Search result for

*คร่ำ*

(243 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คร่ำ, -คร่ำ-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
polyhydramnios (n ) ภาวะน้ำคร่ำเกิน การที่คนท้องมีน้ำคร่ำมากกว่า 2-3 ลิตร ซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับทารกพิการ โรคเบาหวานในมารดา และครรภ์แฝด

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฮำฮอน (vt ) คร่ำครวญคิดถึง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่ำ[ADJ] older, See also: aged, Syn. เก่ามาก, เก่าแก่, คร่ำคร่า, Ant. ทันสมัย, นำสมัย
คราคร่ำ[V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
คร่ำครึ[ADJ] old-fashioned, See also: out-of-date, antiquated, outmoded, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: บางคนเห็นว่าคนที่ถือเรื่อไสยศาสตร์เป็นคนคร่ำครึ, Thai definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คร่ำครึ[V] be out-of-date, See also: be conservative, be very old, be too old, be old-fashioned, be obsolescent, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: ชุดนี้มันคร่ำครึเกินไปกว่าที่ฉันจะใส่ออกงาน, Thai definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คร่ำทอง[V] inlay with gold, See also: gold engraving, Example: ช่างสมัยโบราณคร่ำทองกันอย่างวิจิตรบรรจง, Thai definition: เอาทองฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
น้ำคร่ำ[N] amniotic fluid, See also: liquor amnii, Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง, Example: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
คร่ำครวญ[V] lament, See also: moan and groan, grieve, Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้, รำพัน, Ant. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น, Example: เมื่อสามีของเธอตายนั้นเธอคร่ำครวญอย่างหนัก, Thai definition: ร้องร่ำรำพัน
คร่ำคร่า[ADJ] antique, See also: antiquated, very old, Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ, Example: ในห้องนั้นผมเห็นแต่หีบเก่าคร่ำคร่าเพียงใบเดียวเท่านั้น, Thai definition: ที่เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม
คร่ำหวอด[V] be experienced, See also: be skilled, be expert, Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: ผู้กำกับท่านนี้คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี
คร่ำเงิน[V] inlay with silver, Example: ช่างเงินกำลังคร่ำเงินบนพานใบนั้นเป็นลวดลายที่สวยงาม, Thai definition: เอาเงินฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
คร่ำเครอะ[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
คร่ำเคร่ง[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
คร่ำเคร่ง[V] be strict, See also: be severe, Syn. เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เคร่ง, Example: ที่นี่เขาคร่ำเคร่งในเรื่องกฎระเบียบมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คร่ำ(คฺรํ่า) ว. เรียกของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น ว่า นํ้าครํ่า เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำ ว่า ถุงน้ำคร่ำ.
คร่ำ(คฺรํ่า) ว. เก่ามาก เช่น โบสถ์หลังนี้เก่าคร่ำ.
คร่ำคร่าว. เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม เช่น กระท่อมเก่าคร่ำคร่า.
คร่ำครึว. เก่าเกินไป, ไม่ทันสมัย.
คร่ำเครอะว. สกปรก, เปรอะเปื้อน.
คร่ำหวอดว. มีประสบการณ์สูง, มีความชำนาญสูงมาก, เช่น เขาคร่ำหวอดอยู่ในวงการเมือง.
คร่ำ(คฺรํ่า) ก. ร้องไห้.
คร่ำครวญว. ร้องรํ่ารำพัน.
คร่ำ(คฺร่ำ) ก. เอาเส้นเงินหรือเส้นทองกดและตอกให้ติดบนผิวเหล็ก ทำเป็นลวดลาย, ถ้าเป็นลวดลายเงิน เรียก คร่ำเงิน, ถ้าเป็นลวดลายทอง เรียก คร่ำทอง.
คร่ำเคร่งว. หมกมุ่นในการทำงานเป็นต้นอย่างหามรุ่งหามคํ่า.
เครงครำ, เครงคร่ำ(เคฺรงคฺรำ, -คฺรํ่า) ก. ร้องไห้.
