ ประกอบ)</i>.
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
บัณฑิต(บันดิด) น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกำเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี.
บูชาก. แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ
ปฏิภาณกวี(ปะติพานนะกะวี, ปะติพานกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองได้ฉับพลันทันที.
ประคัลภ์น. ความกล้า, ความสามารถ, ความคะนอง.
ประลองก. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน เช่น ประลองฝีมือ ประลองกำลัง ประลองความเร็ว.
ประสิทธิภาพน. ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน.
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person under disabilityคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual fecundabilityความสามารถมีบุตรได้ขณะคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged incompetentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged quasi in competentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anamnesis๑. ความสามารถจำ๒. ประวัติการป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adolescent sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำของสตรีวัยรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quasi-incompetentเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market capacityขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityความสามารถ (ของบุคคล) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity defenseการอ้างเรื่องความสามารถเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competence of witnessesความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity to contractความสามารถในการทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disability๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disabilityการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability, civil๑. การขาดความสามารถตามกฎหมาย๒. การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disability, civilการขาดความสามารถตามกฎหมาย, การขาดคุณสมบัติของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving testการทดสอบความสามารถขับขี่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful employment; gainful occupation๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful occupation; gainful employment๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gradeabilityความสามารถไต่ความชันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fecundabilityความสามารถมีบุตรได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
faculty๑. ความสามารถที่จะกระทำการได้ (ก. แพ่ง)๒. คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย) (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective fecundabilityความสามารถมีบุตรถึงขั้นเกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infiltration capacityความสามารถในการแทรกซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetent๑. ขาดความสามารถ (ก. แพ่ง)๒. ไม่มีอำนาจหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory, ability to payทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
testamentary capacityความสามารถในการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disabilityการหมดความสามารถโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural fecundabilityความสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-abilityไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor abilityความสามารถทางกลไก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา, Example: ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วย<em>โปรตอน</em> 2 อนุภาค และ<em>นิวตรอน</em> 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจาก<em>การสลาย</em>ของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation induced F1-sterilityการชักนำให้เป็นหมันในรุ่นลูกด้วยรังสี, การใช้รังสีชักนำให้แมลงศัตรูพืชในกลุ่มผีเสื้อเป็นหมันแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดความเป็นหมันแบบสมบูรณ์ในรุ่นลูก โดยไม่ทำให้พฤติกรรมและความสามารถในการผสมพันธุ์เสียไป ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมประชากรแมลงอีกวิธีหนึ่ง <br>วิธีการนี้ประสบความสำเร็จใน หนอนเจาะสมอฝ้ายสีชมพู (pink bollworm) และหนอนทำลายแอปเปิล (codling moth) โดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 80-200 เกรย์ </br> <br> (ดู sterile insect technique ประกอบ) </br> [นิวเคลียร์]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Patenabilityความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, Example: รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ <p>ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <p>การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Ability testingการทดสอบความสามารถ [TU Subject Heading]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capbility maturity model (Computer software)แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Communicative competenceความสามารถในการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Core competenciesความสามารถหลัก [TU Subject Heading]
