Search result for

*คลาน*

(197 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คลาน, -คลาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาน[V] move slowly, See also: crawl, Example: มีรถเก๋งคันใหม่เอี่ยมคลานเข้ามาจอดที่หน้าตึก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ
คลาน[V] creep, See also: crawl, Example: น้องเล็กคลานได้เร็วมาก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า
คืบคลาน[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย
คลานเข่า[V] crawl, See also: crawl on knees, creep, advance slowly, Syn. เดินเข่า, Example: หลานคนโปรดคลานเข่าเข้าไปรับกำไลทองจากคุณย่า, Thai definition: เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเข่า
คลุกคลาน[V] crawl, See also: creep, slither, Syn. ล้มลุกคลุกคลาน, Example: เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผมอย่างน่าสงสาร, Thai definition: คลานต้วมเตี้ยม ตั้งตัวไม่ติด
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. เสือกคลาน, Example: ในสวนสัตว์แห่งใหม่มีสัตว์เลื้อยคลานแสดงไว้หลายชนิด, Thai definition: เรียกสัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอด
ล้มลุกคลุกคลาน[V] struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
สัตว์เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. สัตว์เสือกคลาน, Count unit: ตัว, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สัตว์จำพวกหนึ่งที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป หายใจด้วยปอด ออกไข่บนบก ลูกอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลาน(คฺลาน) ก. เคลื่อนไปด้วยมือและเข่าอย่างเด็ก
คลานกริยาที่ใช้มือทั้ง ๒ และเข่าทั้ง ๒ ทาบพื้นแล้วเคลื่อนไป เรียกว่า คลานสี่ตีน หรือ คลานสี่เท้า
คลานกิริยาที่เคลื่อนไปด้วยเข่า เรียกว่า คลานเข่า, เคลื่อนไปด้วยเข่าและศอก เรียกว่า คลานศอก
คลานกิริยาที่เดินไปอย่างช้า ๆ ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่า จระเข้, เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เช่น รถยนต์ค่อย ๆ คลานไป.
คุกคลานก. คลานด้วยกิริยาที่ยอบตัวลงให้เตี้ยโดยใช้เข่าเดิน.
โคคลานน. ชื่อไม้เถาชนิด Anamirta cocculus (L.) Wightet Arn. ในวงศ์ Menispermaceae ใช้ทำยาได้, หวายดิน ก็เรียก.
ล้มลุกคลุกคลานก. หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
เสือกคลานดู เลื้อยคลาน.
กระคุกก. คุกคลาน เช่น ทั้งล้มทั้งลุกกระคุกหัวเข่า (ไตรภูมิ).
กระดาน ๒น. ชื่อกุ้งทะเลชนิด Thenus orientalis (Lund) ในวงศ์ Scyllaridae ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร หัวและลำตัวหุ้มด้วยเปลือกแข็งสีนํ้าตาล ส่วนหัวและหนวดคู่ที่ ๒ แบน แพนหางแผ่ราบได้กว้าง งอพับเข้าใต้ท้องเมื่อดีดตัวถอยหลังหนีศัตรู อาศัยคืบคลานอยู่ตามพื้นทะเล พบทั่วไป มักเรียกกันว่า กั้งกระดาน.
กระดุบ ๆอาการที่เคลื่อนไหวอย่างเด็กคลาน.
กระต้วมกระเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กิริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่กระต้วมกระเตี้ยมอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไม่ทันรถไฟหรอก, ต้วมเตี้ยม ก็ว่า, ใช้ว่า กระด้วมกระเดี้ยม ก็มี.
กิ้งก่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Agamidae มีขนาดลำตัวต่าง ๆ กัน สันกลางของคอถึงลำตัวมีหนามแหลมจำนวนและขนาดต่างกัน เพศผู้มีสีเข้มและปรับสีได้ดีแตกต่างจากเพศเมีย ตัวและขามีเกล็ด ขาและนิ้วเล็กเรียว เล็บแหลมคม หางยาว ส่วนใหญ่อาศัยบนต้นไม้ เช่น กิ้งก่าบ้านหัวนํ้าเงิน ( Calotes mystaceus Dumeril & Bibron) กิ้งก่าเขา [ Acanthosaura armata (Hardwicke & Gray)], อีสานเรียก ปอม กะปอม กะทั่ง หรือ กะท้าง.