ตะคร้ำน. ชื่อไม้ต้นชนิด Garuga pinnata Roxb. ในวงศ์ Burseraceae ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลเล็ก เป็นร่องตามยาว.
น้ำคร่ำน. ของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น, เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำว่า ถุงน้ำคร่ำ.
หน้าดำคร่ำเครียด, หน้าดำคล้ำเครียดน. ใบหน้าหมองคล้ำเพราะต้องคร่ำเครียดหมกมุ่นอยู่กับงานหรือต้องใช้ความคิดอย่างหนัก.
กรรโหย(กัน-) ก. โหย, คร่ำครวญ, เช่น มีกระเรียนร้องก้องกรรโหย (สมุทรโฆษ).
กัลโหย(กัน-) ก. กรรโหย, โหย, คร่ำครวญ, เช่น สารเสียงหงสกัลโหย (สมุทรโฆษ).
คราง ๑ร้องเสียงลากยาว ๆ อย่างเสียงฟ้าร้อง เช่น อัมพรอุทรคราง เรียมคร่ำ ครวญแม่ (นิ. นรินทร์).
ความเครียดลักษณะอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป, ลักษณะอาการที่จิตใจมีอารมณ์บางอย่างมากดดันความรู้สึกอย่างรุนแรง.
เคร่งเครียดก. เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป.
จาบัล, จาบัลย์กำสรด, ร้องไห้คร่ำครวญ, สะอึกสะอื้น.
ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยม มีภาพครุฑที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพครุฑจับนาคจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงผูกเป็นแพนเสียบที่กาบ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย หรือ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ โดยธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวาของประธานในงาน และธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยหรือธงชัยราชกระบี่ยุทธอยู่ทางด้านซ้าย.
ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยม มีภาพพระกระบี่คือหนุมานที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพหนุมานจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงเป็นแพนเสียบที่แผ่นกาบ มีอีกชื่อหนึ่งว่า ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย โดยธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยอยู่ทางด้านซ้ายของประธานในงาน และธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวา.
พักสายตาก. หยุดใช้สายตาอย่างคร่ำเคร่งชั่วคราว.
โหยหวนว. ลักษณะของเสียงที่คร่ำครวญด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวดเป็นต้น ทำให้รู้สึกวังเวงใจ.
โหยหาก. คร่ำครวญถึงบุคคลผู้เป็นที่รักซึ่งพลัดพรากจากไปเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyhydramnios; hydramnios๑. น้ำคร่ำมาก๒. ภาวะครรภ์มานน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, amnioticถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secundines; afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและถุงน้ำคร่ำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligohydramnios; oligoamniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amniotic sacถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic-เยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterbirth; secundinesสิ่งคลอดตาม (รกและถุงน้ำคร่ำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
damasceneคร่ำเงิน, คร่ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluid, amniotic; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydramnios; polyhydramnios๑. น้ำคร่ำมาก๒. ภาวะครรภ์มานน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waters; fluid, amnioticน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniocentesisการเจาะถุงน้ำคร่ำ [TU Subject Heading]
Amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำ [TU Subject Heading]
Chorioamnionitisถุงน้ำคร่ำอักเสบ [TU Subject Heading]
Damasceningคร่ำเงินคร่ำทอง [TU Subject Heading]
