Search result for

*ความน่ากลัว*

(72 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความน่ากลัว, -ความน่ากลัว-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horror in literatureความน่ากลัวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you mad? You don't know the power of styrofoam!นายล้อเล่นหรือป่าว นายยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของพลังนั่นเลยสักนิด Bolt (2008)
Freedom's no mysteryอิสระไม่ใช่ความน่ากลัว Princess Protection Program (2009)
Where's the horror?ความน่ากลัวอยู่ตรงไหน? Bloodline (2009)
The ugliness going on inside.ถึงความน่ากลัวกำลังเกิดขึ้นข้างใน Home Is the Place (2009)
When the horrors and devastation of war finally recede... the rustic landscape returns.เมื่อความน่ากลัวและทำลายล้างของสงครามในที่สุดถอยห่าง ... พื้นที่ทำกินก็หวนคืนกลับมา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Wow, you two are a match made in a very frightening part of Heaven.ว้าว, คุณ 2 คนเหมาะกันมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์ของความน่ากลัว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
The charms of IPS it's greatness, and it's fearsomeness.เสน่ห์ของ IPS ก็คือ... ...ความยิ่งใหญ่ และ... ...ความน่ากลัว Episode #1.5 (2009)
We're all susceptible to it... the dread and anxiety of not knowing what's coming.พวกเราทั้งหมด หวั่นไหวง่าย... ต่อความน่ากลัว และความกลุ้มใจ ของการ ไม่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Every time I listen to a child vividly recount the most horrific acts of abuse done at the hands of a father, an uncle, someone they're supposed to trust...ทุกครั้งที่ผมฟังเรื่องจากเด็ก ๆ บรรยายเรื่องราวความน่ากลัว เห็นภาพอย่างชัดเจน การกระทำการข่มขืน Reckoner (2009)
Terror gripping my heart with its icy...ความน่ากลัวยึดจับ หัวใจฉัน ด้วย... The Real Ghostbusters (2009)
We will fight terror with terror.เราตอบสนองความน่ากลัวด้วยความน่ากล้ว Avatar (2009)
Between the species, surprising relations... necessary.ระหว่างเผ่าพันธุ์ มีความสัมพันธ์น่าประหลาดใจ ความน่ากลัว Oceans (2009)
You even survived the horror of the pits.แล้วเจ้ายังรอดจากความน่ากลัว ในหลุุมนรกนั่น Shadow Games (2010)
You have no concept of how dangerous werewolves are.คุณยังไม่รู้จักความน่ากลัวของพวกมนุษย์หมาป่าดี It Hurts Me Too (2010)
All the terror!ความน่ากลัวทั้งหมด! Blame It on Rio Bravo (2010)
It's going to be more terrible.ความน่ากลัวกำลังมากขึ้น I Saw the Devil (2010)
Conceivably.ความน่ากลัว Episode #1.1 (2010)
And think about all the terrible thingsและคิดถึงความน่ากลัวทั้งหมด Chuck Versus the Anniversary (2010)
World War I broke out, and the U-boats were condemned with a horrible reputation.เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เรือดำน้ำ-อู ถูกประนาม เกี่ยวกับกิติศัพท์ความน่ากลัว The Fugitive: Plan B (2010)
Do you know how scary a woman is Yoon Gae Hwa?คุณรู้ถึงความน่ากลัวของผู้หญิงที่ชื่อยุนเกฮวามั้ย? Episode #1.12 (2010)
after he's passed from the beach on into the airfield, so that the audience can identify with his experience and to share the fright.หลังจากเขาผ่านหาดไป ก็จะถึงสนามบิน เพื่อให้ผูชมรับรู้ ประสบการณ์ของเขา และรับรู้ความน่ากลัว The Pacific (2010)
Not only the horror of actually being under fire, but everything else about that island was just absolutely miserable.ไม่เพียงแต่ความน่ากลัว ของการตกอยู่ในการโจมตี แต่ทุกสิ่งที่อยู่บนเกาะ คือความลำเค็ญอย่างแท้จริง The Pacific (2010)
Filled with horrible, selfish people.เต็มไปด้วยความน่ากลัว คนเห็นแก่ตัว Tangled (2010)
Fifth, for not knowing that being nice can be more scary than being mean, ruining matters with childish sympathetic feelings;ข้อที่ห้า, สำหรับความไม่รู้ของเธอที่เริ่มด้วยดี แต่สามารถเปลี่ยนเป็นความน่ากลัว เรื่องที่ทำลายความรู้สึกด้วยความเห็นของเธอ Episode #1.10 (2010)
