ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความกังวล*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความกังวล, -ความกังวล-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกังวล(n) worry, See also: anxiety, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, Ant. ความสบายใจ, Example: ความกังวลถึงลูกเป็นความทุกข์ของแม่ทุกคน, Thai Definition: ความมีใจพะวงอยู่
ความกังวลใจ(n) anxiety, See also: worry, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล, Ant. ความสบายใจ, Example: การย่างเข้าสู่วัยชรามักก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้หญิงที่ยังไม่อยากแก่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลิโพธ(ปะลิโพด) น. ความกังวล, ความห่วงใย.
โรคประสาทน. โรคทางจิตใจที่มีความกังวลเป็นอาการสำคัญ คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด หรืออาจแสดงออกเป็นอาการทางกาย เช่น ใจสั่น เหงื่อออก เป็นลม กลัวที่สูง.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.
หวาดวิตกก. มีความกังวลใจด้วยความหวาดกลัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+10 Sessionการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาทั้ง หมด เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการหารือร่วมกันทั้งหมดระหว่างสิบประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจาในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันหรือปรารถนาที่จะมีความร่วมมือ ระหว่างกัน [การทูต]
Anti-Anxietyระงับความกังวล [การแพทย์]
Anxietyความกังวล, ความวิตกกังวล, กังวล, กระวนกวาย, วิตกกังวล, ความกังวลใจ [การแพทย์]
Anxiety, Castrationความกังวลใจว่าจะถูกตอน, ความกังวลจะถูกตัดอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Anxiety, Separationการกลัวการจาก, ความกังวลต่อการแยกจาก [การแพทย์]
Defense Mechanismsกลไกต่อต้านโรค,ปฏิกิริยาการปรับตัวและต่อต้านความกังวลของตนเอง,ระบบการป้องกัน,กลไกการต่อต้านเชื้อ,กลไกป้องกัน,กลไกในการปกป้องตนเอง,กลไกการป้องกันตนเอง [การแพทย์]
Inattention, Selectiveการไม่มีสมาธิเฉพาะในสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวล [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความกังวลใจ[khwām kangwonjai] (n) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise
ลดความกังวล[lot khwām kangwon] (v, exp) EN: ease concerns

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
anxiety(n) ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย, Syn. worry, concern, uneasiness, Ant. relief
anxious(adj) ที่ทำให้เกิดความกังวล, See also: ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล
carefree(n) ที่ไร้กังวล, See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ, Syn. cheerful, lighthearted, unworried, Ant. troubled
concern(n) ความกังวล, Syn. anxiety, worry
distress(n) ความกังวลใจ, See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม, Syn. unease, worry, concern, anxiety, Ant. relief, confidence
get out of(phrv) เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
get out of(phrv) เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
walk the floor(idm) เดินไปมาด้วยความกังวลใจ
insouciant(adj) ไร้ความกังวล, See also: ไม่สนใจ
malaise(n) ความกังวลใจ, See also: ความไม่พอใจ, Syn. anxiety, unease, depression
solicitude(n) ความกังวล
sweat(n) ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความตึงเครียด, Syn. anxiety, worry, strain
trouble(n) ความกังวลใจ
unease(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. anxiety, unrest
uneasiness(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ, Syn. abashment, discomfiture, unease, Ant. ease, easiness
uneasiness(n) ความไม่สบายใจ, See also: ความกังวล, Syn. restlessness, turmoil, anguish, indecision
worriment(n) ความทุกข์ (คำโบราณ), See also: ความยุ่งยาก, ความกังวลใจ, ความวิตกกังวล, Syn. anxiety
worry(n) ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest, seize, understand
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement, worry
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety, apprehension, panic, nerves
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก

German-Thai: Longdo Dictionary
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top