Embolism, Amniotic fluidภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Amniocentesisถุงน้ำคร่ำ, การเจาะ; การเจาะถุงน้ำคร่ำ; เจาะถุงน้ำคร่ำ; การเจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางหน้าท้อง; เจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางหน้าท้อง; การตรวจน้ำคร่ำ; การเจาะเอาน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amnionถุงน้ำคร่ำ, อัมนิออน, แอมเนียน, เยื่อหุ้มเด็กชั้นใน, เยื่อถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amnionin Fusionเทคนิคของการฉีดยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amnioscopyถุงน้ำคร่ำ, การใช้กล้องส่องตรวจ; การตรวจน้ำหล่อเด็กด้วยกล้อง; ตรวจโดยใช้กล้องส่องเข้าไปในถุงน้ำหล่อทารก; การส่องตรวจถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Cells, Humanเซลล์จากน้ำคร่ำของคน [การแพทย์]
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Amniotic Fluid Cellsเซลล์ในน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Debrisซากน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Amniotic Fluid Volumeปริมาณของน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid, Cloudyน้ำคร่ำขุ่น [การแพทย์]
Amniotic Membranesเยื่อถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Sacถุงน้ำหล่อตัวอ่อน, ถุงแอมเนียน, ถุงน้ำหล่อเลี้ยงเด็ก, ถุงหุ้มตัวเด็ก, ถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotomyการเจาะถุงน้ำคร่ำ, การเจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางช่องคลอด [การแพทย์]
Amniotomy, Highเจาะถุงน้ำคร่ำสูงเหนือส่วนนำ [การแพทย์]
Cell Culture, Amnioticการเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำคร่ำ [การแพทย์]
Chorioamnionitisการอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ,เยื่อหุ้มทารกอักเสบ,ถุงน้ำคร่ำอักเสบ,การอักเสบของเยื่อหุ้มทารก,การอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Cord Presentationเจาะถุงน้ำคร่ำตรวจดูว่าไม่มีสายสะดือนำ [การแพทย์]
Embolism, Amniotic Fluidเอ็มโบลิสมจากน้ำคร่ำ,เอมโบลิสม์จากน้ำคร่ำ,การอุดหลอดเลือด [การแพทย์]
Fetal Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
amnionถุงน้ำคร่ำ, ถุงหุ้มเอ็มบริโอของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ ภายในถุงมีของเหลวบรรจุอยู่ ทำหน้าที่ป้องกันตัวอ่อนจากการกระทบกระเทือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intra-Amniotic Sacเข้าไปในถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Membrane, Artificial Rupture of theการเจาะถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Membrane, Premature Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด [การแพทย์]
Membrane, Prolonged Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด [การแพทย์]
Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Membranes, Rupture of, Prematureน้ำเดินก่อนมีการเจ็บครรภ์, ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเวลา, การแตกของถุงน้ำก่อนกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
It's impressive that you didn't wait for the actual crying and nagging.น่าประทับใจ นั่นคุณไม่ต้องรอ ให้คร่ำครวญหรือบ่นจริงๆ Joy (2008)
Amniotic fluid looks good.น้ำคร่ำ \ ดูดี Joy (2008)
Even if I can't see His Highness, I shall not complain.ถึงแม้ถ้าข้าไม่สามารถเห็นหน้าองค์ชาย,\ ข้าก็จะไม่คร่ำครวญ The Kingdom of the Winds (2008)
Ah, I hate whining.อ้า, ฉันเกลียดที่ต้องคร่ำครวญ. Episode #1.8 (2008)
Your friend, who you must have had some intense cross-cultural eye contact with was a terrorist a-hole, who turned out to be a coward who wanted to go to Disneyland.ไอ้เบื๊อกที่นายกำลังคร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์อยู่นี่ มันเป็นผู้ก่อการร้าย ที่เสือกกลัวตายขึ้นมา เลยเกิดอยากมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ Body of Lies (2008)
"Never have I heard someone piss and moan as much as John Grogan."ฉันไม่เคยได้ยินใคร หัวเสียและคร่ำครวญมากเหมือนจอห์น โกรแกนซักคน Marley & Me (2008)