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Industrial capacityขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Learning abilityความสามารถในการเรียน [TU Subject Heading]
Literary artความสามารถทางการประพันธ์ [TU Subject Heading]
Mathematical abilityความสามารถทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Motor ability and intelligenceความสามารถในการเคลื่อนไหวและสติปัญญา [TU Subject Heading]
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Self-efficacyความสามารถในตนเอง [TU Subject Heading]
Plasticityความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absorptive Capacityขีดความสามารถ (ในการ) ดูดซึม, ดูดกลืน [สิ่งแวดล้อม]
Oxygenation Capacityขีดความสามารถให้ออกซิเจน, Example: ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Bearing Capacityขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้, Example: ภาระบรรทุกสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้โดยไม่ เสียหาย เช่น ผิวพื้นที่ฝังกลบขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Capacityขีดความสามารถบัฟเฟอร์, Example: ขีดความสามารถของน้ำเสียในการทำสะเทิน เมื่อมีน้ำเสียกรดหรือด่างเติมลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Assimilative Capacityขีดความสามารถรองรับ, Example: ขีดความสามารถของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะรองรับ ก) น้ำเสียโดยปราศจากผลกระทบในทางลบ ข) สารพิษโดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำหรือมนุษย์ผู้บริโภคน้ำ ค) บีโอดีโดยยังมีออกซิเจนละลายน้ำในระดับเหมาะสม [สิ่งแวดล้อม]
Landfill Field Capacityขีดความสามารถรับน้ำฝังกลบ, Example: ค่าปริมาณน้ำอิ่มตัวในพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งจะนำไปใช้คำนวณหาปริมาณของน้ำชะละลายขยะจากพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
Soil Productivityความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Recyclabilityความสามารถในการนำกลับมาใช้ได้, Example: สมบัติของวัตถุหรือผลผลิตที่ทำให้สามารถนำกลับ มาใช้ใหม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Water Holding Capacityความสามารถในการอุ้มน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Permeabilityความสามารถให้น้ำซึมผ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Ignitabilityความสามารถจุดไฟได้, Example: สมบัติของสารที่สามารถทำให้เกิดความร้อนถึงจุด ลุกไหม้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Leachabilityความสามารถชะละลาย, ชะซึม, Example: ขนาดที่แสดงความสามารถชะละลายออกของสารต่างๆ จากวัตถุใดๆ ภายใต้สภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Fecundabilityความสามารถมีบุตร, Example: ความน่าจะเป็นในการตั้งครรภ์ต่อวงจรประจำเดือน หรือวงจรระดู (menstrual cycle) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
Although they are more noble and more able.แม้ว่ามันจะเกียรติมากขึ้น และมีความสามารถมากขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
- talented pianist, good dentist, too.นักเปียโนที่มีความสามารถทันต แพทย์ที่ดีด้วย กวีหมัด Yellow Submarine (1968)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's a primitive accomplishment.มันเป็นความสามารถโบราณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- I don't care. I don't have what it takes.- ผมไม่สนใจ ผมไม่มีความสามารถ Airplane! (1980)
Yes, you're a man of many talents.ใช่, คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Curnow is a capable man.นาวเป็นคนที่มีความสามารถ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have enough problems without you pulling some kind of a stunt.ฉันมีปัญหามากพอโดยที่คุณไม่ ดึงชนิดของการแสดง ความสามารถบางอย่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
the other's a code-breaker with language ability.อีกคนเป็นช่างเทคนิค ที่มีความสามารถด้านภาษา Spies Like Us (1985)
this will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง Spies Like Us (1985)
it's a task hardly worthy of your abilities.มันอาจง่ายเกินไป เมื่อเทียบกับความสามารถของคุณ Spies Like Us (1985)
Those incompetents you hired nearly got me killed.พวกไร้ความสามารถทั้งหลายที่คุณจ้างไว้น่ะ เกือบจะฆ่าฉันเสียแล้ว. Mannequin (1987)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
I have no doubts regarding Number 25's abilities.ฉันไม่สงสัยเลย ความสามารถของ นัมเบอร์25 Akira (1988)
