ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความภาคภูมิใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความภาคภูมิใจ, -ความภาคภูมิใจ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความภาคภูมิใจ(n) pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภูมิใจ, ความภาคภูมิ, Ant. ความท้อใจ, ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, Example: ถ้าเด็กถูกบังคับหรือกดดันหรือมีข้อห้ามมากเกินไป เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง, Thai Definition: การรู้สึกว่ามีเกียรติยศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-esteem in childrenความภาคภูมิใจในตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]
Self-esteem in literatureความภาคภูมิใจในตนเองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Self-esteem in womenความภาคภูมิใจในตนเองในสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
- Spool, no.สปูล ไม่มี มีความภาคภูมิใจบาง หนุ่ม How I Won the War (1967)
The Bronze take our pride.สี บรอนซ์ มีความภาคภูมิใจ ของเรา Mad Max (1979)
The Bronze, they keep you from being proud.สี บรอนซ์ พวกเขาให้คุณจาก การถูกความภาคภูมิใจ Mad Max (1979)
I don't think he ever knew how proud I felt of him.ฉันไม่คิดว่าเขาไม่เคยรู้ว่ามี ความภาคภูมิใจ Mad Max (1979)
It can come from work and pride in what you do.มันมาจากงานและ ความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ Gandhi (1982)
And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr.Jones.และคุณเพียงแค่ความภาคภูมิใจเกินไปที่จะยอมรับ ว่าคุณกำลังบ้าเกี่ยวกับฉัน Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Don't try to embarrass me. I've got no pride.อย่าทำให้ฉันขายหน้าไปกว่านี้ แค่นี้ก็ไม่เหลือความภาคภูมิใจแล้ว Labyrinth (1986)
And we are buying ourselves a piece of it. I'm proud. Proud.และเราจะซื้อตัวเองชิ้นส่วนของมัน ผมภูมิใจ ความภาคภูมิใจ The Russia House (1990)
Are you fucking proud of that?คุณมีความภาคภูมิใจของร่วมเพศที่? In the Name of the Father (1993)
That's pride fuckin' with you.นั่นคือความภาคภูมิใจ fuckin 'กับคุณ Pulp Fiction (1994)
Fuck pride!Fuck ความภาคภูมิใจ! Pulp Fiction (1994)
Pride only hurts.ความภาคภูมิใจเจ็บ Pulp Fiction (1994)
That's pride fuckin' with you, see?นั่นคือความภาคภูมิใจ fuckin 'กับคุณเห็น? Pulp Fiction (1994)
Thank you. We're very proud of him.ขอบคุณ เรามีความภาคภูมิใจของเขา The Birdcage (1996)
We've been proud of our town for a long time.เราได้รับความภาคภูมิใจของเมืองของเรา นาน Dante's Peak (1997)
They are a proud race.พวกเขามีความภาคภูมิใจที่การแข่งขัน Princess Mononoke (1997)
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน Seven Years in Tibet (1997)
And feeling proudหรือความภาคภูมิใจ Love Actually (2003)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
- I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation...- ปฏิญาณตนด้วยความจงรักภักดี ต่อธงชาติ... ...สหรัฐอเมริกา และต่อประชาชาติ... ...ที่พวกเรายืนอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ แห่งชาติ... A Cinderella Story (2004)
It ain't about getting hurt. It's about pride.ไม่ใช่อยากเจ็บ มันเป็นความภาคภูมิใจ The Longest Yard (2005)
That was one close finish. You sure made Dinoco proud.นั่นคือหนึ่งใกล้เสร็จ คุณแน่ใจหรือทำ ดีโนโค ความภาคภูมิใจ Cars (2006)
Fellow citizens, you're all aware of our town's proud history.พลเมืองที่เป็นเพื่อนคุณทุกคนตระหนักถึง ประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของเมืองของเรา Cars (2006)
And you're able to do something special that no one else in the world can do, which you can walk through those doors, hold your heads up high and call yourselves Mustangs!สามารถทำสิ่งพิเศษ ที่ไม่มีใครในโลกทำได้ สามารถก้าวออกไปออกจากประตู ด้วยความภาคภูมิใจ และเรียกตัวเองว่ามัสแตงส์ Gridiron Gang (2006)
- I still have my pride, you know.- ฉันยังคงมีความภาคภูมิใจ คุณก็รู้ Ice Age: The Meltdown (2006)
Our proudความภาคภูมิใจของพวกเรา Dasepo Naughty Girls (2006)
I just can't tell yet.เกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ผมมีต่อโฮสต์คลับ Ouran High School Host Club (2006)