Your best friend who tolerated you whining about this girl for weeks on end.เพื่อนรักของนาย ที่ยอมทนฟังนายคร่ำครวญเกี่ยวกับสาวคนนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว 500 Days of Summer (2009)
(BOTH WHIMPERING)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WHIMPERS)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WHIMPERS)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(KEVIN WAILS)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WAILING)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(CHICKS WAILING IN DISTANCE)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WAILING)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(BIRDS WAILING)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
Stronger, smarter. I can take out demons you're too scared to go near.คร่ำครวญเกี่ยวกับวิญญาณ ที่นายเคยทรมานในนรกนั่น Sex and Violence (2009)
We'll keep an eye on your fluids. You're on the low side of normal.เราจะติดตามน้ำคร่ำของคุณอย่างใกล้ชิด การไหลเวียนของน้ำคร่ำของคุณมีการหลั่งช้าผิดปกติ Mandala (2009)
It's not a problem unless we see a growth drop-off, so we're good.ไม่มีปัญหาจนกว่าเราจะได้เห็นการของน้ำคร่ำหยุดลง เราเรียบร้อยดีค่ะ Mandala (2009)
I agree, considering that your fluids are on the low side.ฉันเห็นด้วยค่ะ พิจารณาจากการหลัางน้ำคร่ำคุณลดลง Mandala (2009)
I am an extremely overqualified high school chemistry teacher.ผมคร่ำเครียดสอนวิชาเคมี นักเรียนม.ปลายมานานมาก Bit by a Dead Bee (2009)
Oh, my water broke.อ๋อ ถุงน้ำคร่ำแตก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Oh, my God.(เสียงร้องคร่ำครวญ) Chuck Versus the Beefcake (2009)
Whimpering?จะต้องร้องไห้คร่ำครวญดีมั้ยเนี่ย? Killing Your Number (2009)
[angry shouts of agreement] [gasps in pain] [groaning][ตะโกนเห็นพ้องด้วยความโกรธ] [อ้าปากค้างด้วยความเสียใจ] [เสียงคร่ำครวญ] Air: Part 1 (2009)
[murmurs of agreement] you heard him... [sighs heavily]ได้ยินแล้วนี่ [คร่ำครวญ อย่างหนัก] Air: Part 1 (2009)
And you threw it away moaning' over what you've lost.แล้วเธอก็โยนมันทิ้ง กลับไปคร่ำครวญถึงความสูญเสียของตัวเอง Release Me (2009)
¶ so you can have a little whine and a moan ¶ ¶ ah... ¶# เธอได้แต่ร้องคร่ำครวญ # Mattress (2009)
If you can manage to squeeze through the door Without your water breaking all over my new carpet.พยายามเบียด ออกประตูให้ได้ โดยไม่ทำน้ำคร่ำแตก ใส่พรมฉันล่ะ Mattress (2009)
- [whimpering] oh, no.-[เสียงร้องอย่างคร่ำครวญ] โอ,อย่าาาาา Dirty Harry (2009)
- A time to weep and a time to laugh,- เวลาที่จะคร่ำครวญ... - อยากได้รถเข็นไหม? Good Mourning (2009)
[Rebecca panting, whimpering][หายใจหอบ ร้องคร่ำครวญ] Momentum Deferred (2009)
[SCREAMS][ร้องคร่ำครวญ] The Night of the Comet (2009)
Or if the pain helped me fight it, but... ...somehow, I took control, and the demon wailed inside me.หรือไม่ ความเจ็บปวด ก็ช่วยฉันสู้กับมัน แต่... ...ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันควบคุมได้ และปีศาจคร่ำครวญอยู่ในตัวฉัน I Believe the Children Are Our Future (2009)
you hear me bellyaching?คุณได้ยินผมคร่ำครวญไหมล่ะหะ? The Curious Case of Dean Winchester (2009)
- [whimpers][ร้องคร่ำครวญ] Chapter Three 'Acceptance' (2009)
You got trout runs that'll make a grown man weep and bears.นายมีปลาเทราท์ว่ายหนี มันน่าจะทำให้ผู้ใหญ่คร่ำครวญ Changing Channels (2009)
Out. One, two, three, four. Again.หยุดคร่ำครวญ เริ่มนับ พร้อมไหม ? They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
So quit your whining... and go get ready.และไปปาร์ตี้งี่เง่านั่น เพราะงั้นเลิกคร่ำครวญ... แล้วไปเตรียมตัวสักที 162 Candles (2009)
There will be time for snivelling when the axe is over your head.เจ้าจะไม่ได้คร่ำครวญอีก เมื่อขวานมาวางอยู่บนคอเจ้า Sweet Dreams (2009)