We have all sorts of data that substantiate her abilities.เรามีประเภทของข้อมูลทั้งหมด นั่นจะทำให้รู้ถึงความสามารถของเธอ. Akira (1988)
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่ Punchline (1988)
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม Punchline (1988)
They have lost the ability to communicate and reason.'พวกเขาเสียความสามารถ ในการสื่อสารและใช้เหตุผล' Night of the Living Dead (1990)
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์ The Russia House (1990)
- Everything is corrupt and incompetent.- ทุกอย่างที่เสียหายและไร้ความสามารถ The Russia House (1990)
It's a talent.มันเป็นความสามารถพิเศษ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Even with the treatments stopped... your abilities continue to change and grow.แม้จะหยุดการรักษาไป ความสามารถของเธอ กลับมีแต่จะเพิ่มขึ้น The Lawnmower Man (1992)
Even with all these new abilities, there are dangers.แม้ความสามารถพวกนี้อาจเป็นอันตราย The Lawnmower Man (1992)
Why didn't you include the development... of Jobe's other abilities in your report, Larry?ทำไมนายถึงไม่รายงาน.. ..เรื่องความสามารถพิเศษของโจ๊บล่ะ แลร์รี่? The Lawnmower Man (1992)
You realize, Dr. Angelo... that my intelligence has surpassed yours... and I can't allow your fear of what you don't understand... to get in the way of this work.ก็นะ ด๊อกเตอร์แอนเจโล ความสามารถของผม ได้ก้าวล้ำคุณไปแล้ว และผมไม่อาจยอมรับ ความกลัวในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ The Lawnmower Man (1992)
What other abilities?ความสามารถอะไร? The Lawnmower Man (1992)
The Director wants a personal demonstration... of his... progress.ผู้อำนวยการต้องการเห็นการสาธิต ของความสามารถที่เขามี The Lawnmower Man (1992)
And neither did I. I'm just tryin' to be the best I can be.ฉันก็เหมือนกัน ฉันแค่ตั้งใจ จะทำให้สุดความสามารถของฉัน Cool Runnings (1993)
It's like you can't stop this natural talent.มันเหมือนกับว่าเราหยุด ความสามารถธรรมชาติของเธอไม่ได้เลย The Joy Luck Club (1993)
Even at that age, I knew I had an amazing gift, this power, this belief in myselfถึงแม้จะอายุแค่นั้น ฉันก็รู้ว่าฉันมีความสามารถที่พิเศษ พลังอันนี้ ความเชื่อในตัวเองนี้... The Joy Luck Club (1993)
Sally, I need your help more than anyone's.แซลลี่ ฉันต้องพึ่งความสามารถเธอมากกว่าคนอื่น ๆ เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
you got ability.คุณมีความสามารถ Pulp Fiction (1994)
But painful as it may be, ability... don't last.แต่ความเจ็บปวดในขณะที่มันอาจจะ ความสามารถในการ ... ไม่ได้สุดท้าย Pulp Fiction (1994)
Andy got two weeks in the hole for that little stunt.แอนดี้ได้สองสัปดาห์ในหลุมที่แสดงความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ The Shawshank Redemption (1994)
The son becomes potent... sexually active...ลูกชายมีความสามารถ เก่งเรื่องเพศ Don Juan DeMarco (1994)
You see, in my business, you soon find out... that anybody's capable of anything.ในวงการธุรกิจ ไม่ช้าคุณจะรู้ว่า ใครมีความสามารถในการอดทนมากแค่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่ Jumanji (1995)
Perhaps, if you were familiar with all my capabilities, you would better understand.ถ้าคุณคุ้นเคยกับความสามารถของผม, คุณจะเข้าใจดีกว่านี้. Ghost in the Shell (1995)
- I shall, ma'am, to the very best of my ability.-ผมจะดูแลครับคุณผู้หญิง อย่างเต็มความสามารถของผม Episode #1.6 (1995)
You look like Lucy's stunt double.คุณมีลักษณะเหมือนของลูซี่แสดงความสามารถสอง The Birdcage (1996)
When you have talent. Take that wig off, or I'll tell Albert you wore it.เมื่อคุณมีความสามารถพิเศษ ถอดวิกผมว่าหรือฉันจะบอกคุณอัลเบิร์สวมมัน The Birdcage (1996)
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่า! James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดความสามารถ[kān khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: disability
การควบคุมความสามารถ[kān khūapkhum khwāmsāmāt] (n, exp) EN: capacity control
ขาดความสามารถ[khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: be incompetent ; be incapacitated  FR: manquer de compétences
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ความสามารถเฉพาะ[khwāmsāmāt chaphǿ] (n, exp) EN: specific competencies
ความสามารถเข้ากันได้[khwāmsāmāt khaokan dāi] (n, exp) EN: compatibility
ความสามารถในการชำระหนี้[khwāmsāmāt nai kān chamra nī] (n, exp) EN: solvency
ความสามารถในการแข่งขัน[khwāmsāmāt nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitiveness  FR: compétitivité [ f ]
ความสามารถในการผลิต[khwāmsāmāt nai kān phalit] (n, exp) EN: production capacity  FR: capacité de production [ f ]
ความสามารถในการปรับตัว[khwāmsāmāt nai kān praptūa] (n, exp) EN: adaptability  FR: adaptabilité [ f ]