กินเปี้ยวน. ชื่อนกกระเต็นชนิด Halcyon chloris (Boddaert) ในวงศ์ Alcedinidae ปากแบนข้างสีดำปลายแหลม ขากรรไกรบนสีดำ ขากรรไกรล่างสีเทาอมชมพู ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว คอและท้องสีขาว หากินตามป่าชายเลน แต่อาจพบได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป กินปูเปี้ยว ปลา และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด.
เกล็ดน. ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด, สิ่งที่แข็งตัวเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลา เช่น เกล็ดพิมเสน นํ้าตาลขึ้นเกล็ด, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บานเกล็ด ฝาเกล็ด เกล็ดเสื้อ.
ไข่ขาวน. ส่วนของไข่สัตว์ เช่น ไข่ของนก ไข่ของสัตว์เลื้อยคลาน มีสีขาวใสอยู่รอบ ๆ ไข่แดง เป็นสารโปรตีนทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่ เวลาเซลล์ของไข่แบ่งตัวเจริญเป็นตัวอ่อน ไข่ขาวจะเป็นอาหารของตัวอ่อนด้วย
ไข่แดงน. ส่วนของไข่สัตว์ เช่น ไข่ของนก ไข่ของสัตว์เลื้อยคลาน อยู่รอบส่วนที่จะเจริญเป็นตัวอ่อน มักมีสีเหลืองหรือแดง เป็นสารประเภทไขมันที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงตัวอ่อนขณะที่เติบโต.
งอดน. ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodonวงศ์ Colubridae ลำตัวขนาดไล่เลี่ยกับดินสอดำ ยาว ๓๐-๘๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีน้ำตาลอมเทา มีลายรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น ลายเส้น ลายประ หรือลายจุดสีดำกระจายทั่วตัว ท้องบริเวณหางสีแดง ส่วนใหญ่หากินเวลากลางคืน อาศัยตามพื้นดิน กินแมลง แมงมุม จิ้งจก เขียด ไส้เดือน ไข่นก และสัตว์เลื้อยคลาน ไม่มีพิษ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น งอดท้องแดงหรืองอดไทย [ O. taeniatus (Günther)] งอดด่างหรือปี่แก้วลายกระ [ O. cinereus (Günther)].
งูน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานอันดับย่อย Serpentes ในอันดับ Squamata หัวไม่มีรูเปิดสำหรับฟังเสียง ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา มีทั้งชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษ ที่มีพิษ เช่น งูเห่าไทย ( Naja kaouthia Lesson) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม [ Python reticulatus (Schneider)].
จระเข้(จอระ-) น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน มีหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Crocodylidae ปากและหัวยาว ปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูหายใจ เรียกว่า ก้อนขี้หมา ลำตัวกลมยาว หนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัว หางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายนํ้า มักหากินในนํ้า อาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จระเข้บึง จระเข้นํ้าจืด หรือจระเข้สยาม ( Crocodylus siamensisSchneider) จระเข้นํ้าเค็ม อ้ายเคี่ยม หรืออ้ายทองหลาง ( C. porosus Schneider) และจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะโขง [ Tomistoma schlegelii (S. Müller)], ตะเข้ หรือ อ้ายเข้ ก็เรียก, อีสานเรียก แข้, ปักษ์ใต้เรียก เข้
จิ้งจกน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กในวงศ์ Gekkonidae และ Eublephoridae เป็นสัตว์จำพวกตุ๊กแก หัวโต ตัวยาว หางยาว ปรกติเคลื่อนที่โดยการไต่สี่ขาตามผนังหรือต้นไม้ กระโดดได้ในระยะสั้น ๆ วิ่งได้เร็ว สลัดหางง่ายและงอกขึ้นใหม่ได้ ปรับสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น จิ้งจกบ้านหรือจิ้งจกบ้านหางแบน [ Cosymbotus platyurus (Schneider)] ตีนเกาะติดผนังได้, จิ้งจกดินลายหินอ่อน [ Cyrtodactylus peguensis (Kuhl)] ตีนเกาะติดผนังไม่ได้, จิ้งจกบิน [ Platyurus craspedotus (Mocguard)] สามารถร่อนตัวไปในอากาศได้, พายัพเรียก จั๊กกิ้ม.