It is time that we leave behind us. It's been too long gone.ถึงเวลาที่เราต้องปล่อยมันไว้ข้างหลัง เรามัวคร่ำครวญมานานเกินไป The Lovely Bones (2009)
- a renowned nuclear physicist, who, through a terrible accident was gifted with extraordinary powers, capable of bending matter to his will.นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ผู้คร่ำวอด ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เค้ากลายเป็นมนุษย์ผู้มีพลังวิเศษ สามารถสั่งการสสารต่างๆ ได้ดั่งใจ Watchmen (2009)
(stuttering) What? What happens... What?ทำไมพวกเธอต้องคร่ำครวญ? Our Family Wedding (2010)
Please stop sweeping.หยุดคร่ำครวญวะที Devil (2010)
(WOOD GROANING)[WOOD คร่ำครวญ] Inception (2010)
(GROANING)[คร่ำครวญ] Inception (2010)
(GROANING)[คร่ำครวญ] Inception (2010)
A man who so terrifies Jupiter the clouds burst and the heavens weep!บุรุษที่ทำให้จูปิเตอร์สพรึงกลัว เมฆแตกกระจาย.. สวรรค์คร่ำครวญ Whore (2010)
Oh, you've known them a couple hours, and all they did was coo on you and cry.โอ นายรู้จักพวกเขาแค่ไม่กี่ชั่วโมง และที่เขาทำก็แค่ร้องไห้ คร่ำครวญ Beautifully Broken (2010)
Can't do much antiquing after dark, can we? I saw the look in T-Dub's eye.มันไม่ดูโบราณคร่ำครึหรอกนะ ใช่ไหม ฉันเห็นสายตาของ ทีบั๊บ Everything Is Broken (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่าคร่ำคร่า[adj.] (kao khramkhrā) EN: antique   
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged   FR: très vieux
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion   FR: liquide amniotique [m]
ถุงน้ำคร่ำ[n. exp.] (thung nāmkhram) EN: amnion   FR: amnios [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amnion[N] ถุงน้ำคร่ำ
amniotic fluid[N] น้ำคร่ำ
bemoan[VT] ร้องคร่ำครวญ, See also: รำพัน, ครวญคราง, โอดครวญ, Syn. bewail, cry
bewail[VT] เศร้าโศกเสียใจ, See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ, Syn. grieve, lament, mourn
bone[VI] เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
cram[VI] คร่ำเคร่ง (เรียน)
cram[VT] คร่ำเคร่ง (เรียน)
deep[ADJ] ซึ่งมีใจจดจ่อ, See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
deplore[VT] เสียใจ, See also: อาลัย, อาวรณ์, เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. regret
dirge[N] เพลงไว้อาลัย, See also: เพลงคร่ำครวญเกี่ยวกับความตายหรือเพื่อร้องในงานศพ, Syn. bridal march, dead march
doleful[ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal
groan with[PHRV] คร่ำครวญออกมาด้วย, See also: ครวญครางด้วย
groan[N] เสียงคราง, See also: เสียงครวญคราง, การคร่ำครวญ, Syn. moan, whine
grumble[VI] บ่น, See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ, Syn. fuss, murmur, whine
intensive[ADJ] เข้มข้น, See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม, Syn. arduous, laberious, oppressive, Ant. easy, simple
intensively[ADV] อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly
lament for[PHRV] คร่ำครวญถึง, See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง, Syn. grieve for, mourn for
lament over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ, Syn. grieve over, sorrow over
jeremiad[N] การคร่ำครวญที่ยาวนาน, See also: การโอดครวญ, Syn. lamentation, complaint., Ant. rejoicing, exultation
lament[N] ความโศกเศร้าเสียใจ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
lamentation[N] การคร่ำครวญ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ, Syn. sorrow, regretfulness
moan about[PHRV] คร่ำครวญถึง
maudlin[ADJ] สะอึกสะอื้น, See also: ฟูมฟาย, ร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. mawkish, teary, weepy, Ant. unsentimental
moaner[N] เสียงคร่ำครวญ, See also: เสียงโหยหวน