ความสามารถในการทำกำไร[khwāmsāmāt nai kān tham kamrai] (n, exp) EN: profitability  FR: profitabilité [ f ]
ความสามารถภายในองค์กร[khwāmsāmāt phāinai ongkøn] (n, exp) EN: organizational competencies
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [ m ] ; don [ m ]
แสดงความสามารถ[sadaēng khwām sāmāt] (v, exp) EN: show one's capability  FR: montrer ses capacités

English-Thai: Longdo Dictionary
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability(n) ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
able(adj) ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
accomplishment(n) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
accuracy(n) ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
ace(n) ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
activate(vt) เพิ่มอำนาจการดูดซับ, See also: เพิ่มความสามารถในการดูดซับ
activity(n) การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี
alexia(n) การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness
aphasia(n) การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
aptitude(n) ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
art(n) ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
artistry(n) ความสามารถในทางศิลปะ
apply to(phrv) ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ
as far as in me lies(idm) ทำดีที่สุดแล้ว, See also: สุดความสามารถ
bounce(n) ความสามารถในการสะท้อน, Syn. pounce
beyond one's means(idm) เกินกว่าจะหาได้, See also: เกินความสามารถ
burn out(phrv) ไม่มีชีวิตชีวา, See also: มอด ความสามารถ, ไม่กระฉับกระเฉง
caliber(n) ความสามารถ, Syn. ability, quality
capability(n) ความสามารถ, Syn. ability, competency
capacitance(n) ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า
capacity(n) ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. ability, aptitude, capability
challenging(adj) ที่ท้าทายความสามารถ, Syn. ambitious
chock-full(adj) ที่เต็มความสามารถ, Syn. packed, crammed, stuffed
competence(n) ความสามารถ, Syn. competency, capability, skill, proficiency
competency(n) ความสามารถ, Syn. competence, capability, skill, proficiency
competent(adj) ที่มีความสามารถ, See also: เก่ง, Syn. fit, capable, skilled
consummate(adj) ที่เชี่ยวชาญ, See also: ที่มีความสามารถ
creativity(n) ความสามารถในการสร้างสรรค์, Syn. originality, creative ability
endow with(phrv) สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ
find oneself(phrv) ค้นหาตัวเอง (ในเรื่องความสามารถ, ความปรารถนา, ความเป็นตัวของตัวเองฯลฯ)
dementia(n) โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ), Syn. mental deterioration, insanity, madness, Ant. sanity, saneness
depth(n) ความรู้ความสามารถ, Syn. wisdom, profundity
digestibility(n) ความสามารถในการย่อยอาหาร
disability(n) การไร้ความสามารถ, See also: ความพิการ, Syn. handicap, weakness
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ, Syn. make unable, make ineffective
disabled(adj) พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
discernment(n) ความสามารถในการตัดสินดี, See also: การตัดสินใจดี, Syn. judgement, volition, will, taste, Ant. blindness, obtuseness
divisibility(n) ความสามารถที่จะหารลงตัว, See also: ความสามารถในการแบ่งแยก
ear(n) ความสามารถในการแยกฟังเสียง
educate(n) ความสามารถที่จะเรียนได้, See also: ความสามารถที่จะศึกษาได้
efficacy(n) ความมีประสิทธิภาพ, See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, Syn. effectiveness, potency, productiveness
efficiency(n) ความมีประสิทธิภาพ, See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก, Syn. capability, capableness, competence
eloquent(adj) ซึ่งมีวาทศิลป์, See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด, Syn. expressive, persuasive
empathy(n) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, See also: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น, Syn. compassion, sympathy, understanding
endowment(n) ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent
endue(vt) ให้ความสามารถ, See also: ให้คุณลักษณะ, Syn. indue
eyesight(n) ความสามารถในการมองเห็น, See also: สายตา, Syn. sight, vision
faculty(n) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
fecundity(n) ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)
finesse(n) ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent, competence, aptitude
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
approach(อะโพรช') vt., vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, Syn. endowment, ability
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic al adj. -autarkist n.
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน, ที่รองรับ, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การออกผล, การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความสามารถ, การให้ผล, ผล, ผลผลิต, Syn. endurance, yield
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ, ความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฎิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่, รับเต็มที่, Syn. size, power, position
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง, Syn. fitness
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ, ภาวะที่เข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง, Syn. perception, grasp
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า, ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ, ความสามารถในการจุ, สิ่งที่บรรจุอยู่, ความสำคัญ, ความหมาย, เนื้อหา, สาระ adj. พอใจ, ซึ่งเห็นด้วย, เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ, พอใจ.
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน, การคบค้าสมาคม, ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น, ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด, สิ่งที่อุดจุกขวด, คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม.
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์, ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality, talent, art
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ, การไร้กำลัง, การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
disable(ดิสเอ'เบิล) { disabled, disabling, disables } vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ, ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled, Ant. healthy, strong, sound
disenableว (ดิสเอนเน'เบิล) { disenabled, disenabling, disenables } vt.ทำให้ไร้ความสามารถ, ป้องกัน
efficacy(เอฟ'ฟะคะซี) n. ประสิทธิภาพ, ความสามารถที่ทำให้เกิดผล, Syn. effectiveness
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ, มีผลต่อ, ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค, ทุนทรัพย์ที่บริจาค, สมรรถภาพ, ความสามารถ, สติปัญญา.
energy(เอน'เนอจี) n. พลังงาน, พลัง, กำลังงาน, กำลังความสามารถ, พลังวิชา, Syn. vim
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) { exploited, exploiting, exploits } n. ความสามารถ, พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ, ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, , See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ, อำนาจ., Syn. aptitude
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ adj. ชำนาญ, คล่องแคล่ว, เหมาะสม, สะอาดหมดจด, เรียบร้อย
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก, ความอุดมสมบูรณ์, ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์, ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
find(ไฟดฺ) { found, found, finding, finds } vt. พบ, ประสบ, หา, ได้รับ, จัดหา, ไปถึง, ตัดสิน, ชี้ขาด, บรรลุ, ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก, เห็นว่า, ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ word processing เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล database management เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน record บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ directory ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย อยู่ใต้เมนู File มีความหมายเหมือน search
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา, ความสามารถ, พรสวรรค์, ความฉลาด, ความหลักแหลม, Syn. talent
form(ฟอร์ม) { formed, forming, forms } n. รูปแบบ, รูปร่าง, แบบฟอร์ม, ระดับ, ความสามารถ, ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง, ก่อรูปแบบ, ผลิต, ประกอบ, ทำ, จัด, เรียง, จัดแถว, จัดตั้ง, คิด, เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, กลายเป็น, จัดขึ้น
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
full swingn. เต็มอัตรา, เต็มห้อง, เต็มความสามารถ

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
ably(adv) อย่างสามารถ, โดยความสามารถ, ด้วยความสามารถ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ
art(n) ศิลปะ, ฝีมือ, ความสามารถ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์
brilliance(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส, ความสามารถ, ความฉลาด, ความหลักแหลม
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาด, ความสามารถ
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
charisma(n) พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติพิเศษ
competence(n) ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง, ธนทรัพย์
competency(n) ความสามารถ, อำนาจ, ธนทรัพย์
disability(n) การไร้ความสามารถ, ความพิการ, การไร้กำลัง
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไร้สมรรถภาพ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์
efficacy(n) ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ
efficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความสามารถ, ประสิทธิผล, ความได้ผล
exploit(n) การกล้ากระทำ, ความสามารถ, การกระทำความดี
eyesight(n) สายตา, ความสามารถในการมองเห็น
faculty(n) คณะ, คณะครู, ความสามารถ, สติปัญญา, ปฏิภาณ
feat(n) ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ, ฝีมือ
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์, การให้ผลดก, ความสามารถสร้างสรรค์ได้
gift(n) ของขวัญ, ของกำนัล, ของชำร่วย, ปัญญา, ความสามารถ, พรสวรรค์
inability(n) การไร้กำลัง, การไร้ความสามารถ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ, การขาดคุณวุฒิ, การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ, ขาดคุณสมบัติ
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์, ความช่างคิด, ความฉลาด, ความคล่องแคล่ว
knack(n) ความชำนาญ, ความสามารถพิเศษ, ความคล่องแคล่ว, พรสวรรค์, ฝีมือ
might(n) กำลัง, ประสิทธิภาพ, อำนาจ, แรง, ความสามารถ
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์, ความสามารถทุกอย่าง
potentiality(n) ศักยภาพ, ความเป็นไปได้, ขีดความสามารถ
power(n) กำลัง, อำนาจ, ความสามารถ, อานุภาพ, สมรรถภาพ, ประเทศมหาอำนาจ
proficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว, ความสามารถ
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
skill(n) ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ, ความฉลาด, ทักษะ, ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
solubility(n) ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการละลาย
talent(n) ปัญญา, ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา, มีความสามารถ
unable(adj) ไม่สามารถ, ไร้ความสามารถ
versatility(n) ความสามารถรอบตัว, ความอเนกประสงค์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n) ความสามารถในการแข่งขัน
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
edutainment(n) การให้บริการบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ การบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ การให้บริการบันเทิงไปพร้อม ๆ กับสาระความรู้ เช่น Animal Presentation at Dusit Zoo is edutainment = การแสดงความสามารถของสัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิต เป็นบริการความบันเทิงที่ควบคู่หรือที่สอดแทรกสาระความรู้ ในเวลาเดียวกัน
feat(n) ความสามารถ, การกระทำ
followership(n) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n, คำเฉพาะ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
good at[กู๊ด แอท] (adj, slang) เก่ง, มีความสามารถในด้าน, ทำได้ดีในเรื่อง
Inclusive Education(n) การศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้สัญชาติ คนอพยพ โดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือระบบการศึกษาแบบปกติ มีจุดมุงหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่าง ความสามารถระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
Jackalope(n, name) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope
joe job(n, slang) งานที่น่าเบื่อ, งานที่ต่ำต้อย, งานที่ได้เงินน้อย, งานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ, Syn. menial task
lean(n, jargon) ศัพท์ธุรกิจ หมายถึง การปรับลดหรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของโตโยต้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรียกว่า TPS: Toyota Production System, See also: A. -, Syn. -
magnetic permeability(n) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา
openoffice.org(uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
plant health(n) ความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีระวิทยาตามปกติในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพทางพันธุกรรม
Sell oneself short(idiom) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
特技[とくぎ, tokugi] (n) ความสามารถพิเศษ
精一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj, adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) ความแตกต่าง(ด้านความสามารถ, ไหวพริบ, ความเข้าใจ)
被削性[ひさくせい, hisakusei] (n) machinability ความสามารถในการกลึง
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ
感度[かんど, kando] (n) การรับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบ ความสามารถในการรับรู้
塑性[そうせい, sousei] (n) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: Related: begeben, Syn. Talent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top