จิ้งเหลนน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scincidae หัวค่อนข้างโต ลำตัวยาว เกล็ดเรียบเป็นมันซ้อนกันตั้งแต่คอตลอดลำตัวไปจนถึงขาและหาง หางยาว พวกที่มี ๔ ขา เช่น จิ้งเหลนบ้าน [ Mabuya multifasciata (Kuhl)] จิ้งเหลนลาย [ Lipinia vittigera (Boulenger)] พวกที่ไม่มีขา เรียก จิ้งเหลนด้วง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก หากินตามพื้นดินที่มีกิ่งไม้และใบไม้ปกคลุม กินแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน ชนิดที่อยู่ใต้ผิวดินมีขาเล็กมาก เช่น จิ้งเหลนเรียวขาเล็กหรือเมียงู [ Lygosoma quadrupes (Linn.)], พายัพเรียก จั๊กเล้อ.
จิ้งเหลนด้วง ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลนที่ไม่มีขาหรืออาจมีร่องรอยของขาคู่หลังเหลืออยู่เล็กน้อย ในวงศ์ Dibamidae และวงศ์ Scincidae ลำตัวเรียวยาว ขนาดยาวตั้งแต่ ๗-๒๕ เซนติเมตร เกล็ดลำตัวเรียบ อาศัยอยู่ใต้ผิวดินที่ร่วนซุยหรือเป็นดินปนทรายซึ่งมีซากผุพังของพืชปกคลุม, ในวงศ์ Dibamidae เฉพาะเพศผู้มีร่องรอยของขาคู่หลังเป็นแผ่นแบนให้เห็นเล็กน้อย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ จิ้งเหลนด้วงสีม่วง ( Dibamus alfrediTaylor) ซึ่งพบทางภาคใต้ และจิ้งเหลนด้วงสมศักดิ์ ( D. somsakiHonda, Nabhitabhata, Ota & Hikida) ซึ่งพบที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส่วนในวงศ์ Scincidae ไม่มีขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ชนิด Isopachys anguinoides (Boulenger) พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ชนิด I. roulei (Angel) พบที่จังหวัดชลบุรี, ชนิด I. gydenstolpeiLönnberg และ I. borealisLang & Bohme พบทางภาคตะวันตก ชนิด Davewakeum miriamaeHeyer พบที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.
ไดโนเสาร์น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานยุคดึกดำบรรพ์หลายชนิด รูปร่างคล้ายกิ้งก่า ส่วนใหญ่ที่พบโครงกระดูกที่เป็นซากดึกดำบรรพ์มีขนาดใหญ่มาก บางชนิดกินพืช เช่น ชนิด Phuwiangosaurus sirindhornae Martin, Buffetaut & Suteethorn ในวงศ์ Nemegtosauridae, ชนิด Psittacosaurus satayaraki Buffetaut & Suteethorn ในวงศ์ Psittacosidae บางชนิดกินเนื้อสัตว์ เช่น ชนิด Siamotyrannus isanensisSuteethorn & Tong ในวงศ์ Tyrannosauridae, ชนิด Siamosaurus suteethorniBuffetaut & Ingavat ในวงศ์ Spinosauridae, (สำ) ผู้ที่มีความคิดล้าสมัย, มักใช้ว่า ไดโนเสาร์เต่าล้านปี.
ต้วมเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่ต้วมเตี้ยมอยู่อย่างนี้ทำงานไม่ทันเพื่อนเขาหรอก, กระต้วมกระเตี้ยม ก็ว่า.
ตะกวดน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Varanus bengalensis (Gray) ที่พบในประเทศไทยคือ ชนิดย่อย V. b. nebulosus (Gray) ในวงศ์ Varanidae จมูกอยู่ใกล้ตา ปากและคอค่อนข้างยาว ลิ้นแยกเป็น ๒ แฉกยาว ลำตัวกลมยาว สีนํ้าตาลเหลือง หางยาว ซ่อนตัวตามโพรงไม้ในป่า มักหากินตามพื้นดิน ไม่ค่อยลงน้ำ ปีนต้นไม้ได้ดี กินอาหารได้หลากหลายทั้งสัตว์ ซากสัตว์ และพืช, แลน หรือ จะกวด ก็เรียก.
