ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความดีความชอบ*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความดีความชอบ, -ความดีความชอบ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณนามคำคุณที่มาใช้เป็นนาม เช่น ความดีความชอบ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
ดิ่งวัตถุมงคล สำหรับห้อยสายลูกประคำ มีลักษณะกลมเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยมซ้อนเรียงกัน ๓ ลูก จากลูกใหญ่ลงไปหาลูกเล็ก พระมหากษัตริย์ทรงใช้ เรียกว่า พระดิ่ง และอาจพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความดีความชอบ.
ได้หน้าก. ได้ชื่อเสียง, ได้ความดีความชอบ, ได้รับคำชม, เช่น เขาจัดงานได้เรียบร้อย เลยได้หน้าไปเยอะ.
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
เหรียญน. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.
อิสริยยศ(อิดสะริยะยด) น. ยศที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเจ้านายให้สูงขึ้น เนื่องจากได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ เช่น สถาปนาพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้า สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้า, ยศอันยิ่งใหญ่ที่สามัญชนได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง The Chronicles of Riddick (2004)
If the Golden Bow Army takes the honor of victory,ถ้าหากทัพธนูทอง ได้รับความดีความชอบ Shadowless Sword (2005)
Well, don't get sappy on me. I won't stand for it.ดีแล้ว ถ้าเธอไม่ให้ความดีความชอบ ฉันจะไม่ทำมันแล้ว Smiles of a Summer Night (2007)
Captain Matthews takes all the credit.สารวัตร แมธทิว ก็รับความดีความชอบไป Waiting to Exhale (2007)
Make haste, and if we wed, you'll be commended, sir.รีบหน่อย เพราะถ้าเราได้แต่งงานกัน คุณจะได้รับความดีความชอบ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I look at this as a favor for you, Pam, giving you an opportunity to complete some unfinished business.ผมมองว่านี่เป็นความดีความชอบของคุณนะแพม โดยให้โอกาสคุณในการทำงานที่ค้างคาให้เสร็จเนี่ย The Bourne Ultimatum (2007)
Annoying you a little bit, you can't take credit, doesn't it? No.แกรำคาญที่อ้างความดีความชอบไม่ได้ใช่มั้ย Mr. Brooks (2007)
Who does he credit with this little miracle?เค้ากลับยกความดีความชอบให้กับ... Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
But I cannot take credit for what I did not do.แต่ผมไม่สามารถรับความดีความชอบจากสิ่งที่ผมไม่ได้ทำหรอกนะ Lancelot (2008)
- Alex deserves all the credit.ความดีความชอบของอเล็กซ์น่ะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You begin with a calf's foot, which I am in possession of thanks to my sainted husband, and you boil it until your kitchen smells Like a tannery.เริ่มจากน่องวัว ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้สามีสุดที่รักของฉัน แล้วก็ต้มไป จนกว่าครัวจะมีกลิ่นเหมือนโรงงานฟอกหนัง Julie & Julia (2009)
Getting in our way, taking all the credit.เข้ามายุ่งกับงานของเรา , แล้วเอาความดีความชอบไป Bulletproof (2009)
I probably do deserve most of the creditข้าคงต้องขอรับความดีความชอบส่วนใหญ่ Mystery of a Thousand Moons (2009)
Okay, well, before I take credit for this, are you sure this is what you want?โอเค ก่อนที่ฉันจะรับความดีความชอบตรงนี้ แน่ใจนะว่าเธอต้องการแบบนี้จริงๆ ใช่ Let Me Entertain You (2010)
To let them know the exactly, who control the their promotion.ให้เขารู้ว่าใครเป็นคนดูแลเรื่องการให้ความดีความชอบ Dae Mul (2010)
- You're good at that.- คุณก็ได้ความดีความชอบ Game Change (2011)
Hey, how is that thanks to you?ทำไมพี่เอาความดีความชอบไปหมดล่ะ Poseidon (2011)