mourner[N] คนเศร้าโศก, See also: คนคร่ำครวญ, Syn. lamemter, griever, weeper
obsolesce[VI] พ้นสมัย, See also: คร่ำคร่า, เก่า
obsolescent[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. obsolete, old-fashioned, Ant. new, modern
obsolete[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. out of date, outmoded, Ant. new, recent , modern
pule[VI] คร่ำครวญ, See also: ร้องครวญคราง
repiner[N] ผู้คร่ำครวญ, Syn. mourner
ruefully[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งน่าสงสาร, Syn. contrite, remorseful, regretful, sorrowful
sigh[VI] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh[VT] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
snivel[VI] ร้องไห้ฟูมฟาย, See also: ้สะอึกสะอื้น, คร่ำครวญ, Syn. whine, whimper
snivel[N] การฟูมฟาย, See also: การสะอึกสะอื้น, การคร่ำครวญ
snivelling[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: สะอึกสะอื้น
sob[VI] สะอื้นสะอื้น, See also: ส่งเสียงร้องไห้, คร่ำครวญ, Syn. cry, weep, lament
sob[N] เสียงสะอื้น, See also: การสะอึกสะอื้น, การร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. weeping
shed over[PHRV] ร้องไห้เพราะ, See also: คร่ำครวญเนื่องจาก
sob to[PHRV] สะอึกสะอื้นกับ, See also: คร่ำครวญกับ
sorrow over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, Syn. grief over, lament over
threnody[N] กลอน คำพูดหรือเพลงคร่ำครวญถึงคนตาย
ululant[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งร้องโหยหวน, Syn. howling, ululating
wail[VI] ร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. groan, lament, moan, whine
wail[VT] ร้องไห้คร่ำครวญ
wail[N] การส่งเสียงร้องแหลมยาว, See also: เสียงร้องคร่ำครวญ
wailer[N] ผู้ร้องคร่ำครวญ, Syn. complainer, whiner
wailful[ADJ] ซึ่งส่งเสียงคร่ำครวญ, Syn. mournful, sorrowful
wailfully[ADV] อย่างคร่ำครวญ, Syn. mournfully, sorrowfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allantoidถุงน้ำคร่ำ
amnion(แอม' เนียน) n., (pl. -nions, -nia) ถุงน้ำคร่ำ -amniotic, amnionic adj.
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
bleat(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลูกวัว) ,ร้องคร่ำครวญ,การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
hone(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยายรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยาย vi. คร่ำครวญ,ปรารถนา, Syn. strop
intensive(อินเทน'ซิฟว) adj. เข้มข้น,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,รุนแรง,หนาแน่น (การเพาะปลูก)
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
monody(มอน'นะดี) n. การคร่ำครวญ,เพลงทำนองเดียว
mourn(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อาลัย,เศร้าโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ, Syn. deplore,lamen
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused
old(โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ, Syn. aged
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
wail(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสียง) คร่ำครวญ,ร้องคร่ำครวญ,ร่ำไห้,ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน,ร้องสะอึกสะอื้น, See also: wailer n. wailingly adv., Syn. mourn,grieve,cry
well-trod(den) (เวลทรอด'เดิน) adj. ใช้จนเก่า,ใช้จนคร่ำครึ,มีคนเหยียบย่ำมามากแล้ว
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ
groan(n) เสียงคร่ำครวญ,เสียงครวญ
groan(vi) ร้องครวญคราง,คร่ำครวญ
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
lament(vt) เศร้าโศก,คร่ำครวญ,เสียใจ,โทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
moan(n) การร้องคร่ำครวญ,การคราง
moan(vi) ร้องคร่ำครวญ,คราง
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
old(adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top