ตัวจี๊ดน. ชื่อพยาธิตัวกลมชนิด Gnathostoma spinigerum Owen ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว ๑๐-๕๐ มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยพบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือ ตัวอ่อนพบในปลา ไก่ กบ หรือสัตว์เลื้อยคลาน ติดต่อถึงคนได้ เมื่อกินเนื้อสัตว์เหล่านี้ที่ยังดิบซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่ ตัวอ่อนเมื่ออยู่ในคนสามารถเคลื่อนตัวไปตามเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ได้ อาจเป็นตุ่มนูนขึ้นมาตามผิวหนัง ทำให้บวมและปวด, หนอนด้น ก็เรียก.
ตุ๊กแก ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gekkonidae หัวโต ลำตัวยาว มีลายเป็นจุดสีต่าง ๆ กระจายอยู่ด้านบนของตัวเปลี่ยนสีได้ หางค่อนข้างยาว ตีนมีลักษณะพิเศษสามารถเกาะตามพื้นเรียบได้ ไข่กลมติดตามผนัง หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน ตุ๊กแกที่พบบ่อยตามบ้านเรือนและในป่า ได้แก่ ตุ๊กแกใหญ่ [ Gekko gecko (Linn.)] บางชนิดร่อนตัวได้ ได้แก่ ตุ๊กแกบินหางเฟิน ( Ptychozoon lionatum Annandale), พายัพเรียก ต๊กโต, อีสานเรียก กับแก้.
ตุ๊ดตู่ ๓น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Varanus dumerilii (Schlegel) ในวงศ์ Varanidae ลำตัวยาวสีนวลมีลายสีน้ำตาลเข้ม หัวสีน้ำตาล เมื่อยังเล็กหัวสีแดง ลำตัวสีดำสนิท อาศัยตามซอกหิน พบทางภาคใต้ของประเทศไทย.
เต่า ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายวงศ์ ในอันดับ Testudines คอยาว ลำตัวสั้น มีกระดองหุ้ม กระดองมีทั้งที่เป็นแผ่นเกล็ดแข็งและที่เป็นแผ่นหนัง ขาและหางสั้นส่วนใหญ่หดเข้าไปในกระดองได้ มีถิ่นอาศัยต่าง ๆ กัน ที่อยู่บนบก เช่น เต่าเหลือง ที่อยู่ในนํ้าจืด เช่น เต่านา ที่อยู่ในทะเล เช่น เต่าตนุ พวกที่มีหนังหุ้มกระดองเรียก ตะพาบ เช่น ตะพาบสวน.
ไต่ก. อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก เช่น กระรอก กระแต มด หนอน
ปล้องฉนวนน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ลำตัวเล็กเรียว ยาว ๔๐-๑๑๐ เซนติเมตร มักมีลายเป็นปล้องสีนํ้าตาลหรือดำสลับขาว หากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน กินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น จิ้งจก กิ้งก่า เป็นงูไม่มีพิษ มีหลายชนิด เช่น ปล้องฉนวนหลังเหลือง [ Lycodon laoensis (Günther)] ปล้องฉนวนบ้าน ( L. subcinctus Boie) ปล้องฉนวนอินเดีย [ Dryocalamus davisonii (Blandford)].
ปากจอบน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลน ชนิด Isopachys gyldenstolpei Lönnberg ในวงศ์ Scincidae ปลายปากบนยื่นยาวกว่าปากล่าง ลักษณะแบนกว้างคล้ายจอบ ตัวกลมเป็นมัน สีนํ้าตาลเหลืองลายดำ ไม่มีขา หางสั้น ปลายตัด อาศัยตามดินร่วนหรือดินปนทราย กินตัวอ่อนแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก, จิ้งเหลนด้วงหางลาย ก็เรียก.