You guys see that? It's called being awesome.เห้พวกดูนี่ นี่แหละความน่ากลัว Kung Fu Panda 2 (2011)
That's when it gets scary.นั่นแหละคือความน่ากลัว The End of the World as We Knew It (2011)
You're important to me.เธอสำคัญต่อฉัน รู้สึกถึงความน่ากลัว! ยุติความโมโหโทโส! Remedial Chaos Theory (2011)
Feel the terror! Stop the tantrum! Feel the terror of the Norwegian troll!รู้สึกถึงความน่ากลัวของโทรลนอร์เวย์! Remedial Chaos Theory (2011)
Things were looking grim and tragicมันบางอย่างกำลังมองเราอยู่ ความน่ากลัวและความโศกเศร้า Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Through your arrogance and stupidity, you've opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war!ด้วยความโง่เขลา เบาปัญญา เจ้าทำให้ดินแดนอันสงบสุข และทำให้ผู้บริสุทธิ์ ต้องเผชิญกับความน่ากลัวของสงคราม Thor (2011)
You're old. You're boring. You're not scary.แกมันแก่ น่าเบื่อ ไม่เหลือความน่ากลัว The Green Hornet (2011)
What, you truly don't think I'm scary?แกว่าฉันไม่เหลือความน่ากลัว The Green Hornet (2011)
The terror we shall soon unleash upon the Chantry!ความน่ากลัว ที่เราจะปลดปล่อยเหนือน่านฟ้าวิหาร Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I know you want to do the whole dramatic stare-down thing, but I-I can't take you seriously in this getup, buddy.ที่จะถลึงตาใส่ฉัน แต่ฉัน-ฉันมองไม่เห็นความน่ากลัวของนายในชุดนี้เลย เพือน Pu'olo (2012)
I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything...ฉันออกแบบมันขึ้นมาที่จะตรวจจับความน่ากลัว แต่มันมองเห็นทุกอย่าง Legacy (2012)
These walls truly present no evidence of witnessed horrors.ผนังเหล่านี้ไม่มีในปัจจุบันอย่างแท้จริง หลักฐานของความน่ากลัวเป็นสักขีพยาน Empty Hands (2012)
The gods themselves took note of the horrors inflicted upon Lucretia.พระเจ้าตัวเองรับทราบ ของความน่ากลัว บาดแผล Lucretia Empty Hands (2012)
I wrote Mike a letter about how horrible you are.หนูเขียนจดหมายหาไมค์ เกี่ยวกับความน่ากลัวที่แม่ต้องเจอ With So Little to Be Sure Of (2012)
Tomorrow, each of you must prove that you are undeniably scary.พรุ่งนี้แต่ละท่านจะต้องพิสูจน์ ว่าคุณมีความน่ากลัวอย่างปฏิเสธไม่ได้ Monsters University (2013)
For the night is dark and full of terrors.เพราะราตรีนั้นมืดมิด เต็มไปด้วยความน่ากลัว Kissed by Fire (2013)
For the night is dark and full of terrors.เพราะราตรีนั้นมืดมิด เต็มไปด้วยความน่ากลัว Kissed by Fire (2013)
For the night is dark and full of terrors.เพราะราตรีนั้นมืดมิด เต็มไปด้วยความน่ากลัว Kissed by Fire (2013)
He is a whole other level of terrifying.เขาเป็นอีกระดับหนึ่งของความน่ากลัวเลย Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
- There's so much fear!อย่าแตกตื่น มันมีความน่ากลัวมาก Frozen (2013)
Oh, morbid on top of morbid.โอ้, ความน่ากลัวเหนือความน่ากลัวอีกที The Great Unknown (2013)
- Betsy!ทอย สตอรี่ แห่งความน่ากลัว! - เบทซี่! Toy Story of Terror (2013)
- Classic misdirection.- ที่เพิ่มความน่ากลัวในหนังเก่าๆ Toy Story of Terror (2013)
All right, we're gonna get scary and weird and controversial.เอาหล่ะ พวกเรา ต้องมีความน่ากลัว ความประหลาด แล้วก็ความขัดแย้ง A Katy or a Gaga (2013)
'But you don't understand the pain of it, the horror.'' แต่นายไม่เข้าใจว่าดูแลพ่อแม่มันยาก ความน่ากลัวของมัน ' The Empty Hearse (2014)
Okay, not all burglars are scary.เอาล่ะไม่โจรทุกคนมีความน่ากลัว A Haunted House 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่ากลัว[n.] (khwām nāklūa) EN: terribleness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dread[N] ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dreadfulness[N] ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
ugliness[N] ความน่ากลัว, See also: ความร้ายกาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread

English-Thai: Nontri Dictionary
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
phantom(n) ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top