And promise that you shall be present when Spartacus is put to grass.และสัญญาว่าเจ้าจะได้รับความดีความชอบ เมื่อสปาตาคัสถูกโยนลงหลุม A Place in This World (2012)
So I realized I'd better start collecting favors to use as protection down the line.เพราะงั้นฉันนึกได้ว่าฉันควรจะเริ่มสะสมความดีความชอบ เพื่อใช้ในการปกป้องตัวเอง The Princess Dowry (2012)
He took credit for it.เขาเอาความดีความชอบไป Checkmate (2012)
Now look, you got the credit you wanted... so sign the deal.ตอนนี้คุณก็ได้รับความดีความชอบตามที่ต้องการแล้ว ยอมรับข้อเสนอซะเถอะ She Knows (2012)
Uh, well, I just heard that you ran with my idea about buying out Durham Foods, and Hardman told me you gave me the credit, so...อืมม ผมได้ยินมาว่า คุณเห็นด้วยกับความคิดของผมเกี่ยวกับการซื้อเดอร์แฮม ฟู้ด และฮาร์ดแมนยังบอกผมด้วยว่าคุณยกให้เป็นความดีความชอบของผม Discovery (2012)
I wish I could take credit for delivering it to you, Mr. McGowen, but it was my son who ultimately placed it safely into your hands.ฉันหวังว่าจะได้รับความดีความชอบ ที่ส่งมอบหลักฐานให้คุณ คุณแม็คโกเว่น แต่เป็นลูกชายฉันเอง ที่ส่งมอบหลักฐาน ให้ถึงมือคุณอย่างปลอดภัย Reckoning (2012)
You should be giving them credit for the kill.คุณควรให้ความดีความชอบพวกเขาที่ฆ่าฆาตกรได้ The Kiss (2012)
Always letting someone else take credit for your work.มักจะปล่อยให้คนอื่น ได้ความดีความชอบจากงานของคุณ Bad Code (2012)
Now, obviously, I will derive a certain amount of pleasure from that, seeing as I can't attend to you myself.ตอนนี้ ดูเหมือนว่า ฉันจะได้ ความดีความชอบจากตรงนั้นนะ ดูเหมือนฉันจะไม่สามารถ จัดการนายได้ด้วยตัวเองนะ Bad Teeth (2012)
As much as I'd like to take credit for saving your life the other night, that's not what happened out there.ถึงแม้ฉันจะอยากรับความดีความชอบ ในการช่วยชีวิตนายคืนนั้น แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอกนั่น Illumination (2013)
Praise you, Bill, for thou art beneficent!สดุดีแก่นาย บิล แกความดีความชอบของนาย Dead Meat (2013)
Thank you. I do have to give my staff all the credit.ขอบคุณค่ะ ฉันขอยกความดีความชอบให้ทีมงาน 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
It was very satisfying knowing that we reached that Top 8, but he had better expectations for our team, and we'd come a long way and it's all thanks to Fear.มันน่าพึงพอใจมากที่รู้ว่า พวกเราได้ไปถึง 8 ทีมสุดท้าย แต่เขาตั้งเป้าไว้สูงกว่านี้ สำหรับทีมของพวกเรา และที่พวกเรามากันได้ไกลขนาดนี้ ต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับ Fear Free to Play (2014)
When you do, I need to share the collar.เมื่อคุณทำ ผมอยากจะขอแบ่งความดีความชอบนี้ด้วย Green Light (2015)
I want credit for the arrest.ผมอยากได้ ความดีความชอบ ในการจับกุม Green Light (2015)
Five years ago, she was given the FBI Award for Meritorious Achievement.5 ปีก่อน เธอได้รับรางวัลจากเอฟบีไอ สำหรับความดีความชอบด้านผลงาน The Grimm Identity (2015)
These four have done more for this city than you will ever know or they will ever take credit for.สี่จอมยุทธ์ที่ทำอะไรให้เมืองมากเกินเดา โดยไม่รับความดีความชอบ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meritorious[ADJ] ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously[ADV] อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy

English-Thai: Nontri Dictionary
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
laurel (n) ความดีความชอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top