ปี่แก้วน. ชื่องูขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น แต่ละชนิดมีสีสันและลวดลายต่างกัน อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน กินไข่นก ไข่สัตว์เลื้อยคลาน แมลง หนู สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ไม่ขึ้นต้นไม้ ทำเสียงขู่ได้ มีหลายชนิด เช่น ปี่แก้วใหญ่ [ O. joynsoni (Smith)] ปี่แก้วลายกระหรืองอดด่าง [ O. cinereus (Günther)] ไม่มีพิษ.
แม่ตะงาวน. ชื่องูขนาดกลางชนิด Boiga multomaculata (Boie) ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๘ เมตร หัวโต ตาโต ตัวยาวเรียวสีนํ้าตาลอ่อน มีลายแต้มสีนํ้าตาลเข้มเป็นจุดใหญ่ ๆ ตลอดตัวคล้ายงูแมวเซา ออกหากินในเวลากลางคืน มักพบอยู่บนต้นไม้ กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดเล็ก ไข่นก และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก มีพิษอ่อน.
แมวน้ำน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Phocidae ไม่มีใบหู และในวงศ์ Otaliidae มีใบหู ทั้ง ๒ วงศ์ รูปร่างอ้วนใหญ่ มีหนวดคล้ายแมว ขาคล้ายพาย คู่หน้าสั้น คู่หลังลู่ไปตามลำตัว ใช้ว่ายน้ำและคืบคลานหรือกลิ้งตัวไปตามพื้นได้ดี หางเป็นติ่ง อาศัยอยู่ตามชายฝั่งในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว กินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ชนิดที่แพร่หลาย คือ ชนิด Phoca vitulina (Linn.).
แย้ ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Uromastycidae ลำตัวแบนราบคล้ายกิ้งก่า ยาวประมาณ ๑๖ เซนติเมตร ข้างตัวมีสีสวย ไม่มีหนามสันหลัง อาศัยขุดรูอยู่ในดิน หากินตามพื้นดิน กินพืชและตัวอ่อนแมลง ไม่ขึ้นต้นไม้ ในประเทศไทยที่พบแล้วมี ๔ ชนิด คือ ชนิด Leiolepis belliana (Hardwick & Gray), L. reevesii (Gray), L. triploida Peters และ L. boehmei Darevski & Kupriyanova.
ลายสอน. ชื่องูขนาดกลางในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑ เมตร ลำตัวสีน้ำตาล น้ำตาลอมแดง หรือน้ำตาลเข้ม มีลายเป็นแถบสีดำข้างลำตัว และสีน้ำตาลเข้มบนหลังตลอดตัว เกล็ดบนหลังมีสัน อยู่ตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้ หากินเวลากลางวัน กินกบ เขียด และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ดุแต่ไม่มีพิษ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น ลายสอบ้าน [Xenochrophis piscator (Schneider)] ลายสอหัวเหลือง [Sinonatrix percarinata (Boulenger)].
ลายสาบน. ชื่องูขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Rhabdophis และ Amphiesma วงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๗๐-๑๕๐ เซนติเมตร ตัวมีลายเป็นแต้มสีต่าง ๆ ตลอดทั้งตัว เช่น สีดำ น้ำตาลอ่อน ม่วงอ่อน เกล็ดบนหลังมีสัน กินกบ เขียด และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก มีพิษอ่อน เช่น ลายสาบคอแดง [R. subminiatus (Schlegel)] ลายสาบดอกหญ้า [A. stolatus (Linn.)].
เลิกเพิกถอนสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เช่น เลิกทาส เลิกประเพณีหมอบคลาน เลิกกินหมาก เลิกสัมปทานป่าไม้ ผัวเมียเลิกกัน
สรีสฤบ(สะรีสฺริบ) น. สัตว์เลื้อยคลาน, งู.
สางห่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Takydromus sexlineatus (Daudin) ในวงศ์ Lacertidae ลักษณะทั่วไปคล้ายกิ้งก่า ตัวเล็กลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีลาย ความยาวตั้งแต่หัวจดปลายหางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หางยาวมากประมาณ ๕ เท่าของความยาวลำตัว กินแมลง พบทุกภาคของประเทศไทย ที่เรียกสางห่าเพราะเข้าใจผิดว่ามีพิษร้ายแรงแต่ความจริงเป็นสัตว์ไม่มีพิษ, จิ้งเหลนหางยาว หรือ งูคา ก็เรียก.