There's this thing about being a surgeon-- maybe it's pride or maybe it's just about being tough-- but a true surgeon never admits they need help unless absolutely necessary.สิ่งที่ต้องนึกถึง เรื่องจะเป็นศัลยแพทย์ บางทีมันคือความภาคภูมิใจหรือบางที มันก็แค่เรื่องที่เราอยากให้มันเป็น แต่ความจริงคือ ศัลยแพทย์พวกเขาไม่เคย ต้องการความช่วยเหลือ ถ้ามิใช่ความจำเป็นจริง จริง Kung Fu Fighting (2007)
It brings order to the chaos, fills me with civic pride.มันจัดการความพลุ่งพล่านให้สงบ เติมเต็มด้วยความภาคภูมิใจ It's Alive! (2007)
It is a proud tradition my family have devoted their lives to!มันเป็นความภาคภูมิใจ ครอบครัวของฉันได้อุทิศ ชีวิตของพวกเขาไป! Balls of Fury (2007)
Let me show you my pride and joy.ผมขอแสดง ความภาคภูมิใจและความสุขของฉัน Balls of Fury (2007)
I think he would be very proud of you.ผมคิดว่าเขาจะ เป็นความภาคภูมิใจของคุณ Balls of Fury (2007)
An immodest sense of pride in our community.ด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงในชุมชนของพวกเรา... The Simpsons Movie (2007)
It was his pride and joyมันเป็นความภาคภูมิใจของเค้า My Blueberry Nights (2007)
And my fear is, knowing the amount of pride stuffed into that cut, it will not end here.และความกลัวของฉันคือ รู้ว่าผลรวมของความภาคภูมิใจ ลดลงอัดอยู่ข้างในนั่น มันจะไม่จบที่นี่ Hell Followed (2008)
He has his pride, so, uh, he turned away.เขามีความภาคภูมิใจของเขา เขาก็เลยหันหนีไป Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
You can't let yourselves grow a heart with no pride.พวกคุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้หรอก ถ้ายังไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง Beethoven Virus (2008)
- A proud day for you.- วันแห่งความภาคภูมิใจของท่าน The Other Boleyn Girl (2008)
I guess your dad would have been real proud, huh?ผมคิดว่าพ่อของคุณจะได้รับความภาคภูมิใจที่แท้จริงฮะ? Revolutionary Road (2008)
Hey, solve these things by yourself!สวมด้วยความภาคภูมิใจ! Crows Zero II (2009)
My conviction wasn't a point of pride for you?การพิสูจน์ว่าผมทำผิดได้ ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของคุณหรอกเหรอ? Bound (2009)
That night I swallowed my pride, bought a prepaid cell phone and a box of condoms and put an ad in the back pages of "The Detroit Examiner."คืนนั้นผมกลืนความภาคภูมิใจของผม, ซื้อโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน\และกล่องถุงยางอนามัย และเขียนโฆษณาไว้ด้านหลัง\จาก"ผู้ตรวจสอบดีทร์อย." Pilot (2009)
Make a line you can be proud of.เรียงแถวเพื่อความภาคภูมิใจของพวกคุณ Never Let Me Go (2009)
Whatever it is you want, face the sun and say it with pride and dignity.ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตาม เผชิญหน้ากับพระอาทิตย์ พูดด้วยความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี Gokusen: The Movie (2009)
And take that glee club photo with pride.แล้วมาถ่ายรูปชมรมร้องเพลง ด้วยความภาคภูมิใจ Mattress (2009)
The pride of IPS is at stake.ความภาคภูมิใจของ IPS อยู่ที่การเดิมพัน Episode #1.6 (2009)
There was a time, Dennis, that you would say that as a matter of pride, not an excuse.มันถึงเวลาแล้ว เดนนิสที่คุณควรจะพูดว่า ถึงมันในฐานะความภาคภูมิใจ ไม่ใช่คำขอโทษ Earthling (2009)
The protocols of conclave are not subject to modification.แต่ต้องทำด้วยความภาคภูมิใจที่. Angels & Demons (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feather in one's cap(idm) ความภาคภูมิใจ, See also: เกียรติยศ, สิ่งที่น่ายินดี
elation(n) ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression
esprit de corps(n) ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ, Syn. camaraderie, group spirit
pride(n) ความภาคภูมิใจ, See also: ความทะนงตน, Syn. self-importance, self-glorification, Ant. humility, modesty
self-respect(n) การเคารพตัวเอง, See also: การเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง, ความภาคภูมิใจในตัวเอง, Syn. pride, confidence, dignity, self-esteem

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
self esteem(n) ความภาคภูมิใจในตนเอง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top