หนอน ๑(หฺนอน) น. ชื่อตัวอ่อนของแมลงหลายชนิดเมื่อฟักออกจากไข่ มีลักษณะอ่อนนุ่ม ลำตัวเป็นปล้อง มีรูปร่างหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกระบอก มีขาหรือไม่มีขา เคลื่อนที่โดยการเดินหรือคืบคลาน.
หวายดินดู โคคลาน.
เหี้ยน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิด Varanus salvator (Laurenti) ในวงศ์ Varanidae เป็นสัตว์สกุลเดียวกับตะกวด โตเต็มวัยยาวได้ถึง ๒.๕ เมตร ตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาลเข้ม มีลายดอกสีเหลืองพาดขวาง หางยาว อาศัยและหากินบริเวณใกล้นํ้า, ตัวเงินตัวทอง หรือ แลน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sauroidคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
age of reptilesยุคสัตว์เลื้อยคลาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, creepingแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reptile cultureการเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]
Reptilesสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]
Demersal พวกคืบคลาน
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Crawlingการคลาน [การแพทย์]
egg cellเซลล์ไข่, เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต มีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น เซลล์ไข่ของนกและสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีไข่แดง ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและพืชมีขนาดเล็กมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reptileสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ด  เช่น งู  จระเข้ เต่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insects, Crawlingแมลงชนิดคลานกับพื้น [การแพทย์]
Knee-Elbow Positionท่าคลาน, ข้อศอกชิดกัน [การแพทย์]
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]
Movement, Reciprocalการเคลื่อนย้ายตนเองไปรอบๆบ้านโดยการคลาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've discovered that one of us has beenคุณคิดว่าใครในพวกเรา จะคลานไปเอาได้ Adverse Events (2008)
You crawled 20 miles?คุณเคยคลานไกล 20 ไมล์ Adverse Events (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
Crawl!คลานมา Portrait of a Beauty (2008)
On your fours now, or the picture gets it!คลานสี่ขาไปสิ หรือว่าต้องให้ข้าทำแบบนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Crawl!คลานมานี่ Portrait of a Beauty (2008)
Like father like sonคลานมาหาข้า แบบที่ลูกคลานหาพ่อไง Portrait of a Beauty (2008)
After your father got thrown out for lack of skills, he crawled like a dog and kissed KIM Hong-do's arse... to get you into Dohwaseo, right?เมื่อครั้งที่พ่อเจ้าตกต่ำจนไร้ที่ไป เขาก็คลานเหมือนหมามาจูบก้น ของคิมฮองดูอย่างเช่นเจ้าวันนี้ เพื่อที่จะได้มาอยู่ในสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
She wasn't all elbows and knees anymore.เธอไม่ใช่เด็กที่ล้มลุกคลุกคลานอีกแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Please, they're crawling in my mouth. Please, I beg you, get them off.มันกำลังคลานเข้าปากฉันแล้ว เอามันออกไปที ขอร้องล่ะ The Dark Knight (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't be here when I get back. Find a rock, crawl under it, stay there.หาหินซักก้อนคลานเข้าไปหลบอยู่ในนั้น Jumper (2008)
Now, if you want me to get down on the floor and grovel...ทีนี้ ถ้าคุณต้องการให้ผมนอนลงกับพื้นและหมอบคลานล่ะก็.. Frost/Nixon (2008)
Probably crawled away.เธอน่าจะคลานหนีไป The Beginning of the End (2008)
He's going to come crawling out of his hole and right into sammy's arms, and then he and our escape are gone forever.สโกฟิลด์มันต้องคลานไปสู่อ้อมแขนของแซมมี่แน่ แล้วมันกับอิสรภาพของเรา จะต้องมลายหายไปตลอดกาล Dirt Nap (2008)
A bad storm's coming.พายุที่เลวร้าย กำลังคืบคลานมาแล้ว Shut Down (2008)
And you can crawl down into your little hole now.ส่วนนายต้องมาคลานลงรู Greatness Achieved (2008)
Go ahead, crawl.คลานไปเลย Greatness Achieved (2008)
And vomit is in your hair don't come crawling back.และอาการอยากอาเจียนที่ฝังอยู่ในสมอง ...อย่าคลานกลับมาก็แล้วกัน Boxed In (2008)
No no no, you crawl...ไม่ ไม่ ไม่ นายน่ะ คลานต่อไป... Gamer (2009)
It must be very hard for you to come in here and grovel in front of all of us here.มันคงจะยากมากสำหรับนาย ที่มาที่นี่และหมอบคลาน Fighting (2009)
Then kindly limp, stagger, or crawl to my office this afternoon.ดีมาก งั้นช่วย กระเพลก หรือ คลาน มาที่ออฟฟิสผม บ่ายนี้ทีสิ Confessions of a Shopaholic (2009)
Whom he has just called the Beast of Burden.ผู้ชาย ผู้หญิง นก สัตว์เลื้อยคลาน Agora (2009)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
Damn it, Turpin, move in.โธ่ว้อย,ไอ้เต่าคลาน เข้าไปสิ Bulletproof (2009)
Damn it, Turpin, you got the shot. take it.บ้าชะมัด, ไอ้เต่าคลาน นายมีโอกาสแล้ว จัดการเลย Bulletproof (2009)
How many times did I swear Turpin wouldn't seal the deal?ฉันสาบานไปกี่ครั้งแล้วไงว่า ไอ้เต่าคลาน นั่นทำไม่สำเร็จหรอก Bulletproof (2009)
So, why don't you just climb back into your little German clown car and drive back to Nazi town?งั้น ทำไมพวกนายไม่คลาน กลับเข้าไปขึ้นรถกระป๋อง เยอรมันอันแสนเล็กๆ Albification (2009)
The ducts in the crawl spaces above these top floor rooms, that's how we get our rooftop access.ท่ออยู่ในช่องว่างคลานผ่านได้เหนือเพดานห้อง เราจะไปที่หลังคาทางนั้น Cowboys and Indians (2009)
I mean, we jump her, we gotta jump the guys she's with, and God knows how many other agents are gonna come crawling out of the woodwork like ants.ฉันหมายถึงถ้าเราบุกเข้าถึงตัวหล่อนได้ เราก็ได้ปะทะกับพวกนั้นด้วย และแม้แต่พระเจ้าก็รู้ว่าพวกมันจะคลานออกมาก จากรังไม้เหมือนพวกมด Cowboys and Indians (2009)
Close your doors tight before you sleep. Lizards may crawl in.ล็อคประตูให้แน่นก่อนนอนล่ะ เผื่อตุ๊กแกจะคลานเข้ามา Episode #1.6 (2009)
¶¶ If I have to crawl upon your floor ¶¶# หากแม้ฉันต้องคลานไปตามพื้น # Pilot (2009)
Making sure nothing crawls up your ass.แน่ใจว่าไม่มีตัวอะไรคลานบนก้นแกนะ Time (2009)
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง Episode #3.1 (2009)
I hadn't left a hole in this girl, maybe whatever's in there wouldn't have crawled in.ถ้าฉันไม่ทิ้งช่องโหว่ในใจเด็กคนนี้ บางทีอาจจะไม่มีตัวอะไรคลานเข้าไป New World in My View (2009)
Crawls toward the kitchen to call 911.คลานอย่างช้าๆไปที่ครัว แล้วโทรไป 911 Dex Takes a Holiday (2009)
Zoey crawled into the kitchen,ซูอี้ คลานเข้ามาในห้องครัว Dex Takes a Holiday (2009)
I crawled out of my own mother's blood.ผมคลานออกมาจากกองเลือดของแม่ผมเอง If I Had a Hammer (2009)
So knee extension... is no longer possible.ฉะนั้นอาการปวดเมื่อยระหว่างการงอเข่าในท่าคลานเป็นเวลานาน จะหมดไป The Human Centipede (First Sequence) (2009)
- Crawl!- คลานไป! Episode #1.5 (2009)
- Crawl?- คลานEpisode #1.5 (2009)
Crawl. Crawl!คลานไป คลายไป Episode #1.5 (2009)
Crawling with crotes, yeah. you saying my plan is reckless?คลานอยู่กับพวกโครท ใช่ นายกำลังบอกว่าแผนฉันสะเพร่างั้นสิ? The End (2009)
- I'm not gonna grovel.- ฉันจะไม่หมอบคลานหรอกนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Do you have any other questions I can answer? How would you like it?เป็นเธอจะรู้สึกยังไงที่มี ตัวอะไรคลานไปทั่วตัวยังงั้น Tainted Obligation (2009)
- "now, fair hippolyta, our nuptial hour draws on apace;"เอาล่ะ เจ้าฮิปโพไลทา ช่วงเวลามงคลวิวาห์แห่งเรา คืบคลานมาอย่างรวดเร็วแล้ว; Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
He was crawling from all the way over there, lugging his own weight in gold coins through a tunnel, probably about... oh, about that wide.เขาคลานมาจากทางโน้น แบกถุงที่ใส่เหรียญทองผ่านอุโมงค์นั้น น่าจะประมาณนี้ โอว... ความกว้างประมาณนี้ The Dwarf in the Dirt (2009)
I'm gonna take you on a bar crawl, and we are getting drunk.ผมจะพาคุณไปร้านเหล้า คลาน แล้วก็เมา The Last Days of Disco Stick (2009)
I just--i always thought he'd come crawling back,และฉันก็ได้แต่คิดว่าเขาจะคลานกลับมาตื้อฉัน Introduction to Statistics (2009)
In the early evening when I see the sun begin to fade, the fear comes, because I know that the night brings death.""ในเวลาเย็น เมื่อผมเห็นแสงอาทิตย์อ่อนลง ความกลัวก็คืบคลานเข้ามา The Turning Point (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
สัตว์เลื้อยคลาน[n.] (sat leūay khlān) EN: reptile ; lizard   FR: reptile [m] ; lézard [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilisk[N] สัตว์เลื้อยคลาน, Syn. lizard
crawl[N] การคลาน, See also: การเลื้อย
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
crawler[N] สัตว์เลื้อยคลาน
crawling[N] การคลาน, Syn. crawl, creep, creeping
creep[N] การคลาน
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
creeper[N] สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
close about[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close around[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close on[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close round[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา, Syn. close about
close upon[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
creep in[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep on[PHRV] ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)
creep over[PHRV] ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
dinosaur[N] สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มากที่สูญพันธุ์ไปแล้ว, See also: ไดโนเสาร์, Syn. extinet volcano
grovel[VI] หมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ง, Syn. crawl
herpetology[N] สัตววิทยาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
on all fours[IDM] คลาน
iguana[N] อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
limping[ADJ] ที่คลานไป
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
Permian[ADJ] เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
playpen[N] คอกล้อมเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เด็กเล็กเล่นหรือคลานภายใน, Syn. outfield
procumbent[ADJ] ซึ่งหมอบคลาน, Syn. creeping, lying
reptile[N] สัตว์เลื้อยคลาน
reptile[ADJ] ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian[ADJ] เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian[N] สัตว์เลื้อยคลาน
ankle-biters[SL] เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)
saurian[N] สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Sauria, Syn. lizard, reptile
serpent[N] สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ), Syn. reptile, viper, snake
sneak up on[PHRV] ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้, See also: คืบคลานเข้ามา, Syn. creep up on, steal up on
worm[VI] คืบคลาน, See also: เลื้อยเหมือนหนอน, Syn. crawl, creep, slither

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
cretaceous(คริเท'เชิส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายชอล์ก,เกี่ยวกับยุค Mesozoic era (70-135ล้านปี) ก่อนเป็นยุคที่สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่นไดโนเสาสูญพันธุ์จากโลก n. ยุคโบราณดังกล่าว
decumbent(ดิคัม'เบินทฺ) adj. ซึ่งนอนลง. ซึ่งคลานอยู่บนดิน.
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น
four(ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
herpetologyn. วิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก., See also: herpetologic,herpetological adj.
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.
sprawl(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้า,เหยียดแขน,เลื้อยคลาน vt. เหยีดดแขนขา. n. ความพยายาม,การเหยียดแขนขา, Syn. loll,lounge
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี
四つん這い[よつんばい, yotsunbai] (n ) ตั้งท่าคลาน (ใช้ทั้งมือ